So wiet weg

vun Heinz Tiekötter


Buten störmt un sneet, dor ward di bang.
un bit to’n Sommer is noch lang.
An leevsten legg ik mi in’t Bett,
een freit sik, de sien egen Wohnung hett.

An unse Bööm dor hangt keen Blatt.
Ik heff dat Düüstre langsom satt.
De Nees de löppt, de Kehl de hoost,
un ok de Buddl bringt keen Troost.

Dat Wedder is so bannig gries,
mi geiht nich good, ik feul mi mies.
Un feuhrt mi dat in’n Delirijum,
dat öberleevst bloots mit’n Buddl Rum.

De Stroten sünd vull Matsch un Dreck.
Ik bün alleen un du wiet weg.
Den heele Dag bün ik vull Truer.
Ik teuv op di un ligg to lang al op de Luer.

Ik hang hier rüm, keen Kopp un keen Verstand —
wat söchst du dor in’t frömde Land ?
Ik weet nich mol, of du dor noch alleen.
Kumm gau torüch, ik bruuk di un ik mutt di sehn!

Un denn, to allen Öberfluss,
kummt hüüt vun di ‘n Kortengruß
ut Australien. Du seggst, dor weer nu Sommer,
un dat, dat mookt mi noch mehr Kummer.

Doch annersiet, dien Koort mookt mi ok grote Freid.
In mien Gedanken wannert wi all wedder dörch de Heid.
Bit dat du koomst, beweeg ik mi nich mehr vun’n Fleck.
Blots all mien griese Gedanken un de leddigen Buddels,
de kümmt nu weg.

Nu frei ik mi, denn jichtenswann is dat wull doch so wiet,
denn koomt to uns de Freujohrstiet;
un singt eerst Vogels in de Bööm,
denn schütt ik af mien griese Drööm.

Nu nich mehr lang, denn kümmst du trüch vun diene Reis
un ik, ik weet nu meist,
bald liggst du fast in mienen Arm.
Alleen doran to dinken, mookt mien Hart all warm.

Denn sittst du eerst in dienen Fleger,
denn lacht mien Hart, denn jede Stünn kummst jo neger.
Alleen to leben fallt’n Mann as mi doch bannig swoor.
Ohn di to sien, dat kann ik nich. Ik kumm dor nich mit kloor.

Doch nu frei ik mi all op den ersten Sünnenschien;
ik feul em all in mien Gesicht un op mien Rüch.
Bald sitt wi beiden dicht an dicht bi een Glas Wien
un du büst wedder dor, de helle Tiet is trüch!

Ik loot di nienich wedder gohn,
bliev jümmers fast an diene Siet.
Bloots Leev is unsen beider Lohn
un vör uns steiht en gode Tiet.


28.3.2021


na baven