Baukliäser. Unbekannte Pötter, in Anlehnen an Ernst Barlach. Foto: Rudi Witzke
Unbekannte Pötter, in Anlehnen an Ernst Barlach
Foto: Rudi Witzke

Ok en Baukliäser
Jürgen Brake

En Kääl sitt’t oppem Stäin alläin’,
es siëck genaugk met sinem Bauk.
Nit düër Pergament met Rout un Gold,
blous schwatte Täiken op Papäiër ut Holt.
Däi Ienband es wuoll wat verschliëtten,
paar Sieten sitt en lück terriëtten.
Män sessentwintig Täiken bugget äine Welt,
van däi däi Schriewer hiät vertellt.
Diän Schriewer kann me hi nit seihn,
al lang vüörbi sin Daun un Meihn.
Män wat häi dacht hiät, vüörtieds ganz alläin,
dat denket nu däi Kääl op sinem Stäin,
däi Kääl op sinem Stäin alläin,
däi siëck genaugk met sinem Bauk.


13.7.2008


trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet