Niege Kalennerbläder mit Biller vun Elke T. Weißleder

mit Versen vun Marlou Lessing


Winter
Vörjahr un Lent
Vun Lent na Sommer
Sommer
Vun Sommer na Harvst
Vun Harvst na Winter


Na'n eersten Kalenner vun Elke T. Weißleder


trüch

na't Flack

na de Startsiet