Schöpfungsdank


Histoorsche Schooltafel ut Schweden

Wi höört den Morgen klingen;
dat fleit ut Busch un Boom:
De Vogels ööwt dat Singen
un weckt uns ut den Droom.

De Amseln un de Swulken
bedankt sick bi dat Licht;
de Sünn moolt rode Wulken
un bringt den Dag tohööchd.

Nu lockt de lütten Snobels
mit ehren Sangesschwall
dat Minschenhart to Jubel
un de löppt dör dat All

un schickt de Lust noh boben
mit ehren Öberschwang...
Un so füllt sick de Heben,
füllt sick mit Schöpfungsdank.


Histoorsche Schooltafel ut Schweden


Text: Cord Denker

2.8.2009


na baven