Dat Niegste — elk Maand per Email!

Düsse Websiet is anduern an't Wassen. Mennig vun uns Stamm-Besökers hebbt dat satt, jümmers op de Startsiet na dat Niegste op Plattpartu to kieken. Dat brukt Se nu nich mehr. Wenn Se hier klickt un de Mail afschickt, kriggt Se in Tokunft elk Maand een Mail, in de alle niegen Bidrääg op Plattpartu nipp as Links opföhrt sünd — plus niege Gedichten bi www.numanto.de, wenn welk dor sünd. Se hebbt denn glieks de Översicht un surft bloots na dat, wat Se intresseert.

Garantie: Wi warrt Ehr Email-Adress nienich för kommerzielle Zwecken missbruken. Wi warrt Ehr Email-Adress ok nich an Drütte wiedergeven, de dat villicht missbruukt. Wi warrt dat bloots för uns Rundmail benütten. — Op de Rundmail warrt ok Ehr Email-Adress nich för de annern to lesen ween, de de Rundmail ok kriggt. So kümmt SeEhr Emailadress wiss nich in verkehrte Hannen. Dormit hollt wi uns strikt an de Regeln vun de Datenschuulgrundverordnung (DSGVO). Mehr to uns Datenschuul hier.

Wedder ophöörn: Se köönt sik to jede Tied wedder ut uns Mail-Liste löschen laten. Seggt Se eenfach per Mail Bescheed orr klickt Se man bloots hier.