Wees fief Minuten still
17. August


Andacht vun Heinrich Giesen, in Platt bröcht vun Marlou Lessing

Laat sik nich ümdrieven vun mennigwat un frömde Lehren!

Hebräer 13, 9

Natüürlich is dat intressant, chineesche Philosophie to studeern un indische Theosophie. Kannst ok Dokterarbeiten över schrieven, sik en Leven lang mit befaten, un liekers: Wi schallt weten, dat beid to dat höört, wat de Bibel as "mennigwat un frömde Lehren" tosamenfaat.

De een Lehr, de för uns gellen deit, is de, de en anner uns lehrt. De Anner! In Philosophien un Theosophien un sünstwat, dor gaht wi bi Minschen in de Lehr. Mit de apen Bibel gaht wi bi Gott in de Lehr: "So sprickt de Herr!" Un uns Theologie un uns Studium an de Lehr sünd eentlich nix anners, as em sülven totohören un dat, wat he seggt. "Reed, Herr, dien Knecht höört." (1. Samuel 3, 9) Eerst wenn wi wirklich as Knechte höört hebbt un as Folgsame antert hebbt, köönt wi de mennigwat un frömde Lehren ok noch studeern. Avers se drievt uns nich üm. Wi hebbt en Midd wunnen, un in düsse Midd is uns Hollfast. Wi sünd nich unstedig un flüchtig as en Schipp, dat ahn Deepgang vun Welln un Wind hen un her stött warrt; sünnern wi sünd en Boot mit fasten Haven un en fast Teel. Un de ganze Welt steiht düt Boot noch apen!

O Herr Christus, ik dank di, dat du de faste Grund vun mien Leven büst un dat du mi all Welt apen maakt hest. Holl mi fast, woneem ik ok bün un wat ik ok studeern do. Du büst stärker as allens.

17.8.2014


na baven