Kalenner 2023:
November — Näwelmaand

Bild un Vers: Erika Fischer
Dat Bild köönt Se per Klick vergröttern.


Du drööchst ein gries Näwelkleed.
Düüster sünd dien Daach,
keinein di richtig mach.
Giff de Minschen Tied,
Rauh tau finnen,
an leiw Minschen tau denken,
de nich miehr sünd.
Kamen Tranen, laat se lopen,
ok dat hüürt tau'n Läben.
Wies de Minschen, dat du nörig büst.
Wo't düüster is, gifft't ok Licht!


Biografische Notiz tau de Künstlerin hier


3.11.2023


trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet