Öllere Daagbook-Notizen vun Marlou


11.9.05 ...Trinchen un Katrina

De Jüngste vun min Frünnin Birte heet ja nu Katrina. Sogoor Katrina Madeleine. "Trinchen" is jüst en halv Johr oolt, man wat sünd de Öllern nich tarrt woorn! "Katrina verwüstet alles", "Katrina bringt Bush to Fall" usw. Wenn nu dat Deepdruckrebett mit M noch "Madeleine" nöömt un ok to'n Hurrikan woorn weer, denn weer dat ganz ut west. Man dat is ja nu nich passeert; de Deepdruckrebetten över'n Atlantik sünd nu al bi P ankamen, un keen niege Hurrikan dorbi.

Man dat Katrina (nich dat Baby) Bush to schaffen maakt, is wohr un is sachs dat eenzig Gode an den Hurrikan. "Nichts überfällt dich, was dich nicht verrät", sä Ingeborg Bachmann. Un woans de Bush-Regeern mit Katrina to doon hett, verraad ehr. Dat weer eenfach nich wichtig för ehr, wieldat dat nich mit Machtpolitik to doon hett. Unweder, dat geiht bloots de Minschen an un ehr Leven — pah! Unweder bekämpfen bringt keen Macht-Towass. En Unweder schall ehr an't Been pinkeln könen? Lächerlich! — Man dat is passeert, un sogoor Bangladesh hett 1 Millioon Dollar Hülp anbaden! De kennt dat. Verkehrte Welt! — Bush sülven schall ja gor nich hanneln, bloots reden; man he dreept eenfach nich den richtigen Toon, he snappt na Luft as'n Boors op't Dröge. De ganze verkehrte Welt lett nieg för em — un he schall wat dorto seggen. He kennt keen eernsten Gesichtsutdruck, he kann bloots lachen — un nu schall he eernst ween, wieldat dat nix to lachen gifft. Arme Keerl! Un düsse niege Welt, in de dat Weder un Unweder, dat bloots dat Leven vun de Minschen angeiht un keen Macht-Towass bringt, en grote Rull speelt, dat is mehr un mehr de Tokumst. Vör veer Johr, an'n 11.9.2001, dat weer nich so en niege Welt för em, denn dor geev dat en Fiend; dat kenn he, mit en Fiend büst allerbest bedeent. Kannst Krieg föhren. Man nu? Bush mutt ümdenken — un dorbi fallt em alleen dat Denken al so swaar.


31.8.05 ...Versapen

De Dummheitspegel stiggt wieder, he stiggt un stiggt. Wannehr warrt dat överlopen? Wannehr passeert wat? Jüst nu is dat ganze Becken vun New Orleans vulllopen; man sünnerlich in Amerika gifft dat heel grote Dummheits-Opfangbecken, de so licht nich överloopt. De Mississippi utbaggert, begradigt, kanaliseert, sin Delta — en natüürlich Flootschuul — tosamensnurrt, de Borrn ünner de Stadt jüst dorwegen afsackt; de Ozeaane jümmer hitter, de Störm jümmer duller — dat fangt se allens op. So hooch kann de Pegel gor nich stiegen, dat dor wat överlöppt, dat sik dor wat deit. 1 Millioon sünd obdachlos (in Bangladesh? denn maakt dat nix), Dusende sünd versapen (in Bangladesh? denn maakt't nix). Nee: Bangladesh is nu in de "eerste Welt" ankamen. Nu nehmt wi dat wohr. De Klimawannel fangt nu an, Dusende US-Amerikaner ümtobringen, nich bloots Bangladeshis. Dröff de dat? As Osama bin Laden dat maakt hett, weer de grote Hund los.

Un nu?


31.8.05 ...Verswunnen

Gistern weer de "Internaschonaale Dag vun de Verswunnenen". Bekannt woor, dat Hunnertdusende Minschen op de Welt verswunnen sünd — de mehrsten dorvun warrt sogoor vermisst. Nu sünd ja nich bloots Minschen verswunnen, ok anner Saken verswinnt, un wat de nu vermisst warrt orrer nich, dat kannst so un so sehn; se sünd ok noch nich mit en "Internaschonalen Dag" ehrt woorn. T.B. verswinnt in Grönland nu mehr un mehr de Iesdecke — vunwegen den Klimawannel. Richtig kuschlig warrt dat dor in Grönland. Man meent Se, de vermisst ehr Ies? Nix da! Se freit sik un vermellt, dat een nu bald na ehr kamen kunn un na Ööl bohren. Richtig — weer't nich dat Ööl, wegen dat dat nu so kuschlig warm warrt? Süh! De Grönländer wüllt, dat dat allens noch beten gauer geiht!

Ümdenken? Dorto muttst eerstmal denken... Midücht, de Verstand ünner de Minschen is al lang verswunnen. Un nüms vermisst em.


14.8.05 ...Currywust staats Kabinett

Uns Bundesgerd, äh, Bundeskanzler is nu ja wedder heel bavenop, he snurrt as de Katt in'n Sahnepott. Mit Regeern is nu Paus, he dröff wedder wahlkämpfen. Dat deit he för sin Leven geern. He is nämli gor keen Politiker, he is man bloots en Wahlkämpfer — dat avers richtig. För em kunn dat ganze Johr Wahlkampf ween — un nienich Regeern, nienich de echte, dröge Arbeit. To un to geern snackt he över de Politik, de he vör luder Snacken gor nich to'n Maken kümmt. Will he ja ok nich, he will snacken. In Hemdsmauen dör't Land tingeln, bi Currywust un Cola mit de "lütten Lü" rümkumpeln, de denn denkt: Dat is een vun us. Dat finnt uns Gerd to un to schöön. Currywust staats Kabinett! Dor harr Gerd al wedder so richtig Lengen na. Dat dröge Regeern güng em al to lang. Dree Johr lang keen Wahlkampf! O mannomann! Dorwegen hett he ok dat Misstruunsvotum fälscht un de Niegwahl lostreden. Wat de verlaren geiht orr nich, is eentlich egaal. Nu is wedder High-Life, he mutt nich regeern, kann snacken, is fein toweeg. — Man pass op, Lü: He is süchtig na! Wenn ji em wedderwählt, wieldat he nu so schöön rümmerkumpeln, Grillwust eten un Witzerieten deit, denn weest wiss: De neegste Wahl kriggt ji al na 2 Johr! Un denn wedder na 1! Süchtige wüllt jümmers mehr un högere Dosen vun ehr Droge. De velen gefälschten Misstruunsvoten, de he dorför bruken warrt, sünd denn Gerd sin Beschaffungskriminalität.

För anner Politikers is Wahlkampf un Witzerieten keen Spaaß un maakt ehr ok keen. Dat is hatte Arbeit. Man ok dor kann't kriminell warrn. Bayern-Edi to'n Bispill (to geern weer he ok "Bundes-Edi", man so wiet is't noch nich) is ja jümmers so'n beten verkniffen. Verkrampft. Wahlkampf, denkt he, bedüüd, de annern rünnermaken. Geern deit he dat nich, man he denkt, he mutt, un he strengt sik dorwegen besünners an. Wat dorbi rutkümmt, is, dat he nu op de Ossis losgeiht, as weer noch Kole Krieg. Un he seggt sülven, dat weer noch nich hatt noog! Jümmer duller un duller predigt he gegen de Ossis! De linken, fiesen, verworfenen Ossis! Dor mutt he avers oppassen: Bayerns Binnenminister Beckstein sin Devise is: Hassprediger ausweisen! Amenn mutt he Edi rutsmieten.


6.8.05 ...Ganz orr gor nich

60 Johr na dat gresige Atombombensmieten op Hiroshima un Nagasaki sünd düsse Bomben in de Hand vun Lü as den mallen Kim Jong Il, Musharraf (un wenn se em afsett, vun de pakistanischen Taliban) un bald sachs vun Terroristen. Veel Spaaß! — Worüm hett dat nich klappt, dat Weten üm düsse Waffen to begrenzen? Eerstens maal, wieldat Slechtes en kaptaale Tendenz hett, sik uttobreden — dat sickert dör lüttste Kanäle un verdeelt sik reinweg in de Luft, un dat kannst nich mehr infangen. Tweetens avers, meen ik, wieldat nüms so richtig versöökt hett, dat Tüüchs wedder ut de Welt to schaffen. Jedereen, de dat harr, föhl sik överlegen un wull dat geern blieven — bet dat jümmer mehr woorn. Denn woor de Atoomwaffensperrverdrag afslaten gegen dat Wiederverbreden vun Atoomwaffen — nüms anners schull de kriegen, menen de Mächte, de ehr al harrn. Se sülven wull ehr Waffen avers behollen. Villicht ok noch beten oprüsten. Un villicht kunnen ehr besten Frünnen ok poor dorvun hebben. Avers nüms anners, nee! "Keine Macht für niemand, nur für mich ein bisschen" — na düssen Sponti-Snack ut de 70er hebbt se hannelt. Keen Wunner, dat dat nich wirken dä. Ok dordör keem dat so wiet, as dat nu is. De Atoomwaffensperrverdrag is dör düssen Egoismus faktisch dood. De Blockfrien sünd utstegen, wieldat de annern nich afrüsten wulln. Nu rüst alle. Iran kiekt sik üm un süht överall üm sik rümmer Atoommächte — Pakistan, Indien, Russland, China, Israel, Irak (d.h. USA). Schallt se sik seker föhlen bi so en Naverschap? Bloots mit egen Kernwaffen — dat is de Logik, de de ganze Welt siet Hiroshima folgt. — Sünd de Waffen bloots to'n Drauhn? Un wenn alle drauhn köönt, wat denn? Warrt een...?

Hier as annerswo gellt: Konsequent ween. Ganz orr gor nich. Wokeen vörgifft, gegen Atomwaffen to ween, mutt ehr afschaffen — ok un toeerst bi sik sülven. Riskant? Pah! Geevt denn Atoomwaffen Sekerheit? Hebbt se nich bloots jümmers mörderischere Unsekerheit bröcht? Rüstung bringt keen Sekerheit, wenn de anner ok rüst. Un dat deit he. Jümmers. De Moot mutt her, dormit optohalen. Un denn köönt wi mit Recht de in'n Arm falln, de düsse Waffen an sik rieten wüllt — Kim Jong Il, Al Qaida un Co. Wenn noch Tied is. Denn Slechtes lett sik ganz slecht wedder infangen...

Man wi mööt't versöken. To denken, dat wi dat nich doot, dat dat jichenswenn lütte un grote Atoomkriege gifft, dat is — undenkbar. Wi mööt Moot hebben, ümtostüern. Sekerheit dröff nich mehr Mörderie heten. Dat sünd wi ok de Opper vun Hiroshima un Nagasaki schüllig. Un de velen Verdrevenen un Verstrahlten vun de veelen verbrekerischen Atoomversöök — de Polynesier vun dat Bikini-Atoll un de annern Inseln, de ehr Heimat för jümmers vernicht un vergift woor. Un de velen Verstrahlten vun de sowjetischen ünnereerdschen Tests. Un so, so, so vele, de doodswegen, entrechtet un vergift woorn un vun de wi nienich höörn warrt.


31.7.05 ...De ultimative Regeern

Wokeen mit wokeen tosamen de Regeern billt, dor maakt se nu wedder wat weet ik för'n Danz ümmer. Stinkt Se dat ok? Un alle jachtert na good betahlte Posten. Geev dat de alle nich — nüms wöör wat vermissen. Hier is en Vörslag, woans de ganze Regeern utsehn kann. Dat gifft dree (in Tallen: 3) Minister:

  • Minister för Binnen. He maakt den ganzen Kraam, de in't Land sülven regelt warrt: dat klassische Binnenressort, dorto Soziales, Arbeit, Weerschap (ach wat! de Weerschap regelt sik alleen!), Ümwelt, Verkehr, Landweerschap (ach wat! is ok Weerschap un regelt sik alleen), Kultur, Fruuns, Jöögd, Sport, Sundheit un allens dat, wat Noch-Kanzler Schröder mit Recht "Gedöns" nömen dä.
  • Minister för Buten. He is tostännig för allens, wat mit annere Länner to doon hett: Diplomatie, Krieg (also de fröhere "Verteidigung"), Entwicklungshülp. Wenn internaschonale Ümweltverdrääg ünnertekent warrn mööt, mutt he ok ran.
  • Schatzmeister. Dat is de fröhere Finanzminister. He kriggt bloots en halve Stell betahlt, wieldat he veel weniger to doon hett as de annern.

So, dor hebbt wi doch al orrig Schietkraam op de Siet rüümt, nich? — Kanzler? Bitte, höör ik richtig?! Kanzler? Brukt wi nich! Richtlinienkompetenz? Pah! Dree Mann orr dree Fruuns warrt sik ja woll enig warrn könen, ahn dat dor een de Baas ween mutt!
Man een Fraag blifft na, een Posten is noch apen — Dorför föhrt wi doch wohraftig en nieges Amt in:

  • Minister för Schuld. He kriggt bi allens, wat scheep geiht, de Schuld. Wenn to veel scheep geiht, mutt he mit Schimp un Schann trüchtreden. Dorwegen hett he ok bi allens, wat de annern besluten wüllt, en Vetorecht. Wenn't bi Kabinettssitzungen för en Besluss keen Enigkeit gifft, denn gifft sin Stimm den Utslag. — Dor hebbt ji dat mit juun Richtlinienkompetenz!

Düsse Schuldminister warrt sik bilütten as de wohre Baas in't Kabinett rutstelln, schätz ik — un he warrt hellsch oppassen, dat allens good löppt, denn he kriggt ja de Schuld. — He kriggt natüürlich ok bloots en halve Stell betahlt, wieldat he meist nix to doon hett as Ja un Nee seggen.

Ik bün nu nich Fachfru noog, to seggen, wat wi bavento noch en Justizminister bruken wöörn, avers ik meen eentlich Nee. De Justiz is unafhängig, un de Gewaltenteilung kümmt ehrder beter dorbi weg, wenn wi keen Justizminister hebbt, denn de Minister höört ja doch to de Exekutive, un wat hett de in de Justiz to söken? Süss kann dat de Binnenminister mitmaken, orr, wenn de al to veel to doon hett, de Finanzminister. De kriggt denn ok en ganzes Gehalt.

Ik wett, dat wi mit düsse Regeern, wenn dor vernünftige Lü sitt, beter fohrt as mit jede möögliche Koalischoon op de ole Basis. Un wenn se ok Mist buut — denn kriggt wi dat tominnst veeel billiger.


28.7.05 ...Wat us nich ümsmitt, maakt us stärker

Nu hett de IRA, de irisch-republikaansche Armee, doch wohraftig ehr Maten opfeddert, dat Bomben natolaten un bloots noch freedlich üm ehr Saak to strieden. Sachs hebbt de Londoner Bombers den Terror so grünnlich in Misskredit bröcht, dat nüms, ok de IRA, mehr wat dormit to doon hebben will. Se stellt sik op de Siet vun en starke, freedvulle Zivil-Sellschap. Recht so — de Terror kann us stärker maken. Hier hett he ahn Willen wat Goods schafft. Mephisto lett gröten.


10.7.05 ...Wöpsennest

Een bi een bombt Al Qaida anschienen Bush de Alliierten weg, un kannst nix gegen maken. Italien is sachs neegst — un kann, as wi alle, bloots ahnmächtig aftöven. "Wat Glück, dat wi nich bi'n Irakkrieg bi sünd, süss güng dat bi us ok los!" Düsse Haltung erinnert mi jümmers an de Lü, de bi en Messerstekerei in de U-Bahn ut'n Finster kiekt un sik bi neegste Gelegenheit sachen verdrückt. "Güng mi ja nix an." Nee, so nich. De Irakkrieg weer Unrecht in sik sülven, avers dat heet nich, dat dat Wegducken ünner den Islamismus richtig is. Düt Wegducken föhrt narms anners hen as in en Taliban-Regime — un denn kannst richtig wegducken öven, sünnerlich wi Fruuns.

"Stich nicht leicht in ein Wespennest; doch wenn du stichst, dann stehe fest!" sä Matthias Claudius dorto. Wat dat Rinpieken in't Wöpsennest Irak nich doch lichtfarig weer, is nu egaal; se hebbt rinpiekt, un de Swarm is los. Fast stahn mööt de Briten un wi alle. Ok de Minschen in Irak, för de dat hunnertmaal swarer is: denn dat, wat us in London nu so opreegt, is dor bookstäävlich Alldag — passeert jedeenen Dag! De Opper dor tellt nüms! Un sünd doch jüst so unschüllige Minschen as nu in London. Un se hebbt noch mehr to dregen as den Terror.

"Fast stahn" heet nu nich stuur ween. "Wi warrt uns Levensstil nich ännern" hett de ingelsche Königin na de Anslääg seggt. Tüünkraam, natüürlich warrt wi. "Uns Levensstil" heet ja mehrst doch bloots: Uns Wohlstand, uns Prasserie, uns Hüchelee, uns komodige Gliekgülligkeit. En dickköppsche Spaaßgesellschap. Dat warrt wi ännern möten — mit orr ahn Al Qaida. Nich allens, gegen dat Al Qaida is, is dordör automaatsch good — un annersrüm. Wi dröfft us nich vun Al Qaida dat Spegelbild vun ehr Ideologie opdwingen laten. Wi mööt Fehlers ok korrigeern könen, ahn dat wi de Islamisten dordör Recht geevt. Spanien hett Aznar afwählt, ahn dat se de Madrid-Bombers dordör Recht geven hebbt; Guantanamo mutt oplööst warrn, Folter mutt ophöörn, man de Islamisten hebbt dorwegen nich Recht. Jümmers dat Gegendeel doon is so unmööglich as den Terror ignoreern. Wi mööt eenfach urdelen, wat dat Richtige is — un ok de Terror helpt us, dat Richtige beter to erkennen. Dorüm köönt wi ut den Terror lehren un uns "Levensstil" ok geern ännern; wi vergeevt us nix dormit. — Fast stahn mööt wi in'n Kern vun dat, wat us driggt. Einigkeit, Recht, Frieheit, Gliekheit, Süsterlichkeit... Werte even, düsse keddelige Begriff. Bloots wenn wi dor fast staht, gloovwördig un konsequent sünd, köönt wi den Terror de Stiern beden. Un düsse Werte köönt wi dör den Terror sogor beter kennen un achten lehren. Dat kunn us stärker maken.

P.S.: Noch een Woort to dat Thema "feige & hinterhältig". So warrt de Attentäters dörgahns nöömt, in alle Medien, vun alle Politikers. Ok Sülvstmoordattentäters — "feige"! Düt Urdeel teelt apensichtlich nich op de gresigen Daten sülvst orr de verbrekerischen Motive, sünnern op de Methoden — nich op dat "wat" un "woso", sünnern op dat "woans". Sotoseggen op den "sportlichen Gesichtspunkt" vun de Saak. De Westen feddert en fairen Kampf mit apen Visier vun Al Qaida — en Kampf na uns egen Regeln. Den kunnen wi denn ja ok licht winnen. De Welt versteeg sik gistern sogoor to den Utdruck, dat de Attentäters nich de ringsten "soldatischen Tugenden" wiest. So kannst licht snacken, wenn du sülvst so seker afschermt büst as Blair un Bush (de sik sülven vör sin Militäärdeenst drückt hett). Ha! Wat verwacht denn düsse Lü? Dat de Islamisten luut verkünnt, "morgen griept wi London an", un denn Klock 12 in Uniform op apen Straat opmarscheert, 10 orr 20 Mann? Dat se de Royal Air Force mit'n Säbel angriept? Dat Pentagon mit Steen besmitt? — Dat sünd nich "soldatische Tugenden", dat is soldatische Idiotie. Düsse Verbrekers föhrt even de eenzige Aart Krieg, de se winnen köönt. Un se gaht veel mehr Risiko in as ehr Jagers. Wenn de gigantische US-Armee en fairen, apen Kampf vun annere feddert, is dat lächerlich un zynisch. De Drückeberger Bush nöömt de US-Suldaten "Helden" — ok de, de warm un seker op Fleegtüüchdregers in't Middelmeer sitt, un de, de in 5 Kilometer Hööcht in't Hightech-Fleegtüüch Bomben utklinkt — heldenhaftig, null Risiko. Un de Islamisten, de sik sülven mit ehr egen Bomben in de Luft jaagt, nöömt he "feige". He kennt sik ja ut. Nee, so nich. De Islamisten sünd to'n Kotzen, avers nich feig. De Sport-Punkt geiht — leider — an ehr.


1.7.05 ...Niegsnack un Humpty Dumpty

As Münte un Schröder glieks na de NRW-Wahl op Niegwahlen in'n Bund losstüern, dor dach sik jedereen, "dat lett so dösig, dor mutt wat gaaaanz Raffiniertes achter steken." Man wat, dat kunnst un kunnst nich klaarkriegen — dat leet jümmers noch as sülvstterstörerische Idiotie, as en eitlen Bluff. Man langsaam, langsaam kümmt vörtüüg — avers bloots för de, de sik utkennt —, wat Münte un Schröder vörhebbt: Se wüllt uns Börgers wichtige Warken ut de Weltliteratuur neegbringen! Ganz gratis un sülvstlos! Hach, dat uns (Noch-)Bunnesregeern so literatuurbegeistert is! Hebbt Se't ok rutkennt?

Wark 1: Orwell, 1984. Dat "Ministerium för Wohrheit" (also för Lögen), kort Miniwohr, gifft dor de niege Spraak Newspeak (= Niegsnack) rut — na de Grundregel "Krieg is Freden, Frieheit is Slaaverie, Dösigkeit is Starkde". Un to düsse Dreeheit maakt Müntefering den histoorschen Tosatz "Misstruun is Vertruun!" Un noch beter: "Nee is Ja, un Ja is Nee!" Dat is doch basig, kaptaal, bewunnernsweert — eenfach ++good (na de Regeln vun Niegsnack).
Wark 2: Dat woor eerst vundaag kloor, as Münte in'n Bunnesdag snackt hett un de SPD-Afordneten toropen hett: "Wi vertruut Schröder, dat heet, wi stimmt gegen em!" Dat Wark is vun Lewis Carroll, Through the Looking Glass ("Alice in't Spegelland"):

"Wenn ik en Woort bruken do", sä Humpty Dumpty wat minnachtig, "denn bedüüd dat jüst dat, wat ik will — nich mehr un nich weniger."
"Man de Fraag is doch", sä Alice, "wat een Wöör eenfach en anner Bedüden geven kann."
"De Fraag is", sä Humpty Dumpty, "wokeen de Baas is. Un Sluss."

So is dat. Süh, uns Regeern hett sik vun Politik ganz op Literatuur verleggt. Op afsurde Literatuur, versteiht sik, op Surrealismus. Dat is reine Kunst — "Staatskunst" in'n Woortsinn —, nix anners mehr. Vun de "Niederungen der Politik" hett sik uns Regeern afwennt, hen na dat Gode, Schöne, Wohre. En Grund to'n Stoltween. Un dat verwöhnte Publikum — wi — dröff höpen, dat de neegste Besetzung jüst so schöne afsurde Stücken aflevern warrt. Freit wi us op!


16.6.05 ...Rolle rückwärts

"Wie es schien, war ich nun von beiden Seiten abgeschnitten: hinter mir die Mörder, vor mir das lauernde Unbekannte. Sofort begann ich die bekannte Gefahr der unbekannten vorzuziehen." Alle, de (as ik) jedeen Sommer eenmal de "Schatzinsel" dörlesen müsst, wieldat dat süss keen rechten Sommer nich is, de kennt den wunnerbaarn Satz, hebbt em villicht in ehr oll, terfleddert "Schatzinsel"-Exemplaar ok anstreken. (Stevenson weer even een vun de ganz Groten.) Minschen-Kenntnis pur: So sünd Minschen, so is de Minsch. Ansläägsch un ünnernehmen, as wi sünd, treckt dat Niege us doch bloots in Höpen un Locken, in Optimismus an. In Gefohr warrt wi schuug, un wenn ok dat Ole us ümbringt, tuckt wi vör dat Niege trüch. Dor gifft dat keen "Worüm?", dat hett sachs de Evoluschoon so anleggt — se warrt ehr Grünnen hebben. Un so vegeteert mennig Minschen in mörderische Verhältnisse ut Bang vör dat Niege. (Deerten sünd dor anschienen anners: "Komm mit", sä de Esel to'n Hund, "etwas Besseres als den Tod findest du überall!" — Na, nu avers noog mit Zitate.) In so en schuug maken Gefohr stekt de globaliseerte Weltgemeenschap. Un hest ni sehn: batz! fallt se trüch in de ole Gefohr, schoonst se alle weet: de is mörderisch.

Mörderisch is dat Prinzip vun'n Naschonalismus; keen Vulk weet dat beter as de Europäer, as de Düütschen. Europa hett us dorvun frie maakt, un twoors nich Europa as Weerschapsruum, sünnern as kulturelle Visioon. Bloots in de Richt is Land in Sicht!

Mörderisch is dat Prinzip vun'n Militarismus. 'keen dat nich kapeert hett, mutt Rumsfeld heten. (Orr Putin. Orr Karimov. Orr Mubarak.) Nich alle Problemen laat sik ganz sünner Gewalt lösen, man keen Probleem lett sik mit Gewalt alleen lösen. Bloots verveelfachen laat sik Problemen mit Gewalt. Mit Grips un beten Risikobereitschap kannst niege Weeg finnen. Bloots in de Richt is Land in Sicht!

De westliche Weerschapsform is mit ehr Wassdomspotenschaal an't Enn. Dat is so klaar as de Sünn. Dat Wassdom beroh op billige Rohstuffen un billige Energie. Beed warrt al siet lang knapper un dürer; Stahl, Metalle, Ööl, vun allens is dat Enn afsehbaar. De Krinkloop vun Konsum un Wegsmieten is an de Sättigung ankamen; de Tall vun Minschen in de westlichen Länner sinkt. Uns betherige Wassdoms-Sellschap höört op't Olendeel. Man nee, se leiert ehr "Wassdom, Wassdom!"-Liturgie duller as je, as weer dat de eenzige Reddung för de Welt. Dat kann nich ewig funscheneern. Wi mööt us an wennen, dat de Summe vun Waren un Deenstleistungen, de wi erweerschapen doot, över lange Tied gliek blifft un nich wasst. Tominnst nich in de Quantität wasst — liekers kann doch uns Levensqualität wassen. Bloots in de Richt is Land in Sicht!

Un se drievt de olle, afmarachte Weerschapsform op niege Hoochtouren. Bet 2030 warrt de Energiebedarf weltwiet üm 60% anstiggen. Üm 60%! Un dat Woort "Bedarf" is hier en Drohung: Se warrt sik dat ok halen...
Na dat Kioto-Protokoll schall de afgeven CO2-Menge bet 2010 üm 8% ünner den Weert vun 1990 liggen — prinzipiell richtig, man bloots lächerlich wenig. Un sogoor düt Wenige geiht nu perdü, wieldat de Weerschap lahmt! As nu rutkamen is, hett de EU (de Öko-Musterschöler) 2003 al wedder 1,2% mehr Kahlendioxid afgeven. Klimaschuul? Keen Tied, de Weerschap kümmt toeerst! So denkt nu ok de EU, liek as de USA, de sowiso anduern mehr Kahlendioxid produzeert. Dat is de ole, mörderische Gefohr, de wi kennt — sökt wi dor de Reddung in en Krise? Staats 60% mehr "Energie" (Eerdööl, Kahlen, Holt, Kernkraft...) brukt wi 600% mehr Energie: Tatkraft, Grips, Övertügen, Kuraasch, den eersten Schridd to doon na en niege nahaltige Weerschap. Bloots in de Richt is Land in Sicht!

Wi mööt de ollen Muster överwinnen, elkeen enkelt un alle tosamen. Wi mööt us ok in Gefohr an dat Niege rantruun. Wat hebbt wi to verleren? "Komm mit! Etwas Besseres als den Tod findest du überall!" — De Rull rückwärts föhrt na narms. Man bloots in't Mörderische.

'keen de "Schatzinsel" kennt, weet, dat dat "lauernde Unbekannte", dat Jim Hawkins so förchten dä, de harmlose Ben Gunn weer — de bavento de Reddung un den Schatz harr.


5.6.05 ...Umweltschutz = Weltschutz

Ach ja, is mal wedder "Welt-Umweltdag". Ik kann't meist nich mehr af. Meent de Minschen wohraftig, se kunnen de "Umwelt" begöschern, indem dat se ehr eenmal in't Johr den Koffi an't Bett bringt, so as bi'n Moderdag?! Fruuns un Moders laat sik so villicht inwickeln — avers ok al lang nich mehr —, man nich de Umwelt, nich de Natuurgesetze. De sünd unbestechlich, un dat is dat Schöne an ehr — meen ik. "Die Natur hat jederzeit recht, und das gerade am gründlichsten, wo wir sie am wenigsten begreifen." (Hier hett Goethe mal recht.) "Den Terror" nehmt de Lü eernst, de "Krieg gegen den Terror" geiht dat ganze Johr över; de Ümwelt hett man een Dag. Ja, gegen den Terror mööt wi uns ja sülven schulen; bi den Ümweltschuul warrt ja bloots de Ümwelt schuult! Nee. De Natuur bruukt gor nich uns Schuul, se gifft uns ehrn. Wi sünd dat, de wi schulen doot, wenn wi de Welt schuult. Warrt Tied, dat "Ümweltschutz" ümnöömt warrt in Weltschutz; denn wöörn wi dat villicht mal kapeern.

Op den verleden evangeelschen Karkendag in Hannover düüd de Fredensnobelpriesdregersch Wangari Maathai ut Kenia de Schöpfungsgeschicht so: Gott hett den Minschen ganz toletzt maakt, wieldat he wüss, de Minsch brukt allens nödig, wat dorvör maakt woor — Land un Water, Planten un Deerten. Man de Planten un Deerten bruukt den Minschen nich, se kunnen ok ahn em existeern. Danke, Fru Maathai; beter woor de Schöpfungsgeschicht lang nich mehr utleggt.


2.6.05 ...Nevelraser

Mit Vullgas in de Nevelwand — wi kennt düsse Autofohrers, de mit de Parole "Ach wat, warrt sachs good gahn!" eenfach in't Ungewisse bruust. Wat wöör passeern, wenn solk Lü ehr Bifohrers tovöör befragen un afstimmen leten? Denn wöör sachs datsülvige rutkamen as nu bi de Afstimmungen in Frankriek un de Nederlannen: De Bifohrers seggt "Stopp!" De Entwicklung vun de EU — sünnerlich de Erweiterung un dat Tosamenwassen vun'n europääschen Arbeitsmarkt — is för vele so en Nevelwand vull potenschielle Gefohr. Dat mutt nich scheep gahn, man dat kann. Nu hebbt twee Bifohrers "Stopp!" ropen.

Ok op de Referenden sünd de EU-Gremien un Regeern apensichtlich losraast as op en Nevelwand — "warrt schon good gahn", keen Plan B, keen Besinn. Anschienend maakt se dat geern. Kannst ok "Optimismus" nöömen. Egaal, nu liggt se wrack. Schüht ehr recht.

Man is de europääsche "Verfaten" würklich so en Nevelwand? De Welt ännert sik so gau vun Dag to Dag — un nich jümmers to'n Betern —, dat de Lü rein ut Reflex al seggt: Stopp! Bloots nix Nieges! Schon gor nich ut de globaliseerte Eck! Dorbi lohnt de "Verfaten" en naueren Blick; de Struktuur vun de EU warrt dordör straffer un transparenter, un eentlich warrt de Nevel, in den wi raast, dordör lichter. Avers dat ganze is en Book vun 475 Sieden, un dat geiht eenfach nich an. Dat düütsche Grundgesetz is man een dünn Reclam-Heftchen, dat langt völlig. Un wohraftig hett ok de Verfaten sülvst mennig Dullereen. Dat mehrste sünd protokollarische Anhäng un Dummtüüchs, t.B. en Oprüstungsgebot (alle Mitleden mööt ehr militäärschen Fähigkeiten anduern verbetern), Fastleggen vun Weerschapstelen as de Marktintegraschoon usw. — allens Ballast.

Dat mutt rut, un de Nevel, de düsse Verfaten för vele Börgers is, mutt licht't warrn. De Verfaten mutt breed bekannt un diskereert warrn. Se mutt an de Stammdischen! De Lü mööt de Grunnlagen kennen. Denn maakt de Verfatenskonvent ut düsse Grunnlagen en afspeckte Verschoon, de bloots de Strukturen reformeert un de Grundrechte afstekt. Inhollen un Telen brukt wi nich in de Verfaten, de warrt de Minschen in'n Tiedverloop al sülven fastleggen — mal so, mal so. Düsse afspeckte Verschoon mutt denn in en Afstimmung annahmen warrn — un twoors in en EU-wiede Afstimmung, 'neem alle Börgers togliek EU-wiet an de Urnen gaht. Dat europääsche Volk even. Keen enkelte naschonale Afstimmen! Denn lett ok de Impuls na, de egen Regeern en Denkzedel to verpassen. Bi de Wertung vun de Afstimmung dröfft de lütten Völker natüürlich nich in de groten ünnergahn, man dat lett sik maken. Un denn warrt wi ja sehn. Denn so, as dat nu is — mit den elennigen Nizza-Verdrag — geiht't nich wieder.


24.5.05 ...Keen Tovertruun to Klinsmann?!

Also nee, nu maak ik mi doch bannig Sorgen üm den düütschen — Football. Ja, üm den!! Woso smitt Schröder al nu den Bedel hen, wenn doch eerst neegst Johr de Football-WM is?! Jedereen weet doch: Wenn Düütschland — ok noch bi uns tohuus! — de Weltmeesterschap haalt un glieks dorna Wahlen kaamt, denn warrt de Regeern wedderwählt — reinweg jede Regeern. Hunnertperzentig. Dor kunn de CDU gor nix maken. Man Schröder töövt nich af! Wat kann dat heten? Hett he Geheiminformaschoon, dat mit de düütsche Mannschap nix los is? (Wat is dor geheim an...?) Dat se sowiso nix beschicken köönt? Dat he man glieks trüchtreden kann? Hett dat Doping mit Geld versagt? Kann Eichel dat nich mehr betahlen? Oh, oh, ik seh Leeges kamen: Schröder smitt hen, Jürgen Klinsmann smitt ok hen, un alltohoop drept se sik wedder in dat Sanatorium, 'neem Sebastian Deisler jümmers sin Depressionen behanneln lett... Un Angela Merkel dröff 2006 as Kanzlersch den Pott an Brasilien övergeven.


17.5.05 ...60 Jahre und kein bisschen weise?!

Dat gifft Saken, de glöövst meist nich. Dat American Jewish Committee hett in ünnerscheedlich Länner en Ümfraag maakt, wat de Lü vundaag över den Holocaust denken doot. De ganze Ümfraag is spannend, man een Fraag hett mi ümhaugt. Op de Fraag "Wat glöövt Se, warrt dat in de neegsten Johrn wedder en Völkermoord an Juden geven?", seggt üm un bi 40% vun de Lü in elk Land "teemlich wiss" orr "dat much woll angahn". Dat naue Ergeevnis steiht in de Tabell. — 40% rekent mit en niegen Holocaust! Man slaaplose Nächt schient ehr dat nich to maken. — Geiht us ja nix an, nich? Sünd wi villicht Juden?

Land "teemlich wiss" "much ween" "eher nich" "weet nich"
USA 13% 28% 53% 6%
Düütschland 7% 25% 63% 5%
Grootbritannien 9% 27% 60% 4%
Öösterriek 10% 44% 40% 6%
Frankriek 3% 16% 79% 2%
Polen 6% 34% 51% 9%
Sweden 8% 32% 56% 4%

Düt Ergeevnis lett mi dat koolt den Rüch dallopen. De Roh, mit de de Minschen op den neegsten Holocaust töövt, lett as de Resignaschoon vör en Natuurgesetz. So'n Holocaust kümmt even af un to vör, kannst nix bi maken. Dat ganze Erinnern un Gedenken un Lehren helpt dor nix. Rassismus kümmt even ut'n Buuk, de Kopp kann dor nix utrichten, un wenn dat mal wedder so wiet is, passeert dat even. As af een na't Eten rülpst — godes Benehmen is dat nich, avers dat kümmt ut'n Buuk un passeert even. — "Oops, I did it again!" — Sorry. Man dat warrt wedder passeern, dat weet wi hüüt al. So is de Minsch nu mal.

Dat Ganze lett mi hülploos trüch. Dat is so afsurd, dor kannst nix Klokes to seggen; togliek is dat so desaströös un afgrünnig, dor kannst nich över swiegen. De Fraag, de blifft, is: Woso? Woso, woso, woso is en Völkermoord wohrschienlich? Weet wi nich meddewiel, dat Völkermoorden nich bloots beestig is, man ok gor nix bringt? Un woso, woso, woso an de Juden? Hebbt wi nich meddewiel kloorkregen, dat Juden ganz normale Minschen sünd? Woso nich en Völkermoord an, na, de Franzosen orr de Spanier? Un wat, wat, wat is all dat Erinnern un de Geschichtsschrieven nütt, wenn wi doch bloots willenlos vun Instinkte stüürt warrt — wenn wi, leger as Höhlenminschen, us regelmäßig gegensiedig opfreet un denn achterna rülpst — un schullertuckt? All uns Gedenken, all de Fiern un Kränz, ja all de "Weddergoodmaken" un dat grote Mahnmal in Berlin laat in düt Licht as en eenzig gigantisches Schullertucken. De neegst Holocaust kümmt — he is al op'n Weg. — Mi is to'n Hulen tomoot.


Öllere Notizen: Hier klicken


na baven