Wees fief Minuten still
12. Oktober


Andacht vun Heinrich Giesen, in Platt bröcht vun Marlou Lessing

Markt op, all ji Völker! De Herr hett mit ju to snacken ut sin hilligen Tempel.

Micha 1, 2

Wi sünd doch vun Menen, dat wi dat sünd, de toeerst mal mit Gott to snacken hebbt. Ehrdat he us wat seggt, hebbt wi em stückerwat an Besweerden vörtobringen. Dat is uns' Aart. Man solang wi uns' Pünkt optellt, plötert wi bloots Dummtüüchs. So nöömt dat de Bibel. Jüst as de Liehrersch to unaardige Kinner seggt: "Ji plötert!"

Solang wi so reedt, seggt Gott nix. Gott hett mit us to snacken. Wisslich mit all Völkers. Dat heet avers nich, dat wi Düütsche Gott dat Programm vörschrievt, de Reegnfolg, na de he mit de Völker to snacken hett. Also nich eerst mit de Russen hett he to snacken, nich eerst mit Noordkorea un de Vietminh, nich eerst mit de Nahvers, nich eerst mit de annern. Sünnern mit us! Avers wi doot ganz nieschierig, wat Gott us sachs to seggen hett, wat wi nich al lang weten dään. Wat kann vun Nazareth wohl Nieges kamen?!

Wi in't christliche Avendland sünd biester togang. Dat steiht slimm üm us. Wi weet al allens. Wi benehmt us as de Söhn, de vör Langewiel drönig de Bruen hoochtreckt, wenn de Vadder mit em snackt.

O Gott un Herr, du hest mit Düütschland to snacken. Laat us all, de, de regeert, un de, de regeert warrt, op di luustern — ehrdat dat wedder mal to laat is. O Gott, snack du ut din Hilligdom! Reed, Herr, din Knechten höört.

25.10.2009


na baven