Miez, Miez!

Wat heff ik mi verfiehrt!

vun Günter Weber


An Olljohrsabend maak ik so de Flimmerkist an. Ik kiek so dörch. Wie köönt hier ok de Hollänners kriegen. Dei Hollänners sünd anners as wi. In dat Kiekschapp is Zirkus an de Reeg. In de Arena en Fru mit de Pietsch bi de Löwen. Sei schwingt de Pietsch un de Löwen hüppen man so dörch den Ring. De Ring hett ok noch brennt.

Mien Herr Gott! Dat Bild weckte Erinnerungen, de wiss sösstig Johr trüch liggen. Et wier Anfang September 1951 in dat lütt Dörp in Meckelbörg. Inne Kreisstadt Ollentreptow steiht an den Klosterberg en Zirkus. Dei Lü vun den Zirkus kämen op den Hoff vun unsern Opa un will Heu köpen. Veel betahlen kunnen sei ja nich... Opa kreeg denn Friekoorten för den Zirkus. Un glieks teihn Stück!

Allens prima. De Zirkus wier ja nu in Ollentreptow un wi wahnten in Klempenow anne Tollens. In dat ganze Dörp hett bloß Werner Willert en Pkw hatt. Woans kamen 10 Lüüd van Klempenow na Ollentreptow, üm de Attrakschon tau seihn? Nee, nee, da fohr dunnemals kein Bus orr sowat. Üm de Tied an'n Awend bliev de Tied in Meckelbörg stohn. — Ja wat nu? Tickets för den Zirkus un wi kämen nich hen.

Op den Hoff vun unsern Opa harrn sei al dunntomaals enen Lanz Bulldog.

Vun Christi Himmelfohrt harrn de jungen Lü op den Hoff bi mien Grootvader enen Hänger farig maakt. Wat Bänke rop, un vun de Russen hebben sei en ole Zeltbahn intuuscht. Genau so sünd sei ok an de Gummirööd vun den Hänger kamen. In't Düüstern fohren. Licht möt an den Buldog un ok an den Hänger. Achtern an den Hänger kämen twei Petroleumlampen, de rood anstreeken worren. Vörn hett de Bullldog ja Lampen. — So güng dat an enen Friedag Awend op Ollentreptow an. Ik weit dat noch so nau, wieldat ik friedags ümmer Training för tau footballen harr. Emil Ehrich hett den Trecker afstellt. Wi nix as rin in dat Zirkuszelt! De Direkter hett unsen Opa begräut, as wenn hei de King west is. Groodvadder was dat sichtlich pienlich.

Jongleuren, Akrobaten un natürlich Clauns. Wi hebben Will hatt. Miteens stellten sei in den Zirkus hohe Traillings (Gitter) op. Achter de Gitter stund de Direkter mit so ein Pietsch inne Hand. Wat heff ik mi verfiert!! Da stunnen mit eenmol fief Löwen inne Arena. Nee, wat bölkten de los! Denn sprungen sei op so'ne Hockers. Den Moors na de Taukiekers. De een Löw böört densülbigen hooch. Fru Apitz – enn Fründin vun uns Oma — kreeg vör dat Gitter den Strahl af... Sowat harr ik noch nienich seihn! Ja, in't Kiekschapp vun de Löwen ut Afrika, wenn sei ehr Terrain markieren — völ, völ later! Olljohrsawend müss ik dran dinken, wie dat dunnemals west is in den Zirkus in Ollentreptow.

Laat inne Nacht sünd wi in Klempenow antuckert. Unsern Opa wier schöön duhn. Denn hett hei ümmer sungen. Nee, nich so slecht: „Es scheint der Mond so hell auf dieser Welt…" usw. usw.

Ja, de Maan hett hell schient in mien Kinnertied, as de Welt noch vull Överraschungen un Wunner för uns wier!


27.1.2019

 


na baven