Öllere Daagbook-Notizen vun Marlou


26.8.12 ...Ganz Patent!

Wenn wi seggt, dat een en "ganz patenten Keerl" is, denn meent wi, dat he nich op'n Kopp fulln is, dat he orrig wat an Plie afkregen hett. De ganz patenten Lü vun hüüt hebbt — Patente. Vun de Greken köönt wi dat t.B. nich seggen. Harrn de ok bloots en Minimum an Plie hatt, dennso harrn se ok Patente. Un bruken nienich wedder üm Geld to bedeln. Se kunnen dat feddern — inklagen. Op wat harrn de Greken sik nich allns Patente sekern kunnt! Wat hebbt se nich allns erfunnen! Demokratie — avers ok Tyrannis. Drama — avers ok Geometrie. Philosophie — un Atome! Vun allns un jedeenen kunnen se Patentgebühren kasseern. Nich bloots vun de Diskus-Smieters — vun ganz Olympia. Patente op Symmetrie un rechtwinklige Dreekanten! Op dat Gymnasium un de Akademie! Ok de russschen Oligarchen müssen för ehr Beteknen an de Greken blechen. Un eerst de Architektur! Alleen dat Woort! Harrn se sik man bloots de dorischen Sülen patenteern laten! — Tja, de Greken sünd even en Fall sünner Höpen.

Avers de allerpatentesten Lü hebbt ja Patente op Saken, de se gor nich erfunnen hebbt. Apple un Samsung hebbt sik al siet Johren in de Hoor över ehr Patente — Apple hett momentan de Bavenhand, man alltohoop is dat as King Kong gegen Godzilla, un wi Minschen kiekt genüsslich to, wa sik de Supergigantenmonster terfleescht. Apple is avers de Patenteste. De hebbt sik "dat Design" vun ehr Smartphones patenteern laten, dat Rechteck mit runde Ecken, ofschoonst dat gor nich vun ehr is! Hier bewiest dat Egon W. Kreutzer:

Wenn Se op dat Bild klickt, kriggt Se en grötter Verschoon. — Nu argert sik wiss all, de fröher mal so'n Schooltafel harrn. Nich argern! Fix bigahn un allens to'n Patent anmellen, wat nich bi dree op de Bööm is!

23.7.12 ...Lacht nich!

Nu na dat Massaker in't Kino warrt de US-Amerikaners villicht mal för sorgen, dat nich jede dörknallte Mallbüdel sik bewaffnen kann as de Terminator persöönlich, oder? Ha, denkste! För schärpere Waffengesetten is meist nüms. Sogor automaatsche Scheetprügel kann jedeen köpen, de 100 Schuss ahn Naladen füern köönt. Damit kann een Verrückte in Nullkommanix en Stadt entvölkern, sowat brukst eentlich bloots in'n Krieg, oder? Man fraagst, wat tominnst düsse Doodsmaschinen ut'n Hannel nahmen warrn schallt, seggt en klore Mehrheit Nee. — Tja, de sünd even mall, de Amerikaners, nich? Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Se wüllt dat nich anners, se wüllt doodschaten warrn. Un achterna jammern, wenn wedder en Massaker weer.

Lacht Se nich! Wi sünd keen beten klöker. Dääglich richt de Kommerzkapitalismus bi us Massaker an. 2007, 2008, jedeen Johr sietdat; Grekenland warrt slacht, Spanien warrt slacht, de neegsten dree Generaschoonen Europäers warrt in Stüerslaaveree leven — vun de hungern Minschen in ärmere Länner, de jeden Dag dat Broot vun'n Mund spikeleert warrt, gor nich to snacken. Wüllt wi schärpere Gesetten? Seht wi endlich in, dat dat so nich wiedergeiht? Sünd wi praat, wat an't System to ännern?

Lacht wi nich över de Amerikaners. Nehmt wi de Banken de Scheetprügel weg!


15.7.12 ...Entweder — oder

Ik bün ja nieschierig, wat passeert, wenn dat Verfatensgericht in de Reddungsschirm-Fraag nich spuurt. Alleen dat se sik so veel Tied nehmt, da rünkelt de Banken al de Stiern. Se wüllt fixer an dat Geld. Wa lang warrt se sik dat gefalln laten? — Un wenn dat Gericht nu ganz nich in ehr Sinn urdeelt — tja, da bün ik even nieschierig op.

Dat hier de armen Länner wat vun de rieken Länner wüllt, is ja en Legende. En Trick. De Trick is oolt un heet: Teile und herrsche. De is sogoor so oolt, dat dat den Naam ok op Latiensch gifft: Divide et impera. Man funscheneert jümmers noch. De, de utplünnert warrt, warrt gegen'anner ophisst, un de wohren Plünnerers hebbt ehr Roh. Mennig Lü in Düütschland denkt: De Greken wüllt uns Geld!

Wohr is: De Banken wüllt uns Geld. Un kriegt dat ok. De povern Greken seht keen Penn dorvun. Hööchstens noch seht de rieken Greken wat dorvun, indem dat se nich vun den greekschen Staat in hööchste Noot belangt warrt. Man för de Rieken is dat ja ok dacht.

Un nu kümmt dat Verfatensgericht. Wat, wenn dat Nee seggt? Warrt denn de Verfaten utsett? Mutt ja, nich? — Se glöövt doch nich, dat de Banken sik dat gefalln laat?!

Ik denk ja: Entweder de Staaten övernehmt de Banken, orr de Banken övernehmt de Staaten. Da sünd se al teemlich wied bi kamen. Wa lang schall dat noch gahn? Orr, op Latiensch: Quousque tandem...?


8.7.12 ...Internaschonales Recht

De Top 3 vun de lächerlichsten Polit-Wöör sünd för mi:

 • Platz 3: Internationale Gemeinschaft
 • Platz 2: Internationales Recht
 • Platz 1: Geberkonferenz

Över de dree Wöör kunn ik mi ünnern Disch lachen, wenn se mit eernste Mien vun Sprekers leest orr in seriöse Bläder gedankenswaar druckt warrt. Wenn't nich togliek ok trurig weer. Nu gifft dat wedder en Geberkonferenz för Afghanistan. D.h. en totaal vertöörntes Pack vun Staaten, de een den annern nich dat Swatte ünnern Nagel gönnt (de Internationale Gemeinschaft), sett sik an'n Disch, verspiest Kaviarhäppchen, versprickt Afghanistan dat Blage vun'n Himmel — un smitt de Milliarden amenn doch lever de Banken na. Dat is so seker, da kannst de Klock na stelln.

Wat vigelienscher is dat mit dat Internationale Recht. Denn dat gifft ja een. Nee, nich an wat Se denkt — Völkerrecht, Minschenrechte, internaschonale Straafgerichtshoff un so, wo de USA nixnich vun weten wüllt. Nee, dat wohre un eenzige internationale Recht is dat Recht vun'n Stärkeren. Dat annere, dat Recht för "Goodminschen", da gifft dat doch eh keen, de dat dörsetten deit. Also muttst di gor nich üm kümmern. Man för dat Recht vun'n Stärkeren gifft dat jümmers een, de dat dörsett: de Stärkere. Un dat de USA da nix vun weten wüllt, heff ik noch nienich höört. In't Gegendeel, se hollt sik strikt an, Syrien, China, Israel, alle, sogor "Schurkenstaaten", sogor Obama, düsse Matschplumm, höllt sik vörbildlich an düt internaschonale Recht, wenn he mit Drohnen Lü afscheten lett, de ehrn Dood he tovör ganz souverän alleen beslaten hett. Un denn na de neegste Geberkonferenz reist un poor Milliarden versprickt. Un sik heimlich doodlacht, mit mi tosamen, över düsse lustigen Goodminschen, de een mit Wöör an de Nees rümmerföhrn kann. Un in'n Achtergrund lacht de Banken över em, wieldat se ja doch de Milliarden kriegt — se sünd ja de Stärkeren.


1.7.12 ...Brood un Spele

De Finanzweerschap schafft nu ganz apen de Demokratie af. De Bundsdag, ehr Erfüllungsorgan, warrt opneegst en Gesett afnicken, dat de Banken sülvst Stüern erheben dröfft. Dat Gesett warrt ehr natüürlich vun de Banken vörschreven, as all Gesetten al lang. Dorna # kläärt. Nich bloots de Demokratie, ok de Staat is nu överflödig. Staaten weern betherto nödig as Dörchlooperhitzer, as afstrakte Gebilde, de sik verschüllen kunnen un dat mit Stüergeld vertinsen, dat de Banken an de Arbeitsleistung vun de Minschen kemen. To wat anners sünd Staaten nich nütt in de Ogen vun de Finanzweerschap. Nu de Banken Direkttogriff hebbt op de ESM-Milliarden, köönt ok de Staaten afschafft warrn. Stüern warrt direkt an de Banken afföhrt, de dat denn ünner de Rieken verdeelt. För en Ordnung in ehrn egen Sinn warrt de "Eliten" al sorgen. Naja, vunavend dröfft sik noch mal de Footballteams vun twee "Staaten" duellieren; to'n Volksbelustigen laat se de Länder un Naschoonen sachs an't Leven. As in den Film "Matrix" de Minschen en Welt vörspeelt warrt, de dat nich gifft, so warrt wi mit Brood un Spelen bi Stimmung hollen. Man mehr warrt se nich över laten — en Kanten Brood un en beten Football na Fieravend. Un dortwüschen: Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten, dat de Rieken rieker warrn köönt.

So ähnlich stell ik mi dat vör. Etwa nich?


28.6.12 ...Woneem is Merkel, wenn se brukt warrt?!


De EM-Pokal is detoneert. Bild: Ludgerd Lüske. Klick op to'n Vergröttern!

De düütschen Footballjungs inclusive Trainer hebbt en kostenlose Lehrstünn vun echte Profis kregen. Klaar, wenn eenmal "Mutti" in Brüssel is staats in de Kabine, foorts maakt de Mannschap Murks! Merkel is doch alltied de Glücksbringer west — gifft dat etwa nix Wichtigers, as dat düütsche Portemonnaie to verdeffendeern?! Wenn se al nich hinnern kann, dat de Stüergeller vun de neegsten Generaschoonen sik in (Banken-)Luft oplööst, kann se denn nich tominnst to hinnern söken, dat sik de Drööm vun ehr Landslüü in en Meer vun Tranen oplööst...?! — Man wenn se da west weer un wi harrn liekers verlaren, un togliek harrn se in Brüssel deep in Merkels Portemonnaie langt, amenn noch de Italieners... gegen den Gedanken kunn se sachs nich gegenan. Un wat is denn nu wichtiger för de Wedderwahl?

De gode Naricht: Dat Finale köönt wi nu ganz entspannt kieken. Un: De Dingsbums-Gerichtshoff in de USA urdeelt över de dore Sundheitsreform so, as wenn da normale Minschen in sitten dään, solk mit en Bregen twüschen de Ohren. Da harrn wi al meist nich mehr an glöövt, nich? Villicht kriggt Obama, de ole Matschplumm, nu doch noch en unverdeente twete Halvtied?


26.6.12 ...Fiskalpakt, ESM & Co.

To Ehren vun den Fiskalpakt, de morgen in'n Bundsdag besnackt warrt, un to de ganze Finanzhysterie hier mal en aktuelle Anmerken:

Zweyerlei Diebe

Wers gantze land beraubt / kann frey und sicher leben.
Wer nur ein haus bestiehlt / muß an dem galgen schweben.
Die grossen Dieb' entgehn. Die kleinen müssen hangen.
So können gleiche werck' ungleichen lohn erlangen.

Seggt hett dat en gewisse Nikolaus Ludwig Esmarch. Googelt Se mal, wennehr de leevt hett. De barocke Toon wiest al den Weg. — Tominnst sä een dormalen noch "Diebe" un nich "Märkte".


17.6.12 ...Weltregeern

Gifft so veel gode Saken, de kannst alleen eenfach nich dördrücken op de Welt. Ümwelt- un Arbeitsrechte t.B., orr de Finanztransakschoonsstüür. Maakst dat alleen, haugt de Industrien un Spikelanten af in anner Länner. Da kunnst denken, wat wi brukt, is en Weltregeern, de endlich zentraal för Ordnung sorgt!

Avers hey, anschienend hett dat sowat al faken geven. "Fast 200 Millionen Jahre lang haben die Dinosaurier die Welt regiert", dat heff ik al faken höört. Annerletzt höör ik sogor: "Über 2 Milliarden Jahre regierten die Einzeller die Welt." Na Hoot af! Dat nööm ik doch mal en erfolgrieke Regeern! 2 Milliarden Johr, da kann sik Merkel mit ehr nu knapp 7 Johr Regeern aver verstecken. Sachs hebbt de Dinosaurier denn ok Gesetten erlaten, sik Gehälter un Diäten tometen un mit Lobbies kungelt (wohrschienlich hett ehr dat amenn dat Genick braken, keen Meteorit). Liekers funscheneert dat Prinzip överall good, ok lokal, wenn dat t.B. heet "De Tiger beherrscht den Dschungel". Jungedi, de Tiger warrt en ganzen Barg to doon hebben, sik mit all de Angelegenheiten vun de annern Deerten to befaten un ehr to regeln! Orr schall dat etwa bloots heten, dat he ehr över is? I wo, dat sünd doch Wetenschaplers, de düsse Sätze seggt, de kennt sik ut! Herrschap un Regeern, dat heet Ordnen! Bi de Einzeller danz nüms ut de Reeg, da leep allens na Plaan, ok de Ur-Vulkane hebbt ordentlich na System brodelt, dat hebbt de Einzeller regelt. Ik denk, wi schulln us an ehr en Bispill nehmen — orr op't best glieks wedder ehr de Macht överlaten. En Weltregeern ut Einzeller. Dösiger as uns Politik köönt se sik ok nich anstelln. De neegsten Johrmillioonen sünd klareert. Un villicht kümmt denn ja mal de Finanztransakschoonsstüür.


5.6.12 ...Null Perzent

Spanien, Italien, mennig Länner günst ünner de Tinslast vun ehr Schulden. De Banken, de dat Geld vun de EZB meist för lau nasmeten kriegt, lehnt dat gegen horrende Tinsen wedder an de Staaten ut (de dat tovör in den EZB-Pott inbetahlt hebbt). De Differenz blifft bi de Banken hangen. Is even en gigantische Destilleerkolben.

Man Düütschland is de grote Utnahm — Düütschland kann sik opstunns Geld för nix leihn. För null Perzent. Ünner de Blinden is even de eenöögige König. Nu fraagt sik jedeen vernünftige Minsch: Woso maakt Düütschland nich nu un opsteed en gigantische Umschuldung, lööst all de Staatspapeern ut, för de se noch Tinsen betahlt, un borgt sik dat Geld daför to null Perzent? Villicht kriegt se nich all — villicht verköfft nich jede Privaatminsch, de en Bundsschatzbreef in't Wahnstuvenschapp hett; man en Löwenandeel wöörn se sachs trüchköfft kriegen. De Schuldendeenst, de so op den Huusholl drückt, wöör op een Slag lichter. Dat Land kunn döraten un Tokunftsprojekten anfaten (Bildung! Energie! Sogor Stüersenken! Betreuungsgeld! (Hihi!)). Also: Woso deit de Regeern, uns Regeern dat nich?

Naaa...? Denkt Se noch ...?

Richtig! Denn fleet ja netto keen Stüergeller mehr vun uns Taschen in de Taschen vun de Banken un de rieken Anleggers. De Destillaschoon wöör opholln. Undenkbor! De Rieken rieker to maken is ja Staatsräson! Daför is de ganze Laden hier inclusive de Regeern överhaupt da. Oder?


22.5.12 ...Slechte Stimmung

En ganzen Barg Sükenhüüs twiegt vun uns Krankenkassenbidrääg wat af un geevt de Dokters extra Geld, dat de de Süken jüst na ehr Sükenhus schickt. Dat hebbt de Krankenkassen rutfunnen. "Fangprämie" warrt dat passenderwies nöömt. Na, wokeen sowat Zynisches höört, de kriggt glieks slechte Stimmung, nich? Un wat seggt de Ärztekamer dorto? Ha: Se smitt de Krankenkassen "Stimmungsmache" vör! Na wenn mal wat wohr is, denn dat! Slechte Naricht maakt slechte Stimmung. Un dorwegen is de slechte Naricht denn gor nich wohr. — Wenn mi opneegst een seggt "De Greken brukt nu dat Duppelte!" orr "Düütschland is in de Vörrunde utscheden!" orr "Jüst is'n Krieg utbraken!", denn warr ik seggen: "Pah! Das ist doch alles nur Stimmungsmache."


20.5.12 ...Vun wegen

Weerschaps- un Finanzpolitik is ja wohl dat Dröögste, wat een sik vörstelln kann, nich? Vun wegen. Wokeen harr dacht, as de Euro plaant woor, dat dat Wedderuttreden so en Saak vun Leven un Dood warrn wöör? Ja, Leven un Dood; denn wenn Grekenland uttridd, warrt dat wiss to Elend, villicht to Hungersnööt kamen. De Sülvstmoordrate da stiggt ja nu al an. Wenn wi ok bloots en beten de Ogen opmaakt, denn schient Weerschapspolitik sogor de levensgefährlichste Saak vun'e Welt. Annerwegens entscheidt se al lang över Leven un Dood, nu ok vör uns Huusdör. Dat dat nich so blieven schall, hebbt de Blockupy-Lü düt Wekenenn in Frankfurt demonstreern wullt, avers vun wegen! De Staatsmacht hett mal wedder wiest, wokeen se an'n mehrsten eernst nimmt, wokeen se an'n besten schuult — kort: för wokeen se da is. Blockupy, en lierlütte Angrieper op de Global Players, hett en gewaltige Immunreakschoon utlööst, en Reakschoon, de ganz vun sülvst de Frankfurter City killt hett. En anaphylaktischen Schock sotoseggen. Ik bün vun Menen, düsse Taktik schulln de Kapitalismuskritiker wieder utbuun. Amenn langt dat, dat een Protestler kort "Buh!" seggt, un twölf Banken fallt dood üm. Dat spoort Energie. De annern schallt sik man verutgaven, so as Bayern; de Minimalisten winnt doch, so as Chelsea. Warrt Merkel nu to den totaal dalknickten Schweini in de Kabine gahn un em tröösten, so as fröher, un em gode Raadslääg geven? Vun wegen. Kiekt sik man op düt sagenhafte Foto (de G8-Gipfel bi't Footballkieken, mutt een sehn hebben!) ehr Gesicht an. Kiek op ehr Ogen! Da weetst glieks: Schweini warrt rutsmeten. Mit en Annerthalv-Minuten-Statement vör de Presse. Ahn Rückfragen. Villicht warrt he sogor killt. Denn: Versager kann Merkel nich utstahn.


6.5.12 ...Welt-Anti-Diät-Dag

"Düsse ganzen "Tag des..." un "Tag der...", dat erinnert mi bloots an de DDR", sä Fründin Renate, "da hebbt's ok keen Dag in Roh laten, allns müss en högern Sinn kriegen." Tja, allgemeen stimmt dat, ik kann ok mit dat ganze Widmen vun Daag nix anfangen, man hüüt, as ik jüst lees, is Anti-Diät-Dag, un wieldat ik ok to de Runden höörn do, mutt ik seggen: Dat woor mal Tied. Eentlich is för mi ja jümmers Antidiätdag, avers wenn ik seh, wa anner Lü sik quälen doot, un allens för nix, dat is hartbrekern, un de mehrsten warrt krank dorvun. Leven Lü, nüms dwingt ju, de lachhaftigen Ideaale ut de Modewelt eernst to nehmen. Dat Leven is ja en Test op Plie un op Charakter. Wenn Se mollig sünd un denkt, Se mööt sik gefällig hungern, denn sünd Se wohrschienlich in de Falle gahn. Söökt Se sik nau ut, wokeen Se gefalln wüllt! Dat Wichtigst: Se schallt sik sülven gefalln. Entspannt sik! Un goden Appetit.


30.4.12 ...Hungerleiders dröfft dat nich

Tja, leve Ukraine, nu staunt ji Buuklötze, wat? Boykott! Ji köönt froh ween, wenn ji in juun korrupschoonsverdüerte Footballstadien överhaupt noch een westliche Politikervisaasch to sehn kriegt! Wat ja en grote Ehr is, wenn ok nich alltied en Vergnögen. — Wi weern us aver doch vermoden, dat ji dat meddewiel begrepen harrn. Halloooo! Gefangene misshandeln! Dat geiht doch nich, wenn een nich tominnst Eerdööl hett! Wenn ji us Ööl orrer Gas levern dään, denn is dat natüürlich en annern Snack. Wenn ji Atoomwapen harrn orr us Woren för Milliarden afnehmen dään, dennso dröffen ji ok lütte Kinner freten. Un wenn ji de USA orr China sünd, dröfft ji reinweg allens. Nüms wöör ok bloots an denken, wat to boykotteern... Man nu schulln ji sik endlich mal op juun fulen Mors setten un dat lehren: De Minschenrechtsregeln för Hungerleiderstaaten!


29.4.12 ...Nich bloots dat Atoom is en He

Hebbt wi dat doch wüsst: De ganzen Schwulenhassers sünd heimlich un ahnweten sülven schwul. Je radikaler, je schwuler. Hebbt's nu in en Studie rutfunnen. Klaar, se köönt Schwule nich af, wieldat de ehr op dumme Gedanken orr sogoor in Versöken bringt, un se wüllt sik dat nich ingestahn, hebbt Bang dorvör, un dat kriedt se de Schwulen an. En echte Hetero-Hartensbreker dorgegen is froh över jeden Schwulen mehr, denn de nimmt em ja keen Fru weg! Mehr Schwule = minner Konkurrenz. Orr, as Obelix jümmers vun de Römers sä: "Lasst sie miiir!" — Merke: Den echten Hetero-Keerl kennst an, dat he nett to Schwule is. Un to Fruuns. Bloots de annern Hetero-Keerls, de bitt he weg.


28.4.12 ...Dat Atoom is en He

Allens Lege kümmt ja bekanntlich vun de Mannslüüd — un annersrüm. So ok "dat Atoom"! Männer maakt AKWs, un AKWs maakt Männer. So is dat. Wi Fruuns dorgegen sünd vun Natuur ut sachtmödig un hartenswies un sowiso de betern Minschen. Wi sünd so rein un zaartföhlen, in de Neegde vun AKWs warrt wi gor nich eerst boren. Dorwegen buut de Chinesen ok so veel Kernkraftwerke — denn bruukt se de ganzen Deerns nich eerst afdrieven, kaamt eh bloots noch Jungs to Welt. Klaar, de ganzen Mannslüüd warrt ja ok brukt, wenn dat so richtig hitt togeiht, as in Tschernobyl. Kannst de villicht dör Bestrahlung noch keerlshaftiger maken? Denn hebbt wi bald luter Arnie Schwarzeneggers.


22.4.12 ...Das Leben der anderen II

Versteiht een, wat da in Norwegen afgeiht? Ik nich. Teihn Weken. Teihn Weken schall de Perzess duern, teihn Weken lang schall sik de iedele Slächter produzeern un sin Moordwahn vördragen dröffen?! Woso? De Mann hett gestanden. All Bewiesmateriaal is kloor. Psycholoogsche Goodachten liggt vör. Dat geiht bloots üm de Wahl: Levenslang Kaschott orr levenslang Psychiatrie. Een Perzessdag wöör daför langen!!! Worüm he dat daan hett — orr worüm he denkt, dat he dat daan hett —, is ahn Belang, dat wöör an dat Urdeel doch nix ännern. Dat kann doch nich wohr ween, dat düsse Kotzbrocken nu de schöönste Tied vun sin Leven hett, een Optridd na den annern op de Weltböhn, un hemmungslos op de Geföhlen vun de Opper rümmertrampeln dröff? Still un liesing schull he verswinnen in en Zell orr en Anstaltsstuuv — un ja keen Memoiren orr Interviews! Dat weer de Hööchststraaf för em. He hett dat Leven vun sin Oppers ja doch bloots brukt, sin egen erbärmliches Ego dormit to poleern. Dorbi schulln wi em nich helpen! Sehn kann ik de Visaasch sowiso nich mehr. — Snaaksch, wa iedel Massenmöörders mehrst sünd.


19.4.12 ...Das Leben der anderen

Al op Verdacht warrt de Lü vun de Geheimdeensten un ehr Armeen doodschaten. Ahn Perzess sowiso, dat versteiht sik ja vun sülvst. (In de USA seht mennig Lü dat jüst so: eerst ballern, denn kieken, wokeen dat weer, dat is in Ordnung.) Kann ween, een is en Schubberjack? Weg damit. Teihn Lü staht üm em rüm? Egal, de kaamt mit. — Se sünd nu würklich bald op Oogenhööcht mit Al-Qaida. Veel fehlt nich. Dat Schöne is ja: Minschen gifft dat noog. Eentlich sogoor to veel. Op en poor Leven mehr orr minner kümmt dat also nich an. Ok wenn een mal de Falschen drepen deit. De sünd över. — Snaaksch is bloots: De, de över sünd, sünd jümmers de annern. Nich wi sülvst.


15.4.12 ...The show must go on!

Nanu, wat is denn los? Hallooo, slaapt ji all in Israel? Woneem blifft de neegste Runde? Grass hett de Stasikeule swungen, nu sünd ji wedder an de Reeg! Kaamt mal in de Puschen...!

Dat kunn natüürlich ok heten, dat Israel för de neegste Runn wat ganz Besünners vörbereidt. Grass un Israel (pardon: de israeelsche Regeern meen ik natüürlich) hebbt ja en Pakt slaten, dat se sik gegensiedig helpen wüllt, sik op't best to blameern. Grass hett bekanntlich anfungen (wokeen anfangt, daför hebbt se'n Geldstück smeten, Grass harr natüürlich op "Kopp" sett, denn daför höllt he sik sülven), Israel (pardon: de israeelsche Regeern meen ik natüürlich) hett natrocken mit Nazikeule plus Inreisverbot. Ik mutt seggen, dat finn ik veel kreativer un eleganter as düt komische "Gedicht". Nazikeule is ja klaar, man dat Grass nu nich mehr na Israel (pardon: de israeelsche Regeern meen ik natüürlich, äh, nee, dütmal doch nich) fohrn dröff, hett doch wat. Dat is so indirekt, so konjunktivisch; dat Gedicht weer reinweg plump dagegen. Beid hebbt sik höögt (un wi ok); de Akschoon weer bet hier en vulle Erfolg, beid kunnen sik prima blameern. Denn hett Grass ehr mit de Stasi vergleken — un wat kümmt nu vun Israel (pardon: de israeelsche Regeern meen ik natüürlich)? De lange Stillnis lett op wat Schönes höpen. Villicht laat se em ja vun'n Mossad entföhrn un an en geheime Steed foltern? Na Israel (pardon...) dröff he ja nich bröcht warrn. Dat hett avers den Nadeel, dat Grass denn nich wedder trüchslaan kann, wenn he an de Reeg is. He is denn eenfach verswunnen. Hm, dat weer gor nich so slecht. Is ja klaar, wat he as neegst maken wöör — de Nazikeule swingen, ehr mit de Gestapo, mit de Nazis verglieken. Vundaag geiht dat ja al bi Juden (pardon: de israeelsche Regeern meen ik natüürlich). Dat weer wedder bloots plump un direkt (schoonst he dat in Gedichtfoorm maken wöör — dat is he sik schüllig!). Grass föhrt sin Slacht mit Wöör, Israel (pardon...) mit Akschonen, un dochen winnt Israel (pardon...) den Schöönheitspries. Dat muttst ehr eerstmal namaken.

Villicht laat se em ja doch noch mal frie, dat he de neegste Runn mit sin Nazistänkerie dreihn kann. Un denn? Tjaha, ik heff da en Idee. Denn griept Israel (pardon...) den Iran (pardon?) an — un nöömt dat Ganze "Operation Günter Grass"!

Dat wöör denn ja ünner den Naam in de Geschichte ingahn. Un falls dat so'n richtig flotte Atoomkrieg warrn schull, hebbt se Grass so richtig fertigmaakt!!

Se hebbt Grass op't Krüüz leggt mit den Pakt. Bloots he blameert sik. Gemein ween kann ja so veel Spaaß maken. And the winner is: Israel!

Pardon.


5.4.12 ...Och Mööönsch!

De Lufthansa hett de Stiern in deegte Folen leggt. So geiht dat nich, so köönt se nich wieder "wassen"! Se meent dat Uurdeel gegen de Nachtflegerie. Kunnst denken, dat weer wat Niegs. Nee: Dat Nachtfleegverbot gellt al siet Johren. Dat Gericht hett nu bloots nochmaal seggt, ja, dat gellt. Dat gell al, as de Lufthansa anfüng, in Frankfurt so groot rümtomaken. Se hebbt dat bloots nich befolgt. Dat weer doch nich eernst meent! Ach wat, dat weer eernst meent?! Denn köönt wi ja gor nich so veel verdenen, as wi dacht hebbt! Un dat schaadt ja de Weerschap. Denn wi sünd ja Weerschap. Kann nich jichenswie de Politik för sorgen, dat wi wiederhen dat Recht breken dröfft, dat wi mehr verdeent?! Och Möööönsch! Dat mutt doch gahn, dat kann doch nich ween...

Wedder seh ik dat Kind in'n Laden vör dat Snoopkraamregal: Dat kann doch nich so eernst meent ween, dat ik dat allens nich hebben schall! Ik schall nich klaun, ja, avers düt is doch keen Klaun, ik will doch bloots —— mehr Profit...

Jaja: Weerschap good, allens good. Denkste!


1.4.12 ...Ieslopen kieken

Verleden Week geev dat wedder Ieskunstlopen. In't Kiekschapp bloots noch bi Eurosport. Ik kiek dat geern; min Leevsten verschanzt sik denn an sin PC un driggt dat stoisch. Wenn ik em opfedder, to mi op't Sofa to kamen, gnurrt he: "Um das Gehampel anzugucken?! Die sind doch alle schwul!" — Hm, denk ik mi, dat is doch en Idee. Wo lang warrt dat wohl noch duern, bet en schwules orr lesbisches Iesdanz- orr -kunstloop-Poor in de Poor-Wettbewerbe optridd? Tovöör mööt se natüürlich den Rechtsweg nehmen, dör alle Instanzen, vunwegen Diskrimineern un so. Na, un denn sünd da opmaal twee Fruunslüüd un maakt Poorloop. Na dat geiht ja noch... avers twee Mannslüüd? Bi dat Jumpen hebbt se wiss Vördeel, man bi de Hebefiguurn... Hm, nee, Gliekberechtigen vun Homosexuelle is twoors nödig, avers nich jümmers ästhetisch.


30.3.12 ...Schirme

Dat Gör in'n Supermarkt steiht vör dat Snoopkraam-Regaal un kriescht. "Okay", seggt de Mudder, "een Tüüt Gummibärchen!", un packt de in. Dat erfolgrieke Gör stellt sik wedder vör dat Regal, dütmaal vör de Överraschungseier, un kriescht dreeduppelt dull. — An wat erinnert us dat? Ach ja! De Reddungsschirm is 0,8 Milli- äh, nee, Billi- äh-, Fantastilliarden groot. Dat "de Märkte sik beruhigt". Prima, seggt de Märkte, reegt wi us noch en beten duller op, denn kriegt wi dat Duppelte. Un se kriegt dat! Se kriegt dat vun mi un Se, wat wi nu wüllt oder nich. Liekers is de Schirm lächerlich lütt, wenn Spanien orr Italien ünnersluppen schall (en totaal sundes Land, man de Märkte kriescht). Keen Schirm is groot noog, all düsse Paradoxien to faten. En Schirm, de dat kann, de Gegensätt vereent, is t.B. de Antisemitismus. De Moorde vun Toulouse: Nazis? Islamisten? Aha, Islamisten. Tofall. Kunnen de nich Freden mit'nanner maken, indem dat se tosamen Juden schamfeert? So weer de Antisemitismus tominnst noch to jichenswat nütt. Alternativ geiht dat ok mit den Antifeminismus. All düsse Schirme sünd natüürlich irreal, irrwitzig, Hirngespinste, Hirnrissgespinste — inclusive de Euroschirm. Dat warrt wi noch sehn.


25.3.12 ...Sleswig-Holsteen-Wahl 2012

Ik heff annerletzt vertellt, dat de plattdüütsche Raat för Sleswig-Holsteen för de Landdagswahl in'n Maimaand fief Wahlpröövsteen rutgeven hett, de de nedderdüütsche Spraak un Kultur angaht. Nu sünd ok de Antern vun de Partein indrapen, un Se köönt de hier apenmaken:

Wi hebbt dat de Partein dütmaal richtig swaar maakt, de Fragen weern konkret, un de Antern müssen ok relativ konkret warrn. Tomehrst snackt se ja geern in himmelblaag un güllen Wöör, wa veel ehr an de regionale Kultur liggen dä usw., man wenn dat to kümmt, ok wat för to doon orr Geld för antosetten, denn is dat allns nix weert. Ok dütmaal hebbt se dat schafft, sik nich allto dull fasttoleggen, man dat günnt wi ehr. Ut de Stellungnahmen vun Gröne un besünners vun'n SSW schient mi de mehrste Sachverstand to spreken. Man urdeelt Se sülven!


18.3.12 ...Germany's Bundspräsi

Soso, nu is dat also doch keen Fru woorn. Sünnern en Gauck. En Mann mit en Thema. Sin Thema is de Frieheit. Dat seggt he ok sülven: "Min Thema is de Frieheit." Mennigmaal seggt he ok "...de Frieheit in Verantwoorden." Da krigg ik al Probleme. Wat is dat, en Minsch mit Thema? Ik heff keen Thema, ik kiek, wat dat Leven bringt, un denk jümmers över niege Saken na. En Thema hebben, is dat so, as wenn een allens in een Klöör süht? Nich bunt? Woans kann en Minsch dat en leevlang mit een Thema utholln? Mutt he nich vör Langewiel an sik sülven doodgahn? Orr tominnst sin Partnerin, de ja ganz verstännig utsüht? Wo höllt de dat ut?

Ach ja, he is ok en Mahner. Een, de us de Leviten leest. Nanu, wat heff ik denn anstellt?! — Bi een, de anduernd mahnt, besteiht ok de Gefohr, dat nüms mehr tohöört. Man he kann us ja angeevlich ok Demokratie lehren, us den ungeheuern Weert klaarmaken, den de Demokratie hett. Nu wüllt wi mal sehn, wat he so seggt. Över em höört wi ja nu so ünnerscheedlich Saken, man wat wi vun em höört, da warrt wi em an meten.

Brukt wi eentlich een Minschen, de den Staat verkörpert? Dat lett so. Relikt ut de Monarchie: L'état, c'est lui. Mehr hett he nich to doon, he is en Symbol, man ahn so een föhlt wi us verlaren. Is doch lustig, wa fierlich wi da denn bigaht. Sowat Profanes as de Bundskanzlersch kann dat Volk wählen, avers nich dat Staatssymbol. Symboldemokratie dör willkürlich beropen Wahlfruuns un -männer, de mit sik sülven ok ganz fierlich ümtogahn anfangt, as weern normale Minschen nich good noog, dat Staatssymbol aftonicken. Opleevst harrn wi en Gottsurdeel orr en Apenbaarn, so as bi de Nafolg vun en tibetischen Lama. Dat kannst nich ganz eernst nehmen. Villicht hett Schäuble bi dat ganze Palaver ok wedder Sudoku speelt. Dat finn ik sowiso den besten Kommentaar to den ganzen Parlamentskraam. Da kann Gauck em noch so belehren över den Weert vun'e Demokratie: De Politikers nehmt sik sülven nich eernst, un de mööt dat ja weten. Btw. wi weet dat ok, al lang. De Laag is utsichtslos, avers nich eernst.


17.2.12 ...Germany's next Bundspräsi

Margot Honecker? Heidi Klum? Orr doch en Casting-Show? Bloots nich Margot Käßmann bitte! Lever Alice Schwarzer. Ja, ik meen, dütmaal warrt dat en Fru. Dat warrt ja jümmers en Fru, wenn en Amt so dull vör de Wand fohrt is, dat keen Mann dat mehr will. As dormalen de CDU-Vörsitt, as Merkel den nehm, na Kohl. Wenn ik tippen schull, wöör ik ja seggen, Merkel schuuvt von der Leyen in den Präsi-Job af. Möögliche Kronprinzen loswarrn, dat hett se vun Kohl lehrt. Un de SPD is villicht ok froh, wenn vdLeyen nich mehr Ministersch is...?

Man ik tipp nich. Heff ja al mal scheep legen.

Wat upfallt: Weer dat vör 8 Johr noch en Probleem, ja meist unmööglich, wenn Kanzlersch un Präsi beed Fruuns weern, so is dat vundaag en Sülvstverständlichkeit. 8 Johr! Veel hett sik ännert. Ja, da gifft dat jümmer noch Luft to'n Verbetern. — Ik denk, dat hett veel mit de "wandelnde Knopfleiste" Merkel to doon. Se hett wiest, dat de Welt nich ünnergeiht, wenn en Fru regeert, un se is so herrlich unfeminin, dat Fruuns liekso as Mannslüüd vundaag en Neutrum ween köönt. Neutrum ween is en niege Frieruum för us Fruuns. Danke.


12.2.12 ...De Gedankenpolizei is ünnerwegens

Düsse junge Mann is villicht opneegst dood. Malaysia hett em an Saudi-Arabien utlevert, 'neem he wegen Gottslästerung hinricht warrn kann. He hett sik ganz normaal Gedanken över sin Gloven maakt, also ok — twievelt. So as wi alle hier. Sin Sätz an Prophet Mohammed (den sin Bortsdag jüst wedder fiert woor) wöörn hier tomeist as Frömmigkeit gellen. In Saudi-Arabien is dat Lästerung. Nasinnen dröffst da nämli överhaupt nich, bloots blind glöven. "Ogen to un dörch". Dörch dat Leven natüürlich, ahn Nasinnen. Wi all, de wi nasinnen doot över Gott, wi weern in Saudi-Arabien al lang dood. Orr utpeitscht. Wenn wi nich den Rand hollen dään.

Den Rand hollen, dat liggt mi ja nich so. Hallo, saudische Betonköpp: Ik twievel ok an Mohammed. Ik twievel an Saken, dat glöövt ji nich. Woso reegt ji sik eentlich över op, wat in anner Lü ehr Köpp vörgeiht?! Wenn dat mal opholln wöör, dat welk Lü partu achterher sünd, wat anner Lü denken un glöven doot — ja, denn güng dat de Welt bedüden beter. Man as ji nu mal so sünd un sik so mächtig opreegt över dat, wat in anner Lü ehr Bregens vörgeiht, denn kaamt nu mal her, ik kann juuch Gedankens wiesen, da wöörn ji utrasten — un ji köönt keen dorvun faatkriegen. Na, kaamt ji al in Brass? Hier bün ik. Huhu! —— Ik höp natüürlich, dat de arme Kerl, den se hinrichten wüllt, in de Twüschentiet afhaugn kann, wieldess ik ehr aflenk. En beten höp ik ok op den Rumpelstilzchen-Effekt, Se weet al: "Das Männlein stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, daß es bis an den Leib hineinfuhr, dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riß sich selbst mitten entzwei." Man dat weer to schöön, üm wohr to ween, wenn de ganze Bande sik vör Woot tweirieten wöör.

Realistisch avers weer dat, dat de Bundsregeern endlich mal en klore Spraak mit düssen "goden Fründ", de saudische Diktatuur, snackt. Orr is dat ok nich realistisch?


12.2.12 ...Plattdüütsche Wahlpröövsteen

Leven nedderdüütschen Maten, in Sleswig-Holsteen is in'n Maimaand Wahl! Wenn Se ok dat unverdeente Glück hebbt, ut düsse segente Kant to kamen orr hier to wahnen, denn wüllt Se villicht ok weten, wat de Partein, de nu anfangt to fiecheln un to hudeln üm Ehr Wählerstimm, also wat düsse Partein eentlich för uns Spraak to doon paraat sünd. Vun sülven löppt da nix. Muttst Druck maken. De plattdüütsche Raat för Sleswig-Holsteen (den antohöörn ik de Ehr heff) hett en Pappeer opstellt, dat ganz konkret na dat fraagt, wat nödig is. Düsse Wahlpröövsteen köönt — sachs as een vun stückerwat Faktoorn — to Ehr Wahlentscheid bidragen. Hier köönt Se dat apenmaken. Is en PDF-Datei. Un wenn Se wüllt, köönt Se dat drucken un Ehr Kandidaten vörleggen. Mal en beten op'n Busch kloppen hett noch nienich schaadt!


8.2.12 ...An'e Bordsteenkant

Hach ja, un nu hebbt wi ja den Nasarbajew to Besöök, un dat Spill wedderhaalt sik. Dütmaal sünd dat Seltene Erden, ut de dat Eten mit Minschenbloot kaakt is. Merkel kann ja würklich wat verdaun; wi ok. Wat mööt sachs in Kuba an Rohstoffe funnen warrn, dat Merkel miteens ok Glückwunschtelegramme na Castro schickt? Orr wa veel düütsche U-Boote mutt Kim Jong-Dingsbums köpen, dat Noordkorea miteens en leve Fründ is?

Ach ja, Merkel hett natüürlich de Minschenrechte anspraken! So blangenbi. Süh, un dat hebbt de Linken bi Castro versüümt. En slichtes "P.S. Da gifft dat noch de Minschenrechte, Fidel! ;-)" harr ja langt. Denn dröffst allens. — Nix gegen Geschäfte. Avers bitte keen Schienheiligkeit. De Weerschap is en Hoor, se mutt keen Leevde hücheln. Is de Politik ehr Tohöllersch, de sik ehrbor geven will, ofschoonst se dreckiges Geld nimmt?


5.2.12 ...China-Restaurant

De Chinesen hebbt Merkel also wiest, wokeen Kaak is un wokeen Kellner. Köönt Se sik Merkel mit en smucke witte Spitzenschört vörstelln? — Ganz recht, Merkel is de Kellnersch. Un se serveert us, wat de Chinesen kaakt un ehr op't Tablett daan hebbt: en teemlich swaar verdaulich Eten ut Minschenbloot un veeel Geld. Eentlich is dat to'n Kotzen, avers wi freet dat Merkel ut de Hand. Un se scharwenzelt un smüüstert un maakt good Weder bi de chinesischen Diktatoorn, schoonst de ehr so rüde behannelt as man wat. Man — eerst kümmt dat Freten, denn de Moraal! Minschenrechte? Oprechter Gang? Ha: Wi laat de Linkspartei beobachten vunwegen ehr Fiechelee bi Castro! Kuba dröffst nich fiecheln, denn Kuba is en Diktatuur, de us nix to beden hett. Da speelt wi oprechten Gang.


30.1.12 ...Wetten...?

"De Spekulanten wett't gegen Europa, se wett't, dat de Staaten tosamenbrekt, un wi mööt ehr nu bewiesen, dat se falsch liggt, indem dat wi orrig mehr Geld in den Reddungsschirm leggt!" So seggt de niege Präsident vun't EU-Parlament. He meent dat sachs good. — "Na, wüllt Se nicht mehr orr hebbt Se keen Geld mehr?", lockt de Hütchenspeler. "Wat denn, sünd Se etwa pleite? Wenn nich, wiest Se dat doch! Na los! Sett se noch en Hunni! Sett Se en Tausi! Süss mööt wi doch all denken, Se sünd pleite...!" — Dagegenhollen heet sin Speel annehmen. Heet wetten to Bedingen, de he dikteert. Wa dösig sünd wi eentlich, dat wi da noch Geld op'n Disch leggt?! Ok wenn wi dat hebbt. Wat mööt wi den Trickdeef denn bewiesen?! Wat hett he vun us to feddern? Denn in wokeen sin Taschen dat Geld amenn landt, weet wi doch all. Wi weet nich nau, woans. Dat mööt wi ok nich. Wi kennt dat Ergeevnis, dat langt. Wi brukt sin Hütchenspeel nich dörschaun, wi weet, dat dat Bedrug is. "Wat, ik schall bedregen? Wosaken schall ik dat woll doon?!", feddert de Trickbedreger driest. Egaal! Nich mal düsse Rekenschap sünd wi em schüllig. Wi em nich! He us!

He warrt nich nalaten. Nix, wat wi rutrückt, is jemals noog. Wenn wi en Hunni op'n Disch leggt, warrt he en Tausi feddern, twintig Tausis, noch mehr, un jümmers drauhn "Sünd Se etwa pleite?!" Solang wi noch jichenswat op em geevt, warrt wi em nich los. Wetten?


22.1.12 ...De Mob

Da liggt de grote Wust op den Disch, de för alle is. Hier staht twee Hunnen: de brave Hund, de op Herrchen höört un nich na de Wust snappt, schoonst em de Säber de Lefzen rünnerlöppt; un de unaartige Hund, de op'n Disch jumpt un sik den Buuk vullsleit. Welk Soort Hund harrn Se wull lever as Bundspräsidenten, den braven orr den unaartigen Hund?

Gor keen. Ik will dat Herrchen.

Himmeldunnerweder, is denn dat so swaar to verstahn?!

Ja, dat sünd afsolute Kinkerlitzchen, de Wulff nu nawiest orr ok bloots anhangt warrt. Lächerlich. Schull een gor nich över nadenken. Mi stöört ok nich, wat he kregen hett, mi stöört, wat för'n Bild he afgifft: An all Kanten kiekt de Hund dör, de na de Wust lengt; ut elk Knopplock drüppt em de Säber. Sogoor wenn he sik nix ünnern Nagel ritt — he wull so geern! Dat sühst an, mit welk Lü he ümgeiht. De Mischpoke ut Weerschap, Klüngel, Schickeria, Klüngel, Politik, Klüngel un villicht noch'n beten Bunte-Bläder-Adel — dat is sin Teel; in düt Rudel anerkennt warrn is sin Himmelriek. Tosamen bildt se en slaten Krink üm den Disch mit de Wust, de se as ehr rechtmäßig Egendom ankiekt. Bloots solang wi, dat Herrchen, allto streng kiekt un mahnt, bloots so lang hollt se an sik. Kiekt wi weg — laat wi de Kuntrull —, dennso duert dat man een Sekunn, un op'n Disch is de gröttste Freetslacht, de du di denken kannst.

Düsse Aart Lü hollt sik sülven för de Elite in uns Sellschap. De, de dat Gemeinwohl nich een Spier scheert. De, de dat mehrste för sik ruthaalt. Düsse Lü sünd ok in de Politik — de doch dat Gemeinwohl verdeffendeern schall — an de bövelsten Posten krapen. Wi warrt vun'n Mob beherrscht, nu ok vun'n Mob regeert. Dat Gemeinwesen is vör de Hunnen gahn, ünner de Geier kamen. Bloots noch poor Instanzen un Kuntrullstruktuurn hollt dat nootdörftig tosamen. Un de Öffentlichkeit. Nee, nich "Bild" un so; dat is de Öffentlichkeit, de dorachter steiht un dat nich hebben will. Ik will dat nich hebben! Bundspräsident schall een ween, de sülven verantwoortungsvull dat Gemeinwohl verdeffendeert, een, de de Hunnen in Schach höllt! Nich een vun de Hunnen, vun de minnern, hungrigen sogor. Ik will doch nich dat Gemeinwohl gegen den Bundspräsi un de annern Beester wohren möten! Dompteuse?! Ik heff al en Job!!

Ik mutt seggen, en Sinnbild för düsse perversen Verhältnisse sünd de Gesichter, de wi in'n Verloop vun düsse kröpelige Affäär to sehn kregen hebbt. Se seggt allens. Bloots nüms höört to. Maschmeyer! Geerkens! Glaeseker! Un nu düsse "Eventmanager" Schmidt! Woneem sünd de Minschen ehr natüürliche Instinkten?! Da geihst doch foorts rückwärts, wenn du de sühst. Da gaht doch all Alarmklocken an. Süh, un düssen Mob, den nehm ik Wulff övel. De brickt för mi den Staff över em. (Jaja, Fruuns nehmt jümmers allens vun de persöönliche Siet ;-)) Ik wull Wulff geern Unbildung togood hollen, dat he en Schubberjack nich kennt, wenn he em süht; man wenn he sik so gemeen mit de maakt, mutt he sülven en Schubberjack ween wullen. Tragisch: He schafft nich mal dat.

Nee, de Wulff-Affäär is nich en Aflenken vun de "groten" Krisen, se is en Henwies op de ehr Uursaken. Op den Mob. Wiss is: De Mob mutt weg. Dat kümmt nich bloots op an, de Wust op'n Disch gegen em to wohren. De Verhältnisse, de en Wulff na baven bröchen, mööt sik ännern. Wulff sülven is bloots de lüttste Blaas op düssen stinken Sumpf.

Man dat de Minschen ehr natüürlichen Antennen för Gesichter wedder bruken lehrt, dat höp ik sachs ümsüss. Wenn een kiekt, wat de Republikaners in de USA sik da allns tosamenwählt... Mal ehrlich, düsse Kandidaten-Figuurn, dat sünd doch allens Buteneerdsche, nich? Woneem sünd de Men in Black, wenn se brukt warrt?!


8.1.12 ...Dead man walking

Nee, nüms arbeidt an en Plan B. Nüms in de Regeern kiekt na en Wulff-Nafolger. Dementi, Dementi. Un nüms hett de Afsicht, en Muur to errichten... Natüürlich kiekt se na en Nafolger, siet Dagen, feverhaftig, in alle Lager, in Opposischoon un Regeern. Un sodraad de Nafolger funnen is, is Wulff fällig. Sin Klock tickt de letzten Sekunnen af. He speelt noch Bundspräsi, he speelt de Formen dör, man he is en dode Mann. He weet dat. Un he mutt lächeln för de Kameras. He hett verdeent, wat he kriggt.

Woso faszineert dat so? De düütsche Bundspräsi, dat is doch en Randfigur ahn Bedüden! Gifft dat nich allerwegens Wichtigers, Dramatischers in de Welt? — Wichtigers ja, avers Dramatischers...? Ik meen, dat is exzellentes Drama, wat wi hier baden kriegt. Drama, Krimi, Schicksal, Psychostudie. Een, de ut lütte Verhältnisse kümmt, ut en Alpdroom vun lütte Verhältnisse, de nix will as dor rut, nienich mehr arm un unbedüden ween, de Ehrgiez bitt un snitt em, he schafft den Opstieg; he kriggt de Macht to kosten un verfallt ehr foorts bedingungslos; he will na baven in uns Sellschap, höger rop, he wöör allens för doon, wenn he för mehr gellen kunn un jümmers mehr — un he terstöört sik sülvst, jüst as he baven ankamen is. Dat is en Muster, dat finnst jümmer wedder. För mi hett dat jümmers wat vun Barschel. Welk seggt ok, vun Shakespeare. Op jeden Fall wiest düss Empfinden, dat uns Sellschap, uns Apentlichkeit en grote Böhn is. En Böhn, vun de ik mi geern feernhollen much. Se beed bloots flüchtiges, süchtiges Glück, för dat du lögen un di sülven verraden muttst. Ik will ik sülven blieven un ehrlich arbeiden. Wat för en Glück is dat doch, en gode Kindheit to hebben un nich süchtig na de Droge Macht to ween! Wa veel Unglück hebbt slimme Kinnertieden un Machtsucht över de Minschheit bröcht — un doot dat noch.

Roh in Freden, Krischan Wulff. För een as Di kunn de Machtverlust en Erlösen ween.


5.1.12 ...And the winner is...

...Bild. Dat hett Wulff nu also ok noch henkregen, dat dat Smeerbladd Bild triumpheert, rein un unschüllig dasteiht as'n Hillgenpostille un mehr Vertruun geneet as de hööchste Staatsmann, den se blangenbi in de Hand hebbt. Vun ganz baven hett he sik nich bloots bet in de Gosse lagen, bet op Bild-Niveau, man deper. Bravo, Herr Wulff!

Un Fru Merkel? Ha, Zitate över Zitate...! Se hett Wulff partu hebben wullt, nu hett se em. Se wull en Profi na den Amateur Köhler, se wull keen Risiko... "Unrecht Gut gedeihet nicht" orr "Ach ich arme Jungfer zart, hätt ich genommen den König Drosselbart...!" orr "Wie man sich bettet, so liegt man" — ik kunn stünnenlang wiedermaken. Bi sowat krigg ik jümmers Twievel an min Charakter — Schadenfreud is doch en Genuss, meent Se nich ok?


3.1.12 ...Tied to'n Konverteern

Överall warrt de Wiehnachtsdeko afnahmen orr is al lang verswunnen. Nich mal mehr bet Dreekönig hollt se dör. Vörfreud gifft dat, man Freud orr Nafreud gifft dat schiens nich. Midücht, Gröne Wiehnachten sünd noch gauer vörbi as Witte Wiehnachten. Meent Se nich? Wenn Snee liggen dä, weer dat Wiehnachtsgeföhl noch nich so perdü. Man nu hebbt de Lü dat wedder bloots noch hild, dat niege Johr antobruken, nüms kehrt sik mehr an wat; bloots ganz roor lücht hier un da noch mal en schuuges Wiehnachtsböömken ut en Goorn un trööst Oog un Hart in all de Dunkelheit.

Normaal holl ik nix vun't Konverteern, denn keen Religioon hett ja de Wohrheit för sik. Man in düsse Daag much ik na de orthodoxe Kark övertreden un mit de Lü anfangen, an'n 6.1. Wiehnachten to fiern!


2.1.12 ...Die Rennde is sischer

"Seehofer fürchtet Rentenkürzung", lees ik in en Artikel to de Rente mit 67. De arme Seehofer! "Die Rennde is sischer!", much ik em mit Nobbi Blüm toropen. Seehofers Rente is seker. He hett nix to förchten, un wenn dat Rentenöller op 100 ropsett wöör. Wi hebbt Volksvertreders, de de wirkliche Welt bloots vun Hörenseggen kennt. Wi hebbt keen Volksvertreders, de wirklich in desülvige Laag sünd as wi. De Rieken, Mächtigen un Sorglosen hebbt solk Vertreders. Dorwegen warrt ehr Interessen ok so good vertreden.

Meist rührend is ja, dat Wülffchen sik mit de Bildzeitung anleggen wull. He hett ja man sachs Gröttenwahn. De Steert wull mit'n Hund wedeln, nu mutt he em inkniepen (upps, schepe Metapher) un sik gaaanz benaut wegslieken. Lachen orr leeddoon? Man ok sien Rennde is sischer...


28.12.11 ...Bankbüxen

Niege Erlass: "Bank" warrt vun 1.1. an achtern mit g schreven. "Bang". De Banken bevert nämli de Büxen vör Bang opstunns; se lehnt sik gegensiedig keen Penn mehr un verwacht en ganz slimmes Johr 2012. Nu kunnen Se ja seggen: Da schiet de Hund op! Wat kehrt us dat, wat sik de Banken gegensiedig wat lehnt? Wat kehrt us ehr Derivaten- un Investment-Schiet? — Da hebbt Se ja Recht, avers de Banken sünd doch wichtig, wieldat se de Reaalweerschap mit Kredite versorgen doot! Dat is doch ehr Opgaav! Un dat kehrt us wat! — Ach ja, richtig: de Banken schallt dat (Stüer-)Geld, dat se vun de EZB för null Perzent Tinsen nasmeten kriegt, för satte Tinsgewinne an de middelständischen Ünnernehmen utlehnen. Damit de grote Destilleerkolben ok fein an't Blubbern blifft. Un wenn se dat ok nich mehr doot, denn — ja denn kümmt de Reaalweerschap in't Stottern, dat warrt wi all föhlen. Wenn de Banken also kumplett streikt — denn mööt wi ehr allns to Föten leggen, wat wi an Stüergeller hebbt, wi mööt ehr op Samt betten, ehr anbeden... Op keen Fall dröff de Staat de Banken ehr Arbeit doon, indem dat he de Reaalweerschap sülven mit sin Stüergeld versorgt, amenn noch to vernünftige Tinssätz. Op keen Fall! Bloots de Banken dröfft dat! Dorwegen deit uns Regeern ja ok nix. Se weet, wokeen se deent.

Wenn de Banken links liggen laten wöörn, bloots wieldat se överflödig sünd un bavento streikt — ja wokeen sorgt denn dann daför, dat de Rieken rieker warrt?! Un dat Krischan Wulff sin blamablen Privaatkredit billig wedder aflösen kann? Denn da gifft ok de Bank mal Geld to'n Null-Tinssatz. So gierig sünd se gor nich.


24.12.11 ...Süüfz

Krischan Wulff leest för't ZDF de Wiehnachtsgeschicht mang Kitschmusik un sponsert vun de "Ostdeutschen Sparkassen". (Ja, wi harrn dat Kiekschapp an.) Wat meckert wi eentlich? Geiht nich en Snack: "Elk Vulk hett de Regeern, de dat verdeent"? Bi de Syrer kaamt mi da Twievel, bi de Düütschen nich. Op jeden Fall hebbt wi den Bundspräsi, den wi verdeent. Sin Gott is Mammon, dekoreert mit en beten Sentiment un Kitsch. So as bi de mehrsten vun us. Oder? De mehrsten wöörn em dat nadoon, wenn se kunnen: sik in de Schickeria suhlen un jeden Vördeel mitnehmen. Wulff kann. He is Präsi. Un Promi. Vörbild, wat heet dat? Afbild, dat is he. Authentisch un echt. Süüfz.


18.12.11 ...He kann dat verantwoorden

"Ik kann verantwoorden, wat ik daan heff", seggt Wulff. Hallo? Dat mutt he. Man wat dat rechtens weer, dor hett he gor nich över to befinnen. "Ik kann verantwoorden, wat ik daan heff", seggt de bekiffte Autofohrer, seggt de Fru, de Altööl in'n Woold verklappt, seggt de Mann, de sin Kinner verjackst, seggt ok Guttenbarg bi't Bedregen. "Ik kenn mi ut. Dat is twoors verbaden, avers halv so slimm." Sünd se dormit ut'n Snieder? Aha.

Dat massive Steenhus för 500000 Euro is nu apensichtlich doch en Glashus. Un Wulff sülven hett de Steen smeten. „Es ist tragisch, dass Deutschland in dieser schwierigen Zeit keinen unbefangenen Bundespräsidenten hat, der seine Stimme mit Autorität erheben kann" (funnen hier). Ganz sachten kracht sin Hus över em tosamen...

Wulff sin Wiehnachtsanspraak warrt denn sachs sin Anwälte hollen. Is sekerer.


17.12.11 ...Schaap in'n Schaapspelz

Jüst dat heff ik meent, as ik in'n Oktober sä: "Wulff is sachs nich so harmlos, as he langwielig is." Nu hett he en Schandaal an'n Hals, de em sachs dat Amt kosten kann, un wat för en lächerlichen Schandaal is dat! Sik vun düsse vulgären Typen — Mann orr Fruunsbild, egaal — Geld borgen, üm en poor Perzent Tinsen to sporen, also en poor Dusend Euro — mit'n Ministerpräsidentengehalt in't Krüüz! Wenn ik düsse Geerkens seh, dat weer mi reinweg poor dusend Euro weert, mi nich mit solk Pack afgeven to möten. Da wöör ik wat för tobetahlen. Nich Wulff. De föhlt sik sachs noch buukpinselt, so lüttkareert is he... Un denn noch lögen för de poor Tinsen, "nee, mit de Lü heff ik geschäftlich nix to doon"! Dat weer mi de Tinsen dreeduppelt weert, nich lögen to möten. Un denn dat Hus, dat he davun buut hett...! Vörort-Muff un noch stolt op. Pennschieteree un Lögen för Spießerkram. Nix süss. Un dat warrt em nu dat Genick breken. Harr he doch tominnst en saftige Sex-Affäre orr en afleggen Chalet in de Schwiez mit dat borgte Geld finanzeert... man nee, nich Wulff. Spießig geiht de Welt togrunn, nich nobel. Man togrunn geiht se. Harmlos is he nich, man langwielig hooch dree. Wohraftig en Spießer mit Gauner-Ehrgiez.

Da sitt he nu in sien Es-ist-erreicht-Hus un smoort in sin egen Saft. Un he hett allens verdeent, wat he kriggt. Un Merkel, de em unbedingt hebben wull, ok.


11.12.11 ...Rating-Alarm!

Alarm!, Standard & Poor's hett wedder en Rünnerstopen ankünnigt. Dütmaal wüllt se den ganzen Kapitalismus rünnerstopen, vun "AAA" op "Oh, oh, oh!" Nich dat he nich mehr noog afsmitt, nee. He smitt mehr af as je tovöör — för de, för de he maakt is. Man dat schall noch mehr warrn! De ganze Laden is ja en eenzige grote Destillierkolben, de Geld un Macht da anriekert, 'neem al welk is — de Geld vun flietig na riek hoochdestilliert. In den Kolben sitt de ganzen 99% vun de Sellschap, de arbeiden doot: Se, ik, de lütten Lü, de Moders un Vadders, de lütten Ünnernehmers, de ganze Middelstand. Düsse flietigen Lü arbeidt un hebbt meist nix dorvun; de wenigen rieken Lü warrt rieker alleen dör Tinsen. All de Staatsschulden maakt ok bloots de Rieken rieker. Dat Destillat is al bannig hoochperzentig, man da geiht noch wat!

Överall fehlt Geld, schient dat, all hebbt Schulden, höörst de ganze Tied — bloots de op de anner Siet vun de Schuldengleichung, de, de dat Geld hebbt, sünd fein still. 2008 hebbt se en Versööksballon start, un as de ganzen Banken reddt woorn, wüssen se, wi kaamt an dat Stüergeld vun ganze Generaschoonen ran. Dat hebbt se nu mit de "Eurokrise" orr "Staatsschuldenkrise" daan. Midücht, de ganze Krise is en Erfindung. De Bande ut Banken, Ratingagenturen un Heuschrecken (se nöömt sik "Märkte") hett beslaten, nu opmaal Krise to speeln. Her mit dat Geld. Un ja keen Schuldensnitt! Ja nich de Privaatanleggers belasten! Un de Laden löppt, de Destillierkolben dampt un pumpt Geld röver as verdull.

Dat nu de Ratingschruuv bi'n Kapitalismus antrocken warrt, heet nich, dat se em nich mehr hebben wüllt. Nee, dat heet, dat se noch mehr vun em hebben wüllt. Mehr Profit. Wenn se drauht, dat se Düütschland rünnerstoopt, heet dat ja ok, dat se noch mehr vun us hebben wüllt. Mehr Geld. Se wüllt noch duller inböten ünner de Destille. Wi schallt ümsüss arbeiten un allens rutrücken, ok den letzten Rest. Also, geevt wi ehr den Rest...?


6.12.11 ...En tragische Irrdom

Soso, de SPD hett nu en Migrantenquote in'n Vörstand. Orr beter en MigrantInnenquote, wieldat de Fruuns ja ok quoteert sünd. Naja, gifft Slechteres. Man wat mi dücht, is, de Partei, de een hebben schull, is de CDU. Dat is nämli de natüürliche politische Heimaat för de mehrsten Towannerers. Un Towannererschen. De sünd nämli konservativ. Ideale CDU-Wählers. Ik kaam ut en CDU-Wähler-Milieu (ofschoonst ik dat för mi sülm as nich verbindlich ansehn do :-)), un ik weet, woans en typische CDU-Wähler/sch denkt: sinnig, bedacht op de egen Arbeit, Familie un Privaatheit, skeptisch gegen alltoveel Niegs, in Maten hierarchisch — vörlute Junglüüd mööt sik eerstmal beten "hoochdenen" —, se wüllt, dat Religioon ehrn Platz in'n Alldag un, mit Maat, ok in't öffentliche Leven behöllt — se dröff avers nich to wöörtlich nahmen warrn, nee, mehr so as Teken vun Respekt för Tradischoon un wat Högers. (Woneem kaamt wi süss hen?!) Süh, un liekso denkt de mehrsten MigrantInnen. Da kenn ik nämli ok en Barg vun. In meist all Snacks över Politik keem rut: Se wöörn ja opleevst sowat as de CDU wählen, wenn nich... wenn se sik da nich unwillkamen föhlen dään. Wenn du vun't Herkamen afsühst, is de Mentalität jüst de lieke. Dat utrekent de Konservativen ehrder aflehnen gegen Towannerers sünd, liggt twoors jüst in ehr Natuur, is avers tragisch. As bi de twee Königskinner, de nich tosamen kamen kunnen bloots vunwegen dat olle Water. Kunnen se tosamen kamen, wöörn se heel glücklich, un ehr Kinner weern wunnerschöne Mehrheiten in stückerwat Wahlen. De SPD kunn mitbuhlen, wöör avers dat Nasehn hebben. Naja, de Minsch is nich för maakt, to kennen, wat för em good is — un wenn he't kennt, dat ümtosetten. Sühst ja an den Klimagipfel in Durban.


29.11.11 ...Weer Göring böse?

Göring weer doch böse. Dat weer nich licht ruttokriegen, avers nu hebbt se dat doch rutfunnen, un twoors vunwegen de Thüringer Nazis. Wieldat de Thüringer so böse weern un Göring ja ok en Nazi, dorwegen hett nu ok de Göring-Klock ut'n Tümlauer Koog weg müsst. Logisch, nich? Naja, dat is eentlich binah en Verharmlosen vun Göring. Is reinweg Volksverhetzung, nich? Man dat is ja jümmers so: Sühst du en enkelten Nazi, denkst du, de is sülvst en Verharmlosen vun'n Faschismus. So dösig, as de laat. Man wohrschienlich weer ok Göring sülvst en Verharmlosen vun sik, en sülvsttätige Volksverhetzung. Dat Böse is ja man banal, nich dämonisch. De Thüringer Nazis hebbt rieklich Lü ümbröcht, tominnst teihn. Harrn jichenswelk Linke da bloots vun snackt, oha! Man Linke wüllt ja ok an de Saak mit Egendoom un Besitt ran, un dat is ja nu würklich böös. Gefährlich. Linke sünd gefährlich, dat weet jedereen. Se schrievt ja ok jümmers utföhrlich op, wat se allens Böses wüllt. All düt böösartige Schrieven alleen...!

Dat de Nazis dat böös meent hebbt, hett lange Tied nüms glöövt, wieldat se bi ehr Moorden nix schreven harrn. Keen Breven. Dat schien so tutig. Welk, de hööchstens mit Möhg "Bild" leest, de köönt doch nich gefährlich ween? — As wenn Nazis Breven schrieven wöörn! Kannst meist seggen, keen Breef is ehr Breef. Orr hett een na den 2. Weltkrieg en Bekennerschrieven funnen? Harrn wi man so'n Breef hatt! Denn harrn wi ehrder rutfunnen, dat Göring böse weer. Un de ganzen Nazis. Un de Klock harr denn gor nich so lang in den Koog stahn. Nu kriegt wi dat langsam rut, dank de Thüringer Moorde.

Man wat, wenn in den Nazibreef stahn harr "Wi hebbt dat allens bloots good meent!"? Wenn Linke dat schreven harrn, weer dat en böösaardige Löög, dat is klaar. Avers Nazis...?


12.11.11 ...Lafontaine un Wagenknecht sünd en Poor

Systeme wesselt, Soschalismus un Kapitalismus gaht ünner, de Welt sleit Koppheister — man op poor Regeln kannst di noch verlaten:

 1. Mächtige Mannslüüd söcht sik Fruuns, de halv so oolt sünd. Se kaamt gor nich op de Idee, sik to schaneern.
 2. Fruuns sünd sik nich to schaad daför. Se schaamt sik nich, in't Kielwater vun mächtige Opas to seilen.
 3. Dat Private is even doch politisch, dat spegelt de Machtverhältnisse in de Sellschap. Da harr de ole Marx ganz Recht.

Schöön, dat dat noch Bestännigkeit bi de wichtigen Saken gifft, nich?


5.11.11 ...Ahn Rehhagel

De Greken hebbt bloots noch knapp en Regeern. Woso ok? Keen Regeern — süh Belgien — geiht ok un kann ok allens verkehrt maken. Man de Greken wüllt ja nu en Regeern ut kloke Köpp, nich ut Politikers. Manninnetünn! Een na de anner entdeckt se ehr antike Tradischoonen wedder — eerst de Demokratie, nu de Philosophie. As neegst villicht de Slaavenhollerie? De "Demokratien" vun dunntomaals weern ja allens Slaavenholler-Sellschapen. Naja, is ja meist hüüt noch so.

Man so'n greeksche Regeern ut kloke Lü, de wöörn sogoor gegen Düütschland wat beschicken. Is al passeert. Kiek hier. Mit Otto Rehhagel weer't noch beter!


3.11.11 ..."Wenn Wahlen etwas ändern würden...

...wären sie verboten!" De 1970er-Johren-Spontis hebbt dat al wüsst. Un wenn Afstimmen wat kosten kunnen, dröfft de Greken even nich afstimmen. De Finanztransakschoonsstüer hebbt de G20 al utslaten, un in Bayern wesselt de Finanzminister direkt in'e Bankenwelt. Wi leevt so wenig in en Demokratie as de Greken. Wi dröfft bloots in de Sandkist spelen. Wokeen de Baas is, is klaar.


1.11.11 ...Wi stöört mal wedder

Ha, heff ik doch seggt: Demokratie stöört bi de Weerschap. De Souverän — also de Märkte — rünkelt ganz dull de Stiern, dat de Greken över ehr egen Redden afstimmen wüllt. Wenn de Greken sik nich redden laat, köönt de restlichen Staaten villicht nich den Euro för de Märkte redden. Upps, verdori! Dröfft de dat? Eendüdig: Nee. Villicht warrt de Greken nu gegen ehrn Willn reddt. Se warrt eenfach nich fraagt. Bloots vun ehr egen Regeern, avers dat is de Märkte egaal. Merkel un de annern lupenreinen Demokraten versöcht ja ok al de greeksche Regeern vun de lästige Demokratie aftobringen. Wenn dat nich klappt un de Euro perdü geiht, mutt endgültig wat gegen düssen Demokratie-Nonsens daan warrn. Wat kannst di daför köpen?! Een mutt mal Prioritäten setten. Echte Weerte. Mark un Penn.

Dat is so, dat mutt een ganz liedenschapslos sehn. Anstand = Pleite, dat hebbt ja al mennig Minschen künnig kriegen müsst.

De Greken warrt sik natüürlich rächen. De Briten köönt dat olympische Füür för London 2012 vergeten. Nix mehr kriegt se ut dat antike Olympia, keen Funken!


30.10.11 ...Vun nu an in Zivil

Mennig Bundswehr-Standoorten warrt nu opgeven. Sünnerlich Sleswig-Holsteen is benaut. "Verheerend", so nööm een dat fröher, wenn en Heer keem. Vundaag is dat verheerend, wenn en Heer geiht. Kompliment. Dat hett de Heere (un ok de Marine un Luftwaff) wiss wat kost. Nich bloots Geld. Kunnst meist seggen, dat de Militärs sik ziviliseert benahmen hebbt. Hach, bün ik stolt op dat Woortspeel!

Man nu warrt se nich bloots ziviliseert, sünnern Zivilisten: De Bundswehr warrt minner. Avers bloots hiertolann! Noch gor nich wiss is t.B., wat un wannehr de Bundswehr den Standoort Kundus opgeven warrt. Wat dor de Lü denn ok benaut ween warrt?


29.10.11 ...Bank-Irrtum

"Bankirrtum zu Ihren Gunsten! Ziehen Sie 2000 Mark ein." So heff ik de "Ereigniskoort" bi't Monopoly in'n Kopp. Ja, dat is al wat länger her, dat ik dat speelt heff Man Wolli Schäuble (un damit de ganze Bundshuusholl) hett nu düsse Koort trocken. De Bank, de sik irrt hett, heet HRE. De ehr "Bad Bank" höört ja den Staat to, also di un mi. Se hebbt mal nakeken, wa "bad" se denn nu eentlich sünd. Oh, upps, kiek mal, da liggt ja noch Milliarden! Un süh!, op de Ereigniskoort steiht: "Bankirrtum zu Ihren Gunsten! Ziehen Sie 55 Milliarden Euro ein." Gistern weern dat noch 25 Milliarden, man de Experten vun de HRE tellt noch. Villicht hebbt wi ja morgen wedder annere Tallen. Afköpen do ik de nix mehr.

Ik bün nich överrascht, avers bedeent. Na good: Överrascht bün ik doch, dat ik noch so veel bedeenter ween kann as tovör. Harr ik nich dacht. Dat sünd de Bankers! De Experten. "Wer nichts wird, wird Wirt", äh, Banker, so mutt dat heten. Mit Geld ümgahn is ehr Profeschoon, se kennt sik ut. Se köönt sogoor telln! Orr meet se den Dreck in ehr "Bad Bank" bloots annere Schien-Weerte to? Da wunnerwarkst bloots, dat se noch so lang bruukt, de Weltweerschap to ruineern. Un düsse Lü schallt reddt warrn?! Ik glööv bald würklich, dat en Koppel Lü vun de Straat dat nich slechter maken kunnen. Ik sülven kunn dat nich. Slechter maken.


27.10.11 ...Multikulti-Momang

Hüüt in een vun min Computerkursen: Shakib (ut Afghanistan) begrööt Puchong (ut Thailand): "Na, Monsieur, wie geiht di dat?" Puchong: "Dobrze, danke!"

Breden Grientje.


25.10.11 ...Mäh

"Nach Erdbeben und Tsunami besucht nun Bundespräsident Wulff Japan." Wa veel Wohrheit stekt in so en slichten Narichtensatz! Nich dat de Japaners düsse Katastrophe nich ok överleven wöörn. "Kaamt wi övern Hund, kaamt wi övern Steert", dat Woort gifft dat wiss ok op Japaansch. Un Wulff hett hüüt ja ok de Oppers drapen. Nich üm ehr to freten. Denn wat is Wulff eentlich? En Slaappille, seggt mennig. En Wulf in Schaapspelz is he wiss nich, villicht en Schaap in'n Wulfspelz? Orr doch en Schaap in'n Schaapspelz? Dat kann ik nich ganz glöven. He is sachs nich so harmlos, as he langwielig is.


20.10.11 ...Wahnwitz

Na prima, de Sozialismus is da, man anners, as Sozialisten sik em dröömt hebbt — un he kümmt vun de insworen Friemärktlers. "De Märkte" verweigert dat ünnernehmerische Risiko, se weigert sik, den Pries för ehr Hanneln to betahlen, se laat sik vun de Sellschap alimenteern, wi all mööt tosamenleggen, amenn betahlt de Allerärmsten weltwiet de ganze Zeche — un allns in den Naam vun de frie Weerschap. Gifft dat en betern Witz? Orr en slechtern? — In de USA sünd se sogor noch wieder; de Republikaners da leggt en Vernunftsfiendlichkeit un Bildungshass an'n Dag, da kunn en Pol Pot sik noch en Schiev vun afsnieden. Opneegst kann bloots noch de Präsidentschapskandidat vun de Republikaners warrn, de nawiest, dat he keen Hauptschoolafsluss hett. Orr villicht sogor Analphabet is. Wokeen lesen kann, is "Elitist". Dat is pfui.

Extreme dreept sik even.

Uns' Ossipolitikers höört to de Wahnwitzigsten, wenn't üm geiht, den dörchdreihten Kapitalismus to stütten — egaal woneemhen de Reis geiht. Un de Reis geiht ja nu mal in't Verdarven. Man woso doot uns Politikers ut de Ex-DDR dat? Wat riddt Angela Merkel, so vör de Banken op'n Buuk to rutschen? Un wat riddt Gauck nu wedder, dat he de Oogen so fast vör de Würklichkeit tomaakt? Min Theorie is ja, dat se denkt: De DDR weer Schiet, dorwegen mutt dat Gegendeel op jeden Fall richtig ween, Punkt. — Dat se dat denkt, kümmt ja nu vun de DDR. Un dat se dorwegen den Kapitalismus op sin Lemmingstoog in'n Afgrund noch orrig anschuuvt, ok. 'keen weet: Wenn de Oostblock mit sin mallöörten Sozialismen nich de Kritik an de frien Märkte munddoot maakt harr, harr dat denn mit de Märkte överhaupt so wiet kamen kunnt? Warrt so amenn de DDR doch noch den Kapitalismus togrunn richten? Un kunn dat en betern Witz geven?

Bloots dat dat keen richtige Marktweerschap is, sünnern en Bankensozialismus. Da dreept sik mi to veel Extreme — mi warrt dull küselig in Kopp.


19.10.11 ..."Hello World" seggt de Trojaner

Dat de Staat Viren in Ümloop bringt, stöört anschienend nüms. Man dat en Privaatfirma den Bundstrojaner för den Staat schreven hett, dat dröff ja nu nich ween! De Bund hett nich mal den Quelltext vun sin egen Trojaner. Se betahlt — mit Stüergeld — en Firma daför, dat de de Börgers utspioneert un dorbi watweetiknich för Infos för sik sülven afschöppt. Orr för noch ganz annere Kunden? Villicht för de Russenmafia...? Also dat geiht nich an! Da sünd all övereen.

Ja wat denn süss?! Schall Binnenminister Friedrich (CSU) op sin ole Daag sülven Programmeern lehren? Na den Trojaner will ik sehn, den he programmeert! Orr wokeen schall dat maken? En extra staatlich anstellte Virenprogrammeerer? De denn ok alleen den Quellcode kennt un versteiht un mit den Virus noch allerhand Saken anstelln kann? Denn dat de Politik sik hier Expertise köpen mutt, is ja klaar. Ut de Politik (mit ehr ach so hooch stahn ethische Weerte) kann dat Ding nich kamen. Orr wokeen vun de ganze Juristen-un-Soziologen-Bande kann en potenten Virus programmeern?!

Also, entweder hebbt wi en Bundstrojaner, den externe Lü (mit egen kommerzielle Interessen...) maakt, kennt un kunnerleert — orr wi hebbt keen Bundstrojaner.

Da fallt de Wahl nich swaar, oder?


16.10.11 ...Immen starvt, Drohnen leevt!

De Immenvölker geiht dat slecht, meist överall in de Welt. Krankheiten, Parasiten, to veel Chemie in de Ümwelt un watweetiknichallens rafft ehr hen. Man de Drohnen, de sünd mopsfidel! Överall fleegt se rümmer. Ok nu, ok hier? Se seht ehr bloots nich. Villicht warrt Se opneegst vun en Drohn doodschaten. De USA schaat sogor ehr egen Staatsbörgers mit Drohnen dood, wenn de to lästig warrt. Ok in frömde Länner. Den Verlööf dorto köönt se sik sülven geven, in Foorm vun en slichtes Memo. Eentlich schall en Land de egen Börgers ja schuulen, nich ahn Perzess doodscheten. Man in de USA geiht dat, wieldat se en Fredensnobelpriesdräger as Baas hebbt. Keen Bang also, dat dat bi us in Düütschland passeert! Nich dat so'n Drohne miteens över so'n Antifinanzkrisendemo opduukt un füert... Wi sünd doch keen rechtsfrie Ruum!

Naja, bloots dat Internet is ja apensichtlich doch en rechtsfrie Ruum. De Staat lett da Software-Drohnen op sin Börgers los, de em vun Kopp bet Föten utsnüffelt. Staatsviren, Bundstrojaner. Unbemannte Opklaarns-Warktüüch, de güntsieds vun de Verfaten opereert un maakt, wat se wüllt. Orr wat de Politikers wüllt. Sünnerlich de konservativen Politikers hebbt ja jümmers wohrschuugt: "Dat Internet dröff keen rechtsfrie Ruum ween!" De hebbt dat ja weten müsst! Orr is de rechtsfrie Ruum nich eenfach de Macht?

Drohnen övernehmt ja ok opneegst den Krieg. Feernstüert över Dusende Kilometer. Brukst keen Minschen mehr — bloots noch welk to'n Doodscheten. Drohnen kriegerisch insett hebbt betherto bloots de USA un Israel, man de Welt rüst op in Drohnen — China, Russland, Al Qaida & Co. Dat warrt de USA nich gefalln, is avers so — un is doch ok schöön! Denn scheet sik jichenswenn de Drohnen gegensiedig twei. Brukst gor keen Minschen mehr för Krieg. Wenn de Drohnen den Krieg ok noch sülven anfangt, geiht dat ganz automaatsch. Software-Drohnen, Viren un so'n Kraam, leggt den Fiend — orr sik gegensiedig — orr de Drohnenstüeranlagen — digital lahm. De Völker köönt sik good verstahn, de Drohnen föhrt Krieg. Dat warrt as en permanente Football-WM. De Völker fiert, de Drohnen kloppt sik.

Nee, seggt Se nich, dat dat Düvelstüüch is! Wat is, wenn amenn ok de Himmlischen Heerscharen op Drohnen ümstellt warrt? De Gewerkschap vun de Schutzengels feddert eenfach to veel Perzenten un Urlaub; Drohnen kaamt billiger. Wüllt Se amenn ehr persönliche Schutzdrohne as Düvelstüüch schamfeern?


10.10.11 ...Biogas mit Slappohren

Hm, enerworrns diskereert se över dat Wegsmieten vun Nohrenkraam. 40% warrt bi us wegsmeten, heet dat. Broot, Grööntüüch, allns. Fröher weer dat nich so. Man fröher geev dat doch nich mal Köhlschappen?! Ja, avers wat anners: Swien. Överall, woneem Nohrenkraam wegtosmieten weer, stunn amenn en Swien un woor fett. Un natüürlich jichenswenn slacht. Dat Swien weer de Biogasanlaag vun hüüt, op veer Been.

Weer dat beter? Weer dat hüüt överhaupt praktikabel? Jümmer so'n Swien an'n Hals, also nee. Beter kriggt in'n Twievelsfall allens, wat överblifft, dat Biogas, also de Mikroveecher — tominnst in de industrielle Landweerschap. De Mikroveecher kriegt dat sowiso, de sünd enerworrns, de Natuur lett nix ümkamen. Un so'n Swien hett ja mennigmaal ok veel Biogas maakt... un Arbeit. Slachten! Also nee. Is doch lichter, Swiensfleesch ut Intensivhollen to köpen! Un billiger. Un sühst nich de lustigen Oogen di anplieren ünner de Slappohren...


5.10.11 ...Dat Geldiversum expandeert mal wedder

Soso, de Pipa (dat is de Piratenpartei) schall bi Bundsdagswahlen 8% kriegen? Ofschoonst nüms recht weet, wat se vörhebbt? Liekers richtig! Se hebbt nich ganz holle Bregenkassens, dat sühst, un se kaamt vun buten, nich ut den Politsumpf. Dat langt. De Lü wöörn allens wählen, eenfach allens, wat nich ganz dösig is (as de Nazis) un endlich mal en beten anners as de Sumpf vun Parteien. Bloots weg vun dat Establishment! Keen Wunner. Kiek doch nu wedder Merkel. Nieges Geld för de Banken!! Woneem verswindt dat denn bloots allens?! Un all sünd övereen, ja, nieges Bankengeld, dat mutt ween. All bet op de Linke. Ik tööv op den Momang, wenn de Piraten... för en nieges Bankenredd-Paket de Hannen heevt. Willkamen in'n Sumpf!

Un da kaamt se nich üm rüm. Entscheiden mööt wi us, för orr gegen de orr de Aart vun Finanzpolitikdingsda. Ok wenn wi keen Ahnen vun hebbt. Hett ja nüms en Ahnen. De Lü mit angeevliche Ahnen weddersprekt een den annern. Apensichtlich is: allens flüggt uteneen. De Afstänn twüschen Riek un Arm warrt grötter un grötter. Klaar, dat Universum wasst ahn Opholln, de Afstänn warrt grötter, un dat kümmt sachs nienich wedder tosamen — hett ja ok jüst eerst een den Nobelpries för kregen. Is dat nich en Natuurgesett, dat Riek rieker un Arm ärmer warrt? — Ha. Dat schallt wi glöven. So harrn ji dat woll geern.


18.9.11 ...FDP = HSV?!

Wokeen seggt, de FDP is de HSV ünner de Partein? Na, na, ik mutt avers doch bitten...! De FDP hett tominnst versöcht, mit Trainerwessel wat beter to maken. Nich dat Rösler de richtige Mann weer; man dat is nich sin Schuld, denn för den Job gifft dat keen richtigen Mann, liekso as för'n HSV-Trainerjob, denn dat wöör nödig doon — as bi'n HSV —, blangen den Trainer ok de ganze Mannschap samt Programm uttowesseln, un dat kriegt se denn ja doch nich hen. Bloots dorwegen snackt se nu jüst so as de HSV, mit "Dörchhollen" un "Dat neegste Speel". Eentlich weet se, dat se al in Liga 2 sünd.

Man dat Wichtigst: De HSV hett de betern Fans! 1,8% för de FDP — man dat Volksparkstadion is jümmers noch vull!


12.9.11 ...Wildminschen

So'n Schann. Wilddeerten warrt in'n Zirkus to unnatüürliche Saken dwungen, de "Hamborger Morgenpost" is in Brass. De Elefanten mööt op de Achterbeen stahn, dat is nich aartgerecht! — Richtig so. Blangenbi much ik as Minsch ok geern aartgerecht hollen warrn. Ik mutt ganz unnatüürliche Saken doon — is Auto- un U-Bahn-Fohrn villicht natüürlich? —, bün mit veel to vele Aartgenossen inbucht, vun grote Steenklötz inslaten un vun Krach ümgeven, mutt to unnatüürliche Tieden opstahn, un min Eten un Drinken sünd ok nich aartgerecht! Un dorbi bün ik noch nich mal Verköpersch in en Supermarkt — de seht nienich Daglicht!!

Ja, seggt Se, avers ik do dat ja för min Levensünnerholl, un all de Verköperschen ok. Dorgegen de Deerten warrt utbüüt för anner Lü ehrn Gewinnst! — Ach. Dorto segg ik nu nix mehr. De Verköperschen ok nich.

Jaja, seggt Se, avers dat sünd doch Wilddeerten! Dorgegen wi sünd doch ziviliseerte Minschen.

Hallo? Kennt Se mi noch nich? Ik kann ganz schön wild warrn...


11.9.11 ...Euro redden light

Günter Oettinger reddt den Euro. (Oettinger is dat Magen-Gesicht ut BaWü, dat se na Brüssel afschaven hebbt.) He weet, woans dat geiht! He hett vörslaan: De Fahnen vun Länner, de ehr Finanzen deep in de Miesen sitt, schulln in Brüssel op Halvmast sett warrn!

Jauhau, hurra! Op Halvmast is bi Oettinger twoors noch ganz wat anners, avers düt warrt den Euro endgüllig redden! Keen Land warrt doch düllen, dat ehr naschonales Symbol in Brüssel verunehrt warrt! Un ik heff noch mehr Vörslääg, woans een in Brüssel moralischen Druck mit Fahnen maken kann:

 • De Fahnen vun Länner, de slechte Pressefrieheit hebbt, schulln mit en swatten Zensur-Balken kenntekent warrn.
 • De Fahnen vun Länner, de Krieg föhrt orr Waffen exporteert, schulln merrn dörchschaten warrn. Mehrmalen, pengpengpeng!
 • De Fahnen vun Länner, de besünners nett sünd, kriegt en lütt hartförmig Lock in de Midd sneden. Belohnung mutt ok ween!
 • De Fahnen vun Länner, de Idioten na Brüssel schickt, warrt ganz introcken.

Wiss fallt mi bald noch mehr in, hach! Ik redd de Welt — mit den Fahnen-Pranger.


10.9.11 ..."Anti" light

Wat hebbt de USA, Israel un de HSV gemeensam? — Wokeen gegen se is, mutt bloots tokieken. Ehr bloots maken laten. — Bi'n HSV is dat ja glaskloor. Bloots den gegenwärtigen Kurs wiederstüürn, de föhrt direktemang in Liga 2. Un wokeen so'n richtige Antisemit is, warrt opstunns man bloots de israeelsche Regeern ünnerstütten, ehr buukpinseln un seggen "Ja, goot so, man wieder so!" un tokieken, wa alle Schangsen för en Twee-Staaten-Lösung perdü gaht un Israel in wenig Johrteihnten deep in'n Schiet sitt. Heimlich lacht sik de Antisemiten kaputt. Mehr brukt se gor nich maken. "Anti" light! Na, un morgen is ja 10 Johr 9/11. Na good, kannst seggen: Da woorn bloots twee Hoochhüüs tweimaakt; man dat kümmt ja op an, wat een ut twee tweie Hoochhüüs maakt! De USA hebbt sik dorna mächtig sülven in't Knie schaten, mehr kunn sik keen Terrorist wünschen; de hebbt sik ok bloots heimlich kaputtlacht. En Musterbispill för "Anti light".

Man se hebbt dat nich wüßt. All, de sik sülven togrunn richt, denkt, dat se sik wat Godes doot. (Naja, de HSV villicht würklich nich.) Kann us dat ok passeern? Wat, wenn wi sülvst, Se un ik, ahnweten ok sowat dään, jüst nu? Blinde Verbetenheit schient en Anteken daför. Hannelt wi man heel nüchtern, mit kloren Kopp. Un kiekt wi nich mit Spiet op de, de wat vermurksen doot, sünnern helpt wi ehr op.

Naja, villicht nich graad den HSV.


28.8.11 ...Macht nix

In'n Märzmaand, as de araavsche Frühling so richtig an't Lopen weer un ok de Opposischoon in Libyen sik regen dä, da heff ik doch glatt wett, Gaddafi maakt 2 Daag ehrder slapp as Guttenbarg. (Guttenbarg weer de Pomadekopp ut Bayern, weet Se noch?) Düsse Wett heff ik ja nu na Strich un Fadem verlaren. Wosaken kümmt't, dat ik mi so versehn kunn? Wa naiv bün ik west?

Dull naiv. Ik harr dacht, wenn Gaddafi düüdlich maakt kriggt, dat de Lü em würklich un wohraftig to'n Düvel wünscht un dorwegen sogor na de Waffen griepen doot, dennso warrt he wiss ok opgeven un nich wieder lästig falln wulln. Tje! Weer denn ja wull nich so. Gaddafis Verhältnis to sin Volk weer keen Flirt, sünnern en Vergewaltigung, un dat sachs vun Anfang an. He wüss dat al lang. Un hett 40 Johr good damit leevt. Ik kann mi nich mal vörstelln, dat een, de sik kumplett unerwünscht föhlt, damit dree Daag wiedermaken will. Mi fehlt sachs de richtige Vergewaltiger-Mentalität. Kannst ok seggen: dat Geföhl för Macht.

Düsse Macht is wat ganz Afsünnerlichs. Macht is nich alleen Starkde, Riekdom un Gewalt, sünnern en Aart Süük, de een hebben mutt — de Krankheit, anner Minschen den egen Willn optodwingen. Macht will keen fairen Kampf, se will nich de Betere ween, sünnern — de Macht. Wokeen ehr hett, nee: wokeen ehr partu hebben will, hett sachs nix anners mehr. Keen Charakter. "Machthebbers" sünd sik alle jichenswie liek. Macht winnst jümmers bloots in'n Tuusch gegen din egen Charakter, gegen din Individualität. Anner Minschen muttst dörchweg as potentielle Fienden ankieken. Un wenn du so op ehr kiekst, föhlst di ja bloots bestätigt, wenn se gegen di en Opstand maakt. So sehn keen Wunner, wat Gaddafi maakt hett. Man woans kannst so en Weltsicht länger as 10 Minuten dörchhalten? Ach so, ja, is ja en Süük... — Nee, ik verstah vun Macht nix. Macht nix.


8.8.11 ...Bloots Speelkoorten

Wi hebbt wedder Riiiesenkriiise®. All söcht se nu na "Lösungen", de "Märkte" in'n Griff to kriegen. Lü geevt Tipps, woans een sin Geld anleggen schull — Guld, Fonds, Immobilien... Ik heff ok en Tipp: Leven. Ik legg min Geld in Leven an, verbruk dat. Gode Tipp? Ach nee, nich för de Lü, de so veel mehr Geld as Leven hebbt. De Armen! För de is de Kriiise ja so slimm! Woneemhen mit de Penunze?! Hülp!

Fröher wohrschuug de Weerschap faken: "Das Kapital ist ein scheues Reh!", se menen dormit, wenn wi ehr nich orrig begöschert, haugt se af. Nu sünd avers meddewiel solk Unmassen vun "Finanzkapital" üm'n Globus an't Rümmerjachtern, se weet reinweg nich wohen, investeert in düt un dat, in de afaardigsten "Derivate" un so'n Schiet, spikeleert un heuschreckt as verdull, un du muttst al Grekenland heten, wenn du ehr vun'n Hals kriegen wullt.

Snaaksch: Dat ganze "Finanzkapital" is avers keen "Geld", dat mehrste dorvun gifft dat in Wohrheit gor nich. (Wat de Wohrheit is, bestimm hüüt mal ik.) Dat is en grotes "Gedankenexperiment". Nich bloots afstrakt, nee, irreaal. De ganzen "Masters of the Universe" maakt jüst sowat Afstraktes, as wenn sik de Papst en nieges Dogma utdenkt. Bloots wenn de Lü an dat Dogma glöövt, hett dat Folgen. De Finanzwelt maakt bloots dorwegen so gewaltig Schaden in de Welt, wieldat wi dat för real hollt. — "Dat Casino dicht maken!", feddert de Attac-Bewegen dorwegen vun de Politik. Woans schall dat gahn? Wokeen "Alice in't Wunnerland" leest hett, kennt de letzte Szene, den Perzess vör den König: Al en ganze Tied lang wurr dat bedrauhlicher un bedrauhlicher, man Alice wasst un wasst (wieldat de Töver-Pilz, de ehr lütt maak, to wirken ophöllt). Amenn schriegt de Speelkoorten-Königin: "Slaat ehr den Kopp af!", man Alice steiht op un seggt: "Ji sünd ja allens bloots Speelkoorten!" De Speelkoorten stört mit Raasch op ehr daal, man se sleit ehr bisiet un waakt ut ehrn Droom op. — So ähnlich stell ik mi dat vör, dat Casino dichttomaken. Ehr eenfach för nixhaftig bikant slaan. Orr, as min Leevste vörslöög: "Die Politiker solln einfach sagen: Was schert es die Eiche, wenn sich die Sau an ihr scheuert!"

Man wokeen is hüüt de Eek un wokeen de Söög?! De Wraak vun de Speelkoorten-Matrix, warrt se so grulich ween...?


5.8.11 ...Mal ehrlich

Obi is 50 woorn, güstern, Obama meen ik, un een fraagt sik ja nu würklich, will he nich orr kann he nich? Wosaken kann dat angahn, dat so apensichtliche Arftenbregen as de radikalen Tea-Party-Lü sik hebbt dörsetten kunnt? De Klökere gifft na? Jungejunge, denn mutt Obi ja en IQ vun 200 hebben. Ganz schön blöd, so klook to ween!

De Ehrliche is de Dumme, heet dat ok. Un dat stimmt ja af un to. Man bloots ganz Dumme glöövt, dat dorwegen de Dummen jümmers ehrlich sünd. De Arftenbregens vun de "Tea Party" sünd twoors dumm, avers nich so dumm, ehrlich to ween. In Lögen un Propaganda sünd se plietsch. Ansünsten hebbt se en "sundes" Misstruun gegen allens, wat mit Verstand to doon hett — nich bloots gegen Intellektualität, man ok gegen Intelligenz. Bloots ganz Dumme kannst truun, meent se. Welk, de so dumm sünd, dat se ok ehrlich sünd.

Düsse Lü wüllt den Staat afschaffen un ganz dör den Markt ersetten. Se denkt in Entweder-Oder, allens annere is ehr to lästig. Staat orr Markt, Punkt. Wokeen de Diktatur vun'n Profit nich will, is Kommunist un will de Diktatur vun't Proletariat. — Wenn düsse Lü de US-Regeern övernehmt, warrt de USA keen Weltmacht blieven, dat is klaar. Ik wöör meist seggen: Amerika schafft sich ab. Wat blifft, is de Sorg, wokeen orr wat denn Weltmacht warrt. Villicht liekso Verrückte. Villicht noch Legere? — Un wat ok blifft, is en ganz unruhige Gedanke, de betherto eentlich bloots bi Länner as Pakistan opkeem: "Un solk Lü hebbt Atoomwaffen...!" Ehrlich: Wenn de Republikaners, as se nu sünd, an de Regeern kemen, dat weer, as füll Pakistan an de Taliban. Denn müss een eentlich de USA nuklear entwaffnen. Avers do dat mal...

Kann nich Obi, ehrdat he aftreden deit, dat ganze US-Kernwapen-Tüüchs batz vernichten laten? Dat weer denn mal een konsequente Akschoon — un ganz amenn harr he sik so ok den Spiet-Nobelpries verdeent.


1.8.11 ...Allens Schöne deit weh

Tragisch, mall, böse? Twee junge Lü in Afghanistan hebbt sik verleevt. Bloots dorwegen fallt ehr ganzes Dörp över ehr her, will ehr steinigen. Bloot, seggt se. Bloot kann de Schann goodmaken. De Deern schall starven, seggt ehr egen Vadder. De Jung ok. So seggt all.

Worüm? Ik versöök, düsse Lü to verstahn, de sowat wüllt — de de jungen Lü lynchen wüllt. Se köönt doch nich all rundweg leeg ween? Midücht, vun gaaanz wied weg verstah ik ehr ok. Keen Freud. Se wüllt keen Freud tolaten. Keen Lachen, keen Genuss, keen Musik. Junge Minschen schallt gefälligst mit de Partners to Bedd gahn, de ehr Öllern bestimmt, un dat Leven mit ehr uthollen. Keen Leevde! Leevde is Schann. Alleen de Anblick vun Leevde, de Gedanke doran bringt ehr in Raasch.

Woso? Dat deit ehr weh. Woso deit ehr dat weh? Se harrn dat sülvst nich; dat woor ok ehr willkürlich verwehrt vun ehr Öllern, vun ehr Dörp, orr se hebbt sik sülvst nich truut. Dat dat reine Willkür un Irrtum weer, dat all de Verzicht un dat Lieden sinnlos weer, düsse Gedanke deit to un to weh. Den kannst nich tolaten. Dat mutt en högern Sinn hatt hebben! Gott! Religion! Sitte! Ja, dat mutt dat west ween. Wat se so toslaan lett, is de Truur üm ehr egen Leven, üm ehr egen Leevde, Freud, Genuss, de ehr wegnahmen woor, de se nich tolaten hebbt. Se sülven hebbt en freudlos Leven föhrt; en Joch woor ehr opleggt staats en Leven. Nu seggt se dogmatisch: Dat Leven is en Joch. Dat Leven is freudlos un gries. So schall sik dat ok anföhlen. Ok för de annern, ok för de Kinner.

Un wenn eis de Dood kümmt, meent se, hebbt de, de en freudlos Leven harrn, ok nix to beduurn; se laat keen Freud torüch, de Afscheed fallt ehr denn sachs lichter. Nix tolaten, wat weh deit! — Man dat is en duppelt Biestergahn. Wenn de Dood kümmt, lettst du nich bloots dat Leven torüch, dat du leevt hest, man ok dat, dat du nich leevt hest; all Freuden, de du nich tolaten hest, all gode Wöör, de du nich seggt hest, all Leevde, de du minnacht hest. Ok din egen Hart, dat du mit Föten peddt hest. All dat is noch da un töövt up di. Üm all dat muttst du wenen, wenn eis de Dood kümmt.

Allns Schöne deit weh, dat weet wi sülm, wenn dat vergänglich is. Leevde deit weh. Dat Schöne maakt dat Hart week. För welk Minschen is dat en Gefohr, se sünd bang vör, se maakt ehr Hart hatt gegen dat Schöne. Wenn wi wat bi maken wüllt, mööt wi düsse Minschen verstahn, de de verleevten Kinner ümbringen wüllt. Ik meen, wenn wi dat schaffen wöörn, dat all düsse Lü — sünners all düsse Männer — eenmal vun Harten wenen kunnen över ehr trurig Leven —— denn harrn wi veel schafft. Wat so en Wenen för en erlösen Knööv hett, dat kannst di nich vörstelln.


31.7.11 ...Fensterwelt

Theo Waigel in't Interview: "Ich hätte schon viel früher aus der Politik weggehen sollen. Mal wechseln, so wie es in den USA oder in Frankreich gemacht wird, ist doch viel besser: Ein paar Jahre in der Politik, dann mal ein paar Jahre in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Finanzwirtschaft, dann wieder in die Politik."

Dröff ik bitte dat Bild vun de Welt kumplett maken?: Eerst en poor Johr in de Politik, denn en poor Johr in de Weerschap, in't Labor, in de Sükenstuuv, in de Fabrik, in'n Huusholl, in'n Handwarksbedreev, op'n Bu, achter de Ladenkass, op'n Buurnhoff, in de School, in'n Kinnergoorn, achter't Stüür vun'n Laster, vun'n Bus orr vun'n S-Bahn-Toog, in'n Polizeideenst orr in'n Putzjob — denn wedder en poor Johr in de Politik. — Hm, wat stimmt da nich? — Da stimmt allens. In Waigels Welt(bild) stimmt wat nich. He kiekt dör en lierlüttes Fenster in de wiede Welt. Wat he dor süht, dat gifft dat. Mal ehrlich: Weerschapslüüd, Finanzhaie, an'n Rand villicht noch normale Juristen un Ärzte — wat anners is för en Politiker doch nich satisfaktionsfähig, hm? — Un düsse Lü maakt de Politik för't Land!


18.7.11 ...Flegen Hamsters

"Wunder", "historisch", "beflügelt", "Überflieger" — wat op de japaanschen Spelerschen nu seggt warrt, hett mehrstendeels mit "flegen" to doon. "Komisch", seggt min Leevsten, "mir kamen die eher vor wie eine Hamsterhorde." Man in düt atenlose Finalspeel hebbt se amenn afheevt. Is schon snaaksch, wa dull een ehr dat günnt, bloots wieldat dat in ehr Land so'n Mallöör geev un se all so tapfer sünd. Man wi seht as Minschen jümmers Minschen un nich bloots Footballspelers. Un sogor wenn wi Hamsters seht — wat ja eentlich ungerecht is —, köönt de mennigmaal flegen.


9.7.11 ...Hoochmoot kümmt vör den Fall

Zack, nu is dat passeert. Düütschland is rut. Hett nüms mit rekent. Seggt se. Dat alleen schull een doch orrig to denken geven. Ik harr al so'n gaaanz ungodes Geföhl, as ik de Plakate sehg: "3. Plätze sünd wat för Männer". Stimmt. Uns Fruuns kaamt gor nich bet Platz dree. Harr nüms mit rekent!! As wenn Footballspelen nich so orr so utgahn köönt! As wenn dat Finale al in'n Kassen weer! Nu betahlt ji Lehrgeld. O nee, Deerns! Harrn ji den Mund weniger vull nahmen, weern ji sik weniger wiss west, weniger blind för juun Fehlers, dennso harrn ji sik ok mehr tosamenreten, un dat weer nich passeert!!! Nehmt sik en Bispill an Japan! Naja, is beten laat daför.

Dat Düütschland rut is, hett natüürlich ok en Vördeel: Nu köönt wi ganz entspannt Football kieken. Football, orr Fifa. — Angela Merkel mutt sik nu ok wat anners to'n Bortsdag wünschen. (Se hett an'n 17.7. Bortsdag un harr sik wünscht, dat da in't Finale... naja, goden Football speelt warrt. Dat kann se noch kriegen.) Nu warrt sik ok wiesen, wat de ganzen Fans för Fans sünd: Düütschlandfans, Fifafans orr Footballfans. Kiekt sik Japan an: De speelt Football. Japan is famos. De schallt man Weltmeestersche warrn. Orr Frankriek? Orr Australien??


3.7.11 ...Fifafans

"Ik verstah nich, woso se den Rambazamba üm den Fruunsfootball maakt", muult min Leevsten. "Dat maakt doch nix her! Kiek doch, keen Tempo! Da! So'n Fehlpass! Dat kann sik en Mann doch gor nich leisten, de wöör utpepen! Man de Tokiekers maakt La Ola för den Murks! Fruuns köönt sik allns rutnehmen un warrt noch fiert daför!" En beten is he beleidigt. As Mann. Ik begöscher em: "Denk mal an unsen Fründ Steffen, as de Öllerntied nahmen hett. Egaal woneem he opduuk mit sin Baby, de Lü smüüstern em to, de olen Damen bewunnern un betüdeln em, "so ein netter junger Mann, so ein liebevoller Vater, opfert seinen Beruf für sein Kind!" Weer he en Fru west, harrn se em gor nich ankeken; denn weer dat ja sin verdammte Plicht un Schülligkeit west." "Jajaja, lenk du man af, du mit din Fahn an't Auto. Düsse Fruuns-WM is even keen Football, dat is en anner Sportaart." "Oooh nein, Herr von und zu Macho, das ist Fußball!" "Is dat nich! Da, kiek, da steiht dat ganz groot: Fifa-WM 2011! Dat is nich Football, dat is Fifa! Dat sünd keen Footballfans, dat sünd Fifafans!" — O Sepp Blatter, du mit din Fifa-Mist, di krigg ik eens noch bi de Büx!


31.5.11 ...Ach du kriegst de Blattern

Morgen will sik Football-Weltgangster Sepp Blatter wedder"wähln" laten, man de Ingelschen seggt nu, vunwegen Korrupschoonsvörwürfe schulln se de Wahl verschuven. Na so wat! Wisslich is de Wahl doch längst verschaven. Bi de Fifa warrt doch allens verschaven, ganze WM-Vergaven; da kann dat doch för Sepp keen Probleem ween, för sin "Wahl" poor Schiens extra hentoblattern. — Eentlich blöd, so'n Kommentaar to maken bloots för 1 Kalauer. Man düsse Ball leeg mal wedder sowat vun op'n Ölbenmeterpunkt, un ik wull em partu rinmaken. Nee, nu avers noog vun de Woortspelen.


26.5.11 ...Tosamenhäng

Nu wüllt welk vun Union un Atomlobby de "Brennelemente-Stüer" wedder afschaffen. Düsse Stüer, seggt se, woor ja "in'n Tosamenhang mit de Looptiedverlängern för AKW" inföhrt. Un de Looptiedverlängern is ja nu vun'n Disch. — Klaar. Un denn warrt Stüern ja afschafft, nich? De Sektstüer woor üm 1900 vun Kaiser Wilhelm II. inföhrt — "in'n Tosamenhang mit" dat Oprüsten vun de Kriegsflotte för'n 1. Weltkrieg. De Soli woor to'n Opbu Oost inföhrt... Ik tipp mal, wi hebbt de Brennelemente-Stüer noch, wenn dat al 100 Johr keen AKW mehr gifft. Allens annere weer doch unnatüürlich.

Oder nee: Düsse Stüer drept ja gor nich de lütten Lü...


22.5.11 ...Zombies

De FDP överleggt sik nu, wat se wülln köönt, dat de Lü ehr noch wüllt. Anners wüllt se ja nix. Se hebbt keen Programm mehr, avers de schönen Jobs in de Parlamente un denn eerst in de Lobbies...! Weer doch to un to schaad üm dat schöne Geld. — So sünd se en Null-Partei, en Zombie, en Pappkamerad, de bloots üm Geld leven deit.

Milliarden gaht vun de Stüertahlers vun Europa direktemang an de Banken. Offiziell schall dat Grekenland "retten", man Grekenland is bloots en Dörgangsstaschoon. Dat is fast in'n Wörggriep vun de Finanzwelt. De Banken meent, vun solk Länner kunn dat ruhig noch mehr geven — Länner, de se in'n Bankrott drieven köönt un dör de denn de Stüermilliarden vun anner Länner na ehr fleten doot. Se arbeit ok hart an, dat dat noch mehr Länner warrt. Opleevst avers wöörn se welk erfinnen, Staaten ahn Volk, eenfach so, de se verschulden, in Geiselhaft nehmen un denn frieköpen laten köönt. Null-Staaten, Zombie-Staaten, Papp-Staaten. Weer doch schaad üm dat schöne Geld.


18.5.11 ...Nüms will to Tommi

De biedere Thomas de Maizière hett dat swaar, friewilligen Nawuss för de Bundswehr to finnen. Man bloots fiefdusend wüllt na em kamen. He muult nu, sin Vörgänger Gutti harr dat verkehrt anpackt, un so wöörn nienich föffteindusend per Johr tohoopkamen. He gifft Gutti de Schuld!! Dorbi weet wi doch:
Weer Gutti noch da, wöörn se in Scharen lopen kamen! Gutti harr even mit sik sülven plaant — mit sin egen Magie.


17.5.11 ...Nienich mehr Sex

Wullt hett he dat Gegendeel. Man Dominique Strauss-Kahn hett den letzten Sex in sin Leven sachs achter sik. För mennig Johrteihnten kann he na US-Recht achter Trallen verswinnen. Tje! So kann't gahn. Een Momang kann entscheiden. Sogor en ganz alldäägliche Momang. Höör de Fru för Strauss-Kahn eenfach to'n Service, as en Handdook, dat to'n Bruken da is? För 3000 Dollar per Nacht kannst dat verlangen? Dat lett, he hett sik nix bi dacht. Nich bi den Pries vun de Hotelsuite. Nich bi den Övergriff. Wenn een mit so veel Macht nich denkt, is dat bedenklich. Is en Suite för 3000 Dollar un en Fru ahn to fragen för em normal? Denn kann he nich normal ween, denn dat dröff nich normal warrn. Warrt dat ok nich — för de normalen Lü. För de Mächtigen avers is de Welt en Sülvstbedenungsladen. Wat Wunner, dat dat Hotelpersonal för ehr dortohöört?!

Nu fehlt bloots noch de, de töönt: "He hett even en Fehler maakt! Geevt em en twete Schangs!" Jaja, so wiet kümmt dat noch.


15.5.11 ...Politikers unafhängig maken!

De Hööcht vun de Diäten vun uns Afordneten warrt dormit begründt, dat se "unafhängig" ween schallt. Twüschen de Reegn steiht natüürlich, vun wokeen se unafhängig ween schallt: vun anner Geldgevers. Se schallt nich korrupt orr kriminell warrn (un korrupt heet kriminell), üm an dat Geld to kamen, dat se hebben wüllt. — Nu weet wi ja, dat bi mennig vun uns Politikers dat reinweg unmööglich is, wieldat se mit keen Geld je tofreden sünd; se wüllt jümmer noch mehr. Meist all hebbt dorüm — wokeen överrascht dat? — noch anner Geldgevers. — Man Geld is ja nich dat eenzige Problem. Woso gaht Minschen in de Politik? Woto wüllt se Macht? Woso doot se överhaupt wat? Idealisten sünd roor, maakt wi us nix vör. Wenig vun us doot dat, wat se doot, üm de Saak sülven. (Wi vun Plattpartu to'n Bispill.) De mehrsten Minschen doot dat, wat se doot, üm sük sülven. Se doot dat üm Geld, Ruhm un Sex. De "tradischonellen Werte" even. För sik. Kannst ok seggen, se sünd inhärent korrupt. Se laat sik vun't Leven bestechen. — De lütter Halv vun de Minschheit much mi vergeven, wenn ik hier sünnerlich vun Mannsminschen snacken do.

Nu hebbt wi opletzt sehn, wat Politikers blangen Geld noch wüllt: Doktertitels un Sex. (Dat letzt hett us Dominique Strauss-Kahn hüüt wedder mal wiest, man kannst överall hen kieken, 'neem oll Knackers sik mit halv so ole Models smückt.) Un wi seht, to uns Leidwesen: Se warrt kriminell, üm an dat to kamen, wat se wüllt. Se brekt dat Uurhebberrecht un överfallt Fruuns. Deit dat Noot?! Nee, segg ik. — Nu avers nich romantisch warrn un denken, wi köönt de all rutsmieten un integre Lü instelln. Integre kriegst nich. Idealisten kaamt gor nich eerst so wiet. Wi mööt de nehmen, de wi hebbt. Woans kriegt wi ehr nu dorto, nich kriminell to warrn? Lösung: Wi geevt ehr, wat se hebben wüllt, eenfach so. As bi de Diäten. Also: Jedeen Politminsch kriggt tosamen mit sin Amt en Harem un en temporären Doktertitel. Un Masse Geld. — In mennig Länner hebbt se dat al begrepen, t.B. in Italien! Da kunn Dominique Strauss-Kahn ok wieder fein Karriere maken! — Warrt wi denn sowat nich mehr beleven? Ach wat. Se wüllt jümmer mehr. Bloots daför söcht se den Erfolg. Allens annere is Verbrämung, un wenn se noch so dull Koppheister slaat. As Wilhelm Busch wüss:

Denn durch eure Männerleiber
geht ein Konkurrenzgetriebe:
Sei es Ehre, sei es Liebe;
doch dahinter stecken Weiber!


8.5.11 ...Zocken för Hartzies

Hartz veer, meent welk jümmer noch, schall effizient ween un den Staat Geld sporen. Denkste. Dat Zockverbot vun NRW bewiest, dat Hartz veer vör allen to da is, de Lü rünnertomaken un to demödigen. Denn wenn't üm de Staatskass güng, wöörn se de Hartzies doch na Hartenslust zocken laten! De Hartzies betahlt den Wettschien, dat Arbeitsamt striekt den Gewinn in. Ja. Allens över en lütte Grenz warrt de Hartzies ja wegnahmen. De Staat kunn an verdenen! He schull de Lü to'n Zocken vermünnern! Woneem de Zockers dat Geld to'n Leven herkriegt, wenn de Insatz to hooch weer, dat is dat Arbeitsamt doch egal. Man de Gewinn...! — Staats dat maakt se so'n Verbot, dat de Lü al vun Anfang seggt: Ji sünd tweetklassig. Un denn düsse Tomoden an de Lü in'n Kiosk: Se schulln en Hartzie, wenn se een erkennt, den Wettschien wegnehmen, em öffentlich blootstelln un "Pfui, Hasso! Böser Hund!" seggen. Da sühst doch glieks, dat is nich försorglich, dat is sadistisch.


30.4.11 ...Last chance to see

De niege britische Prinzessin Kate harr da ja bi de Hoochtied wat an, damit harr se sik in Frankriek un Belgien nich sehn laten dröfft. Un ok bi us warrt de Ganzkörperslier sachs bald verbaden. Denn heet dat warm antrecken för de Slierfans — warm, avers nich to üppig! Weer dat nich to'n Högen, wenn de Prinzenbruut vör de Kathedralendöör verhaft worrn weer? Vunwegen Terrorismusgefohr? Harrn de Islamisten bloots en Spier Humor, wöörn se sachs för so en Anblick dat Verbot vun ehr Slabbertüüchs in Koop nehmen. — Smiet wi en letzten Blick op Kledaasch, de bald nich mehr to sehn ween warrt:


Burka-Drägersche (Bild: Steve Evans/Wikimedia Commons)

Bruut mit Slier

Na un sowat eerst...!

28.4.11 ...Hochtiedsfever

Morgen is nu endlich de Grote Dag: de Hoochtied vun't Johr! All snackt vun nix anners mehr. Warrt dat Weder mitspeeln? Köönt wi Souvenirs köpen? Un wat warrt de Bruut bloots anhebben? — Ja, leven Lesers, dat is so wiet: morgen heiraadt uns Maat Jan! Wi Maten vun Plattpartu wünscht dat junge Poor veel Glück. Dat is för uns eendüdig de Hoochtied vun't Johr!


16.4.11 ...Spitzen-Politikers

Nu bün ik ja doch perplex. Karl-Theo to Guttenberg hett gistern sin Kreisdagsmandat in Kulmbach in Bayern opgeven — dat letzt Amt, dat he noch harr. An'n sülvigen Dag keem he in dat ZDF-Politbarometer op Platz 4 vun de wichtigsten Spitzenpolitikers in Düütschland.


Platz 4: Gutti! — Screenshot ZDF.de

Dat wöör mi ja nu to denken geven, avers ik denk, Denken, dat is eenfach nich dat Richtige, wenn dat üm Gutti geiht. Dat dat ZDF dat mitmaakt, wiest, dat se nauso denkt. Denn dat liggt ja op de Hand: Gutti is en Ex-Politiker, en Privatmann, bestenfalls en lütte Kommunaalpolitiker bet gistern; un vun de Politbarometer-Befraagten wüss garanteert nüms, dat he överhaupt in'n Kreisdag vun Kulmbach weer un wat he dor bereten hett; sachs gor nix, denn he weer ja anduernd in Berlin. De Noten kriggt he nich för sin Kreisdagspolitik, de kriggt he för nix, för sin kantige Snuut, för dat Gewees üm sin Dokterarbeit, eenfach so. He weer mal wichtig, un is noch nich lange her. Bums. — Kunn dat ok passeern, dat miteens Helmut Kohl in de Liste opduukt? Orr kannst ok dood ween...? Denn kunn ja Konrad Adenauer fix an Nr.1 as de populärste Politiker gahn? Orr Adolf Hitler mit en langen roden Balken vun Missfalln — Note minus 10 — jaagt Westerwelle de rode Latücht af?

Op de anner Siet kennt jedereen vun us een, twee nette Kommunaalpolitikers, de sik ok good maakt in de Kriesdaag orr in de Gemeend. Welk seht ok good ut!! Un wenn ok Privaatlü as Spitzenpolitikers gellt, woso is nich längst Günter Jauch in düsse Ümfraag an Nr.1? Brukst ja keen Amt hebben, üm Politiker to ween. De "Revoluschoonsföhrer" in Libyen t.B. hett ok keen öffentliches Amt, he is Privaatmann! Weer dat nich wat för Gutti?

De Lü denkt nich, wenn dat üm Gutti geiht. Se denkt sowiso nich geern; avers Gutti gifft ehr dat Geföhl, dat brukt se ok nich; un daför hebbt se em leev. (Jungejunge, nu bün ik al wedder 1 cm vun en Nazivergliek weg. Dat laat ik nu man lever.) Se wüllt em eenfach nochmal seggen: Gutti, dat weer Spitze!!!

O nee, ik krieg al wedder Buukpien. Ophöörn, Sluss, Ende.


3.4.11 ...Hillige Bits?

Ji islamistischen Bullerköpp, ji sünd ja würklich so dösig as man wat! Da hett wedder en dörknallten Paster in de USA en Koran verbrennt, un foorts gaht ji hen un slaat 10 UN-Mitarbeiters in Afghanistan doot. Glückwunsch! De US-Paster frohlockt. Ji hebbt allens so maakt, as he dat plaant hett, ji hebbt em prächtig in de Koorten speelt. Ji hebbt wiest, dat ji unberekenbore Wilde sünd, dat juun Religion inhuman un middelöllerlich is, un dat ji op Knoppdruck utrasten doot, dat maakt so en Heidenspaaß, dat wiss noch mennigeen verrückte Paster ju danzen un morden laten warrt as Marionetten. Ji sünd ja so schöön berekenbor in juun Unberekenborkeit.

En Book, ok en hillig Book, is en Stück Papeer, un dat to verbrennen kann de Religioon nix anhebben, wenn dat nich dat eenzige Exemplar vun dat hillig Book is. Un de Welt is vull vun Korane, dat weet ji ja wull? De US-Paster weet dat — avers dat maakt ja sooo'n Spaß, wenn ji sik üm dat Papeer-Book opregen doot... Üm dat Papeer geiht dat Gott gor nich, sünnern ehrder, dat Minschen nich doodslaan warrt. Wenn all Minschen Gotts Woort mehr Ehr geven dään as dat Papeer, 'neem dat op schreven is... Man ju is ja nich to helpen. Vernunft nehmt ji nich mehr an. Juun Religioon mutt sik ahn ju un trotz ju in dat Hüüt un in de Wirklichkeit trechtfinnen un deit dat ok. Üm den Islam heff ik gor keen Sorg nich üm. Man ik geev ju mal en Radel op ut dat Hüüt un de Wirklichkeit: In't Web kannst di den Koran rünnerladen, t.B. hier. Ik fedder nu all min plattdüütsche Maten op, sik so'n Koran rünnertoladen — Millioonen Lü. Ik sülven do dat ok. Un later, nadem dat wi dat rünnerlaadt un villicht ok in leest hebbt, — later löscht wi de Datei wedder. Millioonen Lü. Upps. Datein löschen, dat is as Böker verbrennen. Dröff een dat? Dröff een de Bits un Bytes vun'n Koran mit anner Bits un Bytes överschrieven...? Kiek, da kaamt ji nich mehr mit. Un dat bringt ju eerst recht in Raasch. Un wieldat överall in de Welt Minschen wahnt, de anduernd Korane rünnerlaadt, teihnfach kopeert un all teihn wedder löscht, jeden Dag, kriegt ji so'n richtigen Rappel un dreiht dörch. Un so kaamt wi mal wedder na den klassischen Sluss: "'Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt' schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, daß es bis an den Leib hineinfuhr, dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riß sich selbst mitten entzwei."

De Welt is vull Rumpelstilzchens. Wöörn de sik man bloots all sülven erledigen!


27.3.11 ...Politische Marktweerschap

Polit-GAU in Süüdwest. Un al geiht dat los: Guido Westerwelle künnigt en niege Posischoon vun de FDP to de Kernenergie an. „Es war eine Abstimmung über die Zukunft der Atomkraft. Wir haben verstanden“, kommenteer he. — Nee, nixnich hefft ji verstahn! Wat denn, gistern weert ji noch heel un deel för Kernenergie, hüüt verköfft sik dat nich mehr, also ännert ji fix juun Programm? Mit Verlööv, dat is för mi en beten to veel Demokratie. Orr is dat al Marktweerschap? In en Demokratie schallt ja de Lü twüschen ünnerscheedlich Programme wählen — Richten, de för sik bestaht, Ideen, Övertügen. Nich twüschen ünnerscheedlich Programm-Produkte, de all anduernd so anpasst warrt, dat se de Lü gefalln schallt un süss nix. De bloots för da sünd, de Politfritzen Jobs an de staatliche Foderkrüff to verschaffen. De för nix staht as för Profit, nee: Perzente. Dat is Weerschap, de so funscheneert. Weertfrie, zweckorienteert. Naja, de FDP even... Pure Erfolganbeterie. Authentisch an se is bloots noch, dat da rein nix authentisch an is. Avers nich mal mehr damit sünd se de eenzigen. — Da laav ik mi meist de lütten Orchideenpartein, de Johren un Johren an ehr deelwies verdreihte Övertügen fasthollt, ok wenn nüms ehr wählt. — De FDP wählt ja ok so meist nüms mehr.


24.3.11 ...Wi stöört bloots

Maal hett en Politiker de Wohrheit seggt — denn is dat ok wedder nich recht. Rainer Brüderle weer op en Drapen vun den BDI, un as da merrnmang de Naricht vun dat "Atomkraft-Moratorium" platzen dä, keken de versamelten Energie-Bosse Brüderle streng an — wat schull ut ehr Profite warrn?! So'n Moratorium güng ja nu nich an, se müssen doch sehr bitten! Un Brüderle hett üm ehr Nasicht beden: "Nu de lästigen Wahlen anstaht, mööt wi doch beten so doon, as harrn wi noch en anner Verplichten as Ehr Profite, avers in Wohrheit..." Tja, wi Wählerschen un Wählers hebbt dat ja jümmers wüßt, nu hebbt wi dat Swatt op Witt: Wi stöört bloots. Wi stöört den normalen Afloop, dat de Rieken sik rieker maakt un dat ok gor nich verhehlen mööt. För uns mööt se mal beten hücheln. Lästig. Man so dull stöört wi ok nich — dat is bald wedder vörbi. Denn kann de Politik sik wedder üm dat kümmern, wat würklich wichtig is.

Dat beruhigt ja eentlich. Man welk reegt sik ok över op. Brüderle kriggt dat nich ut de Welt; so hett de BDI nu den Snack utgeven, "Es liegt ein Protokollfehler vor. Die Äußerung des Bundeswirtschaftsministers ist falsch wiedergegeben worden." Dat us so'n dörsichtig Verkackeiern al gor nich mehr empört, wiest, wat wi wennt sünd. Woso seggt se nich: "Brüderle weer duun!" Dat wöörn wi villicht sogor glöven. Kinner un Duunbüdels seggt ja ok de Wohrheit. Un de Wohrheit is: Överall Lögen. — Merkel röppt hüüt en "Jahr des Vertrauens" ut. Kuntrull is beter!


14.3.11 ...Sehn = wohrnehmen

Wi hebbt vör längere Tied beslaten, en Tiger to rieden. Okay, kannst maken. Wi kennt ja Tigers. Wi hebbt allerhand Sekerheitsvörkehrn drapen un riedt em al wat länger. — Nu hett avers in Japan en Tiger sin Rieder freten. Wi höört davun, un miteens kiekt wi op uns Rieddeert dal un seggt verblüfft: "Jungedi, dat is ja en Tiger! Segg bloots! En völlig niege Laag is intreden!"

De Wind över Japan dreiht, he dreiht in en gefährliche Richt, un wi seht uns Politikers ehr Mäntelchen na düssen Wind hangen. Zack, sünd de eersten AKW hier ut — Neckarwestheim, Isar I. So fix geiht dat. Jedereen vun de Politikers will nu al jümmers skeptisch west ween, will nu fix op de "richtige Siet vun de Geschichte" wesseln. Dorbi hett sik nix ännert. Rein nix. Allens weer tovöör bekannt. Angela Merkel, de ja Physikersche is, schauspelert mal wedder tapfer gegen den Gesichtsverlust an, wenn se nu "ut echte Besorgnis" de AKW hier pröven laten will un seggt, dat na Fukushima "allens anners is". Nix is anners. De AKW hier sünd liekso seker (orr unseker), as se jümmers weern. Dat is ja nu nich so, dat de opnieg Köhlkrinklööp orr Dieselaggregate kriegen mööt. Allens dat hebbt se al lang hebben müsst.

Ok Fukushima harr keen Fehler — dat Eerdbevern weer eenfach to stark. Dat dore AKW weer korrekt för Starkde 8,2 utleggt, man dat Bevern weer meist 8 Maal so dull. Keen Wunner, dat dat tweigeiht. Dat hebbt wi wüsst. De Japaners ok. Wi hebbt ok wüsst, wat en Kernsmölten is. De Japaners ok. De Tiger is de Tiger. Den kannst rieden orr nich rieden.

Dat allens weer lang vörher real, würklich. Nieg is bloots, dat wi dat nu seht. Sehn is wohr-nehmen: nu is dat wohr. Un miteens is Kernkraft bi us dat Thema Nummer 1. Biller. Biller maakt Emoschonen. Wi Verstandsminschen, wi. Homo sapiens, "de denken Minsch".

Anner Saken bargt liekso Gefohren, de real sünd, avers noch meist unsichtbor. Dorwegen sünd se för de mehrsten Minschen nich to föhlen, nich wohr. De Lü, de de Gefohren vun Klimawannel, Gentechnik & Co. nu al för real nehmt, sünd in en perverse Laag: Se mööt sik ja meist freun, wenn dat en minnere Katastroof gifft, de de Lü de Ogen apent. Best weer dat ja, wenn dat ahn Katastrofen güng, bloots dör Insicht. Geiht avers nich. Un ahn de Lü geiht dat ja ok nich.

Merkel is noch anners. Se is Physikersche un wisslich nich överrascht dör den Unfall. Allns, wat se nu vörspegelt an "niege Nadenklichkeit", is Hüchelee. Dat sühst ehr ok an. Dat eenzige, wo se över nadenkt, sünd Perzente an de Wahlsünndaag. Denn ahn de Lü geiht dat ja nich. Un de ehr Emoschonen warrt dör de Biller maakt.


13.3.11 ...Kernsmölten

De Welt is een eenzig Stuuv, maakt wi us nix anners vör. So lütt is se vundaag. Un an de japaansche Kant hebbt wi en Kernsmölten in düsse Stuuv. Da geiht dat Leven bloots vun buten normaal wieder. Kann sik een noch erinnern an de Tied, as de Football-Bundsliga an en Sünnavend dat Intressanteste weer? Dat schient lange her. Ik erwisch mi bi't Oprümen un Opklaarn, ik maak dat Hus rein, ik wasch de ganze Wäsch; Fröhjohrsreinmaken is bloots en Vörwand; dat is in Wohrheit en archaische Instinkt, en Alarm deep binnen. Allens mutt klaar ween. Startklaar. Opleevst wöör ik en Koffer packen. Ik kenn mi. Natüürlich kann us nix drepen vun de Katastroof, natüürlich brukt wi keen Bang to hebben, ok nich vör uns egen Kernkraftwerke, natüürlich geiht uns Alldag normaal wieder. Wi wahnt ja in de segente Eck vun de Stuuv, de de Welt is. Man se is bloots so lütt; en Bevern in Japan lett de ganze Stuuv ruckeln. De grote Well kümmt ok hier an; se nimmt ok us noch kort den Grund ünner de Föten, ok wenn se us nich ümbringt.

En Koffer packen; man för de Reis wohen in düss lütte, intime Welt? Villicht to uns libysche Stuvenmaten, ehr bitostahn in ehr gresige Kniep? Allens is nehgbi, Idyll un Slachthus; dat Hart is överall tohuus. De Hartslag is överall to hören, un an mennig Kant drüppelt liesen Hartblood.


8.3.11 ...Bananen rut!

De Banaan, hett de niege Binnenminister H.-P. Friedrich (CSU) seggt, höört nich to Düütschland. Se hett uns Kultur nich präägt. "Dass die Banane zu Deutschland gehört, ist eine Tatsache, die sich auch aus der Historie nirgends belegen lässt." Liekso as Pizza, Fleegreisen un de Klettversluss. Dat allens höört nich to Düütschland, un da mööt wi us klaar över ween. Heet dat nu, dat wi de Bananen un Klettverslüss Tschüß seggen mööt? Da hett de Minister nix över seggt. Villicht kann dat wiedergahn as betherto. Bloots orrig fremd schallt wi us föhlen, wenn wi Bananen eet. — Oh, hollstopp mal: Ik heff em verkehrt ziteert! De Islam, hett de Minister seggt, de Islam höört nich to Düütschland. Un Fleegreisen. Un Klettverslüss.

Is ja klaar. De Banaan höört natüürlich na Düütschland. Wi sünd ja en Bananenrepublik.


4.3.11 ...En Mann mit Tokumst!

Gaddafi, du taage ole Sack, nu kannst ok aftreden! Segg eenfach vör de Welt, du harrst en Fehler maakt. Un du harrst dat insehn un wöörst di entschülligen — bi all, de du "verletzt" hebben kunnst. Segg "hebben kunnst", nich "hest", damit dat schön irreaal klingt, as wenn de sik all bloots anstellt. Segg nich "Dat deit mi leed", sünnern segg "Ik entschüllig mi". Nootfalls seggst du noch, düsse Entschülligen keem nu würklich vun Harten. — Vun da af an kann di nüms mehr; wokeen nu noch an di rümkrittelt, is en koolthartige, rachsüchtige Pennschieter. Du hest nu dat Recht op din Siet.

De Milliarden, de du op din Konten schüffelt hest — dat is natüürlich ut Versehn passeert. Du weerst dormalen so beschäftigt, en junge Diktator un Familienvadder (9 Kinner!), da kann sowat mal vörkamen. Du wöörst geern den Titel "Milliardär" trüchgeven, un vunwegen de Milliarden un woneem de all herkamen un hengahn sünd, dat weetst du bi'n besten Willn nich mehr, avers du büst dankbor för jeden Henwies. Afsicht?! Dat schall Afsicht west ween?! Also dat mööt se di eerst mal nawiesen, de koolthartigen, rachsüchtigen Pennschieters. Du lettst dörblicken, dat du vun düsse Ünnerstelln licht verletzt büst, ehr dat avers ut Kulanz nich nadragen warrst. Nobel.

Wenn du di denn en lütt beten verpuust hest, warrt dat Tied, an en Comeback to denken. Natüürlich in en anner Posischoon. — Ja wat?! Natüürlich en Comeback!!! Jedereen hett doch en tweete Schangs verdeent, nich? Ja, jedereen hett en tweete Schangs verdeent! Dat hebbt wi faken noog höört, dat mutt wohr ween. Du hest ja doch bloots en Fehler maakt. Wokeen bloots en Fehler maakt, hett en tweete Schangs verdeent. Un wieldat din Fehler 40 Johr duert hett un de vun Guttenberg bloots 10 Johr (he hett ja 2000 anfungen, "sin" "Dokterarbeit" to "schrieven"), hest du de Vörhand. Gutti mutt noch en beten öven bi't Fehlermaken, un du warrst...

Ministerpräsident vun Bayern!


1.3.11 ...Verkehrte Welt!

Gaddafi: Rücktritt! "Ich habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht!"

Guttenberg: "Mein Volk liebt mich!"
UN-Botschafterin: "Er ist nicht mehr voll zurechnungsfähig!"

So rüm hebbt wi dat lesen wüllt!!! O neee! Dat "Bild"-Bladd hett mal wedder allens verdreiht! Dat kann nich wohr ween! Staats so, as sik dat richtig höört, kriggt wi sowat:


Screenshot Bild.de, Anklicken = Vergröttern

Un ik harr en Wett lopen, dat Gutti sik nau 2 Daag länger höllt as Gaddafi. Pick hatt!

27.2.11 ...007 — mit de Lizenz to'n Lögen

Gutti, du büst de Held vun't Kabarett! Wat du för din Job deist un riskeerst, is eenmalig. Du büst 007, de Extrem-Kabarettist. Du wullt würklich weten, wa wiet een gahn kann, un du hest dat wiest. Du hest wiest, dat uns letzte un eenzige Werte de Ümfraagwerte sünd. De Versöök is lückt! Egaal wat du deist, de Lü wüllt di to'n Gottkaiser hebben! Un wenn du eerst Gottkaiser büst — orr Bundskanzler —, denn warrst, as weiland Caligula, en Peerd to'n Minister maken. De Minschen warrt di daför bewunnern! Se warrt di to Föten liggen! din Baadwater drinken!

Wiss ümfaat din Kabarett-Lizenz blangen dat Töten (per Militär) ok anner Straafdaden so as Uurhebberrechtsverletzen un Uurkundenfälschung. Denn dat du för din Job in't Kaschott geihst, dat is ja wull to veel verlangt. Slimm noog, dat du de ganze Pomade betahlen un ok noch bruken muttst!

Aver wat passeert, leve Gutti (orr egaal wat din richtigen Naam is), wenn du de Maske as Guttenberg falln lettst un di outest — klaarmaakst, dat dat Ganze en grotes Experiment weer un wi Börgers de Kaninken? Un dat du en ehrliche Agent büst, even 007, un nienich en Dokterarbeit fälscht hest — dat weer ja bloots inszeneert as Deel vun't Experiment.

Wenn du dat deist, Gutti, denn is din Leven nich mehr seker. Noch leevt se di. Avers, Gutti, denn — denn warrt se di hassen. Un een vun de Kaninken — een, de an Guttenberg glöövt hett — warrt di een Dag achterrücks ümbringen.


22.2.11 ...Lichtgestalten

Gaddafi leevt in en Fantasiewelt. Wa gefährlich dat is, köönt wi all sehn — wenn he (ok mit düütsche Waffen) sin Lü dalmeihn lett.

Un wi? Ok wi "machen uns die Welt, widdewiddewie sie uns gefällt". Un in de Welt, de us gefallt, is Freiherr Dr. zu Guttenbarg de unantastbore Lichtgestalt. Hallo? De Mann hett sin Uni en falsches Ehrenwoort geven; wat is sin Amtseid noch weert? sin Utsaag in'n Ünnersökens-Utschuss? sin Presseerklären? He hett för sin Karriere lagen un deit dat noch. De Lü vermünnert em dorbi; wenn Gutti mit Afsicht sä, de Eer is en Schiev, wöörn se't glöven, un wenn wat anners bewiest wöör, weer dat bloots "en Fehler", un allens blifft, as dat is. Solk Lü glöövt ok Sissi-Filme.

Dorbi is de Welt vull vun Schangsen, jüst nu, wenn wi de Ogen opmaken wöörn. Kuraasch! Wat Arabien us vörmaakt, is dat nich as en erfüllte Droom? Dat schall us Europäers Moot maken. Wi brukt keen Diktatoorn mehr ümfiecheln, narms. Wi köönt uns Fehlers togeven un de ünnerdrückten Völker üm Vergeev bitten. (Ja, genau dat weer fällig!) Wi köönt ehr nu weerschaplich mit Kraft tosiet gahn. Wi köönt us truun, mehr Ehrlichkeit un Solidarität in de Welt to riskeern. Riskant is eh bloots de Löög un de Feigheit. Wi bruukt keen Bang üm dat Ööl to hebben; ok frie Völker warrt us Ööl verköpen, un sowiso mööt all Völker tosamen bigahn, de Energieversorgen vun de Minschheit to reformeern. Dorto brukt dat Vertruun, dat nich een den annern övern Disch trecken will. De Welt kann so warrn, dat een gor nich mehr de Oogen versluten brukt! Sünd wi Gaddafi, dat wi en Fantasiewelt brukt? Hebbt wi us so dick verstrickt?

Wat wi wisslich nich bruken köönt, sünd falsche Föfftiger as Gutti, de Kopie vun en Minister. Drööms köönt wi anners erfülln. Un för de Sissi-Fans: Gifft ja doch noch en Lichtgestalt! Ok vun Adel. Den "Kaiser". Un de is ja ok ut Bayern!


21.2.11 ...Schurken un Staaten

Ik kann nich seggen, wa dull mi dat ankotzt — de ieskole Aart vun de "westlichen Demokratien", de Völker vun Noordafrika ehr Diktatoorn to'n Fraß to överlaten. De Frieheit is en Waisenkind, wohraftig! Nüms hölpt ehr. De Libyers mööt sik vun Kampfhelikopters bescheten laten, un ut Düütschland, ut Europa nich een Woort! Vun Hanneln ganz stilltoswiegen. Ja, se "mahnt", "de Gewalt to stoppen". Damit allens so wiedergahn kann. Gaddafi weer twoors en Schurke, avers uns Schurke, also keen Schurke mehr. He höll us de Hungerleiders vun'n Hals un geev us Ööl. He weer us nütt. Dat langt al, dat een sünst allens maken kann. Ik much meist min Pass trüchgeven, so schaam ik mi för dat offizielle Düütschland.

Ja, dat is emoschonaal. Un dat is ok, wat nu nödig is! De Punkt is ja, wenn köhle Verstand nödig is, denn hebbt se den nich un hannelt na Geföhl (meist Bang, Gier un Feigheit); un wenn en beten ehrliches Geföhl nödig is, hebbt se dat ok nich un hannelt na koles Kalkül. Mehrst geiht denn beed scheep. En grimmige, ja en armselige Genugtuung.


18.2.11 ...Ach Gutti, ach Gutti!

Nu is dat to laat to'n Käßmann-Maken, sowat mutt fix gahn! Du Schussel! Sowat Läppisches as Mogeln bi'n Doktermaken! Wo du da nich mal en annern för rutsmieten kannst! Nu büst du afschreven. Weerst even doch bloots en, ähem, Schmieren-Komödiant. Nich vertwieveln! Noch hest du de Schangs op grotes Drama: Du kannst us jümmer noch den Möllemann maken. Aaaavers, Gutti: Ik bestah op Stil! De Pistole in de Bibliothek in't Slott is dat Minnste, wat dat Publikum vun di verwachten kann. Denn gifft't en letzten Applaus. Vorhang. — Nee, lever bliffst lächerlich un levig. Is beter. Fraag Möllemann.


17.2.11 ...Ach Gutti...


Bild Gutti: Gutti himself/Wikimedia Commons

...dat is din grote Schangs! Nu orr nienich kannst du us de Käßmann maken. Un Käßmann maken geiht so: eerst Schiet buun, avers nich to groten — bloots sowat Lütts as Mogeln bi de Dokterarbeit —, denn foorts trüchtreden. Trüchtreden wegen wat, för dat annere nich trüchtreden wöörn. Vun da af an kann di nüms mehr! Du büst de integerste Minsch, integrer as een, de nienich schummelt harr; du hest en Hillgenschien, wi all warrt hitte Tranen üm di wenen, wi warrt di anflehn to blieven, weddertokamen... Du kannst foorts Kanzler warrn, wenn du wullt! Wenn du nu avers an'n Sessel backst, is dat mit di toenn. Bloots so kannst di retten: trüchtreden, üm optostiegen. Wi Noorddüütschen kennt us damit ut. Fraag Käßmann. Mit de Wust na'n Schinken smieten nöömt wi dat, wenn du versteihst. Oder, as en bekannte Dichter vun hier sä:

Die Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt den Fall, ich tadle mich,
So hab ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin;
Zum zweiten denken sich die Leut: Der Mann ist lauter Redlichkeit;
Auch schnapp ich drittens diesen Bissen vorweg den andern Kritiküssen;
Und viertens hoff ich außerdem auf Widerspruch, der mir genehm.
So kommt es denn zuletzt heraus, dass ich ein ganz famoses Haus.

(Wenn du nich weetst, Gutti, vun wokeen dat is, kannst den Text ja mal googeln!)

13.2.11 ...In de Puschen!

Mubi weg! Gottschalk weg! Dat gifft doch noch Foortschritt, ok bi us! "In de Puschen — Revoluuschen!" Wokeen mutt as neegst weg? Ahmadinedschad, klaar. Un bi us? Johannes Heesters? Schafft wi Dieter Bohlen? Ach Kinners, ji Ägypters, ji hebbt mi so imponiert, dat ik ganz överspöönsch warr, wat uns hier in Düütschland angeiht. Dat schafft wi nich, wat ji henkregen hebbt. Un wenn dat Bestand hebben schall, mööt ji nu ok anfangen optohöörn — mit dat ewige Kinnermaken. Denn wenn dat ok in Tokumst all 8 Maand 1 niege Millioon Ägypters gifft, denn Goodnacht Wohlstand un ok Goodnacht Demokratie. Ik seh denn swatt. Denn eerst kümmt ja dat Freten, denn de Moraal... Wenn ji avends nix Beters to doon hebbt as Kinnermaken, köönt wi ju ja nu Gottschalk schicken. Un Bohlen. Wat? Oh, ik verstah. Bi dat TV-Angebott warrt de Bevölkerung noch mehr explodeern... Komisch, bi us hett dat slumpt. Hebbt ji etwa ok betern Smack as wi?


9.2.11 ..."Ich liebe euch doch alle"

De ägyptische Revoluschoon is al ganz schön wied: Se hett nu ok ehrn Mielke-Moment hatt. Mubi will nich aftreden, nee, he hett se alle leev. Un he will se in de Demokratie föhrn. De Wulf versprickt, de Schaap en gode Harder to ween. Sodraad se em dat glöövt un de Weltöffentlichkeit sik afwennen deit, warrt he achterrücks de Opposischoon afslachten. De Ägypters sünd nich so dösig, em to glöven — avers de Weltöffentlichkeit warrt sik na en Tied liekers afwennen. Un Mubi hett Tied. En Volksmenge kann vundaag — in de Epoche vun automatische Wapen un Helikopters — nich mehr licht so'n Potentaten faatkriegen un, seggt wi maal, opknütten orr guillotiniern. Wenn Mubi sik nu in sin Palast verschanzt...? Dode leevt in Ägypten ja lang, op een Mumie mehr kümmt't nich an. Un denn?

Al lang in Sekerheit sünd wiss de Milliarden, de he dat Volk stahlen hett. Kriggt se de jemalen wedder?


4.2.11 ...Dat lütte Eenmalnull

De junge Familienministersche Schröder will dat mit de Fruunsquote sachte angahn. Dörtig Perzent un basta, so as Ursula von der Leyen seggt? Nee. Kristina Schröder will, dat de Ünnernehmen, bi de dat to wenig Fruuns in de Chefposten gifft, bet 2013 ehrn Fruuns-Andeel verdreefacht. Dat is so as perzentuale Lohnsteigerung, bloots annersrüm: "Wer hat, dem wird gegeben." Firmen, de relativ wenig Fruuns in de Chefsessels hebbt, mööt ok bloots wenig mehr Fruuns befördern. Allerbest staht sik Firmen, de gor keen Fruuns in Topjobs hebbt. De ehr Fruuns-Andeel null is. Dat kannst licht verdreefachen, denn dree mal null is — na? — genau, null. De Erfolgsmeldung 2013 is garanteert! — Wöör mi nich wunnern, wenn welk Firmen noch gau de letzten Fruuns rutsmiet, ehrdat dat Gesett warrt.

Denn kann Fru Schröder ok ruhig feddern, düsse Firmen schulln ehrn Fruunandeel verteihnfachen.


3.2.11 ...Ägypten orr Mubarak II

Hier sünd Biller, de Se unbedingt ankieken schulln: De besten Demo-Schiller gegen Mubarak. Düt grootorrige Bild schull een ok ankieken. Christliche Ägypters geevt muslimische Ägypters op den Tahrir-Kampfplatz Deckung, wieldess de beden doot. En Stück richtiges Leven merrnmang in't falsche.

Schangs, Schangs, Schangs! Schangs för so veel Godes, för Apenheit un Wohlwilln, Entwicklung un Vernunft, för Versöhnen vun Religionen, för't Överwinnen vun Grenzen. Woans kann een düsse Schangsen links liggenlaten? Woans kann een dat utholln, dat antokieken? Hebbt se uns Regeern Valium geven??


1.2.11 ...Ägypten orr Mubarak?

Wennehr weer toletzt wat so pienlich as de westlichen Regeern nu bi de Opstänn in Noordafrika? Dat mutt lang her ween. Ehr ganze Snackerie vun Demokratie un Minschenrechten hett apensichtlich nixnich to bedüden. De chineeschen Diktatoorn, alle Diktatoorn warrt sik doodlachen neegst Maal, wenn se wedder davun anfangt. Westerwelle laavt noch jümmers de Rull vun Ex-Präsident Mubarak (ja, Ex!). Guido, dat gifft nich mehr Mubarak un Ägypten, sünnern bloots noch Mubarak orr Ägypten! Demokratie kann ok unkomodig ween. Ja, Demokratie kann ok Lü an de Macht bringen, de wat gegen juuch Schwule hebbt. Da muttst du dörch, Guido! Gegen Homophobie helpt Opkläärn un Bildung, avers nich Diktatur!

Hüüt, Dingsdag, schall in Kairo de gaaanz grote Demo mit Marsch op den Präsidentenpalast ween. Hüüt töövt all af — ok uns Regeern, ok Obama, düsse Matschplumm —, op welk Siet vun'n Tuun de Katt daljumpt. Warrt jichenswelk Sekerheitskräfft de Lü blödig tosamenscheten as dormalen in China, un de Diktatuur blifft? Denn warrt de Westen heimlich deep opaten, na buten den Wiesfinger hoochhollen un "Oh, oh, wat slimm! De Minschenrechte!" ropen. O nee, wat pienlich. Ik schaam mi echt.

En beten simple, "primitive" Gesinnungsethik dä ehr nu good. Dat harr ehr all de Johrn good anstunnen. Ik maak mal en korte Gegenöverstelln:

Wat se seggt
Wat ik mi wünschen dä
"Mubarak is das kleinere Übel"
Üb immer Treu und Redlichkeit
bis an dein kühles Grab,
und weiche keinen Finger breit
von Gottes Wegen ab.
Dann wirst du wie auf grünen Au'n
durchs Pilgerleben geh'n;
dann kannst du sonder Furcht und Grau'n
dem Tod ins Auge seh'n.
"Stabilität der ganzen Region"
"Wir sind für den demokratischen Prozess" (nich för de Demokratie)
"Mubarak ist ein verlässlicher Partner"

Wa naiv is dat denn, wat ik mi da wünsch?! — Hemmungslos naiv. Ja. Un wa saudumm is dat, wat se doot?!


31.1.11 ...Kunn doch nüms ahnen?!

As ehrgüstern nacht de Lokföhrer in Sassen-Anhalt över dat rode Stoppsignaal föhrt is, hett he sik dacht, "Dat warrt bestimmt goodgahn, wat schall schon passeern? Dat löppt doch jüst so good!" Dat da miteens frontaal en anner Toog kamen wöör — dat kunn doch nüms ahnen?!

As de Spikelanten vör de Finanzkrise al mit zig Eier in de Luft jongleern dään un jümmers noch welk nasmeten hebbt, da hebbt se sik dacht, "Dat warrt bestimmt goodgahn, wat schall schon passeern? Dat löppt doch jüst so good!" Dat de Eier jichenswenn all daalkamen wöörn — dat kunn doch nüms ahnen?!

As de ganze Welt mit de araavschen Diktatoorn smuust hett, ehr seggt hett: "Folter man schön wieder, maak man wieder mit de Korrupschoon, hier hest noch en Milliarde!", da hebbt se ik dacht: "Dat warrt bestimmt goodgahn, wat schall schon passeern? Dat löppt doch jüst so good! Stabilität! Stabilität!" — Dat de Lü in't Land sik dat nich gefallnlaten wöörn —— wokeen kunn dat ahnen?!

De Eier vun de Finanzhaie kemen dal, avers nich op de Spikelanten; se drepen de lütten Lü. De Spikelanten hebbt al wedder en Barg Eier in de Luft, un se seggt ok wedder "Löppt doch prima!".
Vunwegen de opstahn Völker in Noordafrika eiert de Westen jümmers noch rüm. Schiet-Demokratie! Weer doch so schöön mit de Stabilität.
Gegen den Lokföhrer vun Sassen-Anhalt ermittelt de Polizei.

Utrekent gegen den Lokföhrer!


30.1.11 ...Torüch in de Tokumst

De nafolgen Fotos sünd opnahmen an'n Dunnersdag, 27. Januar, in en Supermarkt in Hamborg:

Lerrige Gitterroste — un wat steiht dorblangen?

Kiek nau hen:

Se sünd da! De Buteneerdschen sünd wedder landt...


6.1.11 ...Dat K-Woort

Wat Gresiges is passeert. Wat ganz Afoordiges. Gott stah uns bi! — De Swienjacks hebbt Dioxin in't Deertenfoder mengelt? — Na und? Dat meen ik doch nich! Ach wat! Dat is doch nix. Nee, veeeel gresiger: Gesine Lötzsch vun'e Linkspartei hett dat K-Woort seggt.

Dat K-Woort, Se verstaht? ((Psst, ik segg dat bloots ganz liesen: Kommunismus!)) Un nu slah dree Krüüz!! Fix!!

Wat se denn mit meent hett, wüllt Se weten? In welk Tosamenhang...? Ja sünd Se denn mall?! Se wüllt doch nich etwa den Oginaaltext vun ehr lesen? Dat is Landsverraat! Se stellt sik dormit buten de Verfaten, wenn Se en Text lesen wüllt, in den dat Woort "K....." (dree Krüüz slahn!) in vörkümmt. — Wat, Se hebbt keen Bang vör dat Woort?! Se sünd ja en Staatsfiend, Se!! Se warrt stantepe vun'n Verfatensschuul bewacht, Ehr Leevlang, un ok an Ehr Graff warrt noch 20 Johr lang Dag un Nacht twee Slapphööt oppassen. Dat is sekerer — schoonst Se vör dat Gräffnis wiss en Holtkiel dör't Hart slaan kriegt, dat maakt wi bi solk Lü as Se, de sik mit Lü afgeevt, de över K.... nadenkt!! Wenn wi ehr nich glieks verbrennt.

Un dat een schallt Se weten, so welk as Se will ik ok gor nich as Lesers un Lesersche op min Websiet hebben! Weg, kusch, fix!

Schickt Se mi man lever de netten Kapitalisten röver, de dat harmlose Dioxin in uns Eten mengelt hebbt. Da weet een doch, dat een dat mit oprechte Staatsbörgers to doon hett!


31.12.10 ...Wi Verbrukers?

Wat een allens eten kann! Sneeschüffeln to'n Bispill. Ja: Anschienend kannst de eten. Denn se sünd utverköfft in Hamborg, un dat weer verleden Winter liekso. Keen Sneeschüffel in de Buumärkt wied un sied. — Nu weet ik noch ut min Kinnertied, dat wi een Sneeschüffel harrn, mit de wi elkeen Winter bi Snee den groten Hoff frieschüffelt hebbt. 12 Johr hett de hollen, denn keem en niege Schüffel. Also, wat maakt de Lü in Sommer mit de ganzen Sneeschüffels, de se in Winter köfft hebbt? Opeten, ganz klaar. Süss wöörn se nu nich niege bruken!

Ok Sneeverweihn op de Straten geev dat in min Kinnertied meist nich. Da geev dat avers en Geheimnis to, jahaaa! Sneetuuns. Dat is sowat as düt hier. De wöörn op de Feller opstellt, mit ganz lichte Metall- orr Plastikpahls, un de stünnen da al vun Harvst an ganz harmlos rüm. De Lü kennen dortomalen ok nau de Steden, 'neem se de opstelln müssen: da, 'neem keen Knick weer un de Straat nau in de Hööfdwindricht leeg. De Steden even, 'neem dat nu Sneeverweihn gifft. Keem nämli de Snee, dennso verfüng he sik al buten op de Feller in düsse lichten Tuuns; de Verweihn keem gor nich bi de Straat an. In't Fröhjohr, na de Sneesmölt, wöörn de Tuuns denn wedder afrüümt. Se schaadt de Feller nix, kost nich veel, höllt ok lang — kannst mennigmaal wedder bruken. Avers se sünd anschienend weg; liekso as dat Weten, woneem se henhöört, dat dat keen Verweihn op de Straat gifft.

Woneem sünd düsse goden Saken afbleven? Ok opeten? Dat Radel warrt beten lichter, wenn wi op Henwiesen höört, de dat nu enerworrns gifft: "Was müssen wir Verbraucher 2011 beachten?" orr "Was ändert sich 2011 für uns Verbraucher?" Ha so, wi sünd ja Verbrukers. Verbruukt hebbt wi den Kraam! Egaal, woans. Un so schallt wi dat ja ok maken! Dat is richtig so, dat de Sneeschüffels elk Johr nieg utverköfft sünd. Un dat niege Sneetuuns anschafft warrt — na dat wüllt wi mal ganz driest höpen.

Mi beleidigt dat ja jümmers beten, wenn een "Verbruker" op mi seggt. Ik weet nich, wo dat Se geiht, ik holl mi wat op togoot, dat ik ok wat schaffen do, nich bloots verbruken; dat ik Nieges, Eeenzigaardigs tostann bring un nich bloots wat vernichten do. "Wi Schöpfers" much ik geern seggen. Avers dat is ja gor nich so meent: Verbruken is en Döögt in uns Marktweerschap, en gode Daat. Wi schallt veel verbruken, denn — denn kööpt wi wedder veel.

Also denn, op en Nieges! 2010 is verbrukt, wi mööt en nieg Johr köpen, süss geiht dat ja nich wieder. To'n Glück gifft dat ja noch een! 2011 weer noch to kriegen, dat letzte in't Regaal. Muchen wi ok in Dezember 2011 wedder in de Slang in'n Buumarkt na Sneeschüffels anstahn! Bet denn! Un verbrukt Se sik sülven nich allto dull.


19.12.10 ...Terrorgefohr in Düütschland III

Nu is de Terror avers da. Shopping!!! Mannomann, wat bün ik froh, düsse Daag ut de Binnenstäder rut to ween! De Düütschen hebbt sik anschienen würklich nich verfehrn laten vun de Ankünnigen, op Wiehnachtsmärkte, in Footgängerzonen un in Koophüüs kunnen Bomben hoochgahn. Meist beduur ik dat nu beten. Wo veel Roh wöör en eenzige lütte Bombe... schall ja nüms en Kratzer afkriegen... ach, schiet op, schallt de Lü sik doch in de Städer doodpedden! Ik mutt ja nich dorbi ween.

De wohre Terror luurt ganz woanners. Da, 'neem du nich flüchten kannst. An de Balkons!!! Terror-Navers mit Terror-Balkons in Las-Vegas-Optik, blink-blink-blink de ganze Nacht, mulitcolor natüürlich; dorto fief künstliche Wiehnachtsmänner in duppelte Levensgrött, de de Wand hoochklabastert, un en Rendeert op'n Schosteen. Jahaa, wokeen en Hus sin egen nöömt, kann noch ganz wat anners maken! — Dat dat verlöövt is!! Hier much ik nu wedder meist to'n Bombensmieter warrn. Een lütte Bomb — mutt ja nüms to Schaden kamen — bloots de klabastern Wiehnachtsmänner un de Lichterkeden — Jungedi, üm Wiehnachten warrt mi de Bomben ja reinweg sympathisch. Bombenstimmung even. Dat is woll nich ganz de Sinn vun Wiehnachten, oder? Mehr so vun Karneval. Avers keen Sorg: da kaam ik ok jümmers in Bombenstimmung.


15.12.10 ...Super-Sepp

Wenn wi den Sepp Blatter nich harrn...! Avers wi hebbt em ja. Nu hett he wedder en internaschonales Probleem lööst: Bi de WM 2022 in Katar, seggt he, schallt schwule Footballfans mal even op Sex verzichten. Denn Schwulween is in Katar illegal. Kriminell. Un wokeen sik dorbi erwischen lett, maakt villicht Bekanntschap mit den wildromantisch-spektakulären Straafvulltoog in araavsche Länner. Dat is natüürlich al en tosättliche Nervenkeddel, en Extra-Aventüür för schwule Footballfans. "Min Fründ un ik weern dorbi, un wi harrn Sex — in Katar!" As en Trophäe warrt de Katar-Tickets in de Szene hannelt warrn. Avers so veel risikofrohe Schwule warrt dat 2022 gor nich mehr geven. Da hett Blattersepp nämli ok al för sorgt: 80% vun de schwulen Footballfans warrt nämli al 2018 in Russland vun de doren Nazis doodslaan! Den Rest, de sik denn noch truut, den erledigt denn 2022 de Kataris. Blattersepp hett sik nämli vörnahmen, de Schwulen in'n Football kumplett uttorotten. In twee Arbeitsschreed. Dorwegen ok de snaaksche Wahl vun de WM-Gastgevers Russland un Katar!

Nu is dat ja nich so, dat de Football dor an ünnergahn warrt. De Schwulen hebbt dat ja eh swoor in'n Football. Nu feddert welk Oprechte avers liekers mal wedder Blatters Rücktridd.

Ha! De weet avers ok vun nix wat af. Blatter is doch uns' Football-Berlusconi! Den warrt wi nienich los.


10.12.10 ...Vörsätt för 2011

Is villicht beten fröh, avers ik heff al nu poor gode Vörsätt för't niege Johr faat:

 1. Mal wedder de Chinesen argern. — Is doch wohr, de argert sik heel spektakuläär, nich? Se sünd en niege Entdeckung, se sünd ja meist noch beter to argern as de Islamisten. Bedrauht de ganze Welt, dat se ja nich to en harmlose Fierstünn na Oslo gaht... Villicht kriegt wi ehr noch so wiet, dat se dat Rumpelstilzchen maakt un sik sülm merrn twei riet. Juchhei!
 2. Mal wedder dat Klima redden. — Ja, un twoors an en spektakuläre Steed, 'neem dat Strand un Luxus un Klimaanlagen un so wieder gifft. Un mit'n Fleegtüüch anreisen. Villicht kriegt wi 2011 ok twee orr dree solk Klimakumferenzen ünner. Bald hebbt wi dat Klima denn doodreddt. Denn denkt wi us avers wat Niegs ut, vunwegen dat wi solk schicke Kunferenzen maken köönt.
 3. Wiedermaken mit Wikileaks! — Ok de USA sünd ja good to argern, ofschoonst dat en beten eernster to ween schient mit ehrn Grull. (Buh! Wat sünd wi bang!) Wikileaks kann nu meist allens veröffentlichen, wat se wüllt, dat warrt glöövt. Se kunnen t.B. rein ut Spiet namaakte Dokmente instelln, dat de CIA de Anslääg vun 9/11 doch sülven plaant harr — de Lü wöörn dat denn glöven, sünners wenn de USA sik wieder so opföhrt. Obama, wat büst du för'n Matschplumm!

9.12.10 ...Terrorgefohr in Düütschland II

De düütschen Behörden, villicht de ganze Justiz is nich mehr unafhängig. As nu rutkamen is (Wikileaks!), hebbt se de CIA-Agenten, de Khalid Al-Masri kidnappt harrn, op Anwiesen lopen laten. Anwiesen vun de USA. En Fingerschnippsen. Da warrt mi angst un bang bi. Warrt dat in Tokumst Willkür-Verhaften un Gefälligkeits-Urdelen geven as in China? Gifft dat al lang welk? De Verdacht, dat de ganze Hexenjagd gegen den Wikileaks-Minsch Assange liekso en Gefälligkeit vun de swedischen Behörden is, drängt sik ja reinweg op. Hett da wedder een mit de Fingers schnippt? Elende Befehlsempfängers, de op sowat kuscht! Un wokeen hett wohl schnippt? Obama, du elende Dröhnbüdel! Nix Rechts hest tostann bröcht, bloots Flops, un nu warrst noch to'n Terroristen.

Ja. Terror heet: Bang. Wat bang maakt, dat is Terror. De Terrorgefohr in Düütschland is würklich reaal. De komischen Bombenbastel-Taliban sünd nixhaftige Versagers dorgegen!

Wat för en Schiet-Epoche hebbt wi opstunns faat! Ik mutt mi mal Luft maken. De Sellschap warrt ganz apen utplünnert vun Rieke un Lobbies, de Kommunen hebbt nich mal Mittel för dat Ringste — un an de, de dat stahlen hebbt, kümmst nienich mehr ran. Fröher kunnst ja in'n Revoluschoon de olen Machteliten noch an'n Latüchtenmast opknütten. Versöch dat mal bi den Schuul, den sik de Rieken hüüt köpen köönt. Sowiso glööv ik, dat dat wedder en Gewaltregime geven warrt. De Bundswehr warrt to en Beroops-Slägertrupp; un denn warrt se för sorgen, dat de Bundswehr ok in'n Binnern insett warrn kann. Oh, bloots in'n Nootfall natüürlich, etwa wenn de Terroristen... (de dat villicht gor nich gifft...) Uns Regeern schafft dat schon. Ja, un denn mutt ja bloots noch een kamen, de den Laden in de Hand kriggt... Un dat Internet? Noch is dat en Stück Demokratie (Wikileaks!), avers de Kuntrullmööglichkeiten warrt bald to föhrn, dat dat to en Stück Unfrieheit warrt.

Die Lage ist hoffnungslos. Un ok nich mehr lustig.


22.11.10 ...Hölp! Hölp!

Irland is in Noot — avers Hölp wüllt se nich. Nee, de Iren sünd stinkfuchtig, dat de Regeern Hölp anfeddert hett. Se warrt de Milliarden stantepe trüchschicken, wenn se köönt. — Jichenswie ehrt dat de Iren, will mi düchen. Se wüllt dat ut egen Knööv schaffen. — Ok Haiti is in Noot vunwegen de Cholera (un vunwegen allens annere) — man ok se wüllt keen Hölp. Mit Steens smiet se op de UN-Blaaghelme un op de "Dokters ahn Grenzen", wenn se Choleraspitaaln opbuun wüllt. Na, da överleggt een denn doch, wat een de Lü so ganz gegen ehrn Willn hölpen schall. Mit de Cholera ut egen Knööv fertig warrn? Jungejunge!

Hölp bruken doot ja vunwegen allns dat ok de düütschen Stüertahlers, un de wöörn de Hölp ok annehmen. Man nüms beed ehr an — wi mööt dat sachs ut egen Knööv schaffen. Nee, een gifft dat noch, de us jümmers helpt: de Smökers. Se sünd ok nu wedder utersehn, de Staatskass to redden un op Düvel kaam rut för düür un dürer Geld to smöken. Twee Milliarden mööt rinkamen. Nu gifft dat ja gewetenlose Smökers, de seggt bilütten eenfach: "Dat langt, ik höör op!" Mag ween, dat dat mehr un mehr solk vadderlandslose Geselln ünner de Smökers gifft. Amenn mööt jümmer weniger un weniger Smökers de Last vun de twee Milliarden tosamensmöken. Dordör mutt de enkelte Zigarett denn natüürlich dürer un dürer warrn. 'keen weet, villicht gifft't amenn bloots noch een eenzigen Smöker, de för een eenzige Zigarett de ganzen twee Milliarden henleggen mutt!

Wokeen warrt düsse heroische Smöker wohl ween?

Klaar, düsse letzte Helden-Smöker is Helmut Schmidt. He reddt dat Vadderland. Ahn dat he veel Gewees üm maakt.

Man hilligspraken warrt wedder mal bloots de Schmierlapp vun Guttenbarg. Bäh, wi undankbore Bande!


18.11.10 ...Terrorgefohr in Düütschland!

Oh, oh, in Düütschland herrscht opstunns hoge Terrorgefohr! Stimmt — "Terror" heet ja "Angst", un de Gefohr, dat de Düütschen Angst kriegt, de is bald würklich reaal. Politik un Medien snackt ja vun nix anners mehr, wa lang kann dat da duern, bet de Düütschen bang warrt? Is ja klaar. Un denn heet dat "Siehste!" Man nu hebbt's rutkregen, dat de Bombe ut Namibia en Attrappe weer. Aprilapril!, seggt de Terrorismus. Is ja klaar — de Versöken is groot, de Offiziellen in Düütschland en Nees to dreihn, wenn se al so'n Barg Panik maakt. Ik heff ok meddewiel Lust, so'n beten Elektroschrott in en Tüüt to packen un jichenswo an'n Bahnhoff aftostelln. Wi kunnen as Bevölkerung un Stüertahlers ja mal pröven, wa good wi würklich bewacht warrt! Hebbt wi da nich en Recht op? Wenn wi weet, dat so'n Elektroschrott nich länger as, seggt wi mal, 2 Minuten da rümsteiht, ehrdat de Alarm angeiht, — denn wöörn wi us ja glieks beter föhlen, nich? Denn harrn wi keen Terror mehr un kunnen ruhig slapen.

Ik warr dat nich maken. Avers een steiht fast: Die Lage ist hoffnungslos. Aber nicht ernst.


9.11.10 ...Woneem mutt de Schiet hen?

Mit Gorleben, dat is ja nu nich mehr lang to maken. Is klinisch dood. Woneemhen nu mit den Schiet? Midücht, dat gifft bloots een seker Steed: de Maand, op't best noch de anner Siet vun'n Maand. De, de uns de Maand nich wiest. Dat wi dat ok mit Feernglöös nich mehr sehn brukt. Da köönt wi de Castoren ahn Verbuddeln usw. opstelln. Op de Eer is nix seker noog daför. De Atomweerschap mutt den Transport natüürlich betahlen. Alleen. — De Maand as Huusmüllkippe vun de Erdlinge warrt twoors jichenswenn ok sin anner Siet wiesen, wenn dat Dreihn vun Eer un Maan dör Ebb un Floot noch langsamer woorn is — man denn is sachs ok noog Tied vergahn, un de Maand is eh wiet noog weg. En Schann weer dat twoors; avers seker. Bloots — so langfristig denkt nüms in de Politik.

Da gifft dat ja anner Methoden! Jungedi, wenn ik den Guttenbarg hör, warrt mi nu al slecht vör de Tokumst. Wi warrt en Beroopsarmee kriegen, de knallhart Weerschapsinteressen dörsett — so en Röverbande op Staatskosten, de anner Länner mit de Waff in de Hand dwingt — ja wat? "Geld her!"? Orr "Nehmt uns' Atoommüll, sünst...!" So warrt wi dat Tüüchs denn ok los.

Man villicht is Guttenbarg ja wirklich en Kabarettist — een, de jüst rutkriegen will, wa wiet he gahn kann, bet dat opfallt.


29.10.10 ...Riesenkabarett

Min Moder kann vunwegen ehr Öller nich mehr so good kieken. Avers se is en grote Fan vun den "Ereigniskanaal" Phoenix in't Kiekschapp. Bundsdagsdebatten, politische Talkshows, de Stuttgart-21-Schlichtung — stünnenlang kann se sik de Snackschlachten anhöörn. Veel kieken bruukst dorto ja nich.

Hüüt seggt se to mi ganz begeistert: "Also dat muttst di ankieken. De Kabarettsendung hier. De verulkt hier de CSU. Da weer jüst en Stimmenimitator, de hett den Guttenberg namaakt — also sowat vun gekonnt! Bloots gaaanz licht hett he dat överdreven, ganz beten dat Afsurde dörblicken laten. Dat is en ganz fiene Satire! De hier nu snackt, dat is ok so een..." Ik kiek hen. "Mama", ünnerbreek ik ehr, "dat is de CSU-Parteidag."
"Unsinn", seggt se. "De Kabarettist vörhen..."
"Dat weer denn sachs de Guttenbarg sülvst!"
"Unmöglich! Dat kunnst nich eernst nehmen, de Lü wöörn sik ja veräppelt vörkamen, dat wöörn se foorts dörschaun." — Ik smüüster bloots.
Indigneert kiekt Mama mi an. "Du brauchst mich ja nun nicht für so dumm zu halten", wiest se mi trecht, "dass ich Realität und Satire nicht auseinanderhalten kann. Das ist kein Parteitag. Das ist Kabarett!"
"Mama", segg ik beswören, "kiek doch nu mal! Dat is en Reesenhall mit villicht dusend Delegeerte. Keen Kabarettböhn is so groot. Da, kiek, se heevt gröne Koorten hooch, se stimmt af! Dat is keen Publikum, dat sünd Afordnete!"
Wokeen denkt, so licht leet sik min Moder verunsekern, de liggt verkehrt. "Dat mag ja ween", konzedeert se, "avers de vörhen, dat weer würklich en Kabarettist, un de hett den Guttenbarg namaakt — denn hebbt se sik bi de CSU even över den lustig maken wüllt!"

"Lassen Sie uns nun abstimmen über den Antrag NJ23 zur Bundeswehr, eben vorgestellt von Verteidigungsminister zu Guttenberg", lett sik de Typ in't Kiekschapp vernehmen. — Mama blifft unbeirrt. "Die tun nur so. Ich weiß, was ich gehört habe", insisteert se. "Und jetzt zum Thema Frauenquote", seggt de CSU-Mann. "Da bitte!", seggt Mama.

Ik geev dat op. "Du hest Recht, Mama", segg ik, "wi hebbt beid Recht. Dat is de CSU-Parteidag, un dat is en Reesen-Kabarett. Weetst, wat Mark Twain seggt hett? Wenn een bedenkt, dat de Minschen mall sünd, is de Welt verklaart. Gifft even Minschen, de sünd se sülvst un togliek ehr egen Karikatur. Villicht is sogoor Guttenbarg en Kabarettist, 'keen weet? Jichenswenn outet he sik denn — villicht op so'n, äh, Veranstalten as düt. Un denn warrt wi all seggen, dat harrn wi al lang weten müßt, vunwegen de vele Pomade un so, dat kunn nich echt ween. Denn kannst du seggen, du harrst dat as eerst seggt. Wa is dat?"

Mama meent jümmers noch stillswiegen, dat ik dat an Respekt fehlen laat. Un wokeen weet? Wenn de Kabarettist, de sik Guttenbarg nöömt, sin Maske afnimmt — villicht is dat de Lü ganz egaal, un se wüllt em liekers to'n Gottkaiser vun Düütschland...?

Wokeen sä dat noch?: "Die Lage ist hoffnungslos. Aber nicht ernst."


20.10.10 ...Krude

Thilo Sarrazin hett sik groot Verdeenst schafft — nee, nich üm Politik un Sellschap, sünnern üm een Vokabel: krude. Dat mag Johrteihnten her ween, dat ik dat höört harr, avers nu kannst dat överall lesen, ja, dat is en faste Wendung woorn: "Sarrazins krude Thesen". "Düsse krude Debatte". Da weet ik nu rein nix mit antofangen. "Krude" heet so veel as groff. Un wat heet dat, wenn ik Sarrazins Book "krude" nööm? Heet dat, dat dat Book nich fien noog formuleert is? Orr ganz lütt beten verropen is? Dat hett so'n beten wat vun "da will ik nix mit to doon hebben", "dat is mi nich fien noog", avers so richtig Stellung nehmen deit dat nich. Dat nimmt so'n beten Distanz, seggt so vage "igitt", avers Stellung nimmt dat nich.

Ik heff vun öllere Verwandte höört, "Also den Hitler, von dem haben wir damals ja alle nichts gehalten, so ein ungebildeter österreichischer Anstreicher, und Manieren hatte der keine, also der kriegte bei uns keinen Stich." Mit anner Wöör, he weer krude. Hallo? Is dat allens, wat een gegen den Herrn Hitler seggen kunn? Is dat överhaupt wat, wat een em vörsmieten kunn? Manieren? Stilfragen? Güng dat nich üm de Saak? — Nee, güng dat nich. Un wi hebbt sehn, woans dat endt, wenn dat nich üm de Saak geiht: wenn een nich Stellung nimmt.

Ik heff so'n Geföhl, as wenn de Krude-Seggers bloots töövt, wo langs de Wind in Tokumst weiht. As wenn se bloots op Nummer seker gahn wüllt.

Dat kann noch krude utgahn.


15.10.10 ...Alternativlos

Jümmers de glieken Polit-Visagen vertellt us ja vundaag, düt orr dat — de Bankendeals, de Rente mit 67, dat Spoorpaket, Stuttgart 21 — weer "alternativlos". Langsam kriggst dat Geföhl: Wi hebbt ja doch keen Wahl. De Politik is so gliek as de Gesichter: Fassaden, achter de ganz anner Interessen sik afspeelt un bedeent warrt. — Vundaag sünd wi wedder op stött woorn, dat dat doch anners geiht. Een vun de Alternativen to all düss Verlogenheit is aftreden. Hermann Scheer is doodbleven.

He weer een vun de letzten Integren. Unkorrumpierbar. Nich lütttokriegen. Ahn persöönliche Karrieresucht, avers mit den Blick för de ganz groten Tosamenhäng. — De Mann weer Politiker! Kann ok solk geven. He un de alternative Nobelpries, den he kregen hett, weern enanner wert.

Scheer is dood. Dat is ganz bitter. De Integren, de sik nich köpen laat, de wat Wichtigers kennt as sik sülven un de mit Liedenschap daför warkt — se warrt weniger. Schlingensief hett dat erwischt, nu Scheer. Wenneer sünd du un ik an de Reeg? Wi sünd ja ok welk vun de Integren, nich?

Denn solk Unkorrumpierbare, de brukt wi doch. Dat is ja doch dat een, dat unverzichtbor is. Even: Alternativlos.


4.10.10 ...Pietsch staats Zuckerbroot

De Justizminister vun BaWü heet Goll. Un he hett mit sünnerlichen Dörchblick metzenscharp rutfunnen, woso de Lü so dull gegen den verdreihten Bahnhoff "Stuttgart 21" protesteert. De Lü sünd nämli "in zunehmender Zahl sehr unduldsam und wohlstandsverwöhnt", drauht Goll. Wenn se beten kötter hollen warrt, warrt se ok kuschen, meent he. Oha. Goll is vun de FDP. He mutt dat weten. Mit dat Kötterhollen (vun annere Lü) kennt de sik ja best ut. Da warrt de FDP al för sorgen, dat de Demonstranten nich mehr so wohlstandsverwöhnt sünd.

Warrt se denn avers ok duldsamer warrn?


1.10.10 ...Verhanneln ahn Buustopp

Is düt Virus so aggressiv? Nu hett dat ja ok de Regeern vun BaWü tofaat. Wat se sik da in'n Slottgoorn vun Stuttgart leist, is doch nix as Bedeln üm de Afwahl. Hebbt Se jemalen so veel Verachtung sehn för de eenfachen Lü? So en Arroganz? So en Wi-sünd-wat-Beters-un-dröfft-dat-hollt-ji-dat-Muul-Gehabe? So en rigoroses Afhaugn vun ole Bööm un ole Buuwarken? För niege Klotzbuuten? Un düsse pratzige Aart: "Na good, wi snackt mit ju, avers en Buustopp gifft't nich!" Hebbt Se jemalen so en strukturelle Gewalt sehn?

Ach ja, Se hebbt dat sehn? Se kennt Verhanneln ahn Buustopp? Se kennt dat, dat een to'n Schien mit Se snacken will, wieldess achterrücks afhaugt un buut warrt, rücksichtslos Fakten schafft warrt? Se kennt düsse Minnachtigkeit? Denn sünd Se sachs Palästineesche vun de Westbank. Un, wat för Tipps hebbt Se för de Stuttgarters? Wat helpt? Freedvull blieven? Gewalt? Schimpen? Sülvstmoordattentate? Beden?

Nix helpt. Op de Westbank vun'n Jordan süht dat meddewiel so ut. (Klicken lohnt!) Nu endt de Buustopp för Siedlungen. — In Stuttgart, op de Westbank vun'n Neckar, fehlt eerst 25 ole Bööm. Keen Buustopp.

Un in'n Märzmaand sünd da Wahlen. Dat is de Ünnerscheed. De Palästineeschen köönt Netanjahu un Lieberman nich afwählen, avers de Swaben den Mappus. Mappus hett ganz klaar Stuxnet, dat Virus, dat em to'n Sülvstvernichten drifft. Avers ok Netanjahu hett Stuxnet. De Palästineeschen warrt jümmer mehr... Düt is sachs sin letzte Schangs, Freden to maken. Israel müss achter den Freden herween, as wöör dat üm sin Leven rennen. Un se doot dat nich. Stuxnet!

Is schon snaaksch, nich? Swatt-Geel, Mappus, Israel un Schalke 04 — all loopt se ünner Windows.


26.9.10 ...De Regeern schafft sik af

De Regeern hett en grotes Programm opleggt, na dat de povern Lü radikal sund leven mööt. Keen Alkohol un keen Tabak mehr op Hartz veer! Villicht kümmt noch Sport un Rohkost dorto. Kiekschapp warrt ok afschafft, se mööt Böker lesen. Mit anner Wöör: De Ünnerschicht warrt sundpleegt, de Middelschicht kann kaputtgahn! So is dat doch meent: De Middel- un Bavenschicht schall sik man ruhig doodsupen un -smöken. Düütschland schafft sik af!

Dat nimmt nu doch wunner, denn de Regeern weer ja eentlich vun de "börgerliche" Kant. Avers wat ik al lang glööv, is düt: En Virus hett de Anlagenstüern vun de Regeern övernahmen. Wat bi Siemens-Anlagen geiht, geiht wiss ok bi Merkel-Anlagen; denn Kernkraftwerke, grote Fabriken un natüürlich uns Regeern, all loopt se ünner Windows, as wi nu weet. Is wohr! — De Virus sorgt för, dat de Regeern sik sülven Schaden toföögt un nich in de Gänge kamen kann. Dat is Ahmadinedschad sin Wraak! — Schalke 04 hett den Virus blangenbi ok...


10.9.10 ...Bökerbrennen för de Völkerverstännigen

De Islam is ja as Religion jüst so'n beten in de Pubertät, d.h. bruusköppsch un empfindlich togliek. So güng dat dat Christendom ja ok mal; man dat vergeiht mit de Johrhunnerten. — Avers so, as dat nu is, kannst de Lü licht argern, un eentlich maakt dat ja Spaaß. Mal ehrlich: Harrn Se nich ok fröher Schoolkameraden, de sik so herrlich opregen kunnen, dat all annern ehr geern brüüdt hebbt, bloots üm nochmal so'n malerischen Wootanfall to sehn?

Nu hett sik so'n dörknallte Paster in de USA vörnahmen, de Muslime wedder mal so richtig op 180 tobringen: He will Korane verbrennen. Alleen de Ankünnigen hett langt, de muslimische "Straat" schüümt al. De Show kann losgahn.

Nu is düt Bökerbrennen ja nich fründlich meent, man dat mutt nich so blieven. So'n Bökerbrennen kann to Harmonie un Ökumene bidragen. Hier is en Szenario:

 • Paster Jones verbrennt in Amerika Korane.
 • Radikale Imame beslaat, as Rache Bibeln to verbrennen. Se hebbt avers keen to Hand un fraagt bi'n Bookhändler na en gröttere Tall Bibeln na.
 • De Bookhändler fraagt, welk Översetten dat ween schall. Egal? Nee! He empfehlt de feministische "Bibel in gerechter Sprache".
 • As bekannt warrt, dat Muslime de "Bibel in gerechte Sprache" verbrennen wüllt, sluut sik spontan konservative Christen an. Orthodoxe Geistliche spreekt ehrn Segen ut. As de Koranverbrenner Paster Jones verklaart kriggt, wat de "Bibel in gerechte Spraak" is, will he ok mitmaken.
 • De christlichen un muslimischen Bibelbrenner beraatslaagt, woneem de grote Akschoon starten schall. De Papst laadt na Rom in, Paster Jones na Florida. Man se kaamt övereen, dat Jerusalem de beste Steed is.
 • As de mallen extremistischen Rabbiners in Israel mitkriegt, dat "de Lästerkraam vun dat Feministinnen-Pack" verbrennt warrn schall, wüllt se ok mitdoon.
 • All stellt fast, wa veel se doch gemeensam hebbt.
 • De "Bibel in gerechte Spraak" warrt to'n Bestseller, wieldat se massenhaft verbrennt warrt.
 • De Bökerverbrennen in Jerusalem geiht över in en grotes, weliges ökumenisches Fest. Amenn ballert Lü vun all Religionen un Konfessionen gemeensam in de Luft.
 • De Bökerverbrenners beslaat, dat Fest weer so schöön, dat mööt se wedder maken. Se verafreedt, opneegst gemeensam en poor Schwule to meucheln. Dorna wüllt se wedder tohoop in de Luft ballern.

Süh, dat kann noch allens good warrn! Bruukst bloots en gemeensamen Fiend, denn herrscht de schöönste Harmonie. Wüllt wi in de Luft ballern?


29.8.10 ...Gewetenspröven

De Wehrplicht schall ja nu afschafft warrn. Nee, nich afschafft, utsett. Utsetten, da dä een fröher mit unerwünschte Kinner. Op't best in'e Wildnis. Vun de, de een utsetten dä, wull een nienich wedder wat höörn.

Leven Lü, so mit de Wehrplicht ümtogahn, dat deit doch nich nödig! Ik heff ja al fröher mal op henwiest, woans een de Saak elegant hendreihn un en Barg nütte Zivis kriegen kunn. Nu maak min Leevsten en annern konstruktiven Vörslag. He hett nämli sülven in de 1970er Johr den Wehrdeenst verweigert, un da geev dat de berüchtigte Gewetenspröven för de, de Zivildeenst maken wulln. So en Gewetenspröven kunnen wi nu ok wedder maken, meen he — bloots mit ümdreihte Vörteken. De Gewetenspröven mööt nu de maken, de Deenst an de Waff maken wüllt. De Fragen warrt denn natüürlicherwies ok annersrüm stellt:

"Halten Sie Gewalt wirklich für ein Mittel zur Konfliktlösung? Warum? Begründen Sie das!", "Wollen Sie im Ernst den Krieg rechtfertigen?" Un as Hööchtpunkt: "Und nun bringen Sie mal dieses Huhn hier um — aber schön langsam!"

Un in Nullkommanix hebbt wi wedder noog Zivis!


27.8.10 ...Oscar för Angie

Na wat länger Tied bewunner ik mal wedder uns Bundskanzlersche. Se maakt ja opstunns en Energiereis. Gifft Bildungsreisen un Aventüürreisen, avers Energiereisen sünd sachs wat dortwüschen. Elkeen Dag is se an en anner Kraftwerk, mal Kernkraft, mal Water, mal Biomasse. Un överall speelt se de Verblüffte: "Ooohh! Wat dat ni allens gifft! Nee, wat plietsch! So geiht dat also ok! Nu kiek doch mal eens! Dat harr ik nich dacht!" Se is "beeindruckt von der Zahl der Energieträger".

Angela Merkel mutt bloots wat lesen över en Konzept to'n Energiegewinnen un versteiht dat. De ganze Reis is överflödig. Poor Datenbläder op ehrn Schrievdisch in Berlin wöörn langen. De Fru is Physikersche. Schull avers mal lever över en Hollywood-Karriere nadenken... orr will se us amenn vun den ganzen PR-Zirkus en "niege Erkenntnis" ut düsse Reis verköpen? Will se sik den Rüch friehollen, wenn dat an de Tokumst vun de Kernenergie geiht — so orrer so?


22.8.10 ...Wat noch II

Jaja, dat Märken vun den Fischer un sin Fru kannst nich gründlich noog lesen. Da hebbt se't de Energieriesen siet Johren vörn un achtern rinschaven, dat ehr de Profite al bi de Ohren rutkemen; un jüst wieldat dat so weer, hebbt de dacht, da geiht noch mehr. Un as de Bundsregeern ehr denn noch den Utstieg ut den Atom-Utstieg schenken wull, hebbt se dat Veer- un Fieffache an Looptiedverlängern för ehr Klapperkassen-Reaktoorn feddert — un de Profite wulln se ganz för sik alleen behollen. "Wat will se denn noch?", froog de Butt...

Da hebbt se schients eenmal to veel feddert. Man se kunnen sik gor nich mehr vörstelln, dat dat dat för ehr överhaupt geven schall: to veel...

Wat mi leed deit düsse Daag, is de Dood vun Christoph Schlingensief. He weer en Idealisten, de Andeel nahmen hett, de siendaag gegen Swiegen, Verswiegen un Eensamkeit anschreegn hett. Un de Eensamkeit hett trüchslaan un em opletzt in de brutale Isolaschoon vun Kreevt drängt. Ok dat hett he nich stumm düllt; he, de so veel Andeel an anner nahmen harr, bruuk nu Andeelnahm — un hett ehr luut infeddert. Amenn hett he doch verlaren, dat Swiegen weer mächtiger. Över sin Kunst kannst denken, as du wullt, man minschlich weer he en Vörbild.


8.8.10 ...Wat noch?

In Harvst schall in Cancún in Mexiko de Kyoto-Nafolg-Kumferenz losgahn. Kyoto-Nafolg-Dingsda heet: Klimakumferenz. Ja, wedder dat leidige Weltklima. Nüms kann dat Gereed mehr höörn. En Ergeevnis verwachten doot se sik dorwegen ok nich vun de Kumferenz. Un dat maakt nu reinweg spraaklos. Hallo? En Klimakumferenz Enn 2010 un keen Ergeevnis? Wat mutt denn noch kamen? De een Halv vun'n eurasischen Kontinent steiht in Flammen, de anner Halv ünner Water, de Rest geiht in'n Eerdrutsch perdü. Hallo? — Man so is dat. Solang nix los weer, weer dat jichenswie schick, vun to snacken; man nu is de Bescherung da, un wi hebbt nu Wichtigeres to doon. Un as de Koken bröselt, warrt jedeen Land sin Stück vun'n Koken mit Tähn un Klaun verdeffendeern...

Resistent. Homo sapiens is resistent woorn gegen — ja wat? Den Verstand? Nee, ik glööv, gegen de ganze Realität.


4.8.10 ...Mikromonster

Millioonen Tunnen Ööl sünd in den Gulf vun Mexiko lopen; dat schall ja nu, wenn't good geiht, vörbi ween. Man — vun de Millioonen Tunnen, de da in'e apen See swemmen schulln, sünd gor nich mehr alle da! Weg! Futsch! — Opfreten, seggt Experten, vun so lütte Mikroorganismen, Bakterien un so'n Tüüchs. ————— So. Nu harrn wi fief Sekunnen Tied, uns Verlichtern in Grugeln övergahn to laten. Bakterien, de Ööl freet! Hebbt de Beester en Naam? Petrophagium horribilis? Wa gau vermehrt se sik? Woneem köönt de noch allens ween? Mennigmaal heff ik dat Geföhl, welk sünd bi mi in'n Tank vun min Auto. Wat maakt wi, wenn düsse Anti-Ööl-Pest sik utbreedt? Wenn se de Pipelines befallt, de dat Ööl vun Baku un Russland na Europa bringt? De freet de doch glatt lerrig, in Nullkommanix! Un de Russen seggt achterna, de Ukrainer hebbt wedder wat klaut. Nee, dat weern de Mikromonster! Wat, wenn se in de ünnereerdschen Öölfeller vördringt, gauer as BP, un da mit Smatzen un Rülpsen allens wegfreet?! Wi sünd opsmeten! Wi sünd verratzt!

Wi köönt bloots 2 Saken doon: 1. Ümsatteln op Windkraft un Sünn, so fix as mööglich! 2. De lütten Undeerten so wiedertüchten, dat se achterna Atoommüll freet. (Man denn nich to Megamonster muteern, as in Kinofilm!)

Hm, denn kunnen de lütten Dinger ja doch ganz nütt ween. Wohrschienlich heet se ok nich Petrophagium horribilis, sünnern Accelerans oecologis orr so.


23.7.10 ...Stressstessst

De Banken hebbt en Stresstest mitmaken müsst — de armen Banken, un wo dat nu so hitt weer! Avers se hebbt alle bestahn, un da köönt wi stolt op ween. Sünd doch jichenswie ok uns Banken, nich? Hebbt wi doch alle reddt...

Woans so en Stresstest utsüht, sik anföhlt, dat brukst nüms mehr verklickern. Wi all föhlt us as na en langen, laaangen Stresstest. Arbeit, Unsekerheit, Hitt, Lasten, Verantwoortung, Arbeit, Iel, Hitt, keen Geld, Hitt, Arbeit. Wenn wi us vörstellt, dat dat de Banken liekso gahn is, hebbt se uns hartens Mitgeföhl, nich? Man liekso as de Banken hebbt ok wi uns Stresstest bestahn. Bestahn! Denn wi hebbt all mehr as 6% "Kernkapital", egen Geld, un jüst dat hebbt de Banken wiesen müsst. De Rest kann borgt ween. Na, düssen Stresstest schafft wi doch mit links, Se un ik! De mehrsten vun us köönt sogoor mit 60% opwarten. Woans kunnen wi överhaupt leven mit bloots 6% egen Geld? Welk Bank wöör us en Kredit geven, wenn wi so ankemen? Welk vun de armen, armen Banken, de nich halv so veel Geld hebbt as wi...

Egaal, wi hebbt bestahn. De Hitt is vörbi, de Stresstest ok, un wi föhlt us reinweg lerrig un all. Eentlich, wenn ik't recht bedenken do, kunnen wi us för de ganze Tokumst in't Privaatleven trüchtrecken, nich? Wi wüllt in uns Leven ja ok noch mal wat anners doon un geneten as bloots Arbeit, Iel, Lasten un Stresstests. Wi sünd ja noch jung, dat gifft noch veel to beleven. Also, leve Staatskass, överwies us mal sutje so 6000 bit 8000 Euro per Maand. Wi arbeit nich mehr. Nee, wi gaht nich na't Arbeitsamt, wi gaht na Sylt. Ole vun Beust töövt da al op us. De weet, woans dat geiht: Privatleven geneten. Mit en Pension vun'e Staatskass brukst ok keen 6% Kernkapital mehr. Tschüß, Stress!


17.6.10 ...Underdogs

Mennigmaal denk ik, wenn ik den armen Barack Obama sik winden seh: Wenn doch de Republikaners de US-Wahl 2008 wunnen harrn! Denn wöörn de nu damit ansitten, wat se sülven verschüllt hebbt: de Finanzkrise, de Weerschapskrise, de Öölkatastrophe... Avers nee, denn wöör ja nienich nix in de Reeg kamen. Gifft Regeern, de hebbt en Krise, un gifft Regeern, de sünd en Krise. So welk kennt wi ok vun Nehgern, nich? Bloots de arme Obama hett, schient dat, de Moorskoort trocken.

Normaal is een ja jümmers för de Swacken, för den "Underdog". Annerletzt ertapp ik mi bi, dat ik för de NoKos weer (dat sünd de Noord-Koreaners, nauer seggt: de ehr Footballmannschap), as se gegen Brasilien hebbt spelen müsst. Dat hebbt se gor nich so slecht maakt. Dat Stadion en NoKo-Area!

Un in 10 Daag gifft dat wedder en Wahl — de to'n Bundspräsidenten. Eentlich müss dat ja Wulff warrn, un he passt ok best, he is liekso egaal as dat Amt. Avers de Underdog Joachim Gauck maakt sik anheischig, en Upperdog to warrn. Ts, ts! En lütt Tipp: Wokeen "Joachim" heet, deit upstunns good an, sik "Jogi" aftokörten. So hett he reelle Chancen! Un "Jogi Gauck" klingt doch na 70er Johr, na Hippie un ik weet nich wat — ganz anners as "Christian Wulff", nich? Da fraagst binah: Sünd wi nich alle en beten NoKo?


8.6.10 ...Intelligentes Sporen...

...is Sporen, dat nich weh deit. Intelligentes Sporen, dat merkst gor nich. So as sanfte Chirurgie. Intelligenz is ja en Wunnermiddel. Mit Intelligenz geiht allens. — So hebbt wi heimlich dacht, tominnst denken schullt, wenn't na Angela Merkel gahn weer; denn as se ehr Spoorpakeet ankünnigen dä, hett se nadrücklich seggt, intelligent wulln se nu sporen. "Ganz anners as süss", klüng in'n Achtergrund mit. — Wat rutkamen is, seht wi ja all, un ik weet nich, wat mi een op de Sprüng helpen kann: Woneem is da ok bloots de lüttste Funken Plie to kennen? Narms. Dat Spoorpakeet is dumm — gefährlich dumm.

Dat Dümmste doran is, dat dat de Minschen in't Land jümmers mehr un mehr uteneen bringt. Dat spaltet. Un Wohrschuug: Veel mehr Spaltung geiht nich. Jedeen Spier mehr Ungerechtigkeit maakt de Lunte kötter, de an uns' Demokratie liggt. Mutt bloots noch een kamen un ehr anzünden. Mi is richtig bang davör. Denn: wi sünd in Düütschland, nich in Italien orr Frankriek. In Italien streikt se, wenn se füünsch sünd, in Frankriek demonstreert se; ja sogoor Grekenland weer mi noch lever, da nehmt se dat Gesett in ehr egen Hannen un leevt vun Bestechungsgeller. Man wi sünd in Düütschland. Wenn de Minschen hier füünsch sünd, randaleert se nich, nee, se freet dat in sik rin; se funscheneert wieder un wieder in'n Alldag; un denn kümmt jichenswenn en intelligente Demagoge un maakt ut all de opstaute Woot wat Grotes, Gresiges. Dat is bloots en Fraag vun Tied, wannehr en intelligente Demagoge opduukt. De Evoluschoon arbeidt al an so een. He orr se warrt de Lunte anzünden, de uns Regeern un "Eliten" nu jümmers kötter un kötter maakt. Un denn flüggt uns de Demokratie gediegen üm de Ohren.

Weet dat Angela Merkel? Se schall nich denken, dat se nich mit in de Luft flüggt. Avers denkt se överhaupt?


7.6.10 ...Provokaschoon

"Wenn ik so'n Spikelant weer", sinneert min Leevsten, "orrer so'n Rating-Agentuur, denn wöör ik an so'n poor Länner en Breef schrieven: Överwiest us foorts 25% vun juun Staatsinnahmen, orr wi richt ju togrunn. — Dat is doch fair, nich? Dat Land weet glieks, wo dat an is, dat's'n klore Ansaag. Un min Anleggers hebbt stantepe tweestellige Renditen. Ik mutt noch nich mal wat för doon, bloots so'n Breef schrieven." Woneem he Recht hett, hett he Recht. Wi kunnen in Geld swemmen. Nich dat ik dat vörheff, avers — wat mutt een eentlich könen, so en Rating-Agentuur to grünnen? Utnahmen Breven schrieven natüürlich; dat kann ik al...

Wenn ik dat maken wöör, kunn ik dat ganze Geld seelenruhig verprassen orr op de hoge Kant leggen orr süsswat. Mit dat Sporpaket, dat uns de Bundsregeern packt un toschickt hett, wöör ik nix to kriegen hebben. Spikelanten un Rieke warrt bi't Sporen utspoort. De Starken warrt nich een Spier rantrocken. Ik heff (noch) keen Rating-Agentuur, un dat Spoorpaket schick ik hiermit trüch — Annahme verweigert. Dat is en Provokaschoon. Hallo, Fru Merkel: Hebbt Se nich mitkregen, woans anner Lü mit Provokaschonen ümgaht? To'n Bispill Israel? Hallo, Fru Merkel, wenn Se so'n Paket an de israeelsche Marine schickt, kriggt Se nachtens Besöök mit'n Kampfhuuvschruver un hebbt stantepe 9 Lieken in't Kanzleramt liggen. Wokeen provozeert warrt, mutt sik ja verteidigen. Un Ehr Handy warrt ok beslagnahmt. Wüllt Se dat riskeern? Weest Se sik man nich to seker!


31.5.10 ...Sommerlock?!

Jungejunge, is dat dat Sommerlock düt Johr? Dat fangt ja good an! Allens Ööl vun'e Welt löppt in't Meer, Israel löppt Amok, un vör Begeisterung sünd ok glieks noch twee Vulkane utbraken. Wenn dat so wiedergeiht... denn... ja un denn tridd Hotte Köhler trüch! Premiere! Dat tominnst kann em nüms nehmen: He weer de eerste. Kunnst seggen, wat anner Lü to wenig trüchtreedt, deit he to veel. Anner backt an'n Sessel; Hotte geiht. Man nich wieldat he en Fehler maakt hett, nee — wieldat he meent, dat he keen Fehler maakt hett. He wiest sin Kritikers de kole Schuller. En beten Rechthebberie schient dörch bi düssen Rücktridd. Un en beten Trotz-Tranen. Mi gefull jümmers an em, dat he so nehgbi 't Water buut harr. Dat wirkt oprichtig, mutt dat avers nich ween. He kunn sik sülven to Tranen röhren... lütt beten geiht mi dat ok so.

Na eendoont, nu is dat Amt vakant. Över is dat sowiso. Un as wi vundaag all sporen mööt, slah ik vör, dat Amt intosporen. De Gelegenheit is günstig. Slott Bellevue kannst prima verkloppen, is en Filetstück-Immobilie. Wi bruukt keen Bundspräsi. Dat weet wi doch all. Denn: Wi hebbt doch Angela Merkel...


30.5.10 ...Wunnerweek

Düt weer en Week to'n Wunnerwarken. Roland Koch is trüchtreden, da fraagst di alleen al: Is da wedder en fules Ei, dat bald platzt, un Koch will denn ut'n Weg ween? — Man allemann jammert se nu, dat Koch sin Weerschapskompetenz de CDU soooo dull fehlen warrt. Huh? Weerschapskompetenz? Koch? Heff ik wat verpasst? Orr langt för "Kompetenz" al, wenn de Lobbys alltied en apen Döör bi em hebbt? "Kompetenz" mööt wi denn woll mit "Kumpanei" översetten. Ja so, da gifft dat noch mehr Kompetente.

Sowiso wunnerwark ik, wat denn nu good is för de Weerschap. As De Krise® losgüng, weer Geldutgeven good. Un so woor dat grote Konjunkturpaket opleggt; un denn noch maal dat Konjunkturpaket 2, as dat eerste nich langen dä. Nu is De Krise® noch nich toenn, avers nu is Sporen good, un so warrt nu dat grote Spoorpaket opleggt, un later, as düt nich langt, dat Spoorpaket 2. Wat denn nu?! Dat Konjunktuurpaket schull in Stratenbu investeern, dat wöör sik över de Slaglöcker vun'n Winter freun — endlich wat to doon! Dat Spoorpaket schullertuckt mit Beduurn un seggt, de Löcker in't Budget sünd noch grötter as de in de Straat, sorry! —— Wat helpt denn nu gegen De Krise®? Orr weet dat in Wohrheit nüms? Maakt se Politik mit verbunnen Oogen, as bi't Pottslaan, un haugt mal hier un mal da hen? Orr kümmt mi dat bloots so vör? Hett dat en Sinn, un ik kiek nich dör? — Dat kümmt woll, wieldat ik nich noog Weerschapskompetenz heff. Nich so as Koch.

Wat mi ok wunnerwarken maakt, sünd de Managers vun BP. Nadem dat de nu siet över een Maand nachtens nich slapen köönt vör Sorgen — is doch so?! —, mööt sik doch bald de eersten ut Vertwieveln ümbringen. Oder? — Nee, nich de arbeitslosen Fischers an de Küst. De Managers. Hm?

Man dat gröttste Verwunnern hett mi en Gerichtsurdeel in Berlin maakt. Schölers — seggt se da — dröfft nich mehr eenfach so in de School beden, utnahmen in'n Religioonsünnerricht. Also echt!! So'n Urdeel geiht doch kumplett an de Realität vörbi! Religioonsünnerricht! Da mutt doch keen Minsch nich beden! Mathe! Mathe is dat Fach, dat de mehrsten Gebeden veranlasst. Stumme Gebeden. "Leve Gott, help mi dör düsse Mathearbeit, laat mi tominnst en Veer schrieven, denn warr ok nich mehr heimlich in de Eck bi'n Sportplatz smöken!" Welk Schoolkind hett so nich al mal beedt? Orr in't Abi... "Leve Gott, laat mi nich dörfalln..." Un solk stille Fraamheit will dat Gericht verbeden? De spinnt! Meent se, dat frame Kinner sik so en unlautern Vördeel verschafft? Meent se also, dat Beden helpt?

Denn kunn dat ja mal de Finanzminister versöken.


23.5.10 ...Sülvstmoord op Raten

Dat Ministerpräsidenten-Sonderanbott Rüttgers hett nu ja doch noch Chancen, in't Amt to blieven. Opletzt na de Wahl weern de Priesen bi "Rent a Ministerpräsident" dull in'n Keller gahn, se wulln al de ganze Regeern verramschen — "Alles muss raus" — man meddewiel stiegt de Priesen wedder. Villicht blifft he ja an de Macht. Un dat liggt an de SPD. Ha — de SPD kann also doch en Weerschapsopswung veranstalten!

De Wähleropdrag weer ganz klaar en Mehrheit links vun de Midd, avers en Regeern, de düssen Opdrag erfüllt, warrt dat nich geven. Un dat liggt an de SPD. Se seggt twoors, dat liggt an de Linke. De Linke hett nich dat rechte Demokratieverständnis, seggt se. Se denkt nämli jümmer noch nich slecht noog över de DDR. — Jungedi, da fraag ik mi doch na dat Demokratieverständnis vun de SPD! Wüllt se den Wählerwilln mit Fööt pedden, wieldat de möglichen Koalischoonspartners de verkehrte Menen to jichenseen ünnergahn Staatswesen hebbt? Warrt hier över dat Ethos vun't Hillige Römische Reich deutscher Nation afstimmt orr över de Tokumst vun NRW? Maakt de Politik mit den Bregen orr den Buuk?

Ach so, ik schall dat nich so eernst nehmen. Ach so, dat weer bloots en Vörwand. Ach so, se köönt sik eentlich bloots persöönlich nich verknusen. — Maakt dat de Saak etwa beter? Orr villicht noch blamabler? (Miss)brukt se nu de Geschichtsgesinnung bloots as Fiegenbladd un swinnelt de Wählers ok noch an? Klaar, dat kümmt vör. Ok anner Partein hebbt Gesinnung un Moral faken as Alibi brukt, üm knallharte Intressenpolitik to bemänteln — üm an de Macht to kamen. Avers datsülvige to doon, üm nich an de Macht to kamen ——— dat bringt bloots de SPD tostann!

Kannst bloots mit'n Kopp schüddeln. De SPD maakt Sülvstmoord op Raten. Un dat de ganze Farce vun dree Fruuns veranstalt woor — de Vörsitterschen vun SPD, Gröne un Linke in NRW —, schient noch en extra Wermootsdruppen to ween. Poor Romantikers harrn vun Fruuns villicht wat Beters verwacht. Avers dat en Uterus keen Ersatz för en Bregen is, dat hebbt wi ja al wüßt. Leider.


2.5.10 ...De Witz vun'n eersten Mai

Eentlich maakt de Lü ja bloots to'n eersten April solk Witze, avers nu fangt se apensichtlich ok an'n eersten Mai dormit an. Sünners uns Frünnen vun de CSU in Bayern sünd da ganz vörnweg: Grekenland schall foorts allens verkloppen, wat för den Staat nich levenswichtig is. Ja, to'n Bispill Inseln, woso nich? — Also, dat Staatsterritorium is för den Staat nich levenswichtig? Jüst so. Se köönt so lange Inseln un Fastland verkloppen, bet allens weg is, un denn maakt se in Brüssel en Exilregeern op, denn dat Land höört denn ja wen anners to. Also Grekenland schall Grekenland verkloppen, üm Grekenland to redden. Klaar? Klaar. — Dat wiest ok glieks, woans Spanien sik redden kann: Se verköfft uns eenfach Mallorca! Wi köönt ehr orrig rünnerhanneln, denn de Briten köönt opstunns nich mitbeden, se sünd sülven klamm. — Un wenn dat Düütschland mal finanziell slecht geiht, denn verkloppt wi eenfach Bayern. De sünd nu würklich nich levenswichtig!


29.4.10 ...De Witz vun'n Dag

Wat de Greken noch to redden sünd, weet nüms, man wenn, denn schallt de Banken dorbi mitmaken, seggt Merkel. De Banken schallt avers nich dwungen warrn, nee, se wüllt de Banken mehr so bi de Ehr packen.

De Banken bi de Ehr packen, soso. Wenn se da man nich in't Lerrige griept!


25.4.10 ...Wat Grekenland brukt

Grekenland warrt nu Geld kriegen, avers is Grekenland to truun? Kannst dat Merkel, Schäuble & Co. richtig ansehn, wa se hibbelt, as harrn se Mieren in de Büx orr süsswat Unangenehmes. So föhlt sik een, de sin Geld een anvertruun mutt, op den keen Verlaat is. So een will Merkel eentlich keen Geld geven. Man se mutt. Wat kann Grekenland doon, dat se dat Tovertruun vun de europäischen Maten wedder kriegt?

Seggt wi dat doch mal klaar. De Greken sünd en windige, fule Bande, strengt sik nich an, hebbt keen Ehrgeiz un keen Plichtgeföhl, se sünd nich wettstriedfähig un maakt gau slapp. So warrt dat nix. Se mööt trüch na de olen, bewährten Werte. Se brukt nich bloots düütsches Geld, se brukt düütsche Döögten: Fliet, iesern Disziplin, Effizienz; faste Regeln, 120 Perzent Plichtbewusstween, Kampfkraft, hartes Training un en konsequente Defensive. Mit een Woort: Se brukt Otto Rehhagel!

Na den hebbt se doch al. Laat em man dat Land övernehmen, denn warrt Grekenland dree Johr later de Beste in Europa. Da kann Düütschland sik denn achter versteken.

De Footballmannschap vun Grekenland kann Otto denn avers nich noch togliek traineern. Man vun Juni af an, wenn Düütschland in de Vörrunn utscheedt, is Löw to hebben. Un al vun Mai af an is ok Labbadia wedder arbeitslos... den geevt wi de Greken geern af. Uns Döögten un uns Trainers geevt wi lever as Geld.


18.4.10 ...Wat aggressiv maakt

Wat de grote Bank Goldman-Sachs in New York maakt hett, daför gifft dat keen Wöör. Se hebbt Papeern schafft — welk vun düsse Fantasie-"Weert"papeern, ji weet al —, de bloots daför bestimmt weern, Weert to verleern. Se dögen vun Anfang an nix, se wöörn floppen, un de Bank wüss dat. Un de hebbt se ehr Kunnen as gode Papeern verköfft. Woso? Wieldat se to glieke Tied gegen düt ehr egen Papeer spikeleert hebbt un dör düsse "Wette gegen sik sülvst" en groten Gewinn maken kunnen. Bloots daför müss dat en poor Dumme geven, de ehr Geld da rinsteken hebbt. Kunnen. Daför hett een de ja. — De Bank hett also nich versaagt, nee, dat weer Afsicht. Dat is hoochkriminell.

Wenn en Bedreger bedriggt, is dat so, as wenn en Vergewaltiger vergewaltigt: een rekent dormit. Wenn avers en Bank egens en Mogelpapeer opleggt, ehr Kunnen to linken — dat is so, as wenn en Preester vergewaltigt: dat sünd de, de de Weerte bewachen schallt; dat se dat Gegendeel doot, damit rekenst nich. Na, tominnst weer dat so bet vör poor Johr. Siet de Finanzkrise seht wi klorer, ok wat Preesters angeiht.

De Bank kann dat maken. Se kümmt nu vör Gericht, ja, avers se kunn dat maken. Glöövt ji, de Managers kriggt Kaschott? Da wöör ik jede Summe gegen spikeleern. Un ik wöör winnen. — De Managers kriggt keen Kaschott, se kriggt Boni. Dat de Rieken nich antast warrn köönt, dat schient fasttostahn as en Dogma, meist as in de kathoolsche Kark. Kannst nix maken. Büst machtlos. Un jümmer warrt de Graven in de Sellschap deeper.

Bald warrt dat Mai. In Berlin warrt se hibbelig. De Maikrawalle, warrt seggt, warrt düt Johr sachs ganz gresig. So veel gewaltbereite Lü. Se weet nich, seggt se, woans se dat afwennen schallt. Ganz veel Udels — dat is sachs de Lösung.

Wunnert sik noch een? Wunnert sik een, dat da welk denkt, Gewalt is de Anter? Bloots de Anter — dat dat keen Lösung is, weet sachs all.


18.4.10 ...Bravo, Ejafjälladingsbums!

Pilotenstreik mal anners: De Vulkan mit den Tungbrekernaam hett dat henkregen, dat de Luft rein is. Na, nu nich graad rein vun Stuff, man rein vun düsse groten Dreckslüdern, de da sünsten rümmerfleegt. Vun mi ut kunn dat so blieven. Dat is ja jümmers en godes Geföhl, wenn een vun wat unafhängig is; un ik bün nu mal unafhängig vun de Flegerie. Chaos? Merk ik nix vun. Wenn ik de Feldlager an de Fleeghavens seh, föhl ik sowat twüschen Mitgeföhl un Schadenfreid.

Geern wüss ik, wat dat för de Ümwelt nu eentlich netto en Winst, en Minusgeschäft orr en Nullnummer is. So'n Vulkan stött ja ok orrig wat ut an Gase un Ruß. Man dör de grote Roh an'n Himmel spaart wi ja ok heel veel Dreck in. Mi dücht, dat müss för de Ümwelt en Segen ween. Man de Weerschap jammert! Wat seggt alleen dat över so en Weerschap, hm...?

Kort un good: Ik miss nix. "Bleibe im Lande und nähre dich redlich", den goden Raad gifft Psalm 37. In't Land blieven heet je woll: nich rümmerflegen. (Nu fang mi nüms mit Binnenlandsflöög an! Dat weer ja woll dat Letzte!) Sik redlich nähren heet to'n Bispill: keen Investmentbanking! Dat wöör ik ok nich missen. De ganze Flegerie brukt wi so wenig as de ganze Börsenspikelaschoon. Fröher hett dat dat ok nich geven. — Hach, wat bün ik hüüt konservativ!


15.4.10 ...Jümmer de Falschen

Soso, nu sünd se vörsichtig woorn: Merkel un Köhler (dat is de Bundspräsident) fleegt in ünnerscheedlich Fleegtüüch na dat Gräffnis vun den poolschen Präsidenten Kaczynski, de mit meist sin ganze Mannschap tohoop in't Fleegtüüch verunglückt is. Ja klaar: De Spitzenfunkschonäre, de dat geheime Rezept vun Coca Cola kennt, dröfft ja ok nienich alltohoop in een Fleegtüüch sitten. Dat weer al jümmers so. Nu meent Merkel un Co. doch miteens wohraftig, se weern liekso wichtig as Coca Cola. Is dat nich driest?

Man recht maken kannst dat ja nüms. Min Computerschölers kaamt ut all Herren Länner. Brygida, de ut Polen stammt, liedt mit ehr Lü, liggt nachtens waak un grüvelt. "All dood! De Präsident un meist all föhren Lü!", seggt se entgeistert. Parviz — he is Exil-Iraner — kiekt vull Lengen links baven in de Luft; jichenswo da süht he en Visioon. "Wenn dat doch mal bi uns passeern wöör!", dröömt he. "Un bi uns eerst!", stimmt mit en deep Süchten Martin in. He stammt ut Zimbabwe. — Man de allergröttsten Kotzbrocken-Präsidenten glöövt al lang, se weern wichtiger as Coca Cola. De passeert sowat nich.

Dat hett schients mal wedder de Falschen drapen.


14.3.10 ...Du bist Deutschland, Guido!

Tri, tra, trullala, Kasperle, nee: Bundes-Guido (Westerwelle) is wedder da! Ut Süüdamerika, tosamen mit sin Bagaasch an Frünnen, Verwandtschap un Parteispenders. Wi schulln dat avers lever mal nalaten, an em rümmertokritteln, seggt he, denn "Kritik an em schaadt Düütschland". Ja, nau dat! He is Düütschland, un wokeen em kritiseert, schaadt dat Ansehn vun Düütschland. Avers sünd wi nich all Düütschland? Wat is t.B. mit Kritik an mi? Leven Lü, ik segg ju, wohrt sik, mi to kritiseern! Ik bün nämli ok Düütschland, un ik warr nich tögern, mi vun de Bundswehr verdeffendeern to laten — nödigenfalls an'n Hindukusch. Is doch wohr! Wi Düütschen sünd Papst, sünd wi dormit nich sowiso unfehlbor? Wat schall also de Krittelei? Äh, naja, de düütsche Papst hett opstunns so sin Probleme mit sin weltgröttste Schwulenorganisation, pardon, mit sin Kark. Daför hett Guido veel Verständnis! Sin neegste Butenlandsreis geiht sachs in'n Vatikan. Passt! Da wöör ik em ok graad noch henfohrn laten. Süss narms mehr. Dat schaadt Düütschland. Den Vatikan kann nix mehr schaden, de is sowat vun güntsiets vun Good un Leeg...

Nu heff ik Guido böös Unrecht daan, un he warrt dull. "Ihr werdet mir meinen Schneid nicht abkaufen!", röppt he mi to. Stimmt. Di köff ik al lang nix mehr af, Guido. Nüms deit dat.

Na, na, nu kaam man nich so in Raasch. Ik heff dat doch gor nich so meent mit di un den Paapst. Ween nich, Guido! Nüms kritiseert di. Is doch allens bloots en Kampagne!


10.3.10 ...Laden oplösen?

"Himmel!", sä min Moder, as 2000 de CDU-Spendenaffäre rutkeem, "de mööt den Laden dichtmaken! Se mööt de Partei oplösen, so as damals de Democrazia Cristiana in Italien! Mit de Schann köönt se doch nich wiedermaken!" Min Moder weer ehr Leevlang CDU-Wählersch, muttst weten; avers se hett heel hoge Standards vun Integrität. Hüüt kann ik mi good vörstelln, dat mennig oprechte Katholiken so vun de kathoolsche Kark denkt.

De Granaten slaat meddewiel nehg bi't Zentrum in: De Broder vun'n Paapst sülven weer Domkapellmeester bi de Regensborger Domspatzen, 30 Johr lang; dörtig Johr, in de dat systematischen Missbruuk an Kinner geven hebben schall. He hett nix wüßt, seggt he. Lüggt he orr seggt he de Wohrheit — beed is nich good. Nixnich mitkriegen is Unfähigkeit; de Täter decken is en Verbreken. Un dat gellt ok för de Person Paapst. Klaar, dat is gor nix gegen de Renaissancepäpste dunntomalen, avers uns moralische Standards hebbt sik ok verännert. To'n Glück. Ok de Karken hebbt düsse hogen Standards feddert. Ja, dat Glashus, in dat de kathoolsche Kark sitt, hett se sik ok sülven buut mit ehr irrwitzige Sexualmoral. De kümmt nu trüch as'n Bumerang.

Den Laden oplösen un nochmal ganz vun vörn anfangen, dat is doch en schöne Gedanke. Nehmt an, ji brukt op nix Rücksicht nehmen, nich op Tradischoonen un nich op Personen — is allens noch nich da. Ji kunnen ganz nieg starten. Wat wöörn ji anners maken? — Un jüst so maakt ji dat denn! Beter hüüt as morgen!


28.2.10 ...Diäten för Malocher

Lü, de wichtige Funkschonen erfüllt — de an Slötelstelln in Staat un Arbeitswelt sitt —, de schallt good betahlt warrn. Damit se "unafhängig sünd". So seggt explizit dat Diäten-Gesett. Wenn Afordnete orr Richter bestechlich wöörn, dat weer slimm. De dröffst nich knapp hollen, damit se nich so licht in Versöken kaamt. Afordnete, hoge Beamte, all solk Lü mööt mit Geld gegen Bestechlichkeit impft warrn. Jaja, op den Charakter alleen kannst di even nich verlaten! Lästert wi nich — dat is leider to un to wohr un kunn elkeen vun us sachs ok drepen.

Wat mi avers nu opfulln is, is de enorme Schaden, de in Köln tostann kamen is. Milliarden un Milliarden warrt dat kosten, de Busteden aftosekern, 'neem bedragen woor, un se köönt vun Glück seggen, wenn ehr nich de ganze Stadt tosamenfallt. — Weer dat nich veel vernünftiger, de Buarbeiders en Lohn to betahlen, de ehr unafhängig maakt? Unafhängig davun natüürlich, dat se de Iesenbögels an Ooltmetallhökers vertickt, de wichtigen Iesenbögels, de bloots poor Euro inbringt, avers so veel Schaden maakt, wenn se fehlt! Ja, wohraftig, Buarbeiders sünd Minschen an Slötelstelln, wichtige Minschen! Se mööt unafhängig ween un dat nich nödig hebben, op de poor Euro to kieken, de so'n poor Kilo Metall inbringt! Hier ergeevt sik ganz niege Argumente för Tarifverhandlungen. Sünd nich ok Krankensüsters Minschen an Slötelstelln? Wat, wenn se de Medikamente op'n Drogenmarkt vertickt, staats se de Kranken to geven? Davun schulln se unafhängig ween! Un Putzfruun! Himmel, wat kunnen Putzfruun allens ut Büros nehmen un verkloppen! Wi mööt all düsse wichtigen Minschen fix immun maken gegen de Versöken — mit veel Geld! Diäten för alle! Ok för mi en beten


26.2.10 ...Islam boykotteert Schwiez

Ghaddafi hett to'n hillgen Krieg opropen: Muslime schulln de Schwiez boykotteern un keen Schwiezer Produkte mehr köpen. Nu warrt Muslime in de ganze Welt keen schwiezer Kees mehr köpen un keen schwiezer Klocken, un all muslimische Potentaten in de Welt warrt ehr Geller vun de schwiezer Nummernkonten afropen un korrekt verstüern — oder nich?


21.2.10 ...Parteienfinanzierung ganz nieg

In NRW hebbt se den Rüttgers för Geld an Firmen verhüürt. Dat Geld kreeg de Patei. Dat is ganz nieg. Nee, ik meen nich de Politik verhüürn — de Politikers kriggt Geld un doot daför, wat de Firmen wüllt —; nee, dat is ja ganz oolt, dat hebbt wi all Daag. Den Rüttgers hebbt se richtig as Person utlehnt, stünnenwies, na Tarif. Ganz apen. Bravo! En kreative Aart, dat de Partein to Geld kaamt! In'n Wahlkampf kannst jedeen Euro bruken. Un stüerneutral is dat! Kost de Stüertahlers keen Cent. — Nu is dat twoors en grotes Radel, för wokeen un för wat de Rüttgers as Person to bruken is; avers egaal, Hauptsaak, dat warrt köfft. Weet ja ok nüms, woto een Handy-Klingeltöön brukt, un liekers warrt dat Tüüchs köfft. Villicht hett Rüttgers amenn richtig Arbeit daan?! Endlich hebbt se insehn, dat anstrengungsloser Wohlstand dekadent is! Dat Modell "Politikers arbeidt för de Parteikass" hett Tokumst!

Hier is en lütte List vun uns' Politikers mit ehr Deenstleistungen — un de Tarife daför:

Naam: dat deit he/se: to hebben för:
Merkel, Angela Super-Nanny för Standard-Fälle 10.000 €/Stünn
v.d. Leyen, Uschi Super-Nanny för harte Fälle 30.000 €/Stünn
Guttenberg, Karl-Theo v. Callboy 15.000 €/Stünn
Rösler, Philipp Pharmavertreder 60.000 €/Stünn
Westerwelle, Guido Sneeschippen (he is jung un gesund!) 1 €/Stünn

12.2.10 ...Endlich!

"Wer arbeitet, muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Alles andere ist Sozialismus. Anstrengungsloser Wohlstand lädt zu spätrömischer Dekadenz ein." Endlich hett ok Westerwelle insehn, dat dat so nich wiedergeiht mit de Boni-Bankers un de Lü, de vun Tinsen leevt un de Hannen in'n Schoot leggt! Endlich seggt he de Lü mal de Menen! Endlich! He is'n Held!
Man bloots — wennehr vertellt em endlich mal een, wat dat mit den Sozialismus op sik hett? Angela, wa weer't?


9.2.10 ...Goodschiens staats Geldschiens!

Karlsruhe hett spraken: Hartz IV mutt nu wohrschienlich upstockt warrn, sünnerlich för Kinner. Avers dat de Öllern dat nich för sik sülven verknallt, schallt de Hartz-IV-Leistungen för Kinner in Goodschiens utgeven warrn. So feddert nu vele, ok de Vörsitter vun'n Sachverständigenraat. De Mann hett Recht. Dat gifft in Tokumst Goodschiens för Kinnergoorns un Schooleten, för Hefte un Schoolranzen, för Nahülpstünnen un Sportvereens. Wenn de Öllern denn mal en beten wieder lopen mööt, bet se en Laden orr Sportvereen finnt, de de Goodschiens akzepteert — wat maakt dat? Se sünd ja arbeitslos un hebbt Tied. Wenn se sik as Kunnen vun tweete Klass föhlt, na und? Tominnst is wiss, se kööpt keen Zigaretten davun! Kriggst ja keen för. Un Hartz-IV-Lü kannst nich truun.

Wenn Geller för en Zweck dacht sünd, weer dat sowiso veel beter, Goodschiens uttogeven staats Geldschiens. T.B. woor ja de Mehrweertstüür för Hotels rünnersett, dat de Hoteliers ehr Hotels renoveern un so de Weerschap ankurbeln köönt. 1 Milliarde kost dat den Staat an Stüerutfall per Johr. Ha! Dat nehmt wi trüch! Staats dat kriegt de Hoteliers Goodschiens — för Malers, Dackdeckers, Bumateriaal, Buarbeiters, Schuuvkoorn, Hamers un Pinsel. Denn is sekerstellt, dat se dat ok würklich in Renoveern ümsett — un nich etwa dat Geld in de Schwiez draagt. So kunnst mennig Industrie- un Stüersubvenschoonen in Goodschiens ümwanneln. Un uns Afgeordneten kriegt in Tokumst ok keen Pauschale mehr, nee, se kriegt Goodschiens för Büromateriaal un Goodschiens för Fohrkoorten (öffentliche Verkehrsmittel, 2.Klass). Wenn se denn en beten wieder gahn mööt, bet se en Büromittelmarkt finnt, de de Goodschiens annimmt, wat maakt dat schon? En Goodschien is jümmers noch beter as nix!

Un dat stimmt. En Goodschien för en Schoolranzen is beter as nix.

Man liekers kriggt de een Goodschiens, de annern avers jümmer noch Geldschiens. Un de Grund is ok klaar: Hartz-IV-Lü kannst nich truun. Hoteliers un Grootindustrielle avers kannst truun. Un natüürlich uns Afgeordneten!


7.2.10 ...Jedeen kriggt, wat he verdeent

Nu deit mi de FDP sogor meist wedder leed. Da sühst mal, wat för'n wekes Hart ik heff! — Is ja wohr: Nu se sik endlich mal för den Datenschuul stark maken köönt, is düsse Datenschuul Stüerbedregerschuul. Schiet! Da staht ehr ganzen Justizfritzen un tönt: De CDs mit de "klauten" Daten schull de Staat nich köpen! Dat is gegen den Datenschuul! — Un all Lü denkt: Ha, se leggt sik in't Tüüchs för de Stüerbedregers, ehr Klientel!

Tja, leve FDP, nu is miteens falsch, wat süss richtig weer. Dat kümmt dorvun, wenn een to faken seggt hett, wat richtig is, weer falsch. Seggt nich, dat ji dat nich verdeent hebbt!


31.1.10 ...Laat us Hehler warrn!

En Dunkelmann hett den düütschen Fiskus en CD anbaden. Da sünd Daten op vun Lü, de in de Schwiez Swattgeld liggen hebbt. 2,5 Millionen Euro will de Dunkelmann för de CD hebben; de düütsche Staat kunn dat Zigfache an Stüern innehmen, wenn he de Swattgeld-Besitters bi de Büx kriggt. Avers de Dunkelmann kann de Daten nich legal besitten; nee, se sünd bestimmt klaut. Dröff de düütsche Staat klaute Daten köpen? Hehler warrn? De schwiezer Regeern un de Datenschützers schriegt op: Nee, nienich! De Staat mutt de Gesetten achten, dat Finanzamt dröff keen Kohhannel nich maken. Op keen Fall!

Da hebbt de Datenschützers ganz Recht. De Staat dröff dat nich, dat is ünner sin Wöörd. Avers wi, Se un ik, hm, wat meent Se? Wi kunnen sowat köpen. Nich alleen, nee, alltohoop. Jedereen vun us warrt so'n beten Hehler — so'n 2,5-Millionstel. Dat kann nich slimm ween. 2,5 Millionen düütsche Börgers leggt tosamen, elk gifft 1 Euro, un swupps sünd de 2,5 Millionen da. Denn kööpt wi de CD un —— schenkt se den Fiskus! So'n lütte CD as Geschenk dröff de Staat doch wiss annehmen, nich? Vun sin egen Börgers, sin Souverän! Dat is keen Hehlerie, de Hehlers sünd ja wi.

Ja, un denn haalt se de Stüerbedregers ut de Löcker. Vun de Millioonen (orr Milliarden?), de dorbi för den Staat rümkaamt, wüllt wi denn ok nix afhebben; uns maakt dat al tofreden, dat de Gerechtigkeit ehrn Loop nimmt. Wi all profiteert ja dorvun. Wat meent Se dorto?

Ik sett mal vörut, dat dat klappt. Nu mööt wi bloots noch den Dunkelmann kuntakteern. He snackt sachs keen Platt, dorüm wenn ik mi mal op Hooch an em:

Lieber Dunkelmann, wir haben das Geld! Wegen Übergabe der CD und des Geldes mailen Sie bitte an webmaster@plattpartu.de! Wir kommen allein (2,5 Millionen Leute), keine Polizei, höchste Diskretion. Wir meinen es ernst! Bitte melden Sie sich!


30.1.10 ...Frohe Ostern

Waterstandsmeldungen ut de Waren-Wohlstands-Welt: Hüüt, an'n 30. Januar, sünd in'n Supermarkt de Oosterhasenbataillone opmarscheert.


29.1.10 ...Toyota...???

Soso, Toyota hett Autos buut, bi de dat Gaspedal fastklemmt, wenn dat dalpeddt warrt. De warrt nu all in de Warksteden inbestellt. Gor nich schön! Avers tööv mal, bloots Toyota? Dat kann nich ween. Jedeen Dag seh ik doch op uns Straten all mögliche Autos mit datsülvige Problem rümrasen: da is eendüdig dat Gaspedal fastklemmt. Da mutt een mal wat doon! De mööt all in de Warksteden ropen warrn! Da mutt en Sperre an't Gaspedal, dat dat gor nich mehr dörpeddt warrn kann!

Wenn ik't recht bedenk, sünd de mehrsten solk rasen Autos gor keen Toyotas.


23.1.10 ...Dressur staats Insicht?

Eerst Parteispende, denn Polit-Geschenk; orr eerst Polit-Geschenk, denn Parteispende: wokeen scheert de Reegnfolg? Vörstandsposten för'n Ex-Minister orr Ex-Lobbyist in't Ministerium: wat is de Ünnerscheed? Dat allens is eendoont. Wi weet: De Pharmalobby, de Autolobby, de Tourismuslobby, de Atomlobby — all kööpt sik ehr Politik in Berlin. Wi leevt in en Lobbykratie. Dat is nich bloots to'n Kotzen, sünnern ok to'n Förchten. Denn de Weg vun Korrupschoon föhrt direktemang in de Höll. Wat de "grote" Politik vörmaakt, warrt na nerrn dördringen dör all Instituschonen, Behörden, Privatünnernehmen. Wokeen vun us will op Afghanistan dalkieken, op anner Länner, de in Korrupschoon verdrinkt?! Dat köönt wi nich mehr. Orr nich mehr lang.

Dat Slimme, dat würklich Slimme is: Nüms glöövt mehr an, dat wi noch jemalen integre Lü an de Macht kriegt, de würklich wat anners wüllt as ehrn egen Vördeel. Wi glöövt hööchstens noch an, dat wi de Machthebbers dör Straaf un Belohnen bi Wahlen so dresseern köönt, dat se sik enigermaten benehmt. Gegen ehrn Willn. Dat is de Ünnerscheed twüschen Insicht un Dressur: 'keen Insicht hett, streevt vun sülven na dat Richtige, 'keen dresseert warrt, mutt gegen sin Willn op dat Richtige stüürt warrn. Na denn dresseer mal de Lobbykratie! Wenn't al so wied kamen is, geiht dat meist bloots noch hendal.

Dat eenzige, wat blifft, is: Nich opgeven — un nich sülven infizeern laten mit den Virus Korrupschoon!


6.1.10 ...Verbrannte Eer?

So koolt dat is, dat gifft en Weg, dat mi glieks warm warrt: un dat is de FDP. Ik mutt bloots poor Minuten Westerwelle höörn, denn geiht Blootdruck un Krinkloop sprunghaftig hooch. Vör Woot. Noch is dat hitte Woot (passt to't Weder), avers dat kann ween, dat dat bald kole Woot warrt.

Wat snackt he da nu wedder vun "de Staat kann de Lü keen Stüern schenken, nee, wenn en Minsch, de wat verdeent, den Staat Stüern tahlt, dennso schenkt he em beten vun sin Geld"?! In Westerwelle sin Weltbild kriggt de Staat Almosen, denn de geldverdenen Minsch kann ja ok ganz ahn den Staat utkamen. Staat, dat sünd bloots överflödige Beamten, Bürokratie un unnödige Regeln, de de Weerschap behinnert. Na prima! Min Vörslag: Packt de ganze Mischpoke in, so as se da nu sitt op ehr Dreekönigsdrepen, plus ehr ganzen Finanzheinis un Weerschapsexperten, de jümmers gegen den Staat jammert, un verfracht ehr stantepe na Somalia. Da hebbt se, wat se wüllt: Null Staat — null Regeln — null Stüern. Ehr Geld dröfft se mitnehmen — Somalia is doch en Paradies för Investoren, nich? Keen Staat stöört ehr bi't Geldvermehren. Veel Spaaß! Un ik höp, wi höört denn nienich wedder wat vun de Bande. För Düütschland weer dat dat Best, un in Somalia warrt wi schon jichenseen Clanchef mit Knarre besteken könen, dat se de Bagage in't Land laat. Merkel hett doch seggt: "Ich will Deutschland dienen!" Hier kann se anfangen. Tschüß FDP!

Un wat löppt da in Wohrheit af? Dat kann doch nich ween, dat de FDP-Lü nich sülven weet, dat mehr Stüersenken en Amokloop is. Stüersenken nütt jümmers bloots de, de Stüern betahlt — un dat warrt jümmer weniger; de mehr Geld bitter nödig hebbt, kriggt da nix vun af; de Kinnergelderhööchten warrt mit Hartz IV verrekent. (Is wohr. Dat muttst bookstabeern; glöövst jümmers noch nich.)
De FDP mutt weten, dat de Lü ehr dörschaut, ok de, de se in'n September noch tüschen kunnen. Se mööt weten, dat se so bald nich wedderwählt warrt. Se mööt weten, dat se de Staatsfinanzen ruineert. Man se löppt Amok. Wat löppt da af? Rafft se för ehr Klientel tohoop, wat noch to kriegen is, ehrdat allens in de Grütt geiht? So veel as mööglich op de Siet bringen, nu se eenmal in de Regeern sünd; dorna de Sintfloot...? Verbrannte Eer?

O nee, nu hebbt se mi al so wied, dat ik — ik! — an Verswörungstheorien to glöven anfang. De FDP hett mi in'n Wahnsinn dreven. De FDP winnt jümmers.


23.12.09 ...Mann, Mann, Mann!

Schumacher will wedder rasen. Johrer 41, Familienvadder, mehrfache Weltmeester, meist Milliardär, will he liekers doch wedder in de halsbrekern Koor instiegen, de för nix un wedder nix good is as för Eitelkeit un Raserie. "Wat will he denn noch?", fraag de Butt... Weern wi in't Märken, 'neem all borgen Wohrheiten sichtbor warrt, dennso wöör Schumacher sik in een vun düsse Rennen den Dood afhaaln, üm den he apensichtlich buhlt.

"Gah man hen", sä de Butt, "he kriggt, wat he will..."


21.12.09 ...Heile Welt?


De Zedel. Klick op to'n Vergröttern!

An de Wänn un Latüchtenmasten in Hamborg-Horn back so en sülvst maakte Zedel — op'n Computer druckt — dat much en Schoolklass orr en enkelt Minsch verfaat hebben — en DIN A4-Blatt mit en Appell; reinweg anrögen weer dat to lesen: Dat wi doch all Energie sporen schulln, mal de Heizung rünnerdreihn orr dat Licht utknipsen, vunwegen dat Klima un de Natuur, un dat wi so hölpen schulln, dat "de ganze Welt en schönes un sorgenfrie Leven föhren kann". En Afsenner orr Verfater stünn nich ünner. O kindliches Gemööt — drööm wieder!

Dat is ja so bi us: Een Problem warrt so hoochjuxt un groot snackt, dat de eenfachen Lü meent, wenn dat lööst is, is "de Welt reddt". So snacken se ja ok vun den Kopenhagen-Gipfel: De schull "de Welt redden". Dat Problem, dat so hoochjuxt warrt, is mal dat Klima, mal de Weerschapskriis un mal de Swiensgripp. Dat's eendoon. De Minsch(en), de düssen Zedel verfaat hebbt, hebbt sik de Kopenhagen-Kunferenz un ehrn flauen Utgang dull to Harten nahmen. Se weern vertwievelt un wulln helpen. Heel gode Minschen sünd dat.

Ja, de Klimawannel is — na uns Weten hüüt — de gröttste Bedrauhn för de Welt, as se nu is. Man nu kümmt de brutale Wohrheit: Wenn de Klimakatastrophe noch afwendt warrn kann, warrt de Welt dorna jüst desülvige ween as tovöör — vull Unrecht, Leid, Gier, Spiet, Moord un Krieg. "En schönes un sorgenfrie Leven"...! Wi sünd so wiet vun de Natuur afkamen, dat wi denkt, wenn de Natuur bloots ehrn "natürlichen" Loop nehmen kunn, weer allens good. Pustekoken: De Natuur is Lieden un Kampf, Freten un Fretenwarrn, Doodblieven, Vergetenwarrn — un Nieg-Anfangen. De Natuur is Konsequenz sünner Barmen — un de Klimawannel is Natuur in den Sinn, dat da Natuurgesetten wirkt. De Natuurgesetten präsenteert us Minschen de Reken för uns Ingriepen in natüürliche Aflööp. Natüürlich weer, dat wi Minschen in Noorddüütschland nu Dag un Nacht bi Minusgraden bevert. De Swacken wöörn dorbi starven. Dat wüllt wi nich — wi heizt, wi bööt in. Dat stött CO2 ut. Un de Natuur verarbeit dat, as se even deit. Wi sünd keen "Naturvolk".

Dat is unromantisch un weertfrie. Dat, wat de braven Minschen sik ünner "de Natuur" vörstellt, is nich de Natuur, sünnern de Goorn Eden. Un wat se sik ünner "de Welt redden" vörstellt — so, dat "all Minschen en schönes un sorgenfrie Leven föhren köönt" —, dat kann keen Minsch un ok keen Minschheit leisten; nich wi sülvst dör Lichtutknipsen un nich Barack Obama dör Verhanneln. Dat kann bloots Gott maken, de Erlöser, de Messias. So een warrt nödig misst, schient dat, un dat Lengen na em is groot.

Nu kann't natüürlich ween, dat wi de slichten Minschen, de dat doch good meent un düssen Zedel ophangt hebbt, mit solk Wohrheiten totaal demoraliseert. Un dat to Wiehnachten. Wi Minschen sünd ja licht demoraliseert, wenn us de Komplexität vun Probleme klaar warrt — un de Unvullkamenheit vun dat, wat wi beschicken köönt. Dat weer schaad, de Minschen, de düssen Zedel in Horn ophangt hebbt, so to verleren. Na min Menen höört de to de Besten. Man blangen Goodheit brukt dat ok Kraft. Seelische un Verstands-Kraft. Wi dröfft nich hensmieten, wiedat "ja doch nix to maken is", orr allens "Gott anheimstellen, der nach der Sintflut gesagt hat, er wolle die Wasser nicht mehr über die Erde gehen lassen" (ja, ik kenn solk Frame, de verlaat sik op, dat dat vunwegen de Bibel keen Meersspegel-Anstiegen geven kann). Wi mööt doon, wat richtig is, egaal, wat wi dormit de Welt reddt orr nich. Un wi mööt hüüt damit anfangen — ach wat, gistern! Un wokeen dat Glück hett, op Gott vertruun to könen, de brukt sik denn ok keen Sorgen mehr to maken — de kann Wiehnachten fiern, de Ankumst vun een, de de Welt un de Natuur erlösen un dat Lieden besiegen will. Woans, dat köönt wi (noch) nich verstahn. Man wi warrt mitdoon, wa wi köönt. För en schönes un sorgenfrie Leven!


17.12.09 ...Nochmal verkehrt!

Supermarkt. Vörn in de Hall is'n Gewinnspeel för Kinner opmaakt, 'neem natüürlich de Wiehnachtsmann dat Leit bi hett. Damit de Kinner em ok nich för echt hollt, steiht noch en tweete Wiehnachtsmann in Reserve un kiekt to. Bi dat Gewinnspeel warrt Wiehnachtsleder vun de Konserve anspeelt (sülven singen köönt de Kinner de Leder al lang nich mehr). Miteens höör ik "Alle Jahre wieder / kommt der Weihnachtsmann /auf die Erde nieder..." Upps? De Wiehnachtsmann? Ik heff dat noch mit dat Christuskind lehrt. Un woans riemelt se denn op -mann? "...auf die Erde nieder, / wo wir Menschen san"? Dat mööt denn ja Bayern ween, da seggt se "san" staats "sind". Kümmt de Wiehnachtsmann bloots to de Bayern?! — Spontan much ik ümdreihn un protesteern, avers ik bün al dör de Sperre twüschen Hall un Supermarkt. Nu arger ik mi still in de Gemüüsafdelen.

Wiss, de Wiehnachtsmann is religiös neutral un lett sik beter vermarkten. Dat sünd natüürlich Argumenten. Dat religiös Neutrale üm Wiehnachten nimmt to; dat gifft ok bloots noch Weihnachtsbäume staats Christbäume to köpen, schoonst Christbäume twee Sülven kötter is. Ik denk, dat geiht parallel mit den Kommerz. Villicht förcht da een, dat uns muslimische Frünnen keen Wiehnachtsbööm köfft, wenn se Christbööm heet, un Wiehnachten nich mitfiert, wenn dat Christkind de Geschenken bringt? Weest man beruhigt, de fiert mit! De allermehrsten vun min vele muslimische Frünnen sünd entslatene Wiehnachtsminschen un köönt vun Spekulatius & Co. nich noog kriegen. Sünnerlich hebbt se nix över för dat religiös Neutrale un för dat ewige Rümgeeier vun political correctness. Grööt wi also nich "Frohes Fest!" orr "Frohe Feiertage!", sünnern "Frohe Wiehnachten!", un nehmt wi op uns egen Siet Andeel an de Festen vun anner Religionen! Nehmt wi ehr eernst, denn brukt wi ok den Wiehnachtsmann nich staats dat Christkind besingen.

Un nu de ganze Text vun't Leed:

Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind
auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.

Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus.

Ist auch mir zur Seite
still und unerkannt,
dass es treu mich leite
an der lieben Hand.


14.12.09 ...Verkehrt!

En fixen Italiener hett Berlusconi en lütt Modell vun'n Mailänder Dom an'n Kopp smeten un em Nees un Tähn ramponeert.

Dat weer natüürlich verkehrt. De Mann, de dat daan hett, weer nich ganz klaar in'n Kopp.

Richtig weer, staats en Modell vun'n Mailänder Dom dat ganze Original to smieten.


4.12.09 ...Rundkiek vun't Minarett

Kiekt wi in de Runn, wat hett sik daan in de verleden Week? Kompetenz as Qualifikaschoon för Ämter hebbt se totaal opgeven. In de Medien (ZDF!) liekso as in't Bundskabinett. Da sünd bloots noch Strohpoppen. Sowiso kann jedereen Minister för allens warrn, Hauptsaak he/se is ut Hessen. Orr sowat. Dat lett sogoor, as wenn Kompetenz in de Saak ungern sehn warrt. Een, de würklich wat vun sin Ressort versteiht, kunn ja amenn sachliche Entscheiden drepen — staats intressenpolitische orr ideologische. Nee, so'n Störenfreed wüllt se in't Kabinett gor nich sehn! — Inkompetenz is de niege Kompetenz. Bloots inkompetent büst ministrabel.

De niege Regeern is so schrecklich anfungen, dat sogoor de Ümfraag-Werten vun de SPD wedder beten ropgaht. Un da höört ja nu würklich wat to. De Wählers mööt vertwievelt ween. Dat is ja nich so, dat se de SPD beter findt as de FDP, sünnern bloots "doch weniger schrecklich". De Spirale geiht dalwarts...

In de Schwiez wüllt se nu keen Minaretten mehr sehn. Na de hebbt Sorgen! Hebbt se ok en Afstimmen maakt gegen Büro-Hoochhüüs un all de wanschapen Dinger, de uns Städer verschandelt? Heff ik da wat verpasst? Ach nee, de Tempels vun Gott Mammon dröfft so hooch ween, as se wüllt, un opleevst smiet wi em noch unsen Sünndag in'n Rachen — "Shoppen" is ja de Gottsdeenst, den wi Gott Mammon bringt. Man laat da mal poor Muslime langskamen, de en annern Gott so'n smucken, slanken Torm buun wüllt...! Na de schallt us kennen lehren! — Dat Ganze is to'n Kotzen. Wa wied sünd wi kamen? Hebbt wi Bang vör Gottshüüs? Wi schulln wohraftig vör anner Saken Bang hebben!

Na min Menen is düsse Minarett-Afstimmen ok en Urdeel över de Christenlü; uns Christenlü. Bi Muslime hebbt mennig Minschen en mulmiges Geföhl. De Islam is opstunns in de Flegeljohrn vun en Religion — dat Christendom weer ok mal so, vör 1000 Johr. So radikal. Muslime sünd unberekenbor! De hannelt eventuell na Ideen un Övertügen, ok wenn dat verrückt is — de hannelt sogor gegen ehr Interessen! Ganz Verrückte bringt vör luder Övertügen sogor sik un annnere üm. Da föhrt dat hen, so'n Övertügen, so'n Idee: to'n Terror. Dat wüllt wi bi us nich hebben. Lü mit en Övertügen sünd unberekenbor. Un unbestechlich bet to'n Sülvstmoord. Bi de Muslime gifft dat so welk. — Dat is wohl wohr. Man wokeen hett bi Christenlü so en mulmiges Geföhl? De Schwiezer nich. De Grootkoppten vun uns Welt villicht? Pah! Weder de Spießer noch de Mächtigen sünd vör Christen bang. Un dat is denn ok wedder nich richtig. Christen sünd ganz ungefährlich för den Trott vun düsse Welt vull Trivialität un Unrecht — se loopt mit in'n Trott. Se sünd totaal berekenbor. De Welt hett ehr köfft. Karktorms brukt nüms verbeden.

Vun Jesus vun Nazareth hebbt se dat nich lehrt. De weer so gefährlich för den ungerechten Trott vun de Welt, den hebbt se ümbringen müsst. Denn kunn de Trott wiedergahn.

Min Rundkiek heff ik vundaag vun en lütt Minarett maakt. Tekens vun Fraamheit, as Minarette un Karktorms, sünd unheimlich, wenn se ahn Verstand sünd, avers ok, wenn se ahn Seel sünd. Nu klabaster ik dal.


4.11.09 ...Op de harte Tour

Wi brukt Zivis. Suldaten brukt wi nich. Avers Zivis kriegt wi bloots, wenn wi de Junglüü na de Suldaten roopt. Wenn wi avers Lü na de Suldaten roopt, hebbt wi amenn to veele Suldaten — de köönt wi alle gor nich bruken. Wi brukt avers Zivis. Nu schall de Wehrdeenst op 6 Maand rünnersett warrn, un allens jammert. Denn döögt ja weder de Suldaten noch de Zivis mehr wat!

Ha, keen Probleem! Wi maakt dat so: De Wehrdeenst warrt nich rünner-, sünnern ropsett. Seggt wi mal, op 2 Johr. Dat heet: De Zivildeenst duert ok 2 Johr. Konsequent warrt all junge Mannslüüd na de Suldaten ropen — 100% vun elk Johrgang. Un denn maakt wi den Wehrdeenst so richtig schöön unkomodig. Dör'n Slamm robben al vör't Fröhstück. Un denn keen Fröhstück. Bloots Hunger un Drill. Un na de Grundutbillen: Glieks in'n Krieg! Ja, ok as Wehrplichtige. Doodschetenlaten in Afghanistan! So'n poor Kriege hebbt wi ja al an't Lopen. Da köönt wi noch poor mehr vun anfangen — dat wi de Junglü vun't Suldaatween afschreckt!

Denn dat is dat Teel: Afschrecken. Dat harrn wi ja al in'n Kolen Krieg mal, nu kümmt dat wedder. Man bloots dat dat Militär nu vun sik sülven afschrecken mutt: De Wehrdeenst mutt so eklig un tödlich ween, dat tominnst 95% vun elk Johrgang den Zivildeenst wählt. Denn hebbt wi dat: noog Zivis un nich to vele Suldaten. Dat Verhältnis Zivis:Suldaten schall ca. 20:1 ween. Kümmt dat nich hen, maakt wi den Wehrdeenst ekliger un ekliger un de Kriege slimmer un slimmer, bet dat Verhältnis stimmt. De Olenheime warrt us dat danken!

Denn mööt wi bloots noch töven, bet jichenseen junge Mann mal gegen de Wehrplicht bloots för Mannslüüd klaagt. Dat dat dat noch gifft, is nich to begriepen. So geern ik Vördelen för min Geslecht heff: gerecht is dat nich. Noch gerechter weer't avers, de Arbeiten, de Zivis doot, as vulle Profeschoon anmeten to betahlen. Denn brukt dat ok keen Zivis mehr — denn findt sik noog Lü daför.


30.10.09 ...Schiet Demokratie!

In'n drütten Wahlgang endlich to Ministerpräsidentsche vun Thüringen wählt, woor Christine Lieberknecht fraagt, wat dat denn nu so wiedergahn wöör mit de wackeligen Mehrheiten. Se anter:
"Nein, ich kann mir meiner Fraktion sicher sein, ich kann mir auch der SPD-Fraktion sicher sein, denn ab jetzt gelten andere Regeln: Das war die einzige geheime Abstimmung."

Dat heet in'n Klaartext: Düt weer dat letzte Maal, dat de Afordneten ehr würkliche Menen seggen kunnen — dat weer ja geheim. Man wokeen sik in apene Afstimmen gegen mi stellt, de kriggt Konsequenzen to föhlen. De ruineert sin Karriere. De sitt villicht nich mehr in'n neegsten Landdag. Vun nu an warrt se also kuschen. Vun nu an mallöört nix mehr.

Noch kötter seggt: Schiet Demokratie!, avers dat is ja nu Gottloff vörbi.

Wat en unbedachtes Woort nich allens priesgifft! Föhlt se sik würklich wohl mit solk verlogene Mehrheiten? Is se dat wennt ut de DDR-Tied? Un wannehr warrt de Landdagswahlen in Thüringen nich mehr geheim ween?

Blangenbi, de "Frakschoonsdwang" in'n Bundsdag is en anduernde Verfatensbruch. (Art. 38 Grundgesett: De Afordneten sünd "an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.") Dat Geweten tellt in Erfurt avers ok nich mehr as in Berlin.


28.10.09 ...Keen Hüchelee

Eerste Sitten vun den niegen Bundsdag. Bundsdagspräsident Lammert besweer sik in sin Reed, dat vun de twee groten öffentlichen Kiekschappanstalten keen de Sitten överdragen dä. Genüsslich tell he op, wat för Kitsch-Serien ARD un ZDF staats dat to glieke Tied bröchen. Twoors hett de Sender Phoenix den ganzen Bundsdagszirkus live överdragen, avers wokeen kiek schon "Phoenix"? De Lüüd wüllt ehr Kitsch-Serien sehn, as se dat wennt sünd. Se intresseert sik nich mehr för würklich Wichtiges.

Doch, Herr Lammert, dat doot se. Un da wöörn ok wedder welk henkieken, wenn würklich Wichtiges överdragen wöör. Nich de Folklore vun Bundsdag un Merkels Wahl. Dat is nich mehr wichtig, un daför hett de Politik sülven sorgt. De Entscheidungen fallt vundaag annerwegens, de "Richtlinienkompetenz" hett de Politik afgeven. Man wenn dat neegste Drepen vun Lobbyisten in de Achterstuven vun de Macht live in't Kiekschapp överdragen wöör — denn weern ok ARD un ZDF geern dorbi. Un wenn sogoor de neegste Bilderberg-Konferenz överdragen wöör, da knipst de Lüüd ok Phoenix för an. Weer dat nix?

Man de würklich wichtigen Saken sünd ja geheim. Da wüllt de "Entscheiders" us Wählers nich dorbihebben. Se warrt weten, woso. Wi denkt us, woso. Man denn, Herr Lammert, laat de Lüüd doch ehrn Serienkitsch kieken. Dat is en Foorm vun Realismus — orr Resignation. Tominnst nich vun Hüchelee.


25.10.09 ...Sonstige Einnahmen

Nu is de Schaddenhuusholl vun'n Disch — dat Woort weer avers ok de reine Sprengstuff —, un staats dat stellt de Regeern den kumpletten Huusholl op Swattgeld üm. Nich bloots op Swattgeel, sünnern op Swattgeld — indem dat se den Swattgeld-Experten Schäuble över de Staatsfinanzen wachen lett. Würklich wohr. Ja, in solk Momangs bruukst een, de di kniept, dat du weetst, du dröömst nich. "Sonstige Einnahmen" hett dat Spenden-Swattgeld fröher bi de CDU heten. De Bund kunn poor "sonstige Einnahmen" good bruken. Stüern vun de to feddern, de dat Geld hebbt, truut se sik ja nich. Man dat mit de Spenden hett en Peerfoot: Lü as Waffenhändler Schreiber geevt twoors Spenden, avers keen Stüern nich; un de Spenden geevt se nich ahn Gegendeenst! Schäuble weet dat nau — avers he swiggt still. Karlheinz Schreiber sitt in Nürnbarg in Ünnersökenshaft un swiggt ok still. Noch.

"In Russland", sä mi en russische Bekannte, "gifft dat en Seggwies: Ümsünst is de Kees in de Muusfalle!"


21.10.09 ...'keen den Schadden hett...

...brukt för den Spiet nich sorgen. So geiht de Seggwies, un se hett Recht. Mit den "Schaddenhuusholl" hett sik de tokamen Bundsregeern en endlosen Quell vun Woortspelen un Sarkasmus bescheert. Harrn se dat doch man anners nöömt! Man dat Woort "Schaddenhuusholl" weer al in de Welt, as se sik dat Woort "Sonderfonds" överleggen dään. "Sonderfonds" klingt natüürlich veel beter. De Sonderfonds maakt Schulden, de avers in den Bundshuusholl nich opduukt. Tinsen mööt natüürlich liekers daför betahlt warrn, un twoors vun wokeen? Na...? Hach ja.

Dat de Miesen in den Sonderfonds in'n Bundshuusholl nich inrekent warrt, faszineert mi. Köönt wi nich de ganzen Schulden op een Slag in en Sonderfonds utlagern? Denn hebbt wi stantepe en utgleken Huusholl, nu, nich eerst in Johren. De Finanzminister steiht glänzen dor. Wi warrt Vörbild in Europa. Ja, de Bund kunn sogoor en Plus maken! Allens Negative kümmt in den Sonderfonds. All Problemen packt wi glieks dorto. Kunnen dat nich ok Privaatlü maken? Denn is nüms mehr in de Schufa, all sünd schuldenfrie — de Schulden sünd in'n Fonds un also ut de Welt. Unerledigte Arbeiten? Do ik in den Sonderfonds, da tellt se nich, un ik heff allens erledigt. Ok de CO2-Utstötten kunnen wi in en Sonderfonds utlagern, da tellt se nich, un de Welt is miteens totaal öko. Un de ganze Armoot in de Welt köönt wi beheben, indem dat wi ehr in en Fonds verschuuvt... Vagel Struuß, ach wat, en ganze Strußenswarm is nix gegen us!

So warrt dat de neegsten Johrn wiedergahn mit Spiet un Häme. Dat is de slechte Naricht för de Bundsregeern. Un för uns, denn elkeen Volk hett ja angeevlich de Regeern, de dat verdeent... En gode Naricht gifft dat avers ok, un twoors för de Mitarbeiders vun "Quelle": Nu is allens egaal, nu köönt Se endlich ok an't Büffet henlangen un sik en Frikadell nehmen!

Jaja — 'keen den Schaden hett...


10.10.09 ...Wi sünd de Weerschap

Un wedder woor en Angestellte fristlos füert — üm nix. Üm en Frikadell un en Brötchen, nau seggt. De harr se sik vun't Büffett nahmen. Se harr Hunger. Na 34 Johr in't Ünnernehmen. Harr se Hunger. Woor se füert.

Se hett de Firma en Weert wegnahmen. Se hett nich fraagt. Dat Vertruunsverhältnis is twei. Seggt de Firma.

De Firmen, de Subvenschoonen kriegt, eerst recht de, de "reddt" woorn, de Banken, Autofirmen, Hannelshüüs — se hebbt vun de Stüergeller vun düsse Fru nich en Frikadell un en Brötchen kregen, sünnern dat Zigfache. Se hebbt ehr Weerten wegnahmen. Se hebbt nich fraagt. — Dat Vertruunsverhältnis? Fraagt Se de Fru mal, welk Ünnernehmen se noch vertruut!

Avers füert warrt de Fru.

De Ünnerscheed is: De Fru harr Hunger, dat Ünnernehmen hett Macht. Hunger is minschlich, un Minschliches hett keen Platz mehr in de Arbeitswelt. Dat schall se sik gefälligst verkniepen. Dat is de Bott. In de Bläder gifft dat nu Kataloge, wat een allens nich dröff as lütte Angestellte: Keen Handy opladen, keen Frikadellen anfaten un jaaa keen Bliestift mit na Huus nehmen! Funscheneern as'n Apparaat, dat is dat Best. Un jümmers schöön bang ween! — För de Baasen gifft dat dorgegen Kataloge vun dat, wat se den Staat, also de Solidargemeenschap allens ut dat Krüüz leiern köönt un wa se dat anfangen mööt. Ja nich bang ween! Subvenschoonsbedarf un Reddungsgeller sünd nämlich nich minschlich, sünnern weerschaplich, un Macht sowiso. Weerschap un Macht hett Platz in de Welt — so veel Platz, dat nix anners mehr Platz hett. Ach ja, doch: "Soziale Gerechtigkeit". Dat is nämli wat anners as Weerschap. Un dorüm brukt een dat ok nich so eernst nehmen. Da passt se nau op, dat wi fiene Ünnerscheden maakt! Bi de velen Ümfragen to de Wahl opletzt geev dat den Themenberiek "Weerschap". "Welk Partei kann beter för de Weerschap sorgen?" Na, da hebbt de Lü all braav in'n Chor dat antert, wat se denn ja ok wählt hebbt. Un denn geev dat den Themenberiek "Soziale Gerechtigkeit". "Welk Partei kann beter för gerechte Löhne sorgen?" Hallo?! Gerechte Löhne sünd also wat anners as Weerschap? Wat Ringers natüürlich. Allens is ringer as de Weerschap. "Soziale Gerechtigkeit" is Nevensaak. "Gedöns", wöör Exkanzler Schröder seggen.

Ik bün Dochter vun frie Ünnernehmers. Min Vadder un min Moder weern beed Ünnernehmers. Ik sülven bün sülvstännig. Ik weet, wat dat heet, akkraat un hart arbeiten un Verantwoorden dregen. Min Hart sleit för de, de dat doot. De dat anpackt, de en Risiko op sik nehmt, de sülven as Vörbild tweiduppelt hart arbeidt, de de Koor ut'n Dreck treckt. Kuraasch un Düchtigkeit faszineert mi. Gifft meist nix, vör dat ik mehr Respekt heff.

Bi de Weerschapsbaasen vun hüüt finn ik nix davun. Un gerechte Löhne sünd Nevensaak?!

Vör 20 Johr sünd de Lü in Leipzig opstahn un hebbt seggt, dat se, de Lü, de bestimmen Kraft in't Land weern. Dat hebbt se in en korten Satz faat: "Wi sünd dat Volk!" hebbt se ropen.

Mi dücht, wi mööt vundaag op de Straten gahn un "Wi sünd de Weerschap!" ropen.

Mag avers ween, amenn kümmt rut, wi sünd villicht gor nich de Weerschap. Bloots dat Volk. — Un denn? Sünd wi Gedöns. Oder?


25.9.09 ...Wählen ahn Romantik

"De Politikers löögt alle!", seggt min Leevsten. "Ik will, dat se mi de Wohrheit seggt, dat is dat Wichtigst!" Min Moder seggt: "Geev dat een, vun den ik wüss, de is integer, de will nix för sik, de deit allens bloots üm dat Land un üm de gode Saak — den wöör ik wählen!"

So wiet sünd wi rünner. Se roopt na en Integren — egaal, ut welk Richt de kümmt. Een, de allens bloots üm't Land un üm de Saak deit — egaal, wat he deit. Se roopt na en Robespierre. Den nööm dat Volk "de Unbestechliche", un dorwegen — bloots dorwegen — kunn he dat so lang drieven mit den Terror un de Guillotine. Dat he nix för sik wull, bescheiden weer, karg leven dä, dat weer sin Rückholl bi de Lü. En blödige Despot! Avers unbestechlich. Allens annere is egaal.

So wiet sünd wi also rünner. De ganzen Dantons hebbt us so wiet bröcht, de Lebemänner un -fruuns, de Gierhäls, Genussminschen un Geldsäcke. Hordenwies regeert se Politik un Weerschap (wat jümmer mehr eens warrt). Lögen is ehr Alldagsgeschäfft, nüms glöövt ehr noch een Woort, ok wenn se nu in'n Wahlkampf dusendmaal swöört, se dään allens üm't Land. Jedereen weet, se doot dat in Wohrheit för de Lobbies, de ehr later Pöstchen geevt. Se hebbt keen Funken Ehr in't Liev. Wi köönt ehr nich mehr sehn, se kotzt us an. Beter en Robespierre as sowat! De sleit Danton endlich den Kopp af. Dat wulln wi geern sehn.

Wi köönt vun Glück seggen — vun nix as Glück! —, dat betherto nich en intelligente Nazi opduukt un in de Rull sluppt is, de all düsse benauten Wählers em in ehr Hart apen hollt. De Robespierre-Posten is frie — noch. Wi hebbt hier bloots dumme Nazis — noch.

Ik bün twoors en Sozialromantikersch, avers en Politromantikersch denn sachs doch nich. Un nix anners as Politromantik is dat, sin Hart so an Personen to hangen, to feddern, se schulln makellos ween, un beleidigt to ween, wenn se dat nich sünd. Ik maak mi keen Illusioonen över dat Personaal, dat to Wahl steiht. Se köönt mi nich beleidigen. Man wählen do ik liekers. Un, ja, taktisch. Nich ut Hartens-Övertügen. Uns' Politik is al lang keen Steed mehr för Hartenssaken, de hebbt da nix mehr verlaren. Düsse Romantik is sogor gefährlich — süh Robespierre. Nee, Partein sünd bloots wat Funktionelles, se deent ünnerscheedlich Gruppen — de, 'neem se ehr Geld un/orr Wählers herkriegt. Ehr Wöör kannst nich glöven, avers ehr Verhalten kannst doch bereken.

Un brukt wi Parteien överhaupt noch? Dat Leit hebbt doch al lang annere? Ja, man dochen beschickt de Politik noch wat, wenn se ok in de letzten Johrteinten meist friewillig afdankt hett un de Weerschapslobbies maken lett. Gifft welk, de wüllt tominnst dat rückgängig maken!

Ik will Swattgeel verhinnern, in Bund un Land. Ik vergeev mi nix, wenn ik min Krüüz vör Partein maak, de ehr Wöör ik nich glööv un de ehr Lü mi nich sympathisch sünd. De Partein sünd bloots Middel, nich Zweck. Ik schall se nich heiraden. De Zweck is uns Land un wi. Un wenn Se ok so verbittert sünd in Ehr Hart, wieldat Se en Politiker orr Politikersch glöövt hebbt un oplopen sünd — geevt Se sik en Ruck un gaht Se liekers to Wahl! Denn de, de integer is un allens üm't Land un üm de gode Saak deit, dat mööt wi sülven ween.

Un wieldat Wählen würklich nich mehr alltoveel bringt, schulln wi da nich Hollstop bi maken. Wi schulln ok op anner Rebetten opstahn un uns Land un de Lü dor binn denen. Unbestechlich. Un integer.


9.8.09 ...Vertwieveln

Weerschapsminister Guttenberg (de Filmstar) will staatsfinanzeerte Banken nich verstaatlichen, sünnern bloots ünner en Opsicht stelln. Verstaatlichen heet ja: nich bloots de Verluste, nee, ok eventuelle Gewinne gaht an'n Staat. Dat dröff nich ween. Dat weer ja "Sozialismus". Guido Westerwelle (de Witzfigur) hett vun den Mindestlohn seggt, dat weer "DDR pur ahn Muur".

So snackt solk Lü. Wat för'n Verhohnepipeln vun de Lü is dat?! Wi leevt doch al in en DDR, in en Staats-Weerschap. Wat de Staat de Weerschap orr de Weerschap den Staat besitt, wat för'n Ünnerscheed maakt dat? Beed sünd een. En lierlütte Clique vun Mächtige schöppt af, wat dat Land afsmitt, un dat Volk betahlt. De Banken un Grootindustrie sünd verstaatlicht as in de DDR: Se buut Murks, so veel se wüllt, fohrt dat Land vör de Wand — de Konsequenzen driggt dat Volk. Den Mob vun Mächtige passeert nix, se sünd tabu, leevt afschermt vun all Realität un mallöört, so veel se wüllt — de Medien huldigt ehr liekers un lickt ehr de Fööt. In elk Diktatuur is dat doch alltied datsülvige. Seht wi dat nich? Nüms vun us meent, dat wi da würklich wat an ännern köönt. Un dat is dat Slimmste. Binnerlich sünd wi in't Exil. Un dat heet: Uns' Demokratie is meist al in'n Moors. Köönt wi ehr noch ut den Gripp vun de korrupte Krake rutrieten? Wat us dat nu gefallt orr nich: Wi sünd dat Volk!


22.7.09 ...Gröten vun Stalin

En Stüerfahnder bringt för den Staat dat Zigfache vun sin Gehalt in. He kost also netto nix, nee: he bringt wat rin. Da weer dat ja bloots logisch, wenn de Finanzbehörden massenhaft Stüerfahnders instelln wöörn, bet "Sättigung" da is, d.h. bet noch en niege Stüerfahnder keen Plus mehr in de Staatskass bringt. Besünners in de Finanzkrise weer dat en Segen för de öffentlichen Kassen. — Mark op: Dat is keen Stüer-Ropsetten, sünnern bloots dat Dörsetten vun de bestahn Stüergesetten! Un liekers wöör dat den Staat Milliarden bringen.

Man wüllt de Finanzbehörden dat? Dreemaal dröfft Se raten. Wenn Se sik fraagt, op welk Siet de Finanzbehörden würklich staht, leest Se mal hier na. De Sendung "Report Mainz" wiest us da: En Stüerfahnder, de richtig good is un de richtigen Lü an't Ledder will, de warrt — na? — ja: för verrückt afstempelt. Löppt Se dat nu koolt den Rügg dal? Denn sünd Se noch normal. En Unbequemen, de nich mit den Stroom swemmt, de de Mächtigen nich den Buuk pinselt, för verrückt aftostempeln — un amenn in de Klapsmöhl to sparrn —, dat hett nüms anners as Stalin vörmaakt; un mennig anner brutale Machthebbers hebbt em dat namaakt. So ok nu bi us?! In uns "Demokratie"?! Wokeen is de Stalin in uns Sellschap, de dat kann? De brutale Machthebber? Ik denk, jedereen kann em en Naam geven. Dat Geld hett sik sin egen Recht schafft. Geld is en Staat in'n Staat.

Düsse Staat will bestimmte Lü anschienend vun de Stüerplicht utnehmen, ahn dat dat bekannt warrt. En Minschen för verrückt aftostempeln, em sin Wöörd un Gloovwördigkeit nehmen, dat is en Vörstufe to'n politischen Moord. Woans dat utsüht, wenn eerst de politische Moord an de Dagsordnung is, kannst in Russland bewunnern. — Vun Neonazis seggt wi jümmers: "Wehret den Anfängen!" Un dat is ok richtig. Un hier? De "Anfänge" sünd längst vörbi, wi sünd merrnmang. Wehrt wi us liekers! Packt wi to un laat nich locker!


28.6.09 ...Verbleken

"Ji mööt en Naroop op Michael Jackson maken!", sä min Leevsten. "Jedeen Bladd, dat op sik höllt, hett en Naroop op Jacko!" Wenn dat jedereen deit, denn brukt wi dat doch nich ok?! Över sin Könen as Musiker un Danzer is allens seggt. Villicht ok över den unglücklichen Minschen, de he weer. "Verstorben ist er jetzt, verblichen aber schon früher" is en Kalauer, de dat good drepen deit. Meist nienich richtig in de Welt ankamen un vun sin Öllern fröh un ahn Barmen op kommerziellen Erfolg drillt, woor he jümmers bleker un bleker, jümmers künstlicher un künstlicher, jümmers minner un minner. Gespenstisch. Dat sin Danz akkraat as en Maschien weer, weer dat Tofall? Mehr as en Maschien hett he villicht nich ween dröfft, nich to ween waagt. Ganz Minsch kunn he nienich warden; un allens, wat noch minschlich weer, wull he afdoon — nu is he dood. Dat, wat an em wunnerwarken leet, daför hett he mi jümmers ok leed daan. So geiht mi dat mi all de "maakten" Genies — wat dat nu Leistungssportlers, Vigelinvirtuosen orr anner Koryphäen sünd, de vun ehrgeizige Öllern vun Kind op an in eensento in een Richt drillt woorn, ehrdat se as Minschen sik frie entscheiden kunnen. Da steiht jümmers Lieden achter. Lieden, dat nich ween mutt, Leistung hen orr her. Lü, laat juun Kinner ruhig beten wild wassen, laat ehr fuul ween un drömen, laat ehr nix Besünners warden — nix as glückliche Minschen. Dat is wat ganz Besünners. Hüüt un to alle Tieden.


14.6.09 ...Verraden un verköfft

Is SPD-Parteidag. In'n Harvst, so seggt se, wüllt se mit de Grönen tosamen regeern. De Partei is nich to helpen. Un dat is en Unglück. Kannst di as Wählersch eernst nahmen föhlen, wenn de SPD in so en Laag di vertellt, Steinmeier wöör in'n September Kanzler ünner Rood-Gröön? Dat is doch Tüünkraam. Sünd Wählers Kinner, de een Märken vertellt?! Un brukt wi nich wat anners as Märkenonkels un -tanten?

Bi de Europawahl hebbt's en Klatsche kregen. Nu sünd bi Europawahlen 370 Millionen Wählers un Wählersche, d.h. de enkelte Stimm tellt een 370-Millionstel. Keen grote Ansporn, to Wahl to gahn. Ut de ringe Wahlbeteiligen maakt de SPD de Legende, se harrn "ehr Wählerpotenzial nich mobiliseert" kregen. Tüüscht sik dor man nich: De Wahlbeteiligen weer minn, man juun Wählerpotenzial is nich tohuus bleven — dat gifft dat nich mehr. De Snack is bloots noch Gesichtswahren.

Woans de SPD ehr Koor vör de Wand fohrt hett, is en lange Geschicht, man vör de Wand steiht de Koor. Ik kenn en ganze Reeg Lü, de seggt: "De vun de SPD, de snackt jümmers so un maakt denn so" orr "Se snackt jümmers för uns lütte Lü, avers denn de dicken Diäten un Posten in de Weerschap afrümen!" orr "Se hebbt mi tüüscht, de wähl ik nienich wedder. Egal wat, avers nich de." Solk Minschen gaht wohraftig hen un wählt Swatt orr, noch leger, Geel. De wüllt doch ok de dicken Diäten un Posten...? "Ja, avers se seggt dat ok. Se hebbt tominnst nich lagen."

Mi dücht, all denkt opstunns liek zynisch: Verköfft warrt wi sowiso, denn wüllt wi tominnst tovör nich ok noch verraden warrn. Wi wählt de Partein, de an minnsten hücheln doot. Illusioonen hebbt wi nich mehr. Wi weet, uns Stüergeller un Tokumst warrt op Generaschoonen utplünnert, un wi köönt nix bi doon; avers wählen doot wi lever de, de us dorbi driest in't Gesicht grient, nich de, de dat achterrücks maakt un in schöne Phrasen verpackt. Wi wählt de, de us verkööpt, ahn us ok noch to verraden. En anner Wahl hebbt wi nich.

En anner Wahl hebbt wi nich! — Dat is en Tragödie. För de Demokratie. 'keen weet, wa dat noch utgeiht?!

Wahlen sünd Emotion, Geföhl. Wählers sünd verletzliche Minschen, Minschen, de vertruun könen wüllt. As in de Leevde. Vertruun in en Partei orr en Politiker, dat een Maal verraden warrt, is mehr as verlaren: dat is in Fiendschap övergahn, de Stimm is — leegstenfalls — bi de Gegensiet. De Slötel to de Harten vun de Minschen is un blifft: Oprichtigkeit, Integrität. Vun "Glaubwürdigkeit" snackt de Politikers geern, man dat is wat anners: wokeen bloots glöövt kriegen will, de kann orr will tüüschen. "Glaubwürdigkeit" klingt in min Ohren as "Täuschungspotenzial". Nich gloven schallt wi de Politikers, nee: ehr Snacken un Hanneln schall eens ween, real, apensichtlich, napröövbor. Oprichtigkeit. Integrität.

De gresige Robespierre harr den Binaam "de Unbestechliche". Dat weer he ok. He leev eenfach un wull nix för sik. Dat hett em an de Macht bröcht. He weer al bi, wahllos mit de Guillotine to husen un üm sik rümmer Köpp aftoslaan, da sään de Lü jümmers noch vun em: "Avers he is unbestechlich." Dat weer wichtiger as wat he dä: He hett nich lagen.

En Robespierre gifft dat bi us nich, un dat is villicht ok ganz good so — op de een orr anner Aart. Uns' Politikers wüllt all wat för sik. Solk hebbt wi. Se löögt, alltohoop. Villicht hebbt wi dormit ok de, de wi verdeent. 'keen weet. Egal. Man een Vördeel hebbt se: Se sünd berekenbor. De ganz Unbestechlichen, Mega-Integren, de Robespierre-Typen, de sünd nämli so unberekenbor as Sülvstmoord-Attentäters.

Woans wüllt wi also wählen? Wählt wi so: nich mit dat Hart, man mit den Kopp. Acht wi nich op ehr Snacken. Ehr Snacken seggt nix. Kiekt wi in un achter de Programme vun de Partein, un denn kiekt wi — wat meist liekso wichtig is! —, wokeen de Geldgevers un Lobbies sünd, de achter de Partein staht. Denn weetst so üm un bi, in welk Richt de Partei lopen warrt. Denn rekent wi ehr Chancen ut. Dat allens maakt mehr Arbeit, as eenfach en nettes Gesicht op'n Plakat uttokieken un to seggen: Den vertruu ik. Avers düsse Kopp-Arbeit lohnt op duppelte Wies:

 1. Wi wohrt uns' Ehr as Wählers un Wählersche, wieldat wi us nich verraden un för dumm verköpen laat,
 2. Düütschland hett wat davun. Un mit uns' Land all Minschen dor binn. Dat schull us wichtiger ween as persönliche Enttäuschung.
De SPD kann op de Streck blieven. Düütschland nich.

29.5.09 ...Wat kost de Welt?

Vundaag geiht ja allens, allens, allens bloots noch üm Geld. Man togliek hett sik in düssen Stremel en Gliekgülligkeit breedmaakt, en "Schietegaal"-Instelln, en Minnachten för Summen, de fröher as groot gellen dään. Ik seh dat, wenn ik mit Frünnen un Frömde snack. För Summen as Millionen gifft dat bloots noch Spiet. Sogoor Hartz-IV-Empfängers weigert sik strikt, Geller ünner 1 Milliarde överhaupt to Kenntnis to nehmen. Ok wenn se nienich en Milliarde besitten warrt: reken doot se in ehr. Zynisch. De Bundsrechnungshof leggt sin Bericht vör? Hahaha! Sporen? Hahaha! De Huusholl is doch sowiso ruineert, ruineert op Johrteihnten. Op een Milliarde mehr orr minner kümmt dat da nich an. (Millioonen, süh baven, warrt ignoreert.) Un "is de Huusholl ruineert, prasst wi gänzlich ungeneert." Düssen Geist — düssen Ungeist — dankt wi ok de Banker un ehr Misere. Dat is de ehr egen Opfaten vun Geld: bloots Milliarden tellt. Allens annere is Lüttkraam, "Peanuts". Düssen Lex hebbt de Lü nu lehrt. Danke, Bankers!

Dat is leeg. Woans will de Sellschap düssen Ungeist jemalen wedder in de Buddel trüchkriegen? Wosaken — un woso? — schallt de Lü wedder den Penn ehren, wenn so mit Milliarden aast warrt? "Wat kost de Welt?", de Anter op düsse Fraag is: se kost Möhgd, Gedüür, Leevde, Detailversessenheit, Visionen, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nich Milliarden. Nich Billionen. Nich Billiarden. Geld schaadt dorbi nich, man dat alleen kann nich de Welt erwerben. Wi mööt trüch op den lütten Maßstab. In de Milliardenregionen warrt mi ok ganz küselig in Kopp.

De lütte Maßstab warrt ok gau kamen — för de lütten Lü. An ehr warrt de Staat dat wedder inspaarn, wat he de Finanzhaie in'n Slund smeten hett. De hebbt mit düsse Krise dat Geld vun de aktuelle Stüertahlergeneraschoon un vun de ehr Kinner an sik reten. Wannehr warrt se den neegsten Anloop nehmen, ok dat Stüergeld vun de Enkel- un Uurenkelgeneraschoon in ehr Tasch to steken? De Staat warrt ehr dat wiss geven, sik heel un deel verschüllen un dat bi de Uurenkel wedder inspaarn. Maakt dat wat?

Runieert sünd wi ja all.


7.5.09 ...Burkina Faso

Finanzminister Steinbrück is ja so een, de harr in de Tied, as Politikers vun't Volk noch Indianernaams verpasst kregen, en Titel as "Schnauzen-Steinbrück" verdeent. He is teemlich graadut mit dat, wat he seggt. Nu de Regeern in Berlin sitt, un de Berliners sünd ok so "frei Schnauze", müss dat doch mal wedder so Binaams geven, nich?

Op de Fraag, wokeen he to'n Stüergipfel na Berlin laden wull, anter Steinbrück: "Luxemburg, Liechtenstein, die Schweiz, Österreich, Ouagadougou." De klangvulle letzte Naam höört to de Hööfdstadt vun Burkina Faso, dat fröher mal Obervolta heten hett — en unbescholten Land, dat sik in Saken Geldwäsche nixnich to Schullen hett kamen laten (in'n Vergliek mit t.B. Liechtenstein un Luxemburg). Man Luxemburg is swaar beleidigt över, mit Burkina Faso in een Atentoog nöömt to warrn. Steinbrück schall sik entschülligen. He will nich. Diplomatisches Dunnergrulln. CDU-Politikers smiet Steinbrück vör, anner Länner to beleidigen, dat güng nich an, dat schaadt Düütschlands Ansehn. Hää?

Apensichtlich fraagt nüms, woso se beleidigt sünd. Man ik fraag mi dat. Wat is so ehrenröhrig an, mit Burkina Faso tosamen nöömt to warrn? Hallo Luxemburg, kannst dat mal nauer seggen? "Burkina Faso" heet "Dat Land vun de ehrenweerten Minschen". Wüllt ji seggen, dat dat bi juuch keen ehrenweerten Minschen gifft un ji dorwegen nix mit solk to doon hebben wüllt? Orr bloots wieldat de Minschen da swatt sünd? Stekt dor Rassismus achter?

Luxemburgs Beleidigtween is eentlich en Beleidigung för de Lü vun Burkina Faso. Ehr Präsident Blaise Compaoré schull da mal anfragen. Un op't best schickt he ok glieks en diplomatische Note an Steinbrück: De schull sin Land man ja nich nochmaal mit Länner as Luxemborg un Liechtenstein in een Atentoog nömen! — Mal sehn, wat Steinbrück denn antert. Wat he sik sin Indianernaam verdeent.

Huch, orr dröffst "Indianer"naam ok nich mehr seggen? Is een beleidigt?


26.4.09 ...Stüertahler-Arena

De HSV ritt nix mehr, ik segg ja, de hebbt keen Charakter. Avers en schönes Stadion hebbt se. Dat hett fröher mal Volksparkstadion heten. De Naam bröch keen Geld, dat bringt dat "Volk" ja nienich. So hebbt se den Naam verkloppt — nu heet dat HSH-Nordbank-Arena. De HSH-Nordbank is de Sponsor vun dat Stadion. Wokeen avers is de Sponsor vun de HSH-Nordbank? Dat sünd de Stüertahlers un Stüertahlerschen vun Hamborg un Sleswig-Holsteen. Ahn de weer de Bank nämli fix un fertig. Se fleit op't letzte Lock. — Weer dat nu nich gerecht, wenn dat Stadion ok na de Lü heten wöör, de dat Geld dorto geevt? Also "Prächtige Arena vun de Stüertahlers"? "Dat grote Stadion vun't Volk"?

Kannst ok kötter seggen: Volksparkstadion.


19.4.09 ...Streik

Is in Düütschland Generalstreik, un ik heff dat nich mitkregen?! Dat de Banken keen Geld mehr verleiht, weet wi al lang; ok wenn de Poletik ehr dat Geld vörn un achtern rinstoppt, se verleiht liekers nix. Much ween, de sünd al lang in Streik. Man nu hett dat Berliner Dingsda-Institut för Weerschapsforschen ankünnigt, se wulln för de neegsten Johren keen Weerschapsprognosen mehr geven. Streik ok hier! Nüms deit, woför he da is! Vun wat leevt de Lü denn, wenn se ehr Arbeit nich maakt? Ach so, klaar, dat sünd de Lü, de köönt ok ahn Arbeit leven, de bruukt keen Streikgeller ut de Gewerkschapskass. Bi mennig löppt dat Gehalt ok so wieder. Angela Merkel sett keen Richt in de Poletik, se streikt al lang; un nu fangt ok de Melkbuern wedder an, de Melk wegtokippen. Bloot ik sitt hier noch un beschick de Websiet! Foorts gah ik in Streik. Adjüs, de Sünn schient, ik bün weg!


9.4.09 ...Evo hungert

Boliviens Präsident Evo Morales is in'n Hungerstreik. He will Niegwahlen, dat Parlament will nich, nu streikt he. Ha! Dat is mal Politik mit vullen Insatz, mit Lief un Seel! Woneem finnst dat bi us?! Idiotisch is dat natüürlich ok. Un nich ganz dat, wat wi demokratisch nöömen wöörn. Man liekers, dat hett Charme!

Mal överleggen. Bi'n Hungerstreik drauht de Hungerer den Rest vun de Welt mit sin mööglichen egen Hungerdood. He nimmt sik sotoseggen sülvst as Geisel. Dat heet, he mutt dat Geföhl hebben, dat de annern wat an em liggt. Dat de annern em geern hebbt. Dat se em vör den Hungerdood redden wüllt un dorwegen ok en politische Krööt slucken wöörn. Na, dat maakt klaar, woso dat bi us nüms deit. Bi us drauht se hööchstens mit Rücktridd, avers bloots ut Kalkül, nich dat se't eernst meent. Un mit den Hungerdood drauhn? Ha! Wenn t.B. Guido Westerwelle in'n Hungerstreik treden wöör, wieldat Steinbrück de Hypo Real Estate verstaatlichen will un Guido dat nich hebben will; wenn also Guido Westerwelle mit Sülvstmoord dör Hunger drauhn wöör, wokeen wöör wat anners seggen as "Na endlich!"? (Beter weer dat noch, he wöör in'n Snackstreik treden. Man dat köönt wi sachs nich höpen.) Wenn in'n kamen Wahlkampf Merkel un Steinbrück in wekenlange Hungerduelle gegenanner antreden wöörn; wenn de Direktkandidaten in de Wahlkrinken een den annern in Sülvstkasteiungen överdrepen wöörn — da wöör sik doch hier nüms an kehren. De wöörn wi doch all an'n stiefen Arm verhungern laten.

Liekso as se us ok. Villicht is Evo Morales ja een, de sik würklich an kehrt, wenn een vun sin Wählers hungert. Un nu dreiht he den Spieß eenfach üm un denkt, dat he bi de annern datsülvige Mitgeföhl utlööst. Arme Evo. He warrt sik noch wunnern.

Man villicht is dat bi em ok allens Kalkül. Originelles Kalkül. Meist much ik dat höpen.


5.4.09 ...Anstiften to Gewalt

G20-Drepen in London. Freedliche Demonstraschoonen in de Stadt. In de Medien: Nix davun, bloots Staatschefs. — Nato-Drepen in Kehl un Straßborg. In Kehl: freedliche Demonstraschoonen — in de Medien: nix davun. In Straßborg: Brandstiften un Krawall! In de Medien: ganz grote Berichten! Un nu kaamt ok de Kehler Demonstranten mal kort vör de Kamera, avers nich üm wat to de Nato to seggen, nee — bloots "Was sagen Sie zu den Gewalttätern?" Da warrt also de braven Kinner mal kort wiest, avers bloots, wieldat dat de bösen gifft. Harr't keen Krawall geven, harr nüms wat vun Demonstraschoonen höört.

So geiht dat natüürlich ok. Jichenswenn kapeert wi de Lekschoon denn ok: Gewalt bringt Opmarken, un nix as Gewalt. Denn warrt ok de freedvullen Demonstranten den een orr annern Molli smieten, wenn't anners nich geiht. Se gaht demonstreern, wieldat se höört warrn wüllt. Vun de Staatschefs? Ja, man da gifft dat ja sowiso keen Schangs. De Staatschefs warrt ja afschermt vun de Realität in en Hoochglanz-Schienwelt vun klinisch reine minschenlerrige Städer, 'neem de Verköperschen as Poppen in slaten Ladens sitt, damit dat nich so utstorven wirkt. Nordkorea is nix dagegen. Nee, de kriegt nienich en Demonstrantin to sehn. De eenzige Schangs för de Demonstraschoonen sünd de Medien. Un de seggt: Gewalt, orr wi kaamt gor nich eerst. — Un dorna sünd's all Gewaltdeders un ehr Anliggen is diskrediteert. Düvelskrink nöömt een dat je woll. Orr is dat Afsicht?

Hülpt villicht en Amokloop?


1.4.09 ...Deep verbiestert

As 1999 in Öösterriek en Regeern mit Jörg Haider sin rechtsextreme Partei tostann keem, hett Israel sin Bottschaper ut Wien weghaalt. Ok anner Länner vun de EU hebbt de diplomatische Nees rümpft.

Hüüt hett Israel sülven en niege Regeern kregen, un Avigdor Liebermann, en rechtsextreme Rassist, is Butenminister. Gegen Liebermann is Haider binah en Waisenknabe.

Retourkutschen un Spiet helpt nüms wieder. Dat nütt nix, wenn Öösterriek orr jichenseen Land nu sin Bottschapers ut Tel Aviv weghaalt. Man warrt de Israelis sülven wies, wat se mit düsse Koalition anricht? Se brekt en Tabu. Villicht en Damm. In't Land vun de Oppers vun'n Holocaust kümmt en extremistische Rassist an de Macht! De Mann is natüürlich mall. Avers nich harmlos-mall, sünnern gefährlich-mall. Un wat, wenn nich mall, sünd sin Wählers?

Dat maakt Bang. Liebermann is op Stimmenfang gahn mit ganz gewöhnliche rassistische Parolen gegen de Arabers. In de Weerschapskrise warrt de Verteilungskämpfe noch scharper; de Parole "Wi gegen de annern!" kann licht Ruum griepen. Sowat kann överall passeern. Wenn Israel nich immun is gegen Faschismus, wat hölpt denn dagegen?!


29.3.09 ...Paradies

Hm, dat Eten heff ik villicht doch beten to good solten. Maakt nix, ik lang na den Beker mit Water, de jümmers op den Disch steiht. Meist is he lerrig, man een Sluck is noch da. Küll un köstlich löppt dat frische Natt min Kehl hendal, un as dat af un an mit alldääglich Saken vörkümmt, warr ik miteens mit unwirkliche Düüdlichkeit wies, wa köstlich düsse letzte Sluck weer. Man — dat weer gor nich de letzte Sluck! Da, twee Schreed vun mi, glänzt metallisch de Waterhahn, en Verspreken vun unendliche Mengen vun düt een, köstlichste Levensmiddel. En veelverspreken Druppen bummelt baven an den Hahn; rund is de Druppen un klaar, he spegelt mi un allens üm em. De Waterhahn, schient mi, is en Levenssymbool, as dat fröher de Born weer.

Miteens weet ik: düt is dat Paradies. Water! Reines, frisches Water. So veel ik will. Nich bloots to'n Drinken — ik kann mi ok in waschen. Ik kann in en Baadwann vull Water stiegen: wat för'n Luxus! Ik kann min Plünnen mit waschen un min Teller, un dat löppt sachten över allens un eit dorbi min Hannen. Sogoor de Tö hendal schick ik düt reine Paradieswater. Wat sünd dorgegen Lü, de in Sekt baadt? Wat sünd Lü, de sik Glimmstengels mit Geldschiens anbööt? Dat is Kinnerkraam. Nüms brukt düsse Geldschiens un düssen Sekt, avers all brukt Water. Un ik heff Water — noog, mehr, unendlich veel. Da is de Hahn.

Ik denk na, op wat ik minner verzichten kann as op düt Water: nix. För wat wöör ik den Pries betahlen, seggt wi mal, dääglich 10 Liter Water vun en Born to halen, mehr nich? — För nix. Mennig Lü geiht dat ja so, un se sünd noch nich mal leeg bedeent: se hebbt Water. Man ik bün en König gegenöver ehr. Wenn ik wählen müss twüschen min reines Water un den gröttsten Komfort, den ik süss heff — seggt wi mal, unendlich veel Informaschoon, also dat Internet —: keen Fraag, ik wöör dat Water wählen.

Is dat nu trivial? Ja. Dat sünd de gröttsten Sülvstverständlichkeiten, vun de wi hier snackt. Man liekers denkt wi över solk Sülvstverstand an'n allerminnsten na. Wat wi an'n nödigsten brukt, kann fehlen; dat kann schietig ween orr düür. Heel veel Lü geiht dat so. Nich us. Wi leevt bookstäävlich in överfleten Riekdoom. Wi köönt "Leitungsheimer Urquell" drinken in Düütschland: dat is rein. Un bi us in Trappenkamp gifft dat dat weltwied leckerste Water ut den Hahn. In Kisten kannst dat ok köpen, avers wi kriegt dat ut'n Hahn. Meist geschenkt! Ok in Hamborg is dat Water ut'n Hahn lecker. Wi baadt in wied kostborere Saken as Sekt!

Denkt wi mal wat fakener över dat na, wat Sülvstverstand is. Lehnt wi us mal trüch, kiekt wi üm us, warrt wi de Ümstänn un Gegenstänn vun'n Alldag gewohr. Denkt wi na, un atent wi deep dörch. Ja, deep: Wi hebbt ok reine Luft.


28.3.09 ...Mehdorn blifft!

Hartmut Mehdorn warrt ok noch in 20 Johr Bahnchef ween. För dat, wat he in sin Sünnenregister stahn hett, kunnst en annern twintigmaal rutsmieten — em nich. Mehdorn is apensichtlich unkündbor. Nu hett he den Schriftverkehr vun sin Mitarbeiders zenseert, Emails, de em nich in'n Kraam passen, woorn löscht. Egaal. Mehdorn blifft! He kann nämli maken, wat he will. Sogoor ween he Pfandbons för 1,30 Euro in de Tasch steken wöör, kunnst em nich rutsmieten! Stellt sik dat mal vör!!

Woans warrt wi em los? Ik segg dat nich geern: Wi mööt em vergiften. As de Päpste in't Middelöller.

Wat, dat woor al versöcht?! Mehdorn leevt noch?! — Ja. Mehdorn is nämli nich bloots unkündbor, he is unstarvlich. He is sotoseggen en Undode. Den kannst nich mehr ümbringen. Den kannst nich mehr entlaten. Den warrst nich los.

Kannst em villicht weglocken? Dat he friewillig geiht? Ik harr ja dat Papst-Amt as Köder vörslaan. Dat weer richtig wat för em — Gotts Stellvertreder! Mehdorn wöör leven as de Borgias, mit Mätressen, Prasserie un Verbreken, gegen alle Regeln. Liekso as nu even. Ganz apen wöör he dat maken, un Zensur wöör he ok ganz apen bedrieven. Liekso as nu. Bloots dat he keen höflichen Utreden mehr brukt. He is ja unkündbor. Un as Vergiften bi Undode nich wirkt, un Doodscheten usw. ok nich, wöör he ewig Papst blieven. Orr Bahnchef. Orr beed.

Mehdorn blifft — ok noch in 1000 Johr!


20.3.09 ...Killerspelen?

Dat Tüüchs is gefährlich. Dat maakt süchtig. De Minschen, de dat verfallt, schafft sik en Parallelwelt. Da föhlt se sik stark un in't Recht. Se warrt totaal enthemmt. Dat sühst ehr nich an. Man se sünd hoochgefährlich. Ehr is allens tototruun. Bald köönt se ahn ehr Sucht nich mehr leven. De würkliche Welt kennt se nich mehr, se köönt keen reale Problemen mehr lösen, man se föhlt sik liekers stark; se seht allens filtert dör ehr Parallelwelt. Je länger se sik mit dat Tüüchs afgeevt, je ehrder drauht

kumplette Realitätsverlust!

Killerspelen an'n Computer?

Nee. Managergehälter. Boni. Geld!


19.3.09 ...Geld helpt nich!

Finanzsprütten helpt gor nich gegen Pleite! Seggt de Papst. "En staatliche Reddungsschirm lööst nich dat Problem, in't Gegendeel, he verslimmert dat bloots." Un da hett he ja Recht, nich? Liekso as Kondome nich gegen Aids helpt, helpt Geld nich gegen de Pleite. In't Gegendeel, Geld kaschiert den Lichtsinn un de Slamperie. De Krise besiegen is avers en Fraag vun Charakter, nich vun Geld. De Verantwoortungslosen mööt ehr Lekschoon lehren. Also: Geevt de kranken Banken keen Finanzkondome! Nich een Cent, un wenn de Welt ünnergeiht...


11.3.09 ...Dat langt!

Schoolmassaker in Schwaben. "Der Täter fühlte sich schwach und gekränkt", "Der Junge kämpfte um Anerkennung", "Er brauchte Aufmerksamkeit", "Er wollte stark sein", "Die Tat gab ihm endlich ein Gefühl der Macht". So sabbelt se, de dat analyseert. Un dat Lege is, amenn hebbt se ok noch Recht. Man woso?! Herrgott, wennehr lehrt Jungs endlich, mit Swackween un Kränkung souverän ümtogahn, as Deerns dat al siet ewig köönt?! Wenn all de Deerns, de nich noog Anerkennen un Respekt kriegt, üm sik ballern wöörn, denn weer de Welt entvölkert. Dat Problem is nich, dat de Jung sik swack föhl, dat Problem is dat Männerbild.

Maakt wi us nix vör: In'n Grunn is düt Massaker vun Winnenden nix as en "Ehrenmord". Jungs, Mannslüüd wüllt stark ween, wüllt de Baas ween; wenn dat nich klappt, warrt dat MG in Anslag bröcht. Basta. Behannel ehr as rohe Eier (dat nöömt se "mit Respekt"), lach nienich, fiechel ehr Eitelkeit, süss geiht dat so ut. — De Geist, de achter düt un achter de Ehrenmorde an opsternaatsche Deerns stekt, is desülvige. Wat is dat för'n Geist? Rambo. Dat Vörbild för de Jungs is de Superheld, dat för de Deerns de Barbiepopp. Na prost Mahltied!

Jüst an düt Männerbild mutt wat daan warrn, dringend. Dat se sik all glieks Jesus to'n Vörbild nehmt, is villicht beten veel verlangt, man vör düsse ganzen männlichen Allmachtsfantasien mutt en P vörsett warrn. Basta. Man nee, nu kriggt de Jung, dood as he is, natüürlich jüst dat Opmerken, dat he hebben wull. Staats em to seggen "Nimm di nich so wichtig!" Dat de annern un de Gemeenschap wichtiger ween köönt as ik sülven, dat mööt düsse Kinner nödig lehren. Un: Wokeen Gewalt brukt, de is en Schwächling. En Versager. Wokeen mit Anstand verleren un ok över sik sülven lachen kann, is stark.

Blangenbi: In de School hett de Jungkeerl meist bloots Deerns un Fruuns dalschaten. Dorwegen seggt de Psychologen nu, "Vielleicht hat er aus Liebeskummer gehandelt." Hallo?! Is da noch een Bregenzell aktiv? Wenn opneegst wedder en Nazi en swatten Minschen ümbringt, seggt wi denn "Er hat aus Nationalkummer gehandelt!"? Orr seggt wi klaar: "Dat weer Rassenhass!"? Wenn een luter Deerns afmurkst, is dat keen Leevskummer, sünnern Hass op Fruuns.

Basta.


5.3.09 ...To'n Kathoolsch-warrn

Kathoolsch to ween kann keen Spaaß maken opstunns. To anner Tieden villicht ok nich, avers jüst nu ganz wiss nich. De kathoolsche Kark schriegt regelrecht dorna, dat de Minschen ehr as mall anseht un links liggen laat. Se bedelt üm, dat de Lü bloots schullertuckt un seggt: "Laat de Verrückten doch snacken." Ehrn letzten Rest vun Integrität un Bedüden to vernichten, da warkt se heftig an. Jüst nu kannst lesen, wat in Brasilien vörfulln is: En 9 Johr ole Deern woor vun ehrn Steefvadder Gewalt andaan. Dat Kind woor swanger. Mit Tweeschen. Lief un Seel vun de Lüttdeern weern in hööchste Gefohr. In en Klinik hebbt se de bloots 36 kg lichte Deern opereert un de Swangerschap beendt. — Bet hier en Alpdroom. Man nu kümmt de kathoolsche Kark un maakt sik lächerlich. De Afdrieven weer Moord, seggt se, un de vergewaltigte Lüttdeern warrt exkommunizeert. Se dröff nich mehr kathoolsch ween.

Exkommunizeert, mit negen. In't deepste Unglück. Dat is echte Seelsorge. Un de Eer is en Schiev. Dat is to'n Kathoolsch-warrn, seggt wi ja ok. Man düt is ehrder to'n Nich-Kathoolsch-warrn. De armen normalen Katholiken, wa schaneerlich mutt ehr sowat ween!

Ach ja, de Vergewaltiger dröff kathoolsch blieven. Natürlich.


22.2.09 ...Systemrelevanz

Krisen sünd, schient dat, grote Detektoren. In Krisen wiest sik Egenschapen, op de dat ankümmt, wenn een överleven will. So en Egenschap, vun de wi vör de Finanzkrise nixnich wüsst hebbt, is de Systemrelevanz. "Systemrelevante Banken" warrt se nich togrunn gahn laten, versekert us de Regeern. Anner Banken ja. Systemrelevant ween heet eenfach: wichtig noog ween. För wokeen? För dat System. Du muttst so wichtig ween, dat dat System nich mehr funscheneert, wenn du weg büst. Denn warrt dat System di redden — nich üm di, sünnern üm sik sülven to redden. Denn kannst du dat System ok erpressen. Un kriggst vun em allens rinschaven, ok wenn sik dat System dat vun uns Kinner un Enkel borgt. Orr klaut.

Dat is doch en schöne Levensversekern, systemrelevant to ween. Bün ik dat villicht? Kann ik dat warrn?

Wat is düt System? Orr wokeen? Sünd wi nich alle "dat System"? En beten villicht; man mal mehr, mal minner. Dat System sünd sünnerlich de, de seggt, woneem dat langsgeiht. Also Geld un Macht. Dat klingt so afdruschen, dat dat eentlich nich mehr wohr ween kann. Is avers liekers wohr. Dat is al johrhunnertenlang wohr. Dorwegen klingt dat so afdruschen. Da kann de Wohrheit nix för, wenn se mal afdruschen klingt.

Wokeen is denn nu nich systemrelevant? Arme to'n Bispill. Op Arme köönt wi verzichten. Sünnerlich wenn se nich konsumeert. Wi verzicht ok op ehr: wi laat ehr starven. Liekso Ole, Kranke. Lü, de keen Geld nich utgeevt, warrt "dode Last op de Weerschap" nöömt. Hier. Dat kannst wöörtlich nehmen: de köönt liekso good dood ween. Un sünd dat villicht bald. — Avers an de Armen is "dat System" doch riek woorn?! Ja, dat stimmt, in elk Land un ok global sehn. Arme maakt de Rieken riek. Avers Arme gifft dat eenfach jümmers noog, se wasst na. Dorwegen hebbt se nix to seggen — nich in elk Land un nich global. Se sünd nich systemrelevant.

Nich systemrelevant sünd all de Lü un Ünnernehmen, de verswinnen köönt, ahn dat dat de Wohlbestallten slechter geiht. — Dorbi kann dat ween, dat "dat System" gor nich nau weet, wat allens so relevant is för em. Dat gellt ok för us. Kann ween, dat wi hüüt Saken starven laat, an de morgen uns System starvt. So plietsch sünd wi ja nich. "Wenn de Welt en Bank weer — denn harrn ji ehr al lang reddt!" hebbt de Lü vun Greenpeace hüüt in Berlin op en Transparent schreeven. Kann dat angahn? Is de Welt etwa systemrelevant?

Will ik överhaupt systemrelevant ween, wenn de Welt dat nich is?


6.2.09 ...Wat keem rut?

Bahnchef Mehdorn liggt in de letzten Töög? Tüünkraam. He liggt in gor keen Töög, wieldat he nämli veel lever Auto fohrt un Fleegtüüch fleegt. Op Töög kiekt he mit Minnachten. So een is Mehdorn. Man sowiso: So'n lütte Spitzelaffäre schull Mehdorn in't Wanken bringen?! Dat kann nich ween. As en Fels hett he Affäre över Affäre dörstahn, un nu schall he över so'n Dummtüüchs as Datenschuul störten?! Datenschuul is doch wat för Weicheier, dat mööt Se togeven. Exkanzler Schröder wöör seggen: Gedöns.

Tweemaal hebbt se bi de Bahn de Mitarbeiders op Korrupschoon dörcheckt, eenmal 173.000, dat neegst Maal alle. Na da trapst doch de Nachtegall so luud, da wackelt de Eer. Wegen Korrupschoon! Dat se de all dörcheckt hebbt, schall nu de Schandaal ween; man wat is dat eerst för'n Schandaal, wenn rutkümmt, wat se dorbi funnen hebbt!!! Denn ahn Grund weer dat doch bestimmt nich. Afspraken mit Leveranten, Bestechlichkeit, Schubberjackereen ahn Enn hebbt se funnen. Un denn — denn mutt Mehdorn villicht doch gahn.

Wat warrt he denn? Papst.

Ach, Mehdorn mutt nich gahn? Se hebbt gor nix funnen? Keen eenzige korrupte Bahner?!

Hebbt se etwa Mehdorn sülven nich dörcheckt...?


28.1.09 ...Bad Banks & bad boys

En Jackvull för en Jung vun de gaaanz groten Deerten, nee, dat güng nich an. Dat weer nich standesgemäß. Dorwegen geev dat an de Adelshöff in fröher Tieden en "Prügelknaben". Dat weer en Jung, de weer bloots för da, dat he de Schechs kreeg, wenn de Bengel vun de Herrschap wat utfreten harr. Den Jung vun de Herrschap schull dat in de Seel wehdoon — avers nich op sin Achtersten. Dat weer em nich totomoden. — Kannst di ja denken, wa effizient düsse pädagogische Maßnahme weer. "Schaam di!", sä de Schoolmeester trurig to den adeligen Öveldeder — un dösch op den unschülligen Prügelknaben in. Jung Eddelmann grien sik een.

Wenn Se nu de Wöör "Schaam di!" in Horst Köhler sin Stimm vernahmen hebbt un de Witzfigur vun Schoolmeester ok so'n beten na Köhler utsüht, wenn he över sin Brill pliert, denn liggt Se nich ganz verkehrt. "Schaamt sik!", sä Köhler de Bankers, de Öveldeders vun den eenen groten Adelsstamm, den wi hüüt noch kennt — dat Hus von und zu Mammon. "Schaamt sik!", un as een nüms to'n Schamen dwingen kann, is allens — allens! —, wat de von und zu Mammons to förchten hebbt, düsse Appell. Dat schall ehr in de Seel wehdoon. Dat dat ok annerwegens wehdeit, is ehr nich totomoden. Etwa in de Kniep?! Nich uttodenken! 'neem Mammon eerst is, kann nüms mehr Mammon wegnehmen. Bloots todoon. Mammon treckt Mammon an.

Da is ja avers noch wat, wat würklich wehdeit. De Schechs. De mööt jichenswoneem aflaadt warrn. Un dor kümmt de Prügelknabe in't Speel. Enerwegens geiht nu dat Gerücht üm, dat de Staat en so nöömte "Bad Bank" grünnen schall. En "Schietbank". Schietbanken sünd se alle, denkt Se? Nee, düsse "Bad Bank" schall de ganzen nixhaftigen Bedrögerpapeeren, mit de de Banken Hannel dreven hebbt, opköpen. Opköpen — nich etwa as Ooltpapeer, sünnern so, as harrn se en Weert — damit de Familie v.Mammon nich etwa en Schaden hett vun ehr Lögen un Bedrögen. Dat is ehr ja nich totomoden. Dat is ja nich standsgemäß. Kann ween, dat se sik bi de "Bad Bank" so'n Schoolmeester henstellt, de trurig "Schaam di!" seggt, wenn en gewetenlose Zockerbank mal wedder ehrn Müll da gegen godes Geld intuuscht. Man dat is denn ok allens. Dat gode Geld kriggt se liekers. Un so is denn endgültig de Bedrugg staatlich adelt.

Sinnlos to seggen, wokeen sin Geld dat is, nich? Uns Kinner un Grootkinner ehr, richtig. Prügelkinner. Sinnlos ok to seggen, dat natüürlich bloots grote Banken un Finanzünnernehmen ehrn Müll gegen Gold opwogen kriegt — nich Lieschen Müller, de mal beten mit ehr Rente spikeleert hett un an de falschen Papeern kamen is. Ehr is dat ja totomoden, dat dat wehdeit. Se is ja vun ringen Stand. — Sinnlos ok to seggen, wa groot de Lerneffekt bi de Banken is, wenn Bankrottbedrug so mit Zucker belohnt warrt. Sinnlos to seggen, dat so bald de neegste Krise drauht. Sinnlos. — Gifft't jichenswat, wat nich sinnlos is? Doot wi dat tosamen?


P.S. Nu is ja wedder dat "Weltweerschapsforum" in Davos, also dat Familiendrepen vun de Mammon-Sippe. Davos en Festung. Vun dusende Suldaten (!) bewacht. Vör 17 Johr hebbt's da verkünnt: "Von nun an steht die Politik unter der Kontrolle (ja!) der internationalen Finanzmärkte." Da füng dat Undöög an. Politikers as Gerhard Schröder seten ok dormalen al in't Publikum un hebbt sik dat wohr un wohraftig anhöört. Ahn Wimpernzucken. Nu laadt se da wedder veel Politikers in. De schallt verkünnen, wat se de Finanzweerschap an milde Gaven mitbringen wüllt. Ik heff hier al mal poor milde Gaven tosamenstellt. Ja, Sack un Asche. Ik denk, de brukt se nu doch nödig in Davos, nich? Hallooo? Will nüms in Sack un Asche gahn? Halloooo....?


18.1.09 ...Ball paradox

In de Pann is beten wat nableven un koolt woorn, dat schüdd ik weg. Min Moder kiekt mi to mit düssen Blick, den se jümmers hett, wenn se seggen will: "Im Krieg hätten wir..." "Maak di nix ut, Mami", segg ik, "dat is bloots Afwracken, dat kurbelt den privaten Konsum an." "Ach ja?" meent min Moder skeptisch. So blöd is se nich.

In't Köhlschapp is noch en Liter Melk, de höllt noch poor Daag. Is eerst poor Daag her, dat ik em köfft heff. Schall ik den nu över de neegsten Daag drinken, orr schall ik em lever afwracken un en niegen köpen? Dat kurbelt den privaten Konsum an. Weer dat en Auto, denn wöör ik en Prämie daför kriegen.

Is würklich wohr. Mit de unsäägliche Afwrackprämie in dat Konjunktuurpaket warrt de Lü belohnt, de en funscheneern Auto wegsmiet un daför en nieges kööpt. Heile Saken wegsmieten warrt belohnt. Nich to glöven? Stimmt. Avers mennig Saken sünd ja nich to glöven un passeert liekers. Etwa dat de FDP na dat Finanzdebakel en Toloop hett, as wenn se Friebeer utgeevt. De Finanzkrise is doch de Bankrott vun ehr Ideologie. Dat is, as weern na den Kollaps vun de DDR de Lü in Scharen to de SED lopen. Man an de aalglatten "Liberalen" rutscht dat allens af. Is even Ball paradox.

Tominnst de Afwrackprämie, de hebbt de FDP-Liberalen ok op'n Kieker. Se wüllt se ut dat Konjunktuurpaket ruthebben. Woso? Wieldat se nich noog Arbeitsplätze in Düütschland sekert. Ach so! Dat geiht üm Arbeitsplätze. Na denn is ja allens annere egaal. Min Vörslag: Köönt se nich de Auto-Arbeiters för betahlen, dat se en Hupen Sand vun links na rechts un denn wedder vun rechts na links schüffelt? Denn richt se tominnst keen Schaden an, verknallt keen weertvullen Stahl un Energie, un ik kann min heiles oles Auto behollen. Dat heff ik nämli jüst wedder över'n TÜV bröcht. Is Bujahr 1987. Ik kurbel den privaten Konsum nich an. Ok den Liter Melk heff ik nich wegschüddt. Ik bün de Staatsfiend Nr.1.

Wi hebbt da doch noch mennig heile Politikers dweer dör'n Bundsdag, de funscheneert alle noch, man dat is ok al en Tied her, dat wi ehr wählt hebbt. Wa weer dat, wenn wi de afwrackt un us niege anschafft? Is dat nich en gode Idee? Dat gifft en satte Prämie!


13.1.09 ...Twee Maaten

Hunnerte dode Zivilisten, en sinnlose, obszön unglieke Krieg un de gresige Verdacht op Kriegsverbreken. Wenn wi Israel mit westlich Maat meten doot, is dat allens nich to düllen. Un Israel will en westliche Staat ween un will mit düt Maat meten warrn. Also mööt wi ehr de rode Koort wiesen. Nu wüllt se ok noch de lierlütten arabischen Partein in't egen Land vun de Wahl utsluten. Hallo? Demokratie? Woans geiht denn sowat?!

Dat westliche Maat is dat een Maat, dat hier in't Speel is. Mit en anner Maat meet de Hamas. Leven gellt bi ehr nix, ok nich dat vun Kinner. Stellt Se sik vör — stellt sik bloots mal een Momang vör: De Waffenmacht is annersrüm, Israel hett bloots en poor Kassam-Raketen, betere Knallfrösche, un de Hamas hett de ganze överbasige strotzende Waffenmacht vun Israel — inclusive Atomwaffen. Un? Richtig. De Krieg is in 2 Minuten vörbi. Vun Israel is nix na. Wat wöör Hamas mit den Gazastriep maken, wenn da nix as Juden in seten?! En Vernichtungskrieg gegen so en povern Flecken is licht mit Israels Waffen. Flächenbombardement un Sluss. Man dat deit Israel nich. Mag woll ween, dat se de Palästineeschen to'n Düwel wünscht; dat se keen Rücksicht op Zivilisten nehmt; dat se sik an Kriegsverbreken schüllig maakt; man vun Völkermoord sünd se wiet af.

Schallt wi Israel mit dat Hamas-Maat meten? Orr twee Maaten an ehr leggen? Nee. Elkeen söcht sik dat Maat, mit dat he meten warrn will, sülven ut. Israel will na westlich Maat meten warrn — un brickt den Stab över sik dör ehr Doon. Hamas brickt den Stab över sik al dör ehr unminschlich Ideologie. Wokeen hier de David un de Goliath is, speelt keen Rull. Ok de swacke David weer keen Pazifist. Un amenn weer he nich mal dat Opper, sünnern de Sieger.

De Laag in Israel un Palästina is schriegen unrecht. Nich in ehr Unrecht dröfft wi de Israelis ünnerstütten. Avers in ehr Recht mööt wi dat. Un ehr Recht is dat op Leven — un op Sülvstbestimmen. Jüst as de Palästineeschen. Wokeen denkt, dat Juden in düsse Welt keen egen Staat brukt, de wahnt in Wulkenkuckucksheim. Kiekt sik den Hass doch an. De nu ahn Ophollen wasst. De langt för teihn Holocausts.

Oppers sünd nich jümmers unschüllig — op beed Sieden —, man Oppers dröff dat eenfach nich geven! Op beed Sieden.


4.1.09 ...Bliegeten

To Silvester maakt mennig Lü dat Spaaß, Blie to geten, dat se ehr Schicksal to weten kriegt. "Gaten Blie" hett Israel sin Akschoon in Gaza nöömt. Se sünd also al wieder, dat Blie is gaten, ehr Schicksal steiht fast. So is dat ok, un nich bloots dat Schicksal för düt Johr. Söben Kinner kriggt elk palästineesche Fru, woans wüllt se da gegenan? Söben Kinner per Fru. Israel hett jüüdsche un ok arabische Staatsbörger. Vun ca. 2050 af an hebbt de arabischen Israelis de Mehrheit in't Volk. Denn is Israel jedenfalls keen jüüdschen Staat mehr. Dat Schicksal steiht fast, dat Blie is gaten.

De jüüdschen Israelis, alltied mit den Alpdroom Holocaust in'n Nack, un de Palästineeschen mit den verständlichen Hass un den jümmers anwassen Islamismus. Düsse Hass is groot as en Supertanker; wenn du hüüt "vulle Kraft trüch!" röppst, fohrt de Tanker doch noch en ganzen Weg in de ole Richt. Sogoor wenn Israel hüüt allens Unrecht vun Besatzung un Kolonisaschoon laten un sik stantepe in de Grenzen vun sin Gründungstied trüchtrecken wöör, sogoor denn wöör de Hass, de nu da is, langen, dat Israel ganz reaal vun Utlöschen bedrauht weer. En ganzes Stück Geschichte lang. — Man Israel röppt gor nich "Vulle Kraft trüch!", nee, se roopt "Vulle Kraft vörut!" Vörut in mehr Hass. Un de Minschenlawine rullt. Söben Kinner per Fru. Bald warrt Israel tohuus, üm sik rüm, Frünnen bruken... man se maakt sik keen. Malle Arroganz!

Dat hillge Land, en Dullhus. Gifft dat en Lösung? En Nahoost-Experte, de vun da keem, en echte Insider, hett en Lösung vörslaan, kann ween, de eenzige wirkliche Lösung. An de schulln sik all hollen, beed Sieden un elk enkelte. Denn geiht de Lösung ganz eenfach: Hebbt juun Fienden leev! Doot Godes an de, de juuch hassen doot! Wenn een di op een Back sleit, holl em ok de anner hen! Wenn een vun di en Deenst orr Gaav feddert, do för em dat Duppelte! Bruuk nienich Gewalt! Giff din Fiend de Hand un deel allens mit em, din Hus un din Brot! Maak de Dören op, ritt de Grenzen dal, un denk nienich dabi an din Vördeel! De Fredensstifter sünd selig. De Sachtmödigen sünd selig. De den Hass överwindt, sünd selig.

So seggt de Nahoost-Experte. Bliegeten deit he nich.


21.12.08 ...Ankurbeln! Ankurbeln!

All siet längere Tied hett sik de Alkoholiker vörnahmen, dat Supen optogeven; un he hett veel över nadacht, wosaken he dat best anfangen kann. Hier un da hett he ok al versöcht, een Snaps weniger to kippen. He is vull goden Willn un grote Pläne. Man miteens — gifft dat narms mehr Alkohol! Uns' Alkoholiker warrt ganz hibbelig. He wull ja geern wieder Pläne maken, den Alkohol optogeven, man ahn Alkohol in't Hus kann he dat nich! Da kann he doch nich klaar denken! Nich aten! — Verwtievelt treckt he los, jichenswo den letzten Alkohol optodrieven, nix mehr in'n Kopp as sin Sucht...

De Geschicht köönt Se alternativ ok op Smökers un Zigaretten ümdichten. Orr op annere Drogen. Orr op uns Sellschap un dat Wassdom...

Hebbt wi nich faken dacht, dat de besinnungslose Konsum mal ophaaln müss? Wi hebbt allens. Schall sik de Zyklus vun Wegsmieten - nieg Köpen - Wegsmieten - nieg Köpen usw. denn jümmers hilder dreihn...? Nu kümmt de Afswung un regelt dat vun sülms. To Hülp, nee, dat dröff nich ween! De Konsum mutt brummen, bloots denn köönt wi över philosopheern, wa schöön doch nahaltiges Weerschapen weer! Nu is allens annere vergeten, wi mööt eerstmal hen un de Weerschap "ankurbeln".

Harrn wi nich al lang vör, weniger CO2 to produzeern? Nu kümmt de Afswung un deit dat vun sülms. Hülp, nee, dat dröff nich ween! De Schosteen mutt smöken, bloots denn köönt wi över nadenken, woans wi em weniger smöken laat! Nu is allens annere vergeten, wi mööt eerstmal hen un de Weerschap "ankurbeln".

Dat "Ankurbeln", dat kümmt ut de 1920er Johr, as de Autos noch keen Anlasser as hüüt harrn. Dor müss de Fohrersch en Kurbel an den Motor ansetten un orrig mit'n Wuppdich dreihn, em "op Touren bringen", op de nödige Dreihtall — bet dat miteens "wupp-wupp-wupp-wrummm!" sä, un denn leep de Motor vun alleen — un leep un leep un leep, liekso as dat Mysterium "Konjunktur" lopen warrt, wenn wi dat wedder ankurbelt hebbt... As en Wunnerding in't Märken warrt se lopen, de Konjunktuur, ahn Energie un Rohstoffe, ganz vun alleen... un wi warrt wegsmieten un nieg köpen un wegsmieten un nieg köpen, gauer un gauer... Wa blöd sünd wi eentlich?


30.11.08 ...Riesenkrisen

Warrt jedeen Dag komischer, de Krise. De Satz "Wir erleben eine Krise" wöör ja langen, he kriggt avers jümmers en Foortsetten: "...gigantischen Ausmaßes." Kann ok heten: "...riesigen / gewaltigen / globalen / kolossalen / astronomischen / galaktischen / hyperkalifragilistischen Ausmaßes." Ehrensaak, dat se sik dorbi een den annern den Rang aflopen wullt! Inspireern laat se sik bi ehr Alarmpoesie sachs vun de velen Nullen, de annerletzt in de Finanzweerschap opduukt sünd. Liekso as düsse Wöör schient mi de Krise sülven to ween: veel Wichtigdoerie un en gode Gelegenheit för Weerschapshaie, an de Stüergeller vun Jan un Allemann to kamen. Un dat — dat Letztere — warrt us noch weh doon. Un süss? "Wir erleben eine Krise"? Beleevt wi de würklich all? Warrt dat faken noog seggt, glöövt een dat. Dat erinnert mi an de Tied 1989 jüst na den Muerfall, as en junge Sachse vör en Wessi-Kamera leep un se em fragen, wat he denn to de DDR usw. sä. "Die haben mir 40 Jahre meines Lebens gestohlen!" reep he. 40 Johr? He weer man jüst 18, harr noch Pickel un Flaum an't Kinn. Man he glööv dat; he harr dat dusendmaal höört. "Wir erleben eine Krise!"

Nee, de Krise is vörbi. De Krise weer güstern; hüüt is Würklichkeit un Ernüchterung. Nüchternween is jümmers good. Gistern weer Blindfloog un Gefohr; hüüt is Wedderentdecken vun de Natuurgesetten. De Krise is vörbi; düt is bloots de Kater. En solten Hering schall dorgegen helpen.


9.11.08 ...Rettung!

Weltrezession! Nu mutt reddt warrn, wat würklich wichtig is. Nix anners fallt se mehr in: Angela Merkel warrt de düütsche Autoindustrie retten. Barack Obama will de amerikaansche Autoindustrie retten. In Japan reddt sik de japanische Autoindustrie. Un Sarkozy reddt de franzöösche Autoindustrie.

Ach ja, un de Lüüd all tosamen wüllt dat Klima retten. Achterna, versteiht sik.


27.10.08 ...Don't worry, be happy!

Oha. De Weerschap höllt mit Wassen op. Nu mutt en Konjunktuurprogramm her. De Weerschap mutt doch wassen!

Dat Konjunktuurprogramm verkööpt se us as ökoloogsche Heldendaat: Energiesanierung, schadstoffarme Autos usw. schallt feddert warrn. Man is dat ganze Wassdom ökoloogsch? Wa öko is dat, wenn ik min oles Auto wegsmiet un mi en nieges haal? Wenn Millioonen Lü dat maakt? Üm de Ümwelt sülven harrn se nienich so'n Programm maakt. Nee, se maakt dat üm de Weerschap, un de Ümwelt kümmt jüst recht as Feigenblatt. De Schosteen mutt smöken, dat is dat Motto, un düsse Zweck hilligt de Middel.

Nu schall dat us all ja nich slechter gahn. Nüms will un schall sin Arbeit verleren. Man kiekt wi mal op de anner Siet vun de Medaille. In'n New Scientist kannst lesen: Vun 100 Dollar Towass in de Weltweerschap, wat kriggt davun de Lü, de vun weniger as 1 Dollar per Dag leven (orr starven) mööt? Weniger as 60 Cent. In de 1980er Johr weern dat noch 2,20 Dollar. Dat heet: 99,40 vun 100 Dollar Wassdom kriggt de, de al noog hebbt. Wenn de Weltweerschap wasst, warrt toeerst mal de Rieken gewaltig rieker, bet dat bi de Povern de klägliche Rest ankümmt. Un düt Riekerwarrn vun de Rieken is mehr woorn, bi de Povern kümmt jümmer weniger vun den Winst an. Un dat, ofschoonst de Armen den gröttern Deel vun de Werte schafft, de uns Weltriekdom utmaakt. — Gott in'n Heven, woto denn noch düt Wassdom? Woans lett sik dat rechtfertigen? Wa veel Autos schallt wi verschrotten, niege to köpen; wa veel Ressourcen verknalln, de Rohstoffe för tokamen Generaschoonen, wenn dat de Minschen, de dat an'n Nödigsten hebbt, doch nich helpen deit?

Man dat Wassdom is sakrosankt. Immun gegen Kritik. Wokeen dat Wassdom in Fraag stellt, stellt sik sülven in't Afsiets. Warrt nich mehr eernst nahmen. Spinner. Woso? Wieldat wi op de Winner-Siet sitt. Laat sik nich tüüschen: Wi in Europa, ok de Hartz-IV kriggt, sünd noch de Winners vun düt zynische Speel. Un wenn bi us in't Land nu ok dat Gefälle twüschen Arm un Riek jümmers steiler warrt, köönt wi dochen nich föhlen, wat de Minschen föhlt, de ehr Kinner schietiges Water drinken mööt un nich weet, wat se morgen noch leven köönt. — Da seggst doch hier bi us: Don't worry, be happy!

Un de Finanzkrise? Tominnst davun hebbt doch de povern Lü in de Welt keen Kummer? Dat stimmt, se harrn keen Zertifikate vun de Lehman Brothers. Don't worry, be happy! Man de härteste Siet vun de Krise kriggt ok wedder de Swacksten un Poversten toeerst to föhlen. Ehr Barmen för de Krisenverlerers warrt sik in Grenzen hollen. So as bi de Managers, de op Water un Broot (d.h. op fiefhunnertdusend Euro per Johr) sett warrn schallt, sik dat Barmen mit de Povern in Grenzen höllt. Düsse Grenzen maakt mi Sorgen. Dat Gefälle in de Welt warrt överall steiler. De Welt deelt sik brutaler op in Hooch un Nedder. Jichenswenn kann't passeern, dat wat düt Gefälle hendaalkugelt. Wenn dat denn man nich en lütte, runde, blaage Murmel is — de blaage Planeet...


25.10.08 ...Proporz, nich Quote!

Kiek di de CSU an, da sitt se all op ehrn Parteidag, na Stämme sorteert, un verdeelt de Ämter nieg na ehr Stammesrebetten! De Oberbayern hett dat keen Roh nich laten, dat en Franke Ministerpräsident weer; de Mittelfranken klatscht nich, wenn Seehofer snackt; un de Altbayern sünd eh muulsch. Allens mutt sin rechten Proporz hebben in düsse Partei un dat dore exotische lütte Land; all Ämter mööt na dat rechte Gewicht un de Tall vun Stammesliddmaten verdeelt warrn. — Bloots een Saak is't, de is reinweg vun'n Düwel, un damit kannst düsse Partei nu gor nich kamen:

en Frauenquote!

Igitt, nee! Een kann doch Ämter nich na Geslecht verdelen! Bi Ämter geiht dat doch bloots üm de Qualifikaschoon, üm nix as de Qualifikaschoon, un elkeen redliche Fru warrt dat doch insehn un sik den Konkurrenzkampf stelln...! — So warrt dat tönen. Un denn deelt se wedder allens na Stämme op. Laat ehr man. Mi sünd se egaal.

Man schall'k di wat seggen?: In Afghanistan is dat jüst nauso.


20.10.08 ...Gode Narichten

"Wat da passeert, is doch düt: De Mächtigen schuuvt de Rieken en Barg Geld to. Un de Rieken schuuvt de Mächtigen denn mal en Pöstchen to." So sä en Fründ opletzt. Da kannst bloots schüddköppen, wa negativ mennig Lü de Krise opstunnst seht. Wi sünd all to negativ. De Finanzkrise hett ok gode Sieden:

 • Dat gifft 'n Barg Geld. Dat harrn wi all nich dacht, is avers wohr. Uns' Regeern hebbt nipp weerschapt un swemmt in Geld. Lü, nehmt dat nich to nau mit juun Stüerverklaarn! De Staat brukt de ganze Penunze gor nich.
 • Banken sünd gemeinnützig. Dat harrn wi ok all nich dacht, is avers so. Bankenstütten is to dat Wohl vun us all. Ahn Banken keen Weerschap. Un wieldat Banken gemeinnützig sünd, kannst in Tokumst allens, wat an de Banken geiht — Dispozinsen, Kontogebühren, Kreditraten — vun de Stüer afsetten as en Spende!
 • Experten hebbt endlich rutfunnen: Nich bloots Banken hebbt geern Geld, ok normale Lü. Sogoor Studenten! Ja, würklich! De Studiengebühr, hebbt's rutfunnen, schreckt de Lü vun't Studeern af! Dat harrn wi ja ok alle nich dacht. Wi harrn dacht, ok de Hungerleiders betahlt geern 1000 Euro per Semester, un nochmaal so veel friewillig as Spende an de Banken... Wat'n Glück, dat wi de Forschers hebbt! Villicht kriggt se opneegst rut, dat mehr Lü studeert, wenn du ehr Geld dorto giffst!
 • Noot maakt erfinderisch. Ja: Se erfindt niege Noot. Nich bloots de Banken, nee, ok de "Realweerschap" will nu en Hölpspakeet. Wiss is da jichenswo noch mehr Geld versteken! Kannst ja mal versöken! De söte Ruuch na Geld...
 • Wokeen de US-Wahl winnt, is ganz egaal. Wi brukt us nich sorgen. De neegste US-Präsident kann sowiso nich vör un nich trüch vör Schulden. De US-Politik warrt opneegst vun China & Co. maakt, de de USA mit ehr Schulden in den Staatsbankrott drieven köönt, wenn se wüllt. Da mööt de USA fein pareern...

Un noch en Naricht gifft't, man wat de good is, weet ik nich: De Zeeg is wedder dor. Se weet doch: de Zeeg ut dat Märken, de toeerst jümmers seggt "Ik bün so satt, ik mag keen Blatt", un achterna dat Gegendeel. De Inbegriff vun Falschheit. En unheimliche Gestalt. Al siet Kinnerdaag heff ik mi fraagt, wat ut de Zeeg woorn is. Nu kümmt rut: Vörstandsvörsitter vun de Düütsche Bank. De Zeeg heet Ackermann. He hett toeerst na de Staatsknete ropen, un nu seggt he, he wöör ehr nich anfaten, un wokeen dat dä, schull sik schamen. Dat is so falsch, dat is de Zeeg. — Sinnigerwies heet dat Märken ja ok "Tischlein deck dich", un en Dukatenesel kümmt ok vör. Man ok en Knüppel ut den Sack. — Söch di wat ut! Man jedereen dröff bloots een Saak wählen! — Ik wähl dat Tischlein. Ik bün för de "Realweerschap". De Finanzweerschap (Dukaten) döcht nix, un Rachsucht (Knüppel) bringt op de Duur nix in. Maakt bloots beten Spaß...


13.10.08 ...Dat normale Leven

In Hamborg maakt se Danzkurse för Hartz-IV-Empfängers. "...die Arbeitslosen wieder an ein normales Leben heranführen" wüllt se dormit. Ach so. Normales Leven, ja. — In de USA hebbt de Managers vun den Versekernskunzern AIG, de mit Stüergeller reddt warrn müss, de Reddung mit en exklusive Strandsause för 400.000 Doller (ut de — lerrige! — Firmenkass) fiert. Wokeen deit mal wat daför, düsse beduernsweerten, verirrten Weerschapsexperten wedder an en normales Leven rantoföhrn? Villicht helpt da en Danzkurs, tosamen mit de Hamborger Arbeitslosen...? Nee, arbeitslos warrt düsse Finanzexperten noch lange nich. Woso denn? Se behollt ehr "Führungspositionen". Un dat normale Leven? Dat kann ehr stahlen blieven. Prost! Mit Schampus, versteiht sik.

Nu warrt överall Hülpsfonds för de Finanzweerschap opleggt. För Ackermann un Konsorten (is Ackermann nich en Schann för sin schönen, ehrlichen, stolten Buurn-Naam?) is de Aarntied noch lang nich vörbi. Dat mutt woll würklich ween, wieldat süss allens perdü geiht, ok dat normale Leven. Man in düt normale Leven verwannelt sik elkeen Penn vun de Fantasiesummen, de se verknallt hebbt un de dat nienich würklich geven hett, in echtes Geld; elkeen Penn vun de Stüergeller, de nu de Fantasiegeller ersetten mööt, is de povern Minschen ut de Tasch klaut — de alleen optrecken Moder, den Arbeitslosen, de Familie, de Rentnersch, de chronisch Kranke, dat Kind ahn Kita-Platz orr in en slechte School. Elkeen Penn is ehr stahlen. Politik för de lütten Lü? Nich to betahlen! Linke Spinnerie! Tarifrunde? "Lohnzurückhaltung" bitte! Wi mööt nu wedder sparen! "Wi", dat sünd, naja, wi: de lütten Lü. — Vun de vertwievelte Noot allerwegens in de Welt gor nich to snacken. Obszön is't, wa üm elkeen Penn feilscht warrt, de würklich nütt ween kunn gegen slimmste Povertee in de Welt. Banken redden? Klaar! Minschenleven redden? Pah! — Ik verlang: För elkeen Euro, den de Banken kriegt, geiht jüst so en Euro in en Fonds för Bildung in de drütte Welt, Klimaschuul, Fredensarbeit un Entwicklung. Dat hülpt. De Weltweerschap. Würklich. Denn kümmt wat ingang. Nich bloots an de Börsen. Nee, in't normale Leven.

Avers in Tokumst warrt allens beter. In Tokumst warrt de Banken kunnerleert un de Gehälter begrenzt. Ja, dat is vernünftig. All sünd soooo vernünftig. De Affindungen un fiefstelligen Rohstandsgehälter, de de Managers nu noch to kriegen hebbt, an de köönt wi nich ran. Man in Tokumst! — So vernünftig sünd nich all. Mennig wüllt geern mal so'n Typen ik-segg-nich-woneemhen pedden. Man nüms stellt sik to Verfögung. Keen Friewillige in Sicht? Blifft bloots de Wahlzedel... wenn de man hülpt.


30.9.08 ...Pröven orr glöven

Ik heff dat versöcht in de letzten Weken. Ik heff versöcht, to verstahn, wat da löppt an de Finanzmärkte. Dat, wat ik verstahn heff, kunn ik nich jümmers glöven; man ik glööv, ik heff wenig verstahn. Schoonst ik mi Möhg geven heff. Wat mi an'n wichtigsten weer, weer, to verstahn, wat in Tokumst passeert, wenn de Staat — wi — nu düsse orr jene Richt insleit. Dat weer nich klaartokriegen. Wenn de Finanzmärkte keen Geld kriegt: Ünnergang? orr Bereinigen vun de Märkte, en Gesunden vun binnen? — Un wenn se Geld kriegt: Gesunden vun buten? orr Ünnergang, wieldat de Lichtsinn belohnt warrt un denn eerst recht in't Kruut scheet?

Is dat de Börgers totomoden, so veel Geld op'n Disch to leggen för wat, wat nüms se in de korte Tied verklaarn kann? Kann ja ween, dat de ganze Konjunktuur in'n Dutt geiht, wenn de Banken keen Geld kriegt. Avers dat dat so is, dat mööt wi glöven. Pröven köönt wi't nich. Düsse Finanzalchemie hett Töög vun en finstere Religioon; de Preesters vun Gott Mammon vertellt us jüst — nee, se beswöört us, dat Gott Mammon dringend niege Minschenoppers verlangt, anners de Welt koppheister geiht. De komplexe Kult vun Börs un Finanzwelt is untogänglich för de normalen Lü. Man he bestimmt ehr Leven. Un de Hogenpreesters vertellt us bloots, dat un dat is so, dat mutt ween; se köönt nich verklaarn, woans dat kümmt. Man se seggt, wi hebbt keen Wahl. Keen Wahl! Un keen Tied. Ja seggen mööt wi dorto, un fix. Erpressung.

Ünner düsse Bedingen schulln nu de Afgeordneten in't US-Repräsentantenhuus över dat Opper an Gott Mammon "afstimmen". Also Ja seggen, se hebbt ja "keen Wahl". Se hebbt nich Ja seggt. — Dat kümmt ja wat fakener vör, dat Stüergeld feddert warrt för Saken, de de Börgers un ok de Afgeordneten nich so licht verstaht. Man gegen düsse Finanzkatastrophe is dat en Kinnerspeel, t.B. de Kernenergie to verklaarn. De Kernenergie buut op physikaalsche Fakten. De kannst pröven. Hier, bi de Finanzen, kümmt dat meist op an, welk vun de Hogenpreesters een noch glöövt. In de Vergangenheit hebbt se nix as Irrdömer un Pleiten produzeert, nu seggt se "dat mutt ween". Un "keen Tied, keen Tied!"

De Lü schallt düt Aventüür praktisch in'n Blindfloog betahlen. Nee, ahn mi.


29.9.08 ...Franz un Sissi

Wahlavend. Da steiht de Nummer 2 vun de Verlerers (bi Verlerers mutt jümmers toeerst en Nummer 2 rut vör de Lü) un seggt: "Wir haben es nicht geschafft..." Ah! Nu kümmt Sülvstkritik! Laat höörn! "...unsere Botschaft dem Wähler verständlich zu machen." Ah ja! Schall heten: De Wähler weer mal wedder to dösig, uns tolle Politik to verstahn. — Dat is also juun Sülvstkritik? Wählerschafutern is dat! Arroganz. — Man noch slimmer is dat annersrüm. Wenn Nummer 2 ganz devot seggt: "Wir haben verstanden und werden daraus lernen." Schall heten: Wi modelt uns Programm so üm, dat wi opneegst wedder mehr Stimmen kriegt. Prinzipien hebbt wi nich, bi us kannst allens utwesseln, wi snackt de Lü hemmungslos na't Muul, bloots an de Posten wüllt wi ran!

Nu kunnst denken, mi kannst dat gor nich recht maken. Doch! Wenn en Nummer 2 vör de Kameras treden un seggen wöör: "Das ist unsere Politik, und mehr war für uns heute nicht drin. Egal, wir bleiben dabei." Da wöör ik seggen: Hoot af. — Alternativ geiht natüürlich jümmers noch de Variante "Christoph Daum": en schepen Grientje un dorto "Dumm gelaufen!" För de CSU kümmt dat natüürlich nich in Fraag, dorto nehmt se sik to eernst.

Ok de Swatten hebbt lever rosarode Daag as swatte. Man gistern harrn de Swatten en swatten Dag. (De Roden ok.) Wat de CSU nu anschienend nödig brukt, is en niege Sympathiedreger. Dat se dorbi an Seehofer denkt, wiest de ganze Misere. Fröher kunnen se ja en Bessensteel opstelln, blaagwitt anstreken, un de woor wählt. Man nu... nu brukt se mehr as en Bessensteel. Bessensteeln harrn se ja al — Stoiber, Beckstein, Huber... En Charismatiker mutt her, en Lichtgestalt... Beckenbauer! Mit em as Spitzenkandidaten wöör en nieges güllen Tiedöller för de CSU anbreken.

As wi jüst vun Kaisers snackt, Öösterriek hett ja ok wählt. Dat is nich to beschrieven. De Hälfte vun de Jungwählers (vun 16 Johr op an dröffen se wählen) hett för de Pseudonazis stimmt. Dat is wohraftig en Argument, de jungen Lü nich to fröh wählen to laten. Man ok opwussen Lü hebbt noch bannig den Rechtsbuten-Klüngel ankrüüzt. Is dat denn nich logischerwies en Argument, gor nüms mehr wählen to laten? Öösterriek hett ja nu würklich en Alternative: de Monarchie. Allemaal beter as Haider un de unsäägliche Strache! Wenn in Bayern wedder Franz (Beckenbauer) un in Öösterriek Sissi regeert, wat schall denn noch scheep gahn?


28.9.08 ...Slaaveree afschafft?

Pauschaltouristen. 2 Weken Türkei mit 5-Steerns-Hotel inclusive Floog. Luxus pur — un kost bloots en poor Hunnert Euro! — Erbittert kaamt se trüch: dat Hotel weer en Bruchbude, vun 5 Steerns kann keen Reed nich ween, allens Bedrug. Klaar, dat harrn wi ehr vörher seggen kunnt — bi den Pries! To schön, üm wohr to ween. Man de Pries, de weer't ja jüst — de Pries hett den Verstand utschalt. Sooo billig! Dat is so schön, dat mutt doch wohr ween! Hebben, hebben! De Gier, de de Börsianer de unvörstellborsten Dummheiten maken lett — da fangt se an. Se sitt in elkeen. Gier gegen Verstand: Gier winnt. Sünd wi beter as de Börsianers? Pröövt wi us sülven: Is uns Verstand unbestechlich, ok bi de märkenhaftigsten Schnäppchen?

De Gier — beter: de Wunsch na Winst is ok en Motor för veel Nüttes: Fliet, niege Infäll, Kuraasch usw. Man se is nich an sik good. Gier an sik un ahn Tögel is de de Wöttel vun all Övel. (Steiht woneem? 1. Breef vun Paulus an Timotheus, Kapittel 6. Siet 2000 Johr steiht dat da. Woneem he recht hett, hett he recht, de ole Paulus, ok hüüt noch.)

Un dat Övel is groot. Alleen in de USA: 700 Milliarden Dollar. Üm düsse Summe verschüllt sik de Staat, för düsse Summe mutt he also niege Staatsanleihen utgeven. Düsse Staatsanleihen warrt köfft. Wokeen köfft denn sowat? Ja: Fonds, Banken, vermögende Privatlü. Se kasseert Tinsen daför. Wa lang sachs? Bet de Staat sin Schulden wedder utlööst hett. Wa lang warrt dat duern? Poor Generaschoonen... — Klaartext: De USA verköpt jüst nu ehr Kinner in de Slaaveree. De Arbeit vun ehr Kinner mutt de Tinsen för de Schulden betahlen. Un de Schulden noch dorto. De Kinner. Un de Kindskinner. Un de ehr Kinner... Staatsverschulden is Geld-Slaaveree un en grote Ümverdelen vun Arm na Riek. Amenn staht wedder de good dor, de Kapital hebbt — un de Banken. Klaar: De schulln ja ok reddt warrn. De Banken kriegt de 700 Milliarden, de Banken kriegt över Generaschoonen de Tinsen, un de Banken laat sik amenn de Staatsanleihen nochmaal betahlen, wenn se trüchköfft warrt. Dreemaal mööt de Lü düt Aventüür betahlen! Keen Wunner, dat ok na solk Pleiten de Rieken jümmers rieker warrt.

De Finanzmultis dücht liek as swatte Löcker in'n Weltruum: In eensento treckt se Geld an, warrt dicker un grötter vun all dat Geld, un nix davun warrt wi jemalen weddersehn... Dör de Krisen sünd de Multis ok sülven grötter woorn, welk hebbt de annern sluckt. Nu fallt 700 Milliarden vun de lütten Lü un den Middelstand in düsse swatten Monster-Löcker. Dat Geld warrt wi nich mehr sehn. Un dat in Tieden, 'neem nüms weet, wat kamen kann! Klimawannel, Katastrophen, Kriege...? Wat, wenn denn Geld brukt warrt? För Drinkwater, Energie, Broot? Ach nee, geiht nich, wi hebbt ja vör 20 Johr de Banken reddt, de neegsten 50 Johr is nix da. De Banken!! De swatten Löcker! Kinners, mi warrt hitt un koolt bi so'n Gedanken. Dat gifft keen anner Wahl, seggt se. Mach ween, avers maakt dat jichenswat beter? Nee, noch eernster maakt dat dat. Keen anner Wahl! Wa kunn dat dorhen kamen?

Trööst dat, dat jedereen vun de lütten Lü, de de Reken betahlt, desülvige Gier in sik driggt, de to den groten Kollaps föhrt hett? Maakt dat jichenswat gerechter? Nee. Wi dachen doch, de Slaaveree weer afschafft, avers dat weer sachs jümmers en Illusioon. Slaaveree is dor — vun buten dör Afhängigkeit un Tinsknechtschap, vun binnen dör de egen Gier.


7.9.08 ...Hier Bangen, da Water

New Orleans hett nochmaal Sott hatt. Nipp kregen wi in de Medien to sehn, wa dat de grote Stadt güng. Wi sehgen den Wind weihn un de Lü sik sorgen. Ehr Bangen vör en niege Floot, ehr Packen för de Flucht, allens dat hebbt wi nau dör Interviews mitkregen. Ehr Hen un Her: Schallt wi flüchten un uns Hus un Hoff in'n Stich laten? Schallt wi blieven un verdeffendeern, wat wi hebbt? Wa good kunnen wi dat verstahn, dat mitföhlen! Dat niege Köhlschapp, de niegen Möbel, de se sik na de letzte Floot anschafft harrn, dat renoveerte Hus — wat, wenn de Plünnerers kaamt? Un dat Water? — Man New Orleans woor verschoont, de Hurrikan dreih af, un wi hebbt nipp mitkregen, woans de Lü torüchkemen un de Bars wedder apenmaken.

Wat mehr in't Süüd, op Haiti, is de Hurrikan west. Un de neegste is nu dor, un de överneegste kümmt. Wi seht de verwööste Insel mit Befremden; över de Insel loopt Lü, de angeevlich ut de tweislaan Hütten kaamt un nix mehr hebbt. Se harrn avers ok tovör nix. Mit ehr warrt keen Interview maakt; wat kunnen se us seggen? "De niegen Möbel, de niege Köök, wenn dat wedder perdü geiht, treck ik hier weg!"? Nee, dat köönt se nich seggen. Da weern keen niege Möbel. Wat beweegt düsse Lü, wenn en Storm kümmt? Üm wat maakt se sik Sorgen? Köönt wi dat mitföhlen? Sünd dat ok uns Sorgen? Sachs nich.

In Indien, in'n Noordoost, is dat Water ok. Da is 1 Millioon Lü ahn Obdach, Hunnertdusende afsneden vun Nohrn, rein Water un Butenwelt. Blangenbi kriggt wi dat kort to weten, ut de Luft warrt de Minschen filmt, en amorphe Masse, de een nich kennen kann, keen Individuen nich. Ok düsse Lü hebbt keen Sorgen, de wi verstahn köönt. Ok se harrn keen nieges Köhlschapp, dat perdü gahn kunn. En Interview mit solk Lü? Beschrieven, wat se denkt, ehr Flucht dokumenteern? Dat köönt wi nich mitföhlen, so en Leven ahn wat, wat een verleern kann, is us to frömd. Wi deelt de Sorgen vun de, de wat to verleern hebbt — as wi. Un wi kiekt us an, wa de Bars in New Orleans wedder apenmaakt. Wa de Lü verlichtert sünd, dat ehr Besitt noch dor is. Dat köönt wi verstahn, un wi freit us mit ehr un mit de grote Stadt, de verschoont bleev.


4.9.08 ...Modell Thailand

De Linkspartei hett de SPD överhaalt! In'n Oosten al wat länger, in'n Westen nu so langsam jümmer mehr. Klaar, da höört nich mehr veel to, en lahme Snick as de SPD to överhalen, man immerhin — de Linke sleept doch ok allerhand Ballast mit. Woans kaamt wi dat Problem nu bi?, fraagt sik de Rest-SPD. Un dorbi much ik en Vörslag maken, de wiet över uns Grenzen rutwiest: Thailand. Da finnt opstunns en Aart Revoluschoon statt, man vun baven. Vun ganz baven: vun de upper class, de Rieken un Privilegierten nämli, de sik noch nich riek un privilegiert noog föhlt. Demos, Besetten, Rambazamba den ganzen Dag. Professionell optrocken. Betahlen doot dat Millionäre. Wohrschienlich warrt in de Pausen Lachshäppchen anbaden. So en Revoluschoon hett doch wat! — Un wat wüllt de Revoluzzer vun de high society? Ha, se wüllt de Armen in't Land, de Analphabeten, Lüttbuern un de ganze povere Mischpoke endlich kumplett loswarrn. Woans, dör Hülp un Bildung? Nee! Dat kost doch godes Geld. Nee, se wüllt dat Gesindel eenfach dat Wahlrecht aferkennen laten. Begrünnen: Dat ringe Volk is to'n Wählen noch nich riek noog — äh, riep noog, mutt dat heten, pardon. Riep. Un dat is ja nu wohr, un nich bloots in Thailand. SPD, markst Müüs? Dat is doch mit de Povertee in Düütschland liekso! Wokeen de Linke wählt, is en Döösbaddel un eenfach nich riep noog (riep, nich riek!) to'n Wählen; he orr se schull dat Wahlrecht aferkennt kriegen. Dat kunn een bi geheime Wahlen eenfach dordör realiseern, dat een de Stimmen för de Linke bisiet smitt un gor nich tellt. Wokeen anner Partein wählt, bewiest dorgegen sin "politische Reife" un dröff tellt warrn. Ofschoonst — welk Partein noch as unriep gellt, da gaht de Menen bestimmt uteneen. De CSU in Bayern hett da wiss noch härtere Standards paraat...

Man op jeden Fall höpt wi all, dat in Thailand bald de politische Riep siegt. Un dat thailändische Modell hett Tokumst, överall in de Welt. Dat's wiss. Dat schull mal fix een hier in Düütschland feddern! Wokeen? Spontan fallt mi da bloots een in, de dat doon kunn: de Mann, den se "Graf Rotz" nöömt — Wolfgang Clement!


25.8.08 ...Deertenquälerie

De Olympia-Athleten kaamt torüch, un an'n Fleeghaven is Medien- un Minschenoploop. De Medaillenwinners! Da sünd se, un de echten Medaillen bummelt ehr üm'n Hals! Toll! Man bloots, dat schulln noch mehr Winners ween! Mehr Medaillen! Besünners de "groten" Sportarten, Lichtathletik, Swemmen, da fehlt Medaillen! — Kinners, köönt wi nich mal op'n Teppich kamen? Hebbt wi't nich sehn, wa in Peking de Rekorde man bloots so an't Purzeln weern? Un wosaken dat tostann kümmt, kannst t.B. hier lesen. Wüllt wi wirklich mehr Medaillen — ünner düsse Bedingen? Da hebbt ehrliche Minschen nix mehr to söken, noch veel minner wat to winnen. Un wat is mit de Athleten, de so sauber weern, dat se nixnich wunnen hebbt? Hebbt se sik nich ok schunnen? Un sünd se nich ok an'n Fleeghaven ankamen? Woso warrt se us nich wiest? Bloots de eerste Reeg warrt wiest, "die im Dunkeln sieht man nicht". Ik wöör ehr geern sehn. Un ehr en Ehren-Medaille üm'n Hals bummeln villicht. Wenn wi nämlich nich bald wegkaamt vun düsse kindische Erfolganbeterei, warrt us amenn all noch övel. Erfolg üm jeden Pries is Dreck — op all Rebetten. Wi köönt avers Sportlers bewunnern, de nix winnt as den Kampf gegen den binnern Swienshund. De vun Olympia nix mitbringt as en niege persönliche Bestleistung. Egaal wat de Phelps un Bolts un wa se alle heet, wat de maakt. De tellt nich. Dat is nu apensichtlich in mennig Sportarten so wiet, dat de Besten nix mehr tellt. Den binnern Swienshund dör konsequente Deertenquälerie to bändigen — un dör nix anners, keen Chemie —, Hoot af! Man düt anduernde "Ik toeerst!" un De-Beste-ween-Wullen, da warrt mi övel vun. Dat hett för mi ok wat Faschistisches. Düt Hoochjazzen un Ranglisten-Opstelln hett min aller-allerdeepstes Misstruun. Dat Enn is de Chemiesumpf vun't Doping orr de Herrenminschenwahn. Orr de Synthese ut beed: Gendoping. Würg! — Ik bün, blangenbi, gegen Deertenquälerie, un dat gellt ok för min binnern Swienshund. Ja, he warrt kort hollen un mutt kuschen, man quälen? Nee. Sadistenkram, dat.

Nu kaamt ja de Paralympics, de finn ik ok spannend. Man de intresseert ja nich. Dat sünd ja nich de afsolut Besten, nich de Wahnsinnsrekorde... Man kiekt wi mal hen, kiekt wi ok hier över de eerste Reeg rut!


24.8.08 ...Aventüer 80

Dat de Spritpries so hoochklabastert is, dat piert de Lü in de Kniep, höörst enerwegens. Wohl wohr! Ok ik bün faken twüschen Holsteen un Hamborg ünnerwegens. Man ik heff en Weg funnen, den Priestowass uttoglieken: dat Tempo. En Rasersch weer ik nienich, meisttieds fohr ik eh nich över 100 km/h, man mit de jüngste Priesexploschoon bün ik vun 100 op 80 dalgahn. De Sprit-Insporen gliekt den Priesanstieg so teemlich wedder ut, tominnst bi min Auto (dat 20 Johr oolt is, avers mit 1 Tankfüllen kaam ik düütlich över 1000 km). Mi wöör dat gefalln, sühst mehr vun de Gegend, hest Tied to'n Nadenken (ik langweil mi nienich), un veel länger duert dat ok nich — 10 Minuten fröher losfohrn langt. Worüm maakt dat nu nich all de Lü, de so veel jammert? Maakt se dat? Ha! Denkste. Hebbt Se Kuraasch? Würklich? Denn probeert Se dat mal. Tempo 80, konsequent. Landstraat orr Autobahn, egaal: allens, wat Rööd hett, överhaalt Se. Allens! Ok de klapprigste Juckelpinne, de meist glieks uteneenfallt; ok Busse, ok LKW, de achtern en Schild backen hebbt, dat se bloots 80 dröfft; ok in gefährliche Kurven, ok an'n Barg. Op de Landstraat — halsbrekern! Nich bloots för mi un den, de överhaalt; de Unschüllige, de unsichtbor achter den Barg kümmt, kann ok doot ween... "Eine Familie mit 3 kleinen Kindern starb heute bei einem Unfall auf der B 75" leest wi denn in't Bladd. Meist föhl ik mi as potentielle Mördersch. Dat wöörn ok de seggen, de mi överhaalt: Se hett de Schuld, ik kunn doch nich anners! Köönt se würklich nich: De Foot is an't Gas fastwussen, bloots dat Stüürrad lett sik noch bewegen. — Opletzt överhaal mi so en PKW mit dat Kennteken RA-SR... un de Nummern heff ik vergeten. RA is Rastatt, heff ik rutfunnen. RASR! Wokeen will so'n Kennteken?!

Op de Autobahn mit dree Spoorn is dat villicht entspannter? Denkste. Lichthupe vun achtern! De Blick in'n Rückspegel wiest fassungslose LKW vun 20 Tunnen, de mit 20 cm "Sekerheitsafstand" op min Stoßstange kleevt un Tempo 80 för'n slechten Witz hollen doot. Se hollt nich op mit de Lichthupe; ik geev mit de Nebelslusslampe torüch. Denn geevt se op un — överhaalt natüürlich, de ganze LKW en eenzig minnachtiges Schüddköppen. "Bekloppt!", is ehr eendüdige Diagnose.

Ik heff ünner Bekannten fraagt, wat se vunwegen den Spritpries doot. Mennig sään, se kunnen sik vörstelln, op dat Auto to verzichten un t.B. den Toog to nehmen, woneem dat geiht; man woneem dat nich geiht, da schullertuckt se. Da blifft bloots dat Auto. Avers wenn ik Tempo 80 vörslah, kiekt se mi an, as müss ik in de Geschlossene inwiest warrn. Langsam fohrn? Nee, dat köönt se nich. Dat wöörn se nich dörhollen. Poor schüddelt sik, as weer dat wat Ekliges. Langsamkeit is en Tomoden in uns Tied, oder wat?! För mi nich.

Wenn ik bloots in Holsteen ünnerwegens bün, nehm ik mi Tied un söök ganz lütte Straten, 'neem ik komodig Tempo 60 fohrn kann. De Verbruuk geiht sowat vun dal, dat glöövst nich! Ik bün vun Menen, mit Tempo 60 kunn ik 1500 km per Tankfüllen fohrn. Jichenswenn probeer ik dat ut. Vun 60 km/h an dröffst ja ok op de Autobahn, nich?


12.8.08 ...Wi make money

Tante Mine is en Legende in min Familie. Nee, de Legende will ik nich vertelln. Bloots düt: As smucke junge Fru vun't Land, anfangs vun't 20. Johrhunnert, verslöög ehr dat na New York (se weer ehrn ungetrüün Ehemann nareist, de ehr in'n Stich leet), un dor stunn se denn alleen in de frömde Stadt ahn en Penn un ahn en Woort Ingelsch, mit nix as Platt. Avers mit Platt un mit beten Kuraasch kümmst ja dör. So ok Mine. Bald harr se'n Job as Putzfru, denn as Huushöllersch, denn harr se'n egen Bäckerie, denn en egen Bäckerie-un-Café-Kehd, un na poor Johr weer se riek, unafhängig un harr ok wedder en Ehemann, dütmaal een, de ehr anbeden dä. Un so keem se op Besöök na Europa trüch, na de "armen Verwandten", un ehr Platt weer nu op kurioose Wies dat Ingelsche anverwandelt. Un as se de olen Bruukwiesen un den ümständlichen Alldag in de ole Heimat weddersehg, schüddköpp se un lach ehr rosiges Lachen. Un wenn de Verwandten verwunnert fragen dään: "Maakt ji dat denn nich so in Amerika?!", denn wull sik Mine reinweg utschüddeln vör Lachen un sä: "No, dat maakt wi nich. Wi make money!"

Bi solk Besöken hett Mine ok vun dat Wunnertüüchs "Tellewischen" vertellt, se kunn nüms verständlich maken, wat dat ween schull. Man egaal: "Wi make money!" is de Satz, de mi infallt, wenn ik uns Olympia-Athleten in China seh. Un wenn uns Swemmers all versuupt, mi maakt dat nix ut. Is dat nich en schönes Geföhl, vun en riekes, grotes un glückliches Land to stammen, dat anner Länner den Sieg ok mal günnen kann? As vunmorgen uns Kanufohrer op Goldkurs weer un denn noch een anner Kanufohrer keem, de em den Sieg nehmen kunn, da heff ik den de Duums drückt — denn düsse Kanufohrer weer ut Togo. So en lüttes, poveres, obskures Land! De hebbt meist keen anner Freid, schallt de nich mal de Guldmedaille kriegen? Na, denn hett de Düütsche dat doch schafft. Man nödig weer dat nich. Wi mööt nix bewiesen, wi hebbt dat nich nödig, symboolsche Siege to erringen (nix anners sünd Medaillen), denn "Wi make money!" Un dat maakt wi ja. Bargen vun money. O ja, in'n Vergliek mit Togo! Dat schall nich heten, dat sik dat nich ännern schall. Ik wünsch anner Völker ok Wohlstand, un da köönt wi ok veel bi doon. Man so lang weer dat lüttkareert, alltied un överall de Beste ween to wulln. De "Över allens"-Mentalität överlaat wi Lü, de dat nödig hebbt. Un etwa dopen? Den Lief malträteern, dat een Rekorde opstelln kann? Pah. Wi maakt dat nich. Wi make money.


8.8.08 ...'tschulligung!

Wolfgang Clement is vun de Stromlobby anhüürt, un Wolfgang Clement is in de SPD. De SPD will de Stromlobby op'n Foot pedden, un Clement schall wat dorto seggen. He kann seggen: "Wat de Energieriesen maakt, is Schiet." Orr he kann seggen: "Wat de SPD maakt, is Schiet." Na, wat seggt he woll? Stimmt. Un dat hett he seggt. De Stromlobby wöör dat ja ok nich mit sik maken laten. De wöörn em rutsmieten. Ha, hett de SPD seggt, dat köönt wi ok! Un hett dat versöcht. Rührend. "Die Maus, die brüllte." Dat Enn weer aftosehn: Nu sünd se ok dormit op'n Buuk landt.

Man Clement hett sik ja entschülligt. Dat verkünnt triumphierend de SPD. Wenn en Dicksnuut as Clement sik würklich entschülligen wöör, weer dat wohraftig en Triumph. He driggt de Nees ja so hooch, dat da all Snee op fallt, as op den Topp vun'n Kilimandscharo. Man wat hett Wolle Clement würklich seggt? He hett seggt: "Wenn welk sik dör min Wöör in'n Stich laten föhlt hebbt, denn beduur ik dat." Dat is nu so en Satz, den kannst geneten. Dat Wenn bedüüdt: "Ji seggt twoors, ji woorn in'n Stich laten, man wenn dat man wohr is — ji köönt ja veel vertelln!" Dat föhlt bedüüdt: "Ji seggt twoors, ji woorn in'n Stich laten, man dat bildt ji sik bloots in! Dat is bloots juun Geföhl, keen Fakt!" Dat Beduurn bedüüdt: "Is Pech, man ik bün ja nich schuld an!" In'n Kloortext hett he also seggt: "Ji sünd Waschlappen, un dat is schaad!" Süh, un dat is ja en lupenreine niege Beleidigung, nich? Klaar — hett ja ok Wolle Clement seggt. Weer dat nich pampig, denn weer't nich Clement.

Düssen Satz as Entschülligen uttogeven is an sik al driest. Un woso trumpeet de SPD nu rümmer, Clement harr sik entschülligt? Ha, wieldat se weet, dat se mehr vun em op keen Fall kriggt. Dat is reine Vertwieveln, Flucht na vörn. Wat de SPD noch an Gesicht hett, will se op düsse Wies wohren. Veel is dat ja nich. Clement harr ehr noch deper blameern kunnt, wenn he nich mal düssen zynischen Satz seggt harr. Man so een is he ja nich. "Clement" bedüüdt ja op Latiensch "de Sachtmödige". Na denn!


4.8.08 ...Papa un Mama Staat

Smöken, dat weet wi all, is gaaanz ungesund. Un dorwegen hett Papa Staat en Gesett maakt, dat in Kröög nüms mehr smöken schull, bloots in afdeelte Ruums. Dat Gesett woor nu wedder kasseert — lütte Krögers kunnen nix mehr verdenen. Nu dröfft se wedder, as jedereen weet. Avers Papa Staat is in Sorg, dat sin grote Kinner — wi — sik mit dat Smöken ahnweten wat andoon kunnen. Nu wüllt's villicht en Gesett maken, dat dat Smöken in Kröög heel un deel verbeed. Mama Staat, de noch strenger is as Papa, maakt sik ok Sorgen üm dat private Smöken: in't Auto? kannst dat nich verbeden? Op Familienfeste? Dröff de Staat dat tolaten? In de egen Wahnung? Is da doch liekso ungesund! — Dat geiht dabi apensichtlich nich mehr bloots üm den Schuul vun uns Nich-Smökers, sünnern üm't Prinzip. Un dorto segg ik: Richtig so!

Liekso is dat mit dat Eten. Dicke Kinner? Ogottogott! Magersucht? Dududu! Dat is nich licht, Mama Staat dat recht to maken. Streng steiht se bi de Privaatlü in de Köök un passt op, dat se noog eet, avers bloots Rohkost un Körner. Gerhard Schröder hett al wüßt, woso he sik fix Arbeit is Russland besorgt hett: Opneegst warrt nämli in Düütschland de Currywust verbaden!

Man ok dorto segg ik: Richtig so! Woso? Woso laat ik mi dat ganze Gängeln beden? Ha! Ik heff een Höpen: Wenn Papa un Mama Staat trecht sünd mit de ganze Etenszensur un dat Smöökverbeden, denn, ja denn — denn kümmert se sik endlich üm den ganzen geistigen Müll, den ehr grote Kinner — wi — anduernd to Slucken kriegt. Denn warrt de dösigsten vun de Dudel- un Krawall-Sender in Radio un TV verbaden, mitsamt de ganze Reklaam. Un de dösigsten Bläder glieks mit! Se maakt de Lü mall in'n Kopp, senkt den Intelligenzquotienten un sünd en allgemeene Gefohr! De Lü mööt gesunde Informaschoonen konsumeern, de klook maakt un bildet. Arte dwangswies för alle! Ok dat Internet höört zenseert, da hebbt de Chinesen gor nich so Unrecht. Un Handy-Klingeltöön höört sowiso verbaden. De Kinner schallt Böker lesen. Dwangswies. Un dorbi Wötteln knabbern, nich Schoklaad. — Wat, Se seggt, dat is doch friewillig, dat een de dösigsten Saken leest, höört orr ankiekt! Na un? Mama Staat düllt nich, dat Se sik friewillig wat Ungesundes andoot! Da schallt Se ehr kennenlehren! Dududu! — Un süh, op den Dag tööv ik. Dat will ik noch beleven.


21.7.08 ...Rudel un Sex

De CSU-Parteidag intresseert man bloots wenig Lü, man to Unrecht. Solk Veranstalten hebbt veel to beden för Fans vun perverse Unterhaltung. Anfangen dä dat mit de Generaalsekretäärsche (en Nord-Import), de verkünn, in Bayern güng dat de Minschen beter, un de CSU weer slaten un stark un müss noch slatener un starker warrn. "Für eine starke CSU, damit es den Menschen in Bayern auch in Zukunft besser geht als anderswo!" So, dach ik, nu hebbt se dat Christliche endgüllig an'n Nagel hangt. Wagenburgmentalität, Starkdenwahn un de Wunsch, anner Lü much dat slechter gahn as di sülm — dat is de Afscheed vun't Christendom. Se wüllt bloots all annern weten laten: Wi sünd en Rudel, un wi sünd stark! Kaamt us nich in't Geheeg! — So is dat in us Minschen ja ok anleggt siet de Höhlenminschentied. Man denn güng dat wieder mit Reden, un da weern's miteens as för dull dorgegen, dat Krüüzen in öffentliche Buuwarken, Schoolstuven usw. afnahmen warrt. Krüüz hangen laten! So kannst dat Christliche bookstäävlich an'n Nagel hangen.

Man dat Perverseste an de CSU kümmt nich vun de CSU sülven, sünnern — natüürlich! — vun de SPD. Ehr Generaalsekretäär Heil sä nämli, de CSU harr vundaag "nich mehr den Sex-Appeal vun de Tied ünner Stoiber". Dat weer as en Schamferen meent. Laat sik dat op de Tung tergahn: den Sex-Appeal vun Stoiber! Da schüddelst di al. Un nich mal den to hebben!!! Is dat nu en Verbetern orr Verslechtern?? Da över natodenken, is dat nich al heillos? De Bayern, dach ik jümmers, köönt een leed doon, man de SPD, denk ik nu, ja meist noch mehr.


13.7.08 ...Und Böhmen liegt am Meer

Sarkozy sin niege Middelmeer-Unioon is in Paris an't Warden, un hest nich sehn?: Düütschland is dorbi. Ja, Düütschland is in de Middelmeer-Unioon. Woso Düütschland?! De eenzige möögliche Anter dorop is: Woso nich Düütschland? All annern EU-Staaten ja ok. Globaliseern heet doch: Geografie warrt sekundär. Woneem en Land würklich liggt, is doch vun güstern. Hüüt tellt, woneem een geern liggen much. Un dat Middelmeer is doch nich slecht, nich? Wo doch Mallorca meist uns 17. Bundsland is?

Wat na Tüünkraam klingt, is eentlich logisch: Een kann ja nich eenfach de annern alleen maken laten. Een mutt doch sin Nees in allens rinsteken. Dat olympische Motto "Dorbiween is allens!" gellt in de Politik eerst recht. Natüürlich bloots da, 'neem dat intressant is. In de Afrikaansche Unioon warrt Düütschland to'n Bispill nich intreden. Da gifft dat nix to halen, bloots so eklige Saken as mal endlich för to sorgen, dat Mugabe to Räson kümmt. Nee, dat köönt de annern geern för sik alleen maken! Orr ok nich maken. Man villicht treed wi in de ASEAN in, den Verbund vun Süüdoostasien. Kunn Vördeel hebben för de Weerschap. Noch beter avers weer, dat Düütschland denn bi'n Football in de Asien-Meesterschap mitspelen kunn. Da harrn wi doch noch Schangsen, mal Meester to warrn!


22.6.08 ...Stolt op Düütschland

De Minschen, de bi mi in de Computerkursen gaht, sünd mehrstendeels Towannerers — MigrantInnen nöömt een dat op Niegdüütsch. Se wüllt betere Arbeit finnen, överhaupt Arbeit finnen orr sik sülvstännig maken — dorwegen wüllt se sik an'n Computer wiederbillen. Dat lehrt se vun mi, un ik lehr vun ehr ehr Geschichten. Faken lehr ik dorbi heel veel. Wat Minschen dörmaken köönt, woneemher se Krafft nehmt, wiedertokämpfen. Un dat uns Land ehr en Hand lehnt, ehr Chancen gifft un Dören opmaakt. Mennigmaal doot wi dat nich, avers mennigmaal doot wi dat ok. Da is de kloke junge Fru K. ut Russland, de en swaar mehrfach behinnerten Söhn hett, de weer al lang dood, wenn se nich mit em ut Russland hierher kamen weer. Hier sleit se sik dörch un seggt: "Ik bün de Düütschen dankbor för dat, wat se för min Kind doot! In Russland woor he an't Bett keedt, wieldess ik arbeiten müss, un all hebbt em den Dood wünscht. Hier warrt em holpen." Nu kannst di denken, wa dankbor ik bün, dat wi solk Minschen helpen dröfft! Daför betahl ik geern Stüern un Afgaven. Un dat maakt mi stolt op min Land. Dat — un nich de, togeven, anstännige Leistung vun uns Footballmannschap. Jümmers de Stärkste ween to wulln, ja to möten, is doch wat för Bangbüxen un in'n deepsten Keern faschistisch. Düsse ramdösige Erfolg-Anbederie, as weern wi dreven vun de Angst, to versagen. Ja, goden Football seh ik geern, man stolt bün ik nich op, wenn wi de Starken sünd, sünnern wenn wi de Swacken helpt.

Blangenbi heff ik nu wedder en Fahn för min Auto. Na dat Portugal-Speel hett en Kurs ehr för mi köfft, en Kurs vun towannerte Minschen. "Nu mööt Se ok en Fahn ansteken, Fru Lessing!", sään se. "Wi hebbt al een!" — Un Middweek? Na dat Türkei-Speel? Gifft dat Party, so orr so! De een Halv fiert bi de anner mit. Is doch nich so wichtig, de Stärkste to ween.


8.6.08 ...Luftnummer

En poolsches Bladd maakt Krawall gegen de düütsche Footballmannschap un gegen de Düütschen överhaupt. Krawall ahn Smack un ahn Skrupel. Keen Wunner, denn dat Bladd — "Fakt" nöömt sik dat — is en poolsche Aflegger ut dat düütsche Verlagshus Springer. — In Düütschland warrt de Schandaal publik maakt vun dat Bladd "Bild". Se titelt groot mit de Beleidigung un seggt "Polen röppt to'n Krieg gegen Düütschland!". Dat Bladd "Bild" kümmt rein tofällig ut — ja: ut dat Verlagshus Springer. Markst Müüs? Dat ganze Spitakel is en springersche Privatveranstaltung. Wenn't keen passen Naricht gifft, maakt sik Springer een. Wa nöömt wi denn sowat? "Selbstreferenzielles System"? Spegelfechterie? Orr eenfach Luftnummer? Nee, dat is dat dääglich Broot för de: damit verdeent se ehr Geld. Veel Geld.

Nu is in de Geschichte twüschen Düütschland un Polen so'n beten wat passeert, un da to'n "Krieg" to ropen, kannst ok achtertücksch nöömen. Leeg weer dat, wenn Springer mit düt virtuelle Spitakel reale Geföhle bi de Minschen tostann bringen kunn — realen Grull un Spiet mang de Footballfans to'n Bispill, dat se openanner losgaht. Ik will nich höpen, dat düsse skrupellosen Bläder sowat wüllt hebbt. Staats dat wüllt wi höpen, dat de Footballfans Verstand bewiest un sik nich ophissen laat. Denn, as Adi Preißler mal so richtig sä: "Entscheidend is auf'm Platz!" — Ok wenn de Satz bi gewisse Bläder anners heet: "Entscheidend is auf'm Konto!"


1.6.08 ...Aarten un Unaarten

De UN-Aartenschutzkonferenz is in Bonn toenn gahn. Kunnst ok Unaarten-Schutzkonferenz lesen... De Aarten warrt weniger, de Unaarten mehr, un nüms maakt dat so richtig hibbelig. Man dat geiht anschienen langsam in de rechte Richt, tendenziell tominnst, wenn ok nich substanziell; wi köönt optimistisch ween, dat uns Aart homo sapiens sapiens dat översteiht. Un villicht ok poor vun de schönen Planten un Insekten buten in uns Welt...

Gaaanz heel buten in uns Welt, in't Amazonasbecken, hebbt's ja nu en niege Aart opdaan, nee, keen Aart, en niegen Stamm Minschen, de bloots för uns nieg is; för sik sülven sünd se oolt. Mit'n Fleegtüüch sünd's röverflagen un hebbt de Minschen vun baven bekeken, knipst un sik vun ehr mit höltern Piel bescheten laten. Utstiegen un sik vörstelln wüllt se nich, un den Levensruum vun düsse "Aart" wüllt se mööglichst in Roh laten. — Ja und? Is dat nich löblich? Wat hett Marlou nu da wedder gegen? Hm. Sünd dat Deerten orrer Minschen?

"Se hebbt en Indianerstamm opdaan, de noch nienich mit Zivilisaschoon to doon harr! De schallt ehr uursprünglichs Leven wiederleven. Basig, nich?" — "Woso? Finnst dat uursprüngliche Leven so basig? Woso leevst denn nich sülven in'n Uurwoold?" — "Na hör mal! För de is dat doch beter!" — "Kunnen de dat nich sülven besluten, wat för se beter is? Muttst du de Wahl för ehr drepen?" — "Nu maak mal'n Punkt! Du weetst nau, dat de Zivilisaschoon för de — de —" — "De Wilden, wullt du seggen?" — "Na, för düsse Völker veel Nadelen hett! Bavento kunnen se Masern kriegen un solk Süüknis." — "Ja, un se kunnen Künn kriegen un Bildung un verglieken. Un se kunnen sülvst besluten, wat se wüllt." — "Wenn een ehr eerst mit de Zivilisaschoon in Kuntakt bringt, wüllt se ja doch all de Konsumgöder hebben." — "So as du. Un ik." — "Du meenst, dat is arrogant vun mi?" — "Ik meen, de Lü, de da in't Fleegtüüch röverfliggt un de Biller — Privaatbiller! — vun düsse Minschen in alle Welt verbreedt, de bekiekt de en beten as "Wilde", as Deerten in'n Zoo. De een schulen mutt mit'n Tuun ümrüm. Nich as Minschen op Oogenhööcht." — "Na, op Oogenhööcht sünd se ja nu ok wiss nich." — "Aha, de Zivilisaschoon is also doch överlegen, wat? Un da schullen de Uurwooldminschen nich sülven besluten, wat se villicht ok mal Shakespeare lesen wüllt?" — "Shakespeare! As wenn dat uns Zivilisaschoon weer! Du weetst nau, de Zivilisaschoon kümmt na solk Lü nich mit Shakespeare, sünnern mit Talmi, Alkohol, Prostitution un Minnachten." — "Stimmt. Dat is avers nich de Fehler vun de Uurwooldminschen." — "Nee, avers se mööt dat utbaden." — "Un wenn annersrüm ünner de Uurwooldminschen en Shakespeare leven dä? Schullen wi denn nich ehr Spraak lehren un versöken, sülven Andeel an ehr Errungenschapen to hebben?" — "Nu warrst du arrogant! Wat wi an ehr Kultur Andeel hebben dröfft, mööt düsse Minschen ok alleen entscheiden!" — "Is wohr. Un dat köönt se ok. — Ik heff jedenfalls keen Lust, min Mitminschen as Zoo-Deerten vun baven to bekieken..."


24.5.08 ...Ach so!

De Telekom hett de Klöönkassens vun ehr Angestellten, Lütt un Groot, heel un deel verwanzt un all de Anrööp kunnerleert, woneem de hengüngen. Manninnetünn, dat harr ik de Telekomikers gor nich totruut, dat de dat technisch op de Reeg kriegen wöörn! Man togliek klaart dat endlich op, woso dat jümmers so lang duert, wenn een bi de Telekom den Service röppt. De sünd mit dat huus-interne Strippentrecken togang! Da mööt de Kunden even töven. So lang dat noch Kunden gifft. Dorna — lang duert dat ja nich mehr — köönt se sik endlich ganz mit afgeven, sik gegensiedig to överwachen!

Angela Merkel hett seggt, nee, ehr Ümwelt-Paket, dat gifft de Regeern nich op. Vun den inslaan Padd warrt se nich afgahn. — Doot se ok nich; se blifft bloots stahn. — Se geevt dat Ümweltpaket ok nich op, sünnern "die Regierung wird das Paket wie geplant verabschieden". Also nich opgeven, sünnern verafscheeden. Ach so.


20.5.08 ...Rückgängig nich mööglich

Hach ja, wenn een so an'n Computer sitt, hett een dat good. Würklich tweimaken kannst da ja so licht nix. Avers in'n Alldag, da erwisch ik mi faken sülven, dat ik jüst na en Handlung miteens denk: "Schiet! Wo is denn hier de Rückgängig-Knoop?" Un denn warrt mi klaar: Ik sitt nich an'n PC. En Rückgängig-Knoop as op'n Computer gifft dat in't wohre Leven nich. Schiet! Dat hett de leve Gott nich richtig maakt bi sin Schöpfung. Ok wenn he da villicht anners över denkt. Man bi dat Re-Launch, wenn dat Programm Schöpfung 2.0 hoochlaadt warrt, denn warrt he düsse lütten Software-Fehlers wiss korrigeern!

So lang mööt wi ahn den Knoop utkamen. Dat hebbt wi villicht alle noch nich so recht kapeert. Nee, ik will nich wedder vun'n Klimawannel anfangen. Man vun den Kraam mit de Gene. Wenn't jichenswat gifft, wat een nich trüchdreihn kann, denn sünd dat ja Gene, de överall in de Welt verstreit sünd. Dat is, as wenn du wat in't Internet stellst — foorts is dat rüm, un du kriggst dat nich wedder rin in de Tüüt.

"Angst is ein schlechter Ratgeber", sä mal Helmut Schmidt twüschen twee vun sin charakteristische lange Pausen. Da kann ik den ollen Pausen-Clown nich Recht geven. Wenn een süss nix hett, keen sekere Kenntnisse, keen Künn vun anner Lü, denn is Angst de eenzige un dormit beste Raatgever. Un faken ok objektiv en gode Raatgever. Angst. Furcht. Villicht ok Ehr-Furcht. En binner Stimm, de seggt: Laat da de Finger vun! — So en Stimm hebbt mennig Lü nich mehr. Dat is Schiet, denn se sünd ahn Raat. Un ahn Rückgängig-Knoop sowiso.

In England wüllt de Gentechnikers — offiziell: Mikrobiologen — nu Mischwesen ut Minsch un Koh tüchten. Unheimlich. De Furcht is uns eerste, natüürlichste Reakschoon op sowat. Villicht ok en beten Ehr-Furcht. Vör dat, wat is. Wat Gott in sin eerste Verschoon vun dat Schöpfungsprogramm inbuut hett. De Verschoon, in de wi leevt — de ahn den Rückgängig-Knoop. Mischwesen ut Minsch un Koh — "Chimären" — da denkst, de, de dat wüllt, sünd al solk Koh-Minschen; op jeden Fall hebbt se al den Rinderwahn. Solk Süüknis wüllt se mit ehr Forschung bekämpfen, seggt se; ik heff den Verdacht, dat geiht allens anners ut.

Un denn? Programm beenden, Computer nieg starten. — Dat mutt denn wedder de Ole Herr da maken, de bi de eerste Verschoon den Rückgängig-Knoop vergeten hett. En lausige Programmeerer. Köönt wi em truun? — Lever öövt wi sülven mal beten Vörsicht...


19.5.08 ...Ehrenmord

In Hamborg hebbt's wedder en junge Fru slacht, de sik nich noog ducken dä. "Ehrenmord" nöömt wi dat. Vun düsse Vokabel wüllt mennig Lü nu miteens nix mehr weten. "Das ist kein Ehrenmord, das ist Mord!" seggt se. Du leve Tied, hett doch nüms seggt, dat dat keen Mord is! Ehrenmord schall eenfach dat Motiv andüden, dat de Mörder sik utfunnen hett. En Raubmord is en Mord vunwegen Roof, en Eifersuchtsmord is en Mord vunwegen de Ieversucht, un en Ehrenmord is en Mord vunwegen de Ehr. De angeevliche Ehr, ja. Man Ehr is jümmers wat Afstraktes, Subjektives, Inbildtes. För den Mörder is dat sin Ehr. De Mord is nich minner schimpflich as en Mord üm wat anners. Dat Woort "Ehrenmord" wiest, dat de Ehr, de sowat mööglich maakt, in Wohrheit Schann is. Dat Woort "Ehrenmord" ritt düsse Ehr de Maske vun't Gesicht. Düsse Ehr mordet. Düsse Ehr is pervers. Düsse Ehr fritt ehr Kinner. — Meist glööv ik, de, de dat Woort Ehrenmord nich mehr hören mucht, muchen jüst düt nich wohrhebben.


18.5.08 ...Wat een dorto weten mutt

"Bi de Bahn warrt in de neegsten Johrn Arbeitsplätze afbuut", kreiht Mehdorn-Schoßhündchen Hansen, de in en fröher Leven angeevlich Gewerkschapler weer un nu op de Konzern-Siet reinkarniert is. — Wat een dorto weten mutt: Sin egen Arbeitsplatz as "Arbeitsdirektor" woor extra för em nieg schafft. As Lohn för dat Schoßhündchen-Leven. Dat hett sachs so veel Geld köst, dat nu annerwegens Lü gahn mööt.

"Tied för Stüersenken is, wenn de Huusholl utgleken is!" seggt de Finanzminister. Wat een dorto weten mutt: Mit'n "utgleken Huusholl" meent he een, för den de Bund sik nich nieg verschullen mutt. Dat heet nich etwa, dat de Bund denn keen Schullen mehr hett orr keen Zinsen mehr afstottern mutt! — Wat, ünner en "utgleken Huusholl" verstaht Se en schuldenfrien Huusholl? Wenn alle Bundesschatzbreven trüchköfft sünd? — Se Drömer!

"En Fru as Bundspräsident, dat weer doch wat!" Dat höörst vundaag allerwegens, un de SPD snackt al wedder vun, Gesine Schwan — dat is de Perfessersche mit dat Vagelnest op'n Kopp — as Nafolgersch vun Hotte Köhler vörtoslaan. Wat een dorto weten mutt: As 2004 Hotte — de Mann mit de strahlen Steern-Oogen — vun de CDU opstellt woor, weern alle övereen, dat Merkel nich Kanzlersch warrn kunn, wenn al en Fru dat eerste Amt inneharr. Twee Fruuns baven, dat wöör uns Land nich uthollen. (För twee, twintig orr 200 Mannslüüd baven gellt dat natüürlich nich.) Wat is nu, wenn Gesine Schwan doch noch Präsidentsche warrt? Mutt Merkel denn trüchtreden? Denkt de SPD, se kunn so Merkel to Fall bringen? Raffiniert! — Orr höllt Düütschland miteens twee Fruuns an de Spitze ut? Orr twintig? Orr 200...?


23.4.08 ...Null Toleranz

Kennt Se noch den Otto Schily? Ehedem weer he de "swatte Sheriff". "Null Toleranz" weer sin Motto. Nu will düsse Otto Schily in'n Bundsdag nich mit rutrücken, wat he an Geller so blangenbi verdeent. As Anwalt. He harr Swiegplicht, seggt he. Gegenöver sin Mandanten. Vunwegen de Geller hett he avers Snackplicht — gegenöver us, de Wählerschen un Wähler, sin Baas. Dat seggt dat niege Gesett över de "Nebeneinkünfte". Nu hebbt se em vergattert, den Otto Schily, to 22.000 Euro Bußgeld. Dat sünd de Diäten för 3 Maanden. Un? Wenn he betahlt, dröff he wieder stillswiegen. Na da betahlt he doch. Kann ween, dat dat för em en Trinkgeld is. So warrt een dat nienich weten.

Dat, meen ik, geiht so nich an. Dat is ja meist as en Frieköpen. Staats Bußgeld, worüm nich — Beugehaft? Se weet ja, "Null Toleranz"! Da kann Schily vun Schily lehren.


16.4.08 ...Hebbt Fruunslüüd en Bregen?

Carla Bruni hett dat vörmaakt. Nu heiraat en Fru in min Öller Helmut Kohl. Wladimir Putin hett sik sogoor en Fru vun 24 Johr anlacht. Dat gifft mi to denken: Köönt düsse Fruuns denken? Vun de Mannslüüd verwacht wi dat ja gor nich; apensichtlich laat de sik vun anner Organen stüürn, nich vun'n Bregen. Man alle Jubeljohr bestätigt poor Fruuns de gröttsten Macho-Kotzbrocken, de den weiblichen Intellekt en Legende nöömt. So as den unsäglichen Silvio Berlusconi. Düsse Witzfigur hett verkünnt, so veel Fruuns in't Kabinett as in Spanien, dat weer Tüdelkraam, de dögen nix, un bavento weer dat in Italien ganz unmöglich, denn dor geev dat gor nich noog plietsche Fruuns. Keen Wunner, dat he so denkt, nadem dat de Italieenschen em wedder wählt hebbt! Dat hebbt se sik sülven totoschrieven. So denkt he nu vun se un beleidigt ehr vör alle Lü. Schüht ehr recht! Hallo, Fruuns in Italien! Hebbt ji en Bregen? Wo hebbt ji den för bruukt?

Dat dat tominnst noch weiblichen Nawuss mit Verstand gifft, wiest düsse Deern. Dat lett höpen. De warrt in 30 Johr nich hengahn un Helmut Kohl heiraten...


13.4.08 ...Privatstüer

Finanzminister Steinbrück is ja ok so'n deegte Dicksnuut. De Ministers, de mehr Geld hebben wüllt, as he vernünftig finnt, de will he entmündigen laten; se dröfft denn achterna mit Murmeln spelen, den Huusholl maakt he. "De Staat bün ik." Man op de anner Siet hett he recht, dat ganze Schuldenmaken föhrt to nix. Un de Stüermilliarden mööt wi nu ja ok noch de Zockerbanken nasmieten. Dat mutt natüürlich annerwegens spaart warrn. Bi dat Weerschaps- un Verkehrsministerium kann ik Steinbrück verstahn; bi Billung un Forschung — nee; un ganz un gor nich bi de Entwicklungshülp. Al siet Johren verkünnt de Regeern, dat weer ehr Teel, knapp 1% vun'n Husholl för Entwicklungshülp uttogeven. Un siet nau so lang kröpelt wi bi 0,4 Perzent rümmer. Gifft ja jümmers wedder een, de luder "Hier!" schriegt as de Poversten vun de Povern. Etwa de Zockerbanken. De hebbt dat natüürlich nödiger... Kann sowat wohr ween?

In Düütschland warrt mehr Geld för Hunnenfoder utgeven as för Entwicklungshülp. Nee, de Hunnen wüllt wi nich hungern laten; ik kann Deerten good lieden. Man wüllt wi anner Minschen hungern laten? Hungern na Nohrn, Bildung, Respekt, Chancen? Also, wokeen dat ok en Schandaal finnt, de kann wat doon. Geevt wi eenfach 1% vun uns egen Huusholl för Entwicklungshülp ut! Nich de Bund — wi, de Börgers. Friewillig. As Privatstüer. En Kinnerpatenschap. En Spendenverplichten. Dat Geld, dat Se daför utgeevt, köönt Se vun Ehr Stüer aftrecken. Steinbrück süht dorvun keen Penn. Un so korrigeert wi ganz privat den Bundshuusholl. — Dat kann geern ok mehr as 1% warrn! De Hund warrt dorbi ok nich verhungern.


30.3.08 ...Ma' 'ne Mark?

Wenn so'n Bankenbonze bi Se an de Döör klingelt un seggt, "Hebbt Se mal teihn Euro för mi?", wat seggt Se denn? Dat kümmt nich vör? Ha! De Banken gaht doch opstunns reegnwies mit'n Hoot rüm. Wenn so'n Bank ut de öffentlichen Geldpött 1 Milliarde kriggt, denn heet dat, dat vun de 80 Millioonen Düütschen — inclusive Baby un Oma — jedeen 12 Euro un föfftig Cent betahlt. Natüürlich pingelt de Bankenbonzen nu nich persöönlich an de Döör, un natüürlich is dat nich bloots 1 Milliarde. De IKB brukt al wedder 1,75 Milliarden, de Bayern-LB hett twee, dree orr fief Milliarden in'n Sand sett, eenfach verspikeleert. De 12,50 mööt Se also verveelfachen. Dat sünd Banken, de ut öffentliche Pött freet. Man ok de, de dat nich doot, hebbt sik mellt: se hebbt ok Hunger. Ackermann sülven hett sik mellt un sin Hoot opstellt! Smiet wi wat rin?

Ach, Se hebbt en mitlieden Hart, Se kraamt al na de Geldkniep? Denkt Se etwa, düsse Banken harrn keen Gewinn maakt? Doch, dat hebbt se. De hebbt noch wat över. Mehr as Se! — Ik denk: Wenn en Bank Geld vun de öffentliche Hand hebben will, denn will se verstaatlicht warrn. Punkt. Bloots denn is nämli seker, dat ok de Gewinne wedder an de öffentliche Hand gaht. Denn: Wenn in fette Johr, wenn de Banken nich mehr weet, woneemhen mit dat ganze Geld, wenn da Se un ik un de Oma un dat Baby un jedeen Bundsbörger, de ganzen 80 Millioonen, bi de Bank ankloppt un seggt: "Hebbt Se mal 80 Euro för mi? De krigg ik noch vun Se, de heff ik Se borgt!" — wat meent Se, wat denn passeert? De roopt doch glatt de Polizei. Orr se gaht na't Butenland. Is ja nich uttohollen hier!


29.3.08 ...Dat olympische Füür

Noch so en Goodminschen-maakt-dat-Licht-ut-Akschoon vundaag: 31 Grootstäder op de Welt maakt för 1 Stünn duuster — weetst ja, vunwegen den Klimawannel, un dat de Welt reddt warrt usw. Klaar, nich? De Welt warrt ja dör symboolsche Moment-Akschoonen reddt, nich dör duurhaftige konkrete Maßnahmen. Duurhaftige Maßnahmen kunnen een ja sülven wehdoon — un so wiet wüllt wi ja nich gahn. Bloots jüst even dat Geweten, dat schall sik good anföhlen. Klaar ok: Wenn düsse Lü bloots den Bregen utknipst, spaart dat nich noog Energie. Natüürlich hebbt se ehrn Bregen al tovöör utknipst; süss wöörn se ja nu nich dat Licht utknipsen.

Ünnerdess warrt dat "olympische" Füür in en egen Fleegtüüch solo üm de halve Welt karjoolt. Dat schaadt dat Klima ja nich. Klaar, nich? De Welt warrt ja dör symboolsche Moment-Akschoonen reddt. Düt is so en symboolsche, totaal irraschonale Akschoon — also schaadt dat nich. Dat is ja för en noble Saak. Un dat is ja dat olympische Füür. Physikaalsch is dat twoors datsülvige, wenn een dat mit'n Streekholt in China wedder ansmiet — avers symboolsch nich. Physikaalsch gifft dat nich düt Füür un dat Füür, bloots Füür; avers 'keen so snackt, is wiss keen Goodminsch! Man de ganzen Goodminschen in dat olympische Fleegtüüch warrt wiss de welt-redden Dunkelstunn mitmaken wülln un för een Stünn in't Fleegtüüch düüster maken. Villicht maakt se ok de ganzen Navigaschoons-Reedschapen för 1 Stünn ut. Denn hett sik dat mit dat olympische Füür villicht bald erledigt.

Ok de Laag in China un Tibet warrt ja dör symboolsche Moment-Akschoonen reddt, nich dör duurhaftige konkrete Maßnahmen. Wat'n Glück, dat dat Symbole gifft! Uns Offiziellen simmeleert noch, wat een as Goodminsch boykotteern kann, ahn dat dat een sülven weh deit. So wiet wüllt wi ja nich gahn. Bloots jüst even dat Geweten, dat schall sik good anföhlen. Olympia-Boykott kümmt also nich in Fraag; schoonst dat schöön weer, wenn de annern Naschoonen so gewetenhaftig weern; denn kunnen wi ja de Medalljen alleen afrüümen. Man de annern ehr Geweten warrt sachs nich zoorter ween as uns. Wat nu? De Eröffnungsfier boykotteern? De Medaillen-Zeremonien? De Pressekonferenzen? — De Düütsche Olympische Sportbund hett de ideale, sotoseggen chinesische Lösung funnen: Wi boykotteert eenfach — de Dopingkontrollen! So veel Respekt för Tibet mutt ween. Mehr nich.


24.3.08 ...De olympische Idee

Dacht harr ik dat ja nich, avers nu simmeleert se doch wohr un wohraftig över en Olympia-Boykott. Tominnst mal simmeleern kannst ja, dat kost ja noch nich dat grote Geld, dat mit Olympia verdeent warrt. Klaar, lichter as en Weerschapsboykott lett sik en Sport-Boykott allemaal dörsetten. En Weerschapsboykott kost ja nich dat grote Geld, sünnern dat ganz, ganz, ganz grote Geld. Dorwegen warrt de ok nienich kamen. Da kann China maken, wat dat will.

Nich dat ik so'n Boykott verkehrt fünn. China harr de Olympiaad gor nich tospraken kriegen schullt. Man beten schienhillig is dat doch. China hett in Tibet "de olympische Idee verraden", seggt se. Nanu? Irr ik mi, orr heet dat olympische Motto "Dorbiween is allens"? Un wokeen winnt bi de olympischen Wettstrieden? De Stärkere, oder? Na, dat praktizeert China ja siet Johren! Un ik bün wiss, de Welt warrt dat "Dorbiween"-Motto ok praktizeern. Olympia-Boykott? Ik glööv da nich an. Da wöör ik ok op wetten. Wokeen höllt gegen?


16.3.08 ...Stumme Tügen

China hett Tibet afriegelt un dichtmaakt. Touristen? Rut. Journalisten? Nix. Datenautobahnen? Nix. De letzten Kameras warrt opjaagt un doodschaten. Keen Tügen. Keen Tügen? För wat? — Ja, dat kannst fragen. Wenn alle Tügen weg sünd, seggt China, warrt se natüürlich nixnich doon, wat nich verlöövt is. Se doot bloots ganz harmlose Saken. Dorför brukt se ja even ok — keen Tügen.

Wi hebbt för lange Tied de letzten Biller ut Tibet sehn.

Berichte verfangt in uns visuelle Tied nich mehr. De Welt brukt Biller. Un de Biller maken köönt, sünd weg, dood orr in Haft. — Nee. Nich alle. Hooch an'n Heven över Asien staht de letzten Tügen. Reglos, objektiv, küll. En Dutz orr so warrt dat woll ween. Satelliten. Höörn doot se nix — dör den lerrigen Ruum, 'neem de Atmosphäär lang toenn is, dringt nix na de Satelliten rop; keen Schrieg vun Misshannelte, keen Schuss, keen Befehl. Man sehn köönt se. Wat so'n rechten Militärsatellit is, de kann bi kloor Weder sehn, wat de Suldat, de da scheten deit, sik raseert hett orr nich. Un fotografeern kann he dat ok. Dat Gesicht vun jeden Doden op de Straat, jeden Kratzer in'n Lack vun'n Panzer kann he fotografeern.

Dat doot de Satelliten sachs ok. Un de Fotos warrt ok na de Eer sendt. Un welk Minschen kiekt de ok an; kiekt de an un sorteert de rut, de för ehr Zwecken "uninteressant" sünd. För ehr Zwecken.

De Schuul vun de tibetischen Minschen is nüms sin Zweck.

Wöörn de, de de Fotos seht, ehr publik maken — orr bloots dormit drauhn: dat chineesche Militär wöör sik dat tweemal överleggen, wat se doot. Tominnst bi kloor Weder.

Olympia afseggen? — Quatsch. Olympia is en Geldmaschien. Geldmaschinen warrt nich afstellt. Hüüt nich mehr. Doch nich för sowat — as "Gerechtigkeit"!

Ok wi sünd — as Tügen — stumm.

Dat gifft keen Biller mehr ut Tibet. Tibet warrt also vergeten. Man kiekt Se in de neegsten Maanden orr Johren mal wat nauer, wenn Se mit Google Earth över Tibet fleegt. Villicht seht Se da denn miteens en Minsch op de Straat liggen. Orr en Fleck Bloot. Orr en tweischaten Kloster.

Reste vun Biller. Reste vun Gerechtigkeit.


10.3.08 ...Bruch un Spelen

Dat is ja ganz schön Bruch in de SPD opstunns! Welk meent ja, dat weer vör allen Woortbruch, 'neem de SPD an lieden deit. Kannst so sehn. Welk meent avers ok, se liedt mehr an akuten Verfatensbruch; sünnerlich wa se de annersdenken Afordnete eenfach hebbt rutsmieten wüllt. Jungedi! So is vör 500 Johr Heinrich VIII. sin Ehefruuns loswoorn: Kopp af! Vun wegen Gewetensfrieheit un so. — Nalaten hebbt se dat ja bloots, wieldat dat nix bröcht harr: miteens dachen ok annere anners. Un de kannst ja nich alle den Kopp afslaan, äh, ehr rutsmieten. — Mit düssen Woortbruch inclusive Verfatensbruch hett de SPD sik endlich en olen Droom erfüllt: se hebbt Kohl överhaalt. Kohl harr ja ok sin "Ehren"woort geven un hett dormit de Verfaten braken — dat Woort avers nich. Dat hett de SPD nu beter maakt, se hebbt beed braken. Steiht 2:1 för ehr. Na denn: Hals- und Beenbruch!

Ach ja, as wi jüst vun dicke Männer snackt: Uns Suldaten sünd to dick. Dat's en Gefohr — denn an'n Hindukusch, 'neem Düütschland ja jüst verteidigt warrt, sünd de annern alle klapperdürr. Un Dünne sünd gefährlich. Hunger maakt aggressiv. Satte un tofredene Suldaten dorgegen sünd harmlos, se slaat keen Fleeg nich doot. "Laat dicke Männer üm mi rümmer ween!" seggt Cäsar dorwegen ja ok (bi Shakespeare tominnst). Helmut Kohl hett he dormit sachs nich meent, de is ok in dicken Tostand gefährlich; man so welk as uns satte Suldaten, de ja. — Wat nu doon? Uns' Jungs smachten laten, dat se wedder kämpferisch warrt? Smacht as Dank vun't Vadderland?! Dat geiht nich an. Nee, dat gifft bloots een Utweg: Wi mööt för sorgen, dat de vun de annern Länner ok all good fodert warrt, satt, tofreden un harmlos warrt! Denn is uns Land nich mehr in Gefohr. Broot un Spelen! Dat Broot för de Hungerleider mutt sik doch opdrieven laten; för de Spelen sorgt ja al de SPD.


17.2.08 ...Sülvstanzeige?

Krischan Wulff woor also in Neddersassen wedder to'n Ministerpräsidenten wählt. Nu is ja ok de Linkspartei in'n neddersässschen Landdag — weern da etwa Stimmen vun de Linkspartei mit bi? Villicht röppt da mal een vun de Linkspartei "Ja, ik heff Wulff min Stimm geven!" Denn is Krischan Wulff ja mit Stimmen der Linkspartei Ministerpräsident woorn! Dat is ja Hoochverraat, denn müß he ja stantepe trüchtreden!!

Markst Müüs? De Linkspartei-Lüüd köönt jedeenen to Fall bringen — jedeenen, de sik an kehrt. Solang se as vergiftet gellt, so lang sünd se giftig. Un hebbt Macht. Bloots so lang. Maakt de Linken Düütschland "unregeerbar"? Ach wat! De Lü, de ehr dämoniseert, maakt dat.

Also, Krischan Wulff, ehrdat se di bi de Büx kriggt, hülpt bloots eens: Sülvstanzeige! Un Rücktridd. — Orr is de Linkspartei etwa miteens okay, sodraad se de richtigen Lüüd an de Macht verhelpt...? Nee, nich? So veel Hüchelee kann't doch nich geven...?


18.2.08 ...En nieges Land! Twee niege Länner?

Dat Symbol vun de Republik LakotaAn'n 19.12.2007 hebbt de Lakota-Sioux alle Verdrääg mit de USA opkünnigt, de Republik Lakotah grünnt un sik na 150 Johr Kolonialismus sülvstännig maakt. Völkerrechtlich is dat vullkamen legal un waterdicht. Lakota is also en nieges Land op de Weltkoort. — Wokeen hett vun höört? Welk Bladd hett över schreven? Hett de EU sik tohoopsett, to beraden, wat se dat anerkennt? Orr de UN?

Wappen vun KosovoKosovo hett sik vun Serbien losseggt. Völkerrechtlich is dat vigeliensch un nich ganz legal. Man alle Welt will ehr anerkennen, vörnweg de USA. — Ik spikeleer mal: Harr sik Kosovo vun de USA afspalten wullt, denn wöör da ok vundaag keen Minsch wat vun afweten. Dat weer in'n Keim erstickt. Mit de Mächtigen kannst sowat nich maken. Man mit Serbien as Gegner un de USA in'n Rügg geiht dat — ok wenn dat völkerrechtlich noch so wackelig is. Kosovo, dat en "multi-ethnischer Staat" ween will, sik daför avers unbedingt harr separeern müsst — Kosovo warrt also offitschell anerkennt warrn un op den Balkan, liekso as in mennig Weltgegenden, för niegen separatistischen Zündstoff sorgen.

Wi bi Plattpartu överleggt us dat mit dat Anerkennen vun Kosovo noch ganz gründlich. Avers de Republik Lakota, de warrt hiermit offitschell vun Plattpartu anerkennt!


17.2.08 ...Gier op Entzug

Na de Kriminalität vun butenländsche Junglüüd nu de Kriminalität vun binnenländsche öllere Herrschapen: Zumwinkel un sin Gangster! Utreden gifft jümmers: Dat kümmt bloots, wieldat wi to hoge Stüern hebbt! Ach wat. Keen Stüersatz is ring noog för de minschliche Gier. De Gier will jümmers noch Geld dorto. Bloots de Gier hett ja ok to de Entdeckung föhrt: de Informant hett de Daten verköfft, för fief Millioonen. Sachs versteigert. De Gier fritt ehr Kinner.

Nu is ja de mildere Foorm vun düsse Gier, nämli de ganz legitime de Wunsch na persöönlichen Wohlstand, de grote Motor vun uns Weerschap. Klaar — mit luter Diogenes-Typen löppt keen Marktweerschap. Meddewiel löppt de Motor avers so hitt, dat dat unkomodig warrt. Sogor de Thumann vun den BDI seggt nu, de Gier is en Gefohr. För wat? För de Solidargemeenschap, för de Gerechtigkeit? Nee: en Gefohr för den Standoort! Also för de Weerschap sülvst. Endlich mal en Argument, dat de Gierigen verstahn könen schulln. Avers dorna hanneln warrt se nich, denn Gier schädigt den Verstand.

Ik denk, wi dröfft nich op de Zumwinkels dalkieken. De Gier kann jedeenen erwischen. Nüms is immun. Dat is en Suchtkrankheit, tostannkamen dör — nee, nich dör Mangel an Geld, sünnern dör Geld sülvst! Dör Överschuss an Geld. De Dosis maakt dat Gift: Je mehr Geld, je mehr Gier. (Lottospelers, Wohrschuu!) Zumwinkel t.B. is al riek boren — dat is so, as wenn een in en Alkoholikerfamilie boren warrt; denn warrst ok lichter sülven Alkoholiker. Un achterna hett he mehr un mehr Geld verdeent — jümmers mehr vun sin Droge konsumeert. Solk Lü as em mööt wi hölpen: konsequenter Entzug! Sachtens, Schridd för Schridd, mööt wi em sin Droge wegnehmen — eenzig to sin egen Besten natüürlich! Wenn wi den Geldpegel in sin Bloot op Hartz IV-Niveau stabiliseert kriggt, is he meist al kureert; un wenn wi em tominnst dree Maanden op Diogenes-Niveau hebbt, is he wohraftig genügsam — en Erfolg, de mit Glück op Duer anhöllt.

Ok de annern Süchtigen un stark Suchtgefährdeten schull een vörsorglich in Entzugskliniken inwiesen. Dorvun köönt wi en ganze Menge buun, denn de Therapie vun düsse Sucht, de Gier, finanzeert sik problemlos sülvst. Un dormit schafft wi massenhaftig Arbeitsplätze för Lü, de hart arbeiten doot un dorför ok anstännig betahlt warrn wüllt, so as Krankensüstern un Soschaalarbeiters. För de is Geld noch Heilmiddel, nich Gift!


3.2.08 ...Hartklabastern

Nu (!) is endlich rutkamen, dat bi de Football-Weltmeesterschap 2006 mennig Footballfans vör Upregen an Hartklabastern doodbleven sünd — sünnerlich bi de Spelen, de mit Ölbenmeterscheten utgahn sünd. Leider sünd de Fans, de bi sowat doodblifft, nienich de Kotzbrocken vun Hooligans, de sik achterna jümmers kloppen mööt. De gaht nienich dood — na dat Prinzip: Unkraut vergeiht nich. Nee, dat sünd de wohren Footballfans, de dat Hart bi'n Ölbenmeter stahn blifft. Naja. Dat sik de Reegn vun true Fans so lichten doot, kann sik de Football op jeden Fall nich leisten. Man dat is ja noch rechttiedig to de EM! Wi köönt vörsorgen. Hebbt wi ok. De Logos, de Se nerrn seht, warrt in Tokumst op Footbälle un Stadion-Tickets druckt un in Kiekschapp-Överdragen inblendt. Kümmt dat to'n Ölbenmeterscheten, denn warrt düsse Logos bildschirmfüllend vör dat Bild leggt — dat ok nüms to Schaden kümmt. Dat Ergeevnis vun dat Speel mööt de Fans denn neegsten Dag in't Bladd nalesen. Dat bi't Lesen vun't Bladd een dood ümfulln is, dorvun hebbt wi ja noch nienich höört.


27.1.08 ...Letzte Zockungen

"I want my money back!" röppt nu de NRW-Weerschapsministersche Nokia na. Man de NRW-Weerschapsministersche is nich Maggie Thatcher, un Nokia is nich de EU, sünnern en knallharte Laden. NRW hett mit Nokia en Deal afslaten un hett sik verzockt. Liekso hett sik ja ok dat Milchgesicht vun de Societé Générale verzockt — üm lockere 5,1 Milliarden. Dat kann also jedereen passeern. Wat sünd da de 88 Millionen för Nokia? De köönt ja nich mal mit de Verzockungen vun de West-LB mithollen!

Ok Roland Koch hett sik verzockt. Dorbi hebbt em poor Lü wohrschuugt. "Dat is slimmer as en Verbreken, dat is en Fehler —" Man Koch as echte Zocker müss dat partu doon. Em in Tokumst vör solk Fehler to bewohren, wa weer dat, wenn wi opneegst de Wahlkämpf in Aktien kapitaliseern wöörn? Denn wöörn Lü as Koch gau merken, dat nüms ehr ehrn Wahlkampf afköfft. Ofschoonst — Lü as de lütte Zocker vun de Societé Générale wöörn wohrschienlich mit Koch-Wahlkampf-Aktien en grote Spekulaschoonsblase anleggen. Natüürlich platzt dat allens. Man denn kann Koch neegst Johr tominnst mit op den Gipfel na Davos, 'neem nu all de Global Zockers sluukohrig un bedrippst rümsliekt. Zocker? Loser.


17.1.08 ...Vun't Gitterbett achter Trallen

Roland Koch will mit Gewalt dat Problem vun de Junglüüd lösen — pardon, he will dat Problem vun Junglüüd mit Gewalt lösen. Orr beter: dat Problem mit Gewalt vun Junglü. Op jeden Fall mit Gewalt. — He will dat Problem bi de Wöttel packen, un da köönt wi em bloots ünnerstütten. He will nich aftöven, bet de Göörn mit 14 Johr straafmünnig warrt, nee, ok jüngere Verbrekers mööt wi faatkriegen un bestrafen. Wenn se al wat anstellt hebbt, warrt se afurdeelt, dat's ja klaar. Man wa kriegt wi de tofaat, de noch nix utfreten hebbt, avers wiss bald wat utfreten warrt? Wosaken kannst de rutfinnen? — Ik heff da en Vörslag. Dat is nawiest, dat Gewaltdeders faken sülven as Kinner verkloppt woorn. Annersrümmer seggt: Kinner, de vundaag prügelt warrt, warrt morgen wohrschienlich Gewaltdeders. (Jungs jedenfalls; Deerns köönt ja anschienend reinweg allens af, ehrdat se mal trüchslaat.) Da hebbt wi doch de tokümstigen Verbreker! Wi mööt also nich de Prügler insparrn, sünnern de prügelten Kinner. De Jungs. Packt wi ehr glieks vun't Gitterbettchen achter Trallen! Laat wi ehr gor nich op de Straat! Denn warrt de Jöögd-Kriminalität op'n Stutz rünnergahn."Präventive Sicherheitsverwahrung" kunn dat heten. — Inhuman? Ik bidd Se, dat is de humane Weg. De Alternative is ja Kastraschoon, denn Deerns stellt ja woll nienich wat an. — Hach, Lösungen sünd so eenfach, een mutt bloots konsequent ween. Nich wohr, Herr Koch?


15.1.08 ...Disneyland, bedrauhlich

Deit he Se nich ok leed, de Schorschi Bush? Nu he dör düsse ganzen Emirate tuurt, de ehr Naams he noch nienich höört hett un 'neem he sik fraagt: Woto gifft dat de all? Wöör een Land nich langen? Europa hett ja al so veel överflödige Länner, man nu dat hier...! — Un de Lü da loopt in Nachthemden un mit Windeln op'n Kopp rüm, sünd avers allens Mannslüüd, un he wöör geern över lachen un versöcht dat ok af un to, avers so richtig klappt dat nich, denn de sünd jichenswie doch nich komisch, so veel merkt Bush immerhin. Un se hebbt dat Ööl. Utrekent de hebbt dat Ööl! Un överall danzt se em ole Kriegsdänz vör, un he dröff krumme Sabels anfaten, un se sünd fründlich to em, avers nich so richtig, un jümmers stekt noch wat anners dorachter. Un he weet nich wat. Un nüms seggt em dat. Un he hett dat Geföhl, he swemmt, ahn Borrn ünner de Fööt — schoonst ümrümmer allens Wööst is.

Nee, Disneyland is dat nich. Wenn dat Disneyland weer, weer dat beter managt. De Managers wöörn de Witzfiguurn op dresseern, fründlicher un harmloser to ween. Harmlosigkeit — dat is, wat de Welt an'n mehrsten fehlt! Dat verbittert em meist, nu sin Amtstied toenn geiht. Eentlich hett em dat sin ganze Präsidentschap vergällt, düsse böösaardige Nich-Harmlosigkeit vun de Welt. Bush sülven is so harmlos, da kunn sik de Welt en Vörbild an nehmen. Allens an em is to'n Förchten harmlos.

Överhaupt de Butenpolitik. De Fraag "Wöör een Land nich langen?" drifft em al lang üm. Dat eene Land kunnen good de USA ween. Da kennt een sik doch ut. Na good, un noch poor obskure Weltgegenden, de de Rohstoff un dat Ööl levert. Man dat wöör langen. Düsse överflödige Veelfoolt an Naschonen un Spraken un "Kulturen" — wat jümmers dat ok ween schall —, dat maakt een doch bloots ramdösig. Un jümmers hebbt se sik in de Klatten! Woso sitt se ok so dicht op'nanner? De Palästineeschen un de Israelis to'n Bispill. Da sünd de Israelis nu wedder so richtig nett, nadem dat Bush ehr besöcht hett, un seggt to de Palästineeschen: "Okay, wi verhannelt wedder; un ji packt nu mal juun Kraam un maakt Platz för uns' Siedler!" Un de Palästineeschen wüllt dat nich insehn — ja se freit sik nich mal, dat se nu wedder verhanneln dröfft! Se wüllt nich in schöne lütte Reservate, de de Israelis ehr towiest un 'neem se Volksdänz för Touristen opföhrn dröfft. Se sünd nich harmlos. Sünd dat villicht eenfach slechte Minschen?

Un bi em tohuus? Da geiht dat nu ja ok los mit de Veelfoolt. Villicht is dat good, dat sin Amtstied nu toenn geiht — as letzte un Hööchtpunkt vun de "Welt des weißen Mannes", as dat noch klore Hierarchien un Ööl in'n Överfluss geev. De Tieden sünd vörbi. Farbige un Fruuns wüllt nu ok al Präsident warrn, un — keen weet? — villicht kaamt opneegst de Indianer ut ehr schöne lütte Reservate un wüllt keen Volksdänz mehr för Touristen opföhrn, sünnern Präsident warrn. En Roodhuut as Präsident vun de USA? Villicht sogoor en weibliche Roodhuut — en Squaw??? Oh, dat warrt Tied för em, dat he sik ganz op sin Ranch trüchtrecken kann un nienich wedder en Bladd anfaten orr Narichten höörn mutt — liekso as fröher. Fröher, ehrdat he sik för sin Land oppert hett.

Dat sünd de Gedankens vun en oprichtigen, harmlosen Mann, de een dat Hart barmen laat. Man —— de swaarste Momang vun sin Karriere steiht em noch bevör. Dat weet he noch nich. Se seggt em dat noch nich. Man — wenn he sik dat endlich ganz op sin Ranch komodig maken will, denn warrt se't em seggen: "Schorschi", warrt se seggen, "du muttst nu ganz tapfer ween. De Welt verwacht dat vun di. Du muttst din Memoiren schrieven!" Un he warrt ehr verbaast ankieken un stamern: "Ik...? Schrieven...?" Un denn: "Lauraaaaa...!"


11.1.08 ...Strafen

Den Föhrerschien wegnehmen! Staats Haft! Dat is doch de ultimative Vörslag in düsse meist ramdösig woorn Debatte, wat een gegen dörchdreihte junge Mannslüüd doon kann. Den Föhrerschein wegnehmen! Wenn se nich Auto fohrn köönt, dat wöör se härter drepen as Haft. Wat för'n kindliches Gemööt mutt de hebben, de sik dat utdacht hett? En junge Keerl, de en Minschen binah to Dood peddt, wöör natüürlich nienich an denken, ahn Föhrerschein Auto to fohrn — nich in'n Droom! Meist so slimm, as wenn een ehr dat Auto sülven wegnehmen wöör. Un so'n 17-Jährigen, den drept dat besünners hart... "O Herr, schmeiß Hirn vom Himmel", as de Bayern seggt. (De Herr hett avers Klinsi vun'n Heven smeten. Na, is villicht liekso good. Hirnmangel fallt bi'n FC Bayern ja nich op. Trainermangel ehrder.)

Wat würklich harte Strafen sünd, da köönt wi ja wat vun Saudi-Arabien lehren. Se hebbt ja opletzt den Nicolas Sarkozy seggt, wenn he bi ehr op Staatsbesöök keem, schull he sin Fründin man glieks tohuus laten, denn bi ehr gell de Scharia. Da kunn so'n Unzucht good mit Steinigung enden. Orr mit Utpietschen. Hoppla! Da deit een dat meist leed, dat se em överhaupt wohrschuugt hebbt, nich? Harrn se em man ahnungslos anreisen laten un denn de Scharia op em loslaten! Dat harr doch schöne Kiekschappbiller geven. Un mit wa veel Kernkraftwerke Frankriek em denn wedder harr losköpen müßt — as de Krankensüstern ut Libyen! Wat se dat woll maken wöörn?


9.1.08 ...Endlich!!! De Süüd lehrt Platt!

Dat niege Johr fangt good an! Süddüütschland hett endlich insehn, dat dat so nich wiedergeiht un dat se Plattsnacken lehren mööt. Toeerst mal hebbt se de Foormen vun dat Verb "snacken" lehrt. Dat köönt se nu un sünd so stolt op, dat se dat sogor op Plakate künnig maakt. Man mit de Nomina mööt se noch beten öven: dat heet nich "der Süden", sünnern "de Süüd". Orr ok "dat Süüd", je na Dialekt. Also, leve Frünnen: öövt wieder! Un de komische Salami op dat Plakat köönt ji ok weglaten.

So snackt de Süüd!


Öllere Notizen: Hier klicken


na baven