Oabendleed


Melodie: Guten Abend, gute Nacht
To'n Anhören hier klicken:
Singen deit Ewald Eden.


Foto: ML


Schluut'd de Oogen, schloapt in,
schloapt in d' Heergott sien Sinn!
Lächt de Sörgen bi de Sied,
schloapt in Ruh un wääst blied.

Mörgen froo, wenn Gott will,
dreiht sükk wiider dat Spill,
mörgen froo, wenn Gott will,
dreiht sükk wiider dat Spill.

Schluut'd de Oogen, schloapt jo free,
wenn ok hoch geit de See!
Föölt jo sääker un bewoahrt,
wünscht jo alltied goode Foahrt.

Mörgen froo, wenn Gott will,
dreiht sükk wiider dat Spill,
mörgen froo, wenn Gott will,
dreiht sükk wiider dat Spill.

Text un Gesang: Ewald Eden

7.7.2021

trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet