Wees fief Minuten still
31. Dezember


Andacht vun Heinrich Giesen, in Platt bröcht vun Marlou Lessing

Kaamt wedder, Minschenkinner!

Psalm 90, 3

De Reis dör dat ole Johr is to Enn.

Wokeen op de Reis geiht, kriggt as letzt Gröten mit op den Weg: Kaam wedder, kaam bald wedder! — Wi hebbt düt letzt Gröten op de lange Wegfohrt nich vergeten. Un dat is good, dat wi amenn wedder an denken dröfft, dat wi wedderkamen köönt.

An'n Silvesteravend denkt wi geern an düssen Vers ut'n negentigsten Psalm. Düsse Psalm warr hüüt in de Kark leest, un in mennig Familien leest Vaddern em all vör. Ok wi schulln hüüt de Bibel opslaan un düssen Vers ünnerstrieken: Wokeen wedderkümmt, warrt wat to vertelln hebben. Wenn Gott us seggt: "Kaamt wedder!", warrt wi vertelln, wat wi beleevt hebbt. Denn wi warrt wat seggen möten, wenn wi ankaamt. Keen, de na Huus kümmt, blifft stumm.

Wi dröfft de Lü ween, de na Huus kaamt. Wi dröfft wat seggen, wenn wi wedderkaamt. Un wokeen hüüt dat Rechte seggt, de weet ok dat Richtige to seggen, wenn he endgüllig na Huus geiht. Wi dröfft all na Huus. Denn Gott hett ja seggt: Kaamt wedder, Minschenkinner!

Heff Loff un Ehr, heff Pries un Dank, dat du, o Gott, in Tru
bi mi hest stahn min Leven lang un deist dat ok noch nu.
In min Gedächtnis schriff ik dal:
De Herr deit Grotes alltomaal
un hülpt mi enerwegens.

Hülp mi ok in tokamen Tied, min Herr un min Hollfast,
dör Jesus, de min Nöten süht un nimmt mi af min Last.
Solang ik leev, warr ik verkünn:
Gott hülpt dör Jesus alle Stünn;
so hüüt as ok vörtieden.

Na Juliane vun Schwarzburg-Rudolstadt


31.12.2009


na baven