Marlou Lessing
De nedderdüütschen Gedichte op düt Flack köönt Se privat frie bruken un ok verännern. Dat Copyright liggt avers bi de Verfaters. Wüllt Se en Text för öffentliche orr kommerzielle Zwecke bruken orr wüllt Se en egen Gedicht bidragen, denn mailt Se an Marlou Lessing

Hoochtied
Bortsdag
De Johrstied;
Niejohr
Wiehnachten un Oostern
Borenwarrn.....
un Starven
Anner Anläss, Kulinarisches


Gröne Hoochtied
vun Brigitte Fokuhl
To'n 40. Bortsdag
vun Brigitte Fokuhl

März
vun Brigitte Fokuhl

En Roos füng an to grönen
Platt vun H.-G. Peters
Kinddööp
vun Brigitte Fokuhl
Allens hett siene Tiet
vun Brigitte Fokuhl
Boomwull-Hoochtied
vun Brigitte Fokuhl
To'n 90. Bortsdag
vun Brigitte Fokuhl
April
vun Brigitte Fokuhl
Wiehnachten
vun Brigitte Fokuhl
De letzde Reis'
vun Ewald Eden
Holthochtied (5 Johr)
vun Ewald Eden

To'n Burtsdag
vun Gertrud Everding

Mai
vun Brigitte Fokuhl
Stööt't up dat Door
Platt vun H.-G. Peters
Rosen-Hoochtied
(10 Johr)
vun Brigitte Fokuhl
To Opas 75. Burtsdag
vun Gertrud Everding
Juni
vun Brigitte Fokuhl
Leev Kinnings
Platt vun H.-G. Peters
Truerbreef för enen Baas
vun Berthold Cordes
Grönen Kohl
vun Brigitte Fokuhl
Petersill-Hoochtied
(12 ½ Johr)
vun Brigitte Fokuhl
To'n Geburtsdag
vun Heinz Rehn
Juli
vun Brigitte Fokuhl
All de Johren wedder
Platt vun K.-H. Möller
To de Dööp
vun Sibilla Frerich
De Mann
vun Marita Pollak
Sülver-Hoochtied
(25 Johr)
vun Brigitte Fokuhl
To'n 50. Bortsdag
vun Brigitte Fokuhl
August
vun Brigitte Fokuhl
O du fröhliche
Platt vun H.-G. Peters
Kinddööp
vun Jette Schlebohm
Wi Fruuns
vun Marita Pollak
Rubin-Hoochtied
(40 Johr)
vun Brigitte Fokuhl
To'n Geburtsdag
vun Gisela Küter
September
vun Brigitte Fokuhl
Stille Nacht
Platt vun H.-G. Peters
So ännert sik de Tieden
Platt vun Marita Pollak
Gollen Hoochtied
(50 Johr)
vun Brigitte Fokuhl
To'n 50. Geburtsdag
vun Liane Breiholz
Oktober
vun Brigitte Fokuhl
Good'n Abend!
vun Walter Rathmann
Junge Lüüd
vun Brigitte Fokuhl
Golden Hochtied
vun Ewald Eden
To'n 60. Bortsdag
vun Brigitte Fokuhl
Harvsttiet
vun Silke Frakstein
5 Oster-Riemels
vun Hannelore Hinz
Pickert backen!
vun Martin Hüttenbernd (mit Rezept!)
To'n 65. Bortsdag
vun Brigitte Fokuhl
November
vun Brigitte Fokuhl
Dat weet ik nich. Wiehnachtsballaad vun Walter Rathmann
Muin leuwe Deern
to'n Valentinsdag
vun Martin Hüttenbernd
Diamant-Hoochtied
(60 Johr)
vun Sibilla Frerich
To'n 70. Bortsdag
vun Brigitte Fokuhl
Harvstdag — beter wat as nix
vun Gertrud Everding
Niklaas
vun Renate Wüstenberg
Fastelabm
to'n Karneval
vun Hannelore Hinz
Isern Hoochtied
(65 Johr un mehr)
vun Sibilla Frerich
To'n 75. Bortsdag
vun Brigitte Fokuhl
Dezember
vun Brigitte Fokuhl
Wiehnachten
vun Hildegard Köster
Koppheister-Walzer
to'n Karneval
vun Cord Denker
Noch mal Isern Hoochtied
(65 Johr un mehr)
vun Sibilla Frerich
To'n 80. Bortsdag
vun Brigitte Fokuhl
Januar
vun Brigitte Fokuhl
Wiehnachtsstebeln
vun Brigitte Fokuhl
Al wedder mol
to'n Karneval
vun Cord Denker
En plattdüütsches Hochtiedsleed
vun Friedrich Schnoor
Geburtsdach
vun Ewald Eden
Februar
vun Brigitte Fokuhl
Wiehnachten
vun Brigitte Fokuhl
Biersupp ut Mäkelborg
vun Hannelore Hinz
Hochtieds-Begröten
vun Friedrich Schnoor
To'n 60. Geburtsdach
vun Ewald Eden
Summertiet
vun Günter Schiller
Advent
vun Liane Breiholz
To'n Intritt in den Rohstand
vun Sibilla Frerich
Günter, ade! Scheidungsriemel
vun Sibilla Frerich
Geburtsdags-Sonett
vun Hannelore Hinz
De Harvst
vun Günter Schiller
Leev Dannenboom
vun Cord Denker
Friesentort
vun Erwin Holldorf
To'n 60. Hochtiedsdag
vun Sibilla Frerich
To'n 85. Bortsdag
vun Brigitte Fokuhl
De Kalenner
vun Liane Breiholz
O Dannenboom
vun Wilhelm Bade
Teepunsch
vun Erwin Holldorf
De 5 Hochtieden
vun Egon Foitzik
To'n 30. Bortsdag
vun Brigitte Fokuhl
Dörch 't Johr
vun Brigitte Fokuhl
De Nacht mutt nu wieken
vun Cord Denker
Gröönkohltiet
vun Walter Meß
Holt-Hochtied
vun Ewald Eden
To'n 71. Geburtsdach
vun Ewald Eden
Maientiet
vun Walter Meß
En Spier vun Licht
vun Cord Denker
Bratappel
vun Gisela Schmidt
Gnadenhochtied— 70 Johr. Vun Behrend Böckmann
To'n 80. Boorndag
vun Liane Breiholz
Dat neje Jahr
vun Rolf Grebener
Ik böög mi vör dien Krüff
vun Peter Schütt
Utklang
vun Martha Timme
 
Olljohrsabend
vun Hanne Hinz
Vun'n Himmel hooch, dor kaam ik her
To Richtfest
vun Sibilla Frerich
 
Ton Gebortsdag
vun Friedrich Schnoor
Prost Neejohr!
vun Walter Meß
Nu warrt Freden up Eerd
vun Cord Denker
Leed för en Vereen
vun Friedrich Schnoor
 
Ik wünsch di wat
vun Heinz Großmann
(eentlich en Niejohrsriemel)
Hornung
vun Hannelore Hinz
Uns Oosterhaas
vun Walter Meß
Mudderdag
vun Walter Meß
 
För Fritz Lau to'n 75.
vun Friedrich Schnoor
Johanninacht
vun Friedrich Schnoor
Oostergang
vun Cord Denker
Mudderdag
vun Horst Rehmann
 
To'n Bortsdag
vun Marlou Lessing
Neejohr
vun Friedrich Schnoor
Advent
vun Walter Meß
Leed för en Vereen
vun Friedrich Schnoor
 
Dat Johr
vun Walter Meß
Uns Wiehnachtsmann
vun Walter Meß
Fröhstück
vun Walter Meß
 
To'n Bortsdag
vun Hildegard Tölke
Wintertiet
vun Walter Meß
Advent
vun Walter Meß
Mien Fööt
vun Liane Breiholz
 
So een Hitten!
vun Walter Meß
De 2. Advent
vun Ewald Eden
 
Dat Johr, dat löppt
vun Walter Meß
Wiehnachts-Neeschier
vun Ewald Eden
Wahre Grött
To'n Mudderdag vun Horst Rehmann
 
Nevelmaand
vun Heinz Großmann
Freden to Wiehnachten
vun Walter Meß
Valentinsdag
vun Horst Rehmann
 
Cents to'n Gebortsdag
vun Heinz Tiekötter
De Neeijahrstog
vun Horst Rehmann
Dezembertieden
vun Addi Kahl
Grogleed
vun Henning Eggers
 
Gebortsdagsleed
vun Friedrich Schnoor
Ik wünsch di wat
vun Heinz Großmann
Wiehnachtsgedanken
vun Heinrich Evers
Oostfresen-Tee
vun Ewald Eden
 
Wünsch to'n Geburtsdag
vun Liane Breiholz
Rapsblödenfest
vun Walter Meß
Regen to Pingsten
vun Liane Breiholz
 
Dörch dat Johr
vun Friedrich Schnoor
To Nikolaus
vun Billa Frerich
Gesundheit
vun Fidi Ehlbeck
 
To'n Bortsdag
vun Sibilla Frerich
Silvestergedanken
vun Heinrich Evers
De Wiehnachtsmann snackt, Deel 1
vun Fiete Lüttenhuus
To Richtfest II
vun Sibilla Frerich
 
Mien' Jung to'n 18. Boortsdag
vun Gertrud Everding
Neejohr
vun Walter Meß
De Wiehnachtsmann snackt, Deel 2
vun Fiete Lüttenhuus
 
Riemel för junge Öllern
vun Sibilla Frerich
 
To'n Geburtsdach
vun Ewald Eden
Hexendanz to'n eersten Mai
vun Billa Frerich
   
 
Tau’n Geburtsdag
vun Ludgerd Lüske
Harvstleven
vun Addi Kahl
   
 
To'n Bortsdag
vun Sibilla Frerich
To Johrsenn
vun Walter Meß
   
 
Adventsriemel 1
vun Anneliese Voss
   
   
Sneeballslacht
vun Hannes Frahm
Adventsriemel 2
vun Anneliese Voss
   
     
Niklaasriemel
vun Anneliese Voss
   
     
Laat't Wihnachten wardn!
vun Heidi Rumler
   
     
Nix as dütt
vun Rudel Kinau
   
   
einlangeswort
dieseinlangeswort
   
Töben up't Fest
vun Behrend Böckmann
einlangeswort
dieseinlangeswort

Verklaarn op Hooch:
Hier finden Sie plattdeutsche Gedichte für bestimmte Gelegenheiten — Geburtstage, Hochzeiten usw. Der Gebrauch für private Zwecke ist gratis.

na de Startsiet