Jümmer op Wacht
 
Wenn Se de Biller wat grötter sehn wüllt, klickt Se dorop. Trüch kaamt Se denn mit'n Trüch-Knoop in SeEhr Browser-Symbolliest.
 
Morgen wedder
rut op ruuge See,
op un daal
danzt de Bööt,
elkeen höllt
nau sien Richt.
Ruuge See
Ruugere See

Moot un Will
hören to.
Storm vun vörn,
dat föddert.
Dat will
bestahn sien.


 

Wiedes Hart
un groote Seel
un Leev.
Denn faken
dröppst du
Frömde:
Willkamen!

Un all de Turen
mütt knütten sik
to'n schieres Nett,
dat du nich kennst,
wenn't rutgeiht
to de eerste Fohrt.

De groote Well
Nich bloots
vun hier na dor
föhrt Weeg.
To dien Loos
hörn all de Reisen
in dien Leven.

Ehr't di versühst
steihst du
an't Över.
Storm huult
nich mihr
in dien Ohren.


 

Bloots
denn nich't Roder
ut de Hand!
Bliev in de Plicht.
Teiken an'e Kimm!
Help düden!

Avend in de gröönen Dünen
De Sandbank
Roop luud
"Storm! Storm!"
wenn't nöödig is.
Weck op de Släper!
Mell di to Woort!
Bidder nöödig

— in uns Tieden!

 
   

Biller un Wöör: Rudi Witzke
2.5.2002

trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet