Wees fief Minuten still
7. September


Andacht vun Heinrich Giesen, in Platt bröcht vun Marlou Lessing

Jesus sä: Giff den Kaiser, wat den Kaiser tohöört!

Matthäus 22,21

Nümsnich kann Gott geven, wat Gott tohöört, wenn he nich den Minschen gifft, wat den Minschen tohöört. Nüms kann seggen: "Ik heff mien Börgerrecht in'n Himmel!" un hier op de Eer sien Personaalutwies tweirieten. Nüms kann seggen: "In'n Himmel warrt nich wählt, also wähl ik hier op Eer ok nich!" orr "In'n Himmel gifft't keen Luftschutzbunker, also gaht mi de Alarm-Ordnungen hier nix an!"

Wenn Jesus Christus uns Troost is in't Leven un in't Starven, denn is he dat even in't Starven un in't Leven. Düsse Jesus Christus will, dat wi as Christenminschen leven doot in düsse Welt. Dat wi as Christenminschen Hüüs buut, as Christenminschen an't Montageband staht, as Christenminschen Auto fohrt, as Christenminschen deent, as Christenminschen regeert un ok as Christenminschen wählt un wählt warrt.

Avers wieldat wi Gott tohöört — düür betahlte Lü —, höört wi nich jedeen to. Dat un bloots dat maakt uns skeptisch gegenöver all de Anspröök, de Minschen op uns gellen maakt. Dorüm staht Christenminschen nienich totaal achter en Minsch orr Saak. Totaal staht wi bloots achter Gott. Un bloots woneem Gott uns friegifft, dor höört wi de Minschen to: Dor geevt wi den Kaiser, wat em tohöört. Nich mehr.

O Gott un Herr, help uns in allens, ok in politische Entscheide, dat wi to di staht. Du hest ok mit de Politik wat to doon. Laat uns dorwegen ok in de apentliche Verantwoorden an di blieven.


6.9.2020


na baven