Passion 2021:
Reminiscere


Gott wiest sien Leevde to uns dorin, dat Christus för uns in den Dood gahn is, as wi noch Sünners weern.

Römer 5,8


Klick op to'n Vergröttern!

De Dood, de Grenz, steiht in uns Weg — en düüster Kröpel.
Vun wied bloots, achter em,
lücht de Sünn
vun ewig Leevde.

De Leevde un de Dood.
Mööt se jümmers tosamen gahn?
Kannst dat een nich ahn dat anner hebben?
Kann nich mal Gott ehr trennen?
Orr kümmt dat vun em?

Jesus blifft nich stahn vun wied.
He kümmt to uns
un nimmt de dunkle Grenz henweg.
Wi staht in't Licht.


Text: Marlou Lessing, Biller vun Elfi Riemenschneider
28.2.2021


na baven