Öllere Daagbook-Notizen vun Marlou


14.9.03.... En praktische Fraag

De israeelsche Viez-Premier Olmert plaant in alle Öffentlichkeit en Moord. Wat!, is de Mann mall woorn? — Nee, denn he will nich sin Arvonkel üm de Eck bringen, sünnern Arafat; un dat dröff een ja. Wat?! Ja, dat dröff een. Tominnst in Israel. Dor is Arafat eenfach to dull in'n Weg. Rutsmieten wulln se em ja sowiso, avers denn tattert he ja in de Weltgeschicht rümmer un höllt överall opwiegeln Reden, un dat is ja ok lästig. Dor is Ümbringen villicht beter.

De Herr Olmert hett dat nu allerbest utdrückt. "Die Wahl der Mittel", sä de Herr Olmert, "ist keine moralische Frage, sondern eine praktische." Wow! Dor kaam ik mi ganz provinziell un lüttkareert vör mit min oolbacksche Moraalbegriepen. Man ik warr mi dat foorts to egen maken, düsse elegante, mondäne Denkwies. Rutsmieten orr Ümbringen, dat is bloots en praktische Fraag — so as "nehmt wi dat Auto orr dat Fohrrad?" Die Wahl der Mittel even. Mittel! Moord is keen Undaat, man en Mittel. Dat is wohraftig ziviliseert un modern. De Russenmafia denkt liekso. Un praktisch is dat! Kannst den Arvonkel glieks üm'e Eck bringen. Un de Tügen dorför glieks mit. Un elkeen, de di wat will. Mit düssen Satz bruukst överhaupt keen Begrünnung mehr för Gewalt!

Dat Bush dat nich infulln is, as he Saddam to de Streck bringen wull! Süss harr he sik dat ganze Theater mit vörspegelte Massenvernichtungswaffen spaarn kunnt. Man nee, de Amerikaaners sünd ja so ooltbacksch un moraalversessen as ik, de wüllt Begrünnungen — ok wenn't frisch utdachte sünd. Se sünd sentimentaal; se wüllt "de Goden" ween. Herr Olmert hett för solk ineffizienten Tüünkraam bloots en minnachtig Smüüstern. Herr Olmert kann ut rein praktische Grünnen morden, nich bloots för "dat Gode".

Villicht is de Mann ja doch mall woorn.


7.9.03.... Wokeen is hier "gierig"?

Dor warrt dor doch op seriöse Websieden en Book anpriest, dat heet "De gierige Generaschoon". Ach, denk ik, schümpt dor wedder een op de jungen Lü vunwegen jümmers Konsum un Love Parade un so. Kiek ik mi dat neeger an. De Ünnertitel heet doch wohraftig: "Wie die Alten auf Kosten der Jungen abkassieren."

Dat mutt een sik mal op de Tung tergahn laten. "Wie die Alten auf Kosten der Jungen abkassieren!" Is ja wohr, nich? Min Ole Daam to'n Bispill. Nadem dat min Moder in ehr wilde Jungdeernstied, jümmers mit de niegsten Markenklamotten op'n Lief un jümmers mit dat niegste Handy in'e Tasch, keen Vergnögen utlaten hett; nadem dat se, schoonst ut povere Familie, op Bafög studeern kunn un ehrn Droomberuf utöövt hett, wenn se nich graad mit'n Fleegtüüch na de Malediven ünnerwegens weer — nadem dat se so en fideles Leven hatt hett, kann se nu den Hals nich vullkriegen vun dat Geld, dat ja eentlich mi un min Generaschoon tosteiht. Vampire sünd dat!
Dat glöövt Se nich? Is ok nich wohr. De mit de good polsterte Jöögd in en wohlversorgtes Land, dat sünd wi — ik un min Generaschoon. Min Moder ehr Generaschoon harr nix dorvun. Elend, Hunger, Noot harrn se. Keen Bafög, keen Studium — bloots Wurachen. Man se sünd ja nu de Gierigen, de Vampire, un wi sünd de Opper. Wieldat wi villicht eenmal weniger na Mallorca flegen köönt, wenn de Rentenbidrag anstiggt.

Dat Book schall 17,90 Euro kosten. Gierig, dat sünd Lü, de mit solk Bökers afkasseert — op Kosten vun de olen Lü!


28.8.03.... Steernstunnen vun'e Logik

Klock 12.03: Jüst nu hett he dat seggt! Tony Blair. Vör den Ünnersöken-Utschuss vun Richter Lord Hutton in London. Un düt hett he seggt:

"Wenn an dat September-Dossier wat nich recht un richtig west weer, wenn dat dor Fälschungen geven harr, denn harr ik ja trüchtreden müsst. Dat heff ik nich daan. Un dorüm is dor ok allens recht un richtig."

Jungedi, nu warr ik niedsch! Woso heff ik eentlich Physik studeert, wenn een mit so en Logik Premierminister warrn kann?! Wokeen nich trüchtreden deit, hett Recht! Basig. Noch beter as Mölli sin Rezept ("'keen starvt, hett Recht"), denn dat is komodiger, eenfach Premierminister to blieven, as sik ümtobringen. Sik ümbringen maakt de annern en slecht Geweten; in't Amt blieven bewiest, dat du Recht hest. Is doch so, nich? — Hach, ik leev de Logikers! Ik leev jüm noch mehr as min annern Frünnen, de Fehlermakers.

Wenn Blair nu ok noch — jüst so as Dr. Kelly — sik üm de Eck bröcht harr, weer he denn weniger en Schubjak west? Kelly hett sik ümbröcht, wieldat alle sään, he weer dat, de de Fälschungen utsnackt harr — man he weer dat ja ok. Liekers hebbt alle nu en slecht Geweten. So ganz verstahn do ik dat ja nich. Süss hebbt Blair & Co. jümmers lagen, nu hebbt se maal de Wohrheit seggt — is ok wedder nich recht. Na, avers Blair is ok en Fälscher un en Schubjak — ok wenn he in hunnert Johr noch nich trüchtreden deit! Sorry, Jungs, dat is min Logik.


15.8.03.... De grote Blackout

In düsse Nacht kunnst över Manhattan de Steerns sehn! Mutt schöön west ween. Avers de Amis hebbt nu ja noch en Stroomnetz to repareern — wenn se dat in Irak mal trecht hebbt... Wat? De Irakers warrt nich toeerst repareert? Weern avers doch toeerst kaputt, nich?

Wa lang dat duern warrt, bet de New Yorkers wedder Stroom hebbt, köönt se sik denn ja an'n Irak afkieken — ünner 'n poor Maanden warrt dat nix. Un de Irakers köönt sik vun de New Yorkers afkieken, wat för'n Qualität dor bi se tosamenbastelt warrt. Man bloots de ollen Aggregate nich wegsmieten!

Vun Glück köönt de New Yorkers seggen, dat se noch Water hebbt. Dat wöör duern....


13.8.03.... Halv so hitt!

Is Se dat ok to hitt in düsse Daag? Uns Regeern in Berlin is dat wies woorn: Dat is to hitt. Dorgegen hebbt se sik wat infalln laten: De Tempratuurskala warrt "bereinigt"! Toeerst warrt mal all de Graden Celsius (°C) rutsmeten, de wi al veel to lang hebbt. 30°C to'n Bispill. Warrt streken. Denn warrt de Graden över 50 rutsmeten, de wi sowiso nich brukt. Denn warrt babento de Graden rutsmeten, de opstunns eentlich gornich verföögbor sünd — de Graden bi 10°C un de Minusgraden un so. Un de Graden, de bloots heel raar mal opduukt. Wat nablifft, is man de halve Skala — un batz! is dat ok bloots noch halv so hitt! Merkt Se al wat? Sweet Se al weniger?

Haha, stimmt ja gor nich! Aprilapril! De Regeern will ja gor nich de Celsiusskala schöönreknen, man bloots de Arbeitslosenstatistik. De Langtiedsarbeitslosen schallt dor rutflegen, un de Arbeitslosen, de "in Würklichkeit gor nich to Verfögung staht" (wieldat se t.B. lütte Göörn to versorgen hebbt), un ok Lü, de man bloots 1 Stunn in de Week arbeiten daat, fleegt rut (kannst ja ok locker vun leven, nich?). Wat rutkümmt, is man de halve Arbeitslosigkeit. De Regeern deit even wat gegen de Arbeitslosigkeit!

Spöört Se't? Sweet Se al weniger?


5.8.03.... Stunn dat in't Lüttgedruckte??

Nee ok, dat mit düssen Dürresommer is doch so richtig veniensch vun de Natuur, meent Se nich? Op't Krüüz leggt hett se us! "Klimawannel"! Ha! In uns Verdrag mit de Natuur stunn doch, dat wi us vun ehr allens nehmen dröfft, wat wi wüllt, un nix dorför betahlen mööt, nich? Un nu heet dat opmaal, dat wi us in Tokunft utsöken köönt, wat wi versupen orr verdösten wüllt — orr sogoor verbrennen! Dorvun weer tovöör nich de Reed. Kunn een doch nich ahnen!! Achtertücksch is dat!!

Wat de Miesmakers sünd, de seggt nu twoors, dat harr een woll weten kunnt, al lang; se seggt, dat stunn doch in uns Verdrag mit de Natuur — in't Lüttgedruckte. Ik bidd di! wokeen leest denn dat Lüttgedruckte! Argdenkern Minschen un Pessimisten daat dat. Normaale Minschen as du un ik glöövt, dat allens, wat för us angenehm is, wiss ok good utgahn warrt.

Un wat de Klookschieter sünd, de seggt nu, dat weer de typische Ünnerscheed twüschen dat Nich-Weten un dat Nich-Weten-Wullen. So as bi'n Holocaust dormalen, seggt se. As de jüüdschen Mitmischen na de Bahnhöff dreven woorn, harr een weten kunnt, dat dor wat Gresiges na keem — avers nich weten wullt. Dat Gresige stunn in't Lüttgedruckte. Ok Krieg un sowat. As weern de dorbi west! Harrn se denn woll ok dat Lüttgedruckte luud vörleest? Wenn't doch veel angenehmer is, sik to denken: Dat warrt sachs nich so slimm warrn!

Na, nu is us dat anschienen wedder passeert. Orrer passeert us dat anduern? Sünd wi villicht genetisch op programmeert? Dat weer doch mal wat för de Genforschers, an rümmertoklamüstern. (Nevenwirkungen? Warrt sachs nich so slimm warrn!) Un nu, as us de Konsequenzen mitmaal sülven dreept, köönt wi, Schubberjacken, de wi sünd, mal wedder exemplarisch faststelln:

"Wir haben einen Fehler gemacht!"


3.8.03.... Bitte ümblättern!

Dat israeelsche Parlament hett an'n 31.7. en Gesetz beslaten, dat "Mischehen" — Ehen vun israeelsche mit palästineesche Minschen — dwingen schall, utnanner to gahn — orrer dat Land to verlaten. Dat Gesetz warrt in 1 Johr in Kraft treden.

Düsse Naricht lees ik güstern. Bitte wat för'n Parlament? dach ik. Dat vun Südafrika ünner de Apartheid? Nee. Dat vun Nazidüütschland bi de Nürnbarger Gesetten? Nee. (Parlament harr dor gor nix mehr to seggen.) Dat letzte Parlament in de Welt, vun dat ik dat verwachtens weer, hett so en Gesetz beslaten — en paranoides, totaal unsinniges Gesetz, dat babento direktemang afkoppert is ut de slimmsten Tieden vun de düütsche Geschichte. As de Muur, de se nu dör't israeelsch-palästineesche Land buun wüllt! Woso eentlich imiteert utrekent de Israelis utrekent de ekelhaftigsten Saken ut de düütsche Geschichte? — Op korte Sicht funscheneert dat ja. De Nürnbarger Gesetten hebbt Mischehen verhinnert (wokeen kann so schäbig ween, dat to wünschen?); de Muur dör Berlin un de Doodsstriepen hett Düütschland toverlässig utnannerhollen. Ok Raketen un Bomben funscheneert op korte Sicht. Man wat op lange Sicht bi rutkümmt, kannst ok ut de düütsche Geschichte lehren. Kann't ween, dat se dat graad in Israel nich weet? — Huhu, Israelis! Bitte ümblättern in't Geschichtsbook! Leest mal poor Sieden wieder: allens, wat Ji nu anfangt, is bi uns al scheep gahn!


24.7.03.... An en Sommerdag as hüüt...

... weer min Moder — 19 Johr ooltbi ehr Kusine an de Oostsee to Gast, an de Hohwachter Bucht. De jungen Fruuns gungen an'n Morgen fröh all baden, ok an düssen Dag, as dat anschienen later gewiddern wöör — wull ja gor ni richtig hell warrn. As se in de Oostsee palschen, woorn se wies, dat dor so'n Slier op leeg — wenn se ut't Water stegen, harrn se 'n lütte Schicht op de Huut. Dat leet as Asch. Nüms wüss, wat dat ween kunn. So gungen se an't Dagwark. — Later: "Dor kaamt welk! Wat sünd dat denn för welk?" To Foot keem en lütten Treck Lü mit Handwagens de Landstraat rop. Se kemen ut Hamborg. Un vun düssen Elendstoog keem de Naricht: Hamborg brennt! In flegen Panik raas min Moder den Toog op un dal, söök dat Gesicht vun ehrn Vadder, Moder, ehr Süsters — nix. Mitmaal erkenn se en Nahver — se schreeg: "Herr Hohmann! Wat is mit Hamm? Hammerbrook? Horn? Wat is mit'n Horner Weg?" De Nahver sehg langsaam op un schüddköpp. Nix weer na vun Hamm, vun Horn, vun'n Horner Weg. De Asch harr min Moder noch op'n Lief.

Min Moder ehr Familie is liekers an't Leven bleven. 40000, 50000 anner Minschen nich. Un de ole Stadt Hamborg sülven nich, as Dutzen anner Städer in Düütschland. Ja, de Düütschen hebbt Schuld an'n Krieg. Ja, de Düütschen hebbt anner Völker unmeten Lieden toföögt. Schulln wi beter nich vun't Lieden vun düütsche Opper reden? Is dat denn "Opreken" vun Lieden, "Arftentellen"?

Wenn wi nienich wedder Krieg wullt, denn mööt wi jüst vun düt Lieden reden. Bedreegt juuch nich: Nüms lött dat Kriegföhren na, wenn dor bloots anner ünner lieden daat. So eddel sünd Minschen nich. Dat mutt an'n egen Lief wehdoon. Keen Opreken, avers ok keen falsche Schaam! Wi mööt klagen, truern könen; wi mööt an denken, vun reden, wat de Krieg ut Düütschland maakt hett — wat de Fleegtüüch un Bomben ut Düütschland maakt hebbt. Wi köönt dat gor nich düüdlich noog maken. Dat weer slimmer as 1000 kaputte World-Trade-Centers jemalen ween köönt; dat weer en Weltünnergang. Dat is keen Rechtfertigen vun'n Krieg —— dat is dat eenzige Heilmiddel gegen Kriegsdrieverie!

Bedreegt juuch nich. Wi hebbt all de Asch noch op'n Lief.


8.7.03.... De "Fehlermacher"

En Satz mit böse Tradischoon — sünnerlich op Pressekonferenzen vun jede Aart — is "Ich habe einen Fehler gemacht". Höörst dat, kannst meist seker ween, dat du 'n Lump vör di hest. Büst du'n Lump un kümmt dat rut, dennso seggst eenfach "Ich habe einen Fehler gemacht". Batz! hebbt de annern den Swatten Peter, denn en Fehler, en Versehn — dat mutt een sin Mitminschen doch nasehn, nich? Wokeen dat nich deit, is ungeneröös, kleinlich, en Krintenkacker — eentlich en Lump. Un so sünd foorts de Anklägers de Lumpen, nich de Öveldeder. He hett ja bloots "en Fehler maakt". Praktisch, nich? Harr Hitler düssen Trick al kennt, he harr 1945 keen Sülvstmoord maken müsst; he harr sik eenfach vör dat Nürnbarger Tribunaal sett un driest seggt "Ich habe einen Fehler gemacht". Denn harrn se em doch friespreken müsst, nich? Wokeen will denn so övelnehmsch ween un den Mann keen twete Schangs geven?!

Lumpen vun jeden erdenklichen Slag hebbt versöökt, ehr Slechtigkeiten op düsse Aart as Bedreevsunfall to verköpen. De DDR-Bonzen hebbt de Minschenjagd an'n Doodsstriepen mit düsse Wöör "beduert", Helmut Kohl hett sin "Bimbes"-Dörstekerie as Fehler to de Akten leggt, Möllemann sin ok, un de unsäägliche Christoph Daum hett noch grient, as he dat sä: "Ich habe einen Fehler gemacht." Achterna sä he noch — wedder mit'n Grientje: "Dumm gelaufen." Un dat weer ehrlich. Denn düsse Fehlermacher beduert reinweg gor nix — bloots dat se bi de Büx kregen woorn sünd. Se kennt vun alle göttliche Gebote bloots dat ölvente: Du schast di nich erwischen laten. Jedeen Lumperie, de rutkümmt, is för se nix anners as en Bedreevsunfall. Dat hett nich klappt; se hebbt op't falsche Peerd sett — anners deit jüm gor nix leed. Bloots se sülven, se doot sik leed.

Twee Maal heff ik düssen Satz vundaag to höörn kregen — exemplarisch. Toeerst vun den unsääglichen Michel Friedman. Koksen is dat Een, man versleppte ukrainische Fruuns anhüürn, de ganz apensichtlich nich friewillig de Prostituschoon nagaht — dat kümmt ja nu bannig in de Neegde vun Vergewaltigung, nich? Man wokeen deit em leed? He sik sülven. He bidd doch wohraftig üm en tweete Schangs. — Scheet in'n Wind, Pomade-Zombie!

De annern, de düssen Satz vundaag benütt, doot dat — wenn't denn mööglich is — mit noch mehr Verlogenheit: De US-Regeern hett na egen Bekunnen "en Fehler maakt", as se op Massenvernichtungswaffen in'n Irak spikeleert hebbt. Se meent dat nich mal so: Is ja för jüm gor nich "dumm gelaufen": Dormalen hett de Welt den Snack ja sluckt, un hüüt, as dat rutkümmt, is dat schietegaal — se hebbt Fakten schafft. Natüürlich weer dat en plaante Bedregerie, de neegto fehlerfrie aflopen is. So is de Sprook hier duppelt logen.

Wat ik mi wünsch: All de, de glöövt, de Minschen kennt nich den Ünnerscheed twüschen Fehler un Slechtigkeit — de muchen wieswarrn, dat se dor en Fehler maakt hebbt.


26.6.03.... Berlusconi regeert de Welt?

Sankt SilvioSignor Silvio Berlusconi vun Italien is en groten Vertreder vun "Law and Order", en Gesetzesminsch, as dat keen tweten gifft. Wenn anner Minschen de Gesetten tru sünd, kannst hier binah vun snacken, dat de Gesetten em tru sünd. Is even Leev op Gegensiedigkeit. — Nee, över sin persöönliches Justiz-laat-mi-in-Roh-Gesett wüllt wi nich lang snacken. He hett noch poor intressantere Pielen in'n Köcher. Hebbt Se al vun höört, dat he de italieenschen Kulturgüter in AGs ümwanneln, privatiseern will? Huh, nu sünd Se avers tosaamschraken, wat? Privatiseern is ja binah en Horrorwoort woorn, schoonst dat doch jümmers as Heilsbringer anpriest warrt. Na, avers mit den Horror hebbt Se dütmal so richtig Recht. Woso? Wat is denn so leeg an en privates Museum? Na, dat mutt — Gewinn bringen. Museen doot dat nämli mehrst nich. De Intritt warrt also höger, denkt Se? Schiet op de poor Penn. Köönt Se sik vörstelln, wat denn mit de weertvullsten Stücken vun so en Museum passeert? Klaar. Christie's oder Sotheby's. Verkloppt. Un dat Forum Romanum in de Hand vun en AG — warrt dat denn för kommerschielle Events verhüürt? — Dat Lege doran is, dat kannst nich wedder trüchdreihn. Keen tokamen Regeern kann de Kunstschätze wedder tosamenköpen, wenn dat denn mal wedder dat Volk, den Staat tohöörn schull. Kannst nich trüchdreihn! Dat Arv vun't ganze Volk (gröttstendeels ok Weltkultuurarv) warrt een för allemaal an de Mafia verkloppt (na klaar an de!) un utplünnert. Dat is Röverie. Un nüms schütt dat Egen vun en ganze Naschoon; schon gor nich de Regeern.

De gigantsche US-Agrarkonzern Monsanto benütt graad de US-Regeern, in de ganze Welt ehr genmanipuleerte Patent-Saaden dörtodrücken. Is dat eerstmal in'n Krinkloop vun de Natuur, kannst dat nich mehr trüchdreihn. Kannst nich trüchdreihn! Dat natüürliche Arv vun ganze Kontinente warrt terstöört. Nüms schütt dat. De franzöösche Buerngewerkschaper José Bové, de dorgegen randaleert un Genplanten afsneden hett, keem jüst wedder in'n Knast. Begrünnung: He hett privates Egendoom antast.

Wat warrt hier eentlich speelt?


14.6.03.... Mölli & Friedman — Naroop op twee Frünnen

Hach ja! Dat nööm ik Leev bet in den Dood. Mal ehrlich, woneem finnt wi dat noch? Twee Frünnen treed gemeensam vun de Böhn af, Hand in Hand. Twee Mannslü, de in allens as Tweeschen weern — de een so aapsch un sied as de anner, un jümmers hebbt se eenanner holpen, dat se ok groot rutkemen in de Medien...

Mit Mölli güng dat ja opletzt man bloots noch bargdal. Toeerst is he ut alle Wulken fulln, as de Staatsanwaltschap sin butenlännischen Konten op de Spoor kamen is. Dor harr he nich mit rekent. Man wieldat he nich eenfach bloots en "Jürgen Möllemann" weer, sünnern en Jürgen W. Möllemann (W. spreek: "Dabbelju"), kunn he sik nich eenfach bi de Büx kriegen laten. Na dat Motto "Wer stirbt, hat Recht" hett he den Spieß ümdreiht un de Staatsanwaltschap un de FDP swupps to en Mörderbande maakt. De Mannslü mit dat W. ("Dabbelju") sünd dull, wat? Un so schöön sentimentaal, pathetisch un vull Sülvstmitleed...

Ahn sin olen Busenfiend Möllemann wull nu Michel Friedman ok nich mehr. De Welt weer em toweddern. Maakt ja keen Spaaß mehr! Ut pure Vertwievelung fung he an to koksen. Un süh, an den Dag, as Mölli ünner de Eer bröcht woor, weer dat ok mit Friedman ut. (Düsse verdüvelte Staatsanwaltschap ok wedder!) Wi warrt em sachs nich wedder sehn. Dat Mölli düsse Tru nich mehr beleven dröff, dat deit mi würklich leed för em! Man wi warrt jüm nich vergeten. De twee Frünnen warrt Legende warrn. Dat weer de letzte echte Blootsbröderschap in'n wilden Medien-Westen. Winnetou un Old Shatterhand ried tosamen in den Sünnünnergang... hach ja.


Noch öllere Notizen: Hier klicken


na baven