Dat Fredens-Kamel

Överdragen vun Marlou Lessing


Dor weer mal en ole Scheich in't Morgenland, de föhl, dat dat för em op't Starven togüng. Do reep he sien dree Söhns to sik un sä to jüm: "Mien Tied löppt nu op'n Rest, ik mutt bald gahn, un denn schallt ji mien 17 Kameeln ünner sik opdelen. Du, Mohamed, büst de Öllste un schast en Halv vun de Heerd arven. Du, Faris, as Tweetöllste schast en Drüttel vun de Heerd kriegen. Hassan, du mien Jüngste, du kriggst en Negentel vun de Heerd för di."

So sä de ole Scheich un sturv freedvull. Na sienen Dood güngen de Söhns dorbi un wulln dat Arv opdelen. Man se kregen fix klook, dat sik de 17 Kamelen nich dörch twee, nich dörch dree un ok nich dörch negen delen leten. Foorts kregen se sik in de Wull un fungen an to strieden, wo se dat Arv denn nu opdelen schulln.

As se nu partu op keen Bredd kamen kunnen, güngen se na en wiese Fru in ehr Dörp un frögen üm Raad. De wiese Fru bedach sik en Tied, denn sä se: "Ik weet ja nich, wat ik ju helpen kann, man passop: Ik warr ju mien Kamel schenken!" De Söhns vun den Scheich weern verbaast vun dütt Anbott, avers se sään nich Nee — wokeen deit dat schon, wenn he en Kamel schenkt kriggt?!

Nu harr ehr Kamelheerd miteens nich 17, sünnern 18 Kameeln. Un kiek eins: Nu kunnen de Söhns de Kameeln wunnerbaar ünnernanner opdelen! De Öllste, de en Halv harr kriegen schullt, nehm sik 9 Kameeln, un de Twete, de en Drüttel harr kriegen schullt, nehm sik söss. De Jüngst, den en Negentel tostünn, nehm sik twee.

Un hestnichsehn, do bleev doch wohraftig dat eene Kamel över, dat de ole Fru jüm schenkt harr! Dat geven se de wiese Fru torüch mit Dank, dat se Freden ünner jüm stift harr, un leevten noch lang in bröderlich Enigkeit.


Biller: Elke T. Weißleder
4.11.2022


na baven