Wachters tüsken de Welten — Weddersehn

vun Jutta Oltmanns

Düsse Gedichten un Fotos stammt ut Jutta Oltmanns'
niegen Bildband "Wachters tüsken de Welten".

 

 

 

De lest Krüüzweg

Wenn mien Tied d’rher is,
as dat heet, se steiht in dien Hannen
seggst du,
denn bün ik lievalleen.
Uns Komen un Gahn stöönt kieneen,
segg ik. Un du seggst:
Ik hebb mien Engels ’t andaan,
dat se di wahren up all dien Paden.

 

 

 


 

 

De Köör

Ik seh de Engel un weet:
Dat scheelt blot en Wenk,
un he droog mi ut d’ Tied.

Ik bliev up de Wennacker stahn,
un de Witte follt sacht
sien Flögels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Text un Fotos: Jutta Oltmanns
26.11.2017


na baven