Modder Sünn ehr Kinner:
Morgen un Åvend

Märken vun Sophie Reinheimer, överdragen vun Klaus-Dieter Tüxen


Morgen is dat — un ganz hell! De leve Sünn schient ut vulle Kraft mit ehr velen Stråhlenkinner!

Dat Kind wååkt op un springt ut't Bett. De Modder wascht em de Ogen blank. Dat Kind kiekt nå'n Himmel rop, sien blauen Ogen lüchten.

Båven an'n Himmel is dat anners. De Steerns hebbt de ganze Nacht lüchtet. Nu sünd se mööd un rievt sik de Ogen. De Måån seggt: "Gau in't Bett!" De Engels deckt de Steerns to. Dee slååpt den ganzen Dag.


Ganz möde Ogen hebbt de Steerns!

An'n Åvend is dat annersrüm: Buten is dat düüster. Dat Kind warrt mööd un rievt sik de Ogen. De Modder seggt: "Gau in't Bett!" Se deckt dat Kind to. Dat slöppt de ganze Nacht.

Båven an'n Himmel is dat anners. Dor wååkt in'n Düüstern de Steerns op un springt ut de Wulkenbetten. Se rievt sik de Ogen blank un kiekt op de Eer dåål. Ehr güllen Ogen lüchten …


30.9.2022


na baven