Mehr Beden för Kinner

tosamendragen vun Gertrud Everding, Rudi Witzke un Ewald Eden

Folg 1
Folg 2
Folg 4
Folg 5


's Avends

's Avends, wenn ik na Bedde gah,
Veertien leve Engelkes be mi stahn,
Twee ten Höfen,
Twee ten Föten,
Twee an mien rechte Sied,
Twee an mien linke Sied,
Twee de mi dekken,
Twee de mi wekken,
Twee de mi wisen
Na da himmlische Paradiesen.

Amen.


Bi't Opwaken

Wo blied bün ik hüüt Morgen waken,
wo sachten heff de Nacht ik slapen!
Leev Vadder in'n Himmel, ik segg di Dank,
dat du mi behöödt hest all Nachten lang!
Behööd mi ok an düssen Dag,
dat mi keen Leid bemöten mag.


Gott Voader in de Häävenswieden,
ikk weet, du machst mi düchdich lieden —
ok wenn ikk denn moal Undöäch moak,
hollst du dien Hannen över mi —
bit dat de Wulken wäär vöörbi.
Allens dat, dat is dien Soak —
un dorföör, leev Gott, dank ikk di.

Wedder Avend

Leve Gott, ik legg mi hen.
Schick mi doch dien Engelken,
dat mi dat in't Slapen singt
un mi schöne Drömen bringt!

Amen.


7.11.2020


na baven