Uns Arbeit

Lütt Andacht to Aarndank vun Marlou Lessing


Die Sense rauscht, die Ähre fällt,
Die Tiere räumen scheu das Feld,
Der Mensch begehrt die ganze Welt.

Theodor Storm


Hüüt is Aarndank, hüüt dankt wi för de Frücht vun uns Arbeit; nich alleen för dat, wat Gott uns ut de Natuur hett towassen laten — ofschoonst dat al övernoog to'n Danken is; sünnern ok för allens, wat wi mit uns Arbeit to'n Diegen bringen kunnen in dat verleden Johr. Also ok för de Frücht vun uns Kopparbeit, uns Planen und Denken: ok dorför dankt wi Gott, denn ahn sien Segen weer dor nix vun worrn. So as wi opstunns an de Inflaschoon wieswarrt, dat in allens de Energiepriesen binnen stekt, liekso stickt Gott in allens binnen, wat op de Welt diegt un tostann kümmt. Un dat is en Gedanke, de froh maakt.

Nu seggt Tedje Storm den Vers baven nich ümsüss. All to sien Tied hett he wüsst, dat den Minschen nixnich noog is — he will raffen un winnen, he will jümmers mehr, as de lütte Häwelmann in Storm sien Märken. Dor mööt denn de Planten un Deerten ok fix mal dat Feld rümen. Anner Minschen sowiso. En Spoor vun Verwöösten treckt sik dör de Minschheitsgeschicht. Faken denkt de Minsch, wenn he Spood hett, hett he ok Gott op sien Siet. Denn gifft dat keen Hollen mehr. De Naver warrt överfulln un beroovt, dat geiht üm de Vörmacht un wokeen dat Seggen hett. Un ok de Welt is dorför nich noog, as James Bond al wüss. Schiet, dat dat betherto bloots een Planeten gifft, op den de Minsch sik uttoven kann! De Middel hebbt wi noch nich, avers Willen un Raffgier noog hebbt wi, uns dat halve Universum ünnern Nagel to rieten. Spood hett de Minsch faken bi allens dat. Man kann dor Segen op rohn?

Gott lett de Arbeit vun mennigeen vun uns diegen, liekso, as he op Gerechte un Ungerechte sienen Regen falln lett. Man wi sülven as Christenminschen schulln wiss ween, dat uns Arbeit, de wi doot un för de wi üm Gott sienen Segen biddt, sien Arbeit is — en Arbeit in Gott sienen Sinn. En Arbeit, för de wi mit goo Geweten üm Gott sienen Segen bidden un em danken köönt. — Uns muslimische Geswister seggt: De Arbeit is en Deel vun'n Gottsdeenst. So steiht dat ok in ehr hillig Book. Ja, wenn wi uns Arbeit so opfaat, denn leggt wi en heel hoog Maat doran. Wenn op de Eer bloots solk Arbeit vun uns Minschen daan wöör, de Gott deent, denn sehg dat beter ut op de Eer. Denn Gott sien Arbeit is alltied west, för sien Geschöpfe un Schöppen dat Beste to doon.

Laat uns mit uns Hannen Gott sien Arbeit doon un mit uns Arbeit em denen.


2.10.2022


na baven