Booster för Jamaika!

En politische Stammdisch vun Martin Ripp


As de Stammdisch-Frünnen wedder an ehrn Platz seten, smuustergrien Stammdischbroder Walter: "Hefft ji al höört, dat Booster-Impfung dat Unwoort vun't Johr warrn schall? Sünd ji al boostert?"

"Nee", anter Ralf verblüfft. "Ik heff vun höört, aver wat is dat överhaupt?"

"Dat is de drütte orr Opfrischens-Sprütt söss Maand na de twete Impfdosis gegen Corona. Dat buut nich bloots dat Immunsysteem wedder op, sünnern schall ok — liek so as Ritalin — Drifft un Leistung steigern, meist as so'n Rauschmiddel."

"Un woso nöömt se dat Buuster?"

"Dat sünd de Akademikers un Intellektuellen, de ok Corona Covid-19 nöömt!"

"Och, du büst achtern Maand, dat mutt doch en ingelsch Woort sien, dat een sehn kann, wokeen dat richtig utspreken kann!"

Korl wink af. "Över Corona kann ik al lang nix mehr höörn! De Experten wedderspreekt doch een den annern, dat dat so'n Aart hett — un labert stünnenlang rüm, dor küselt di dat in'n Kopp! Segg mi lever, wat mit de Koalischoonsverhanneln is. Kriegt wi nu bald wedder 'n Regeern?"

"Also veel is dor ja noch nich passeert", meen Ralf. "Na de Sondeern hüng de Himmel vull Geigen, un se dachen, de Rest weer allens 'n Sülvstlöper. Man nu sitt se so'n beten to Blocks. De FDP hett ja dörkregen, dat dat keen Tempolimit gifft, un de SPD hett ehrn Minnstlohn vun 12 Euro dörkregen, un de Grönen meist gornix. Wat dat dat Klima woll helpt?"


För de Grönen steiht de Ampel opstunns op Rood!

"Jümmers datsülvige!", schamfeer Korl. "Giff mi düt, denn kriggst dat! Kohhannel enerworrns! Un denn keem de Starfotograf un hett dat Foto knipst, dat överall druckt woor: Veer Kohhändlers mit Siegerlächeln! Annalena Baerbock keek, as weer se jüst düütsche Meestersche in't Trampolinjumpen woorn. Krischan Lindner strahl, as harr he mit sien Porsche en Rennen op'n Nürburgring wunnen. Un Robert Habeck, de Intellektuelle, melanchoolsch-stolt, as harrn se em ankünnigt, he wöör opneegst den Büchner-Pries kriegen. Bloots Olaf Scholz grien as'n Peperkokenmann, wieldat he wirklich Kanzler warrt!"

"Jaja, so weer dat bi't Sondeern! Man nu, dat Botter bi de Fisch mutt, dor kiekt se beten anners ut de Wäsch", anter Walter. "Herr Lindner swöört, dat dat mit de Ampelregeern keen Lockdown nich mehr geven warrt. Wat he sik dor woll mit den Talkshow-Helden Lauterbach afstimmt hett?"


He weet sülvst nich, wat he dor snackt...

"Du seggst ganz richtig "Herr Lindner"! He is de Sünnenkönig vun de FDP — he is sülvst de Partei un sünst nüms!", spötter Ralf. "L'état c'est moi — de Staat bün ik! Vun de annern FDP-Typen höörst doch keen Mucks! Sogor Kubicki duckt sik weg. Woans will he denn Butenminister warrn?!"

"Un Fru Baerbock is nu an't Ramentern", meen Walter, "dat dat bi de SPD un FDP to wenig Klimaschuul geven dä. Dorwegen wöör sik de Regeern noch hentrecken. De Grönen hebbt sik ver-manövreert, segg ik di. Nu bedelt se sogor üm Ünnerstütten bi de Zivilsellschap un Ümweltorganiseern. De kaamt nich in de Pött!"

Ralf lach miteens, un Walter un Karl keken hooch op: "Denn schulln wi de veer man 'boostern', dat steigert doch de Leistung! Wenn een jümmers mit so'n Pieksdings achter ehr steiht un ehr dat in'n Moors rammt, wenn se vertaagt, denn slaat se fix Kompromissen, un de niege Regeern steiht bet Wiehnachten!"

Karl smüüstergrien. "Tööv man af! Opletzt gifft dat noch Langtiedfolgen! Överhaupt, ik finn, de mööt sik nich ielen! Fru Merkel hett dat 16 Johr dörchhollen, op de poor Daag kümmt dat ok nich an!"

"Also tominnst bet 17.12. schulln se sik Tied laten — denn hett Merkel nämlich den Rekord vun Kohl an Amtsdaag braken. Un dat schulln se ehr doch günnen, meen ik. Ji nich?"

"Recht hest!", reep Ralf. "Vun mi ut geern. Se seggt twoors, bet Wiehnachten wüllt se trecht sien — avers se seggt ja nich, Wiehnachten welk Johr!"

Jüst denn keem de Weert mit de frischen Drünk un stimm in dat fröhliche Lachen mit in.


7.11.2021


na baven